Home

Gedicht Jezus is de goede Herder

Jezus Is De Goede Herder Tekst - Aanvullingspagin

JEZUS DE GOEDE HERDER. Jezus is de goede Herder Hij loopt vooraan met Zijn stok en staf je hoeft Hem slechts te volgen zodat je alles in Hem vermag. Hij brengt je in grazige weiden verkwikt je en geneest je pijn ook in het allerdiepste dal zal Jezus altijd bij je zijn. Hij leidt jou veilig door de wildernis zoekt je op als je bent verdwaal Jezus is de goede herder. Brengt mij veilig naar de stal. Als je 's avonds niet kunt slapen. Als je bang in 't donker bent. Denk dan eens al die schapen. Die de heer bij name kent. Jezus is de goede herder. Jezus hij is overal. Jezus is de goede herder Jezus is de goede herder. 11 Jezus zei: 'Ik ben de goede herder. Luister! Een goede herder geeft zijn leven om zijn schapen te redden. 12-13 Maar iemand die ervoor betaald wordt om op de schapen van een ander te passen, doet dat niet. Dat is geen echte herder. Hij zorgt niet goed voor de schapen, want ze zijn niet van hem U ziet de gedichten 1 t/m 50 van 486. Mijn goede Herder. De goede Herder zal ons leiden. Vader. Ik kom tot U. De Here is mijn Herder! Eén Kudde, Eén Herder. Uit de lucht gegrepen. Mijn hoop s op de Heer

Jezus is de goede herderJezus Hij is overalJezus is de goede herderBrengt mij veilig naar de stalAls je 's avonds niet kunt slapenAls je bang in 't donker be.. Hij gaat voor hen uit, hij leidt hen en waakt over hen, er is geen onheil, er is water en mals groen gras, er zijn. de vlakten waren ze kunnen rusten en weer op krachten komen. Geen vrees voor wolven, voor alles wat verstoort. Wie is die goede herder die zijn schapen kent en roept, die zoekt wat dreigt verloren te gaan, die met zijn stok en De goede Herder zal ons leiden. naar frisse wateren, groene weiden. Hij voert ons samen naar Zijn stal. waar plaats is voor een groot getal. Geen schaap van Hem kent honger, dorst, Hij is immers de Levensvorst. Want als er ooit een schaap verdwaald. wordt het gezocht en terug gehaald. Voor al wie bij Zijn kudde hoort

Jezus is de goede Herder - My Place of Peace mijn gedichte

 1. Jezus is de goede herder Jezus Hij is overal Jezus is de goede herder Brengt mij veilig naar de stal Als je 's avonds niet kunt slapen Als je bang in 't donker bent Denk dan eens al die schapen Die de heer bij name kent Jezus is de goede herder Jezus hij is overal Jezus is de goede herder Brengt mij veilig naar de sta
 2. (2) Door zichzelf als de 'goede herder' te beschrijven, zegt Jezus: 'De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen' (10:11). Dit rekt de gelijkenis tot het uiterste. In het echte leven kan een goede herder zijn leven wagen voor zijn schapen, en kan hij het ook verliezen
 3. Voor je dagelijkse lees momentje hebben we de beste, leukste en meest bekende christelijke gedichten op een rij gezet. 1. Jezus - Toon Hermans. Ik heb zijn beeltenis maar vaag in mijn gedachten. en ik weet haast niets van hoe hij sprak en hoe hij keek. 'k zou willen weten hoe hij liep en hoe hij lachte. 'k zou willen weten hoe hij door zijn.
 4. • 06 - De gans • 06 - De Goede Herder • 06 - Eigen schuld, dikke bult • 06 - Elkaar helpen • 06 - God zorgt voor de natuur • 06 - Helpen dragen (goede voornemens) • 06 - Kinderen van God • 06 - Papa • 06 - Sneeuw • 06 - Stille kracht • 06 - Vertrouwen 2020 (115) december (6) • 23 - Hoera voor Jezus de Morgenster-Hurray.
 5. De goede Herder. De HEER is, mijn Herder! ik ben onder Zijn hoede. Ik ben een schaap van de Herder. De Herder zorgt voor mij. Hij wijst mij de Weg. Hij zoekt me op als ik verdwaald ben. Hij heeft geduld met mij. De Herder houdt van mij, hoe dwars of bokkig ik ook ben. Hij gaat met mij door diepe dalen. Hij neemt me mee de bergen op

Jezus is de goede herder - Lied en tekst - Nederland Zing

Op een dag zei Jezus: Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Maar een huurling is geen echte herder. De schapen zijn niet van hem. Als die een wolf ziet aankomen, laat hij de schapen in de steek en vlucht weg. De wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. Dat komt, omdat hij alleen maar een huurling is Jezus is de Goede Herder | Bijbelknutselwerk, Zondagsschool lessen, Kinderbijbel. 4-mrt-2014 - Bijbelse lessen op maat: met lesmateriaal voor geloofsbegeleiding van Dat Je Groeien Mag sluit je aan bij het niveau en de beleving van je leerling(en) Hier wordt in vers 23 gezegd dat er Eén Herder de schapen zal weiden en dat dat 'Mijn Knecht David' is. Dat betekent dat dit een Nakomeling van de grote koning David zal zijn. Het gaat hier dus om Jezus, de beloofde Messias. In Johannes 10: 14-16 zegt Jezus Zelf dat Hij de goede Herder is en zijn leven geeft voor de schapen

Tekst Jezus Is De Goede Herder UJT27 - AGBC

Jezus is de goede herder - Gedichten - WordPress

Jezus is de Goede Herder Hij kent al zijn schaapjes bij hun naam de schapen houden van hun Herder en gaan nooit bij Hem vandaan. Soms is een schaap ongehoorzaam en luistert niet naar Jezus stem het verdwaalt en begint te huilen omdat hij de weg niet kent. Het malse gras kan hij niet vinden de weg is droog, zo heet en dor was hij maar bij de. Jezus als de Goede Herder. In Johannes 10 lezen we dat Jezus de goede Herder is omdat het pastoraat van de Farizeeën schandalig is. Wat een liefdeloze mensen zijn die Farizeeën die zichzelf beschouwen als toppunt van vroomheid. In Joh. 9 lezen we hoe Jezus iemand die vanaf zijn geboorte blind is, het gezicht weer heeft teruggegeven

Ik ben de goede Herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen De herder en zijn ezel. Ze grazen licht. Dank herder die mij leidt. Moeder natuur. Vliegdennen. houd moed. De Here is Mijn Herder. Jezus op Golgotha. Weerzien Inleiding Vandaag gaan de lezingen over mij, de herder. Het werd wel tijd, want het is van Kerstmis geleden. En ik maak van de gelegenheid gebruik om een en ander uit te leggen, want ik denk dat er bij jullie wel wat misverstanden leven over ons beroep. Jullie denken misschien dat alle herders goed zijn omdat ze toen zo braaf bij het kindje Jezus kwamen.. maar niets is minder waar.. Er zijn. Jesus Good Shepherd Stock Photo (Edit Now) 956833. Find Jesus Good Shepherd stock images in HD and millions of other royalty-free stock photos, illustrations and vectors in the Shutterstock collection. Thousands of new, high-quality pictures added every day Jezus is de Goede Herder, Jezus Hij is overal. Jezus is de Goede Herder, brengt mij veilig naar de stal. Als je 's avonds niet kunt slapen, en je bang in 't donker bent, denk dan eens aan al die schapen, die de Heer bij name kent. Jezus is de Goede Herder, Jezus Hij is overal Ik ben de goede Herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen

Jezus de goede Herder - My Place of Peace mijn gedichte

 1. Je moet de weg wijzen maar je kunt dat niet afdwingen, je hebt geen teugels om je wil op te leggen. De herder, de hoeder van de schapen moet een soort geestelijk overwicht op hen hebben, de schapen moeten zijn zorgzaamheid voelen en daarom zich door hem laten leiden. Jezus was zo'n herder. Hij noemde zich de goede Herder
 2. De HEER richtte zich tot mij: 'Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg tegen hen: Dit zegt God, de HEER: Wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen herders niet hun schapen te weiden? Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen.
 3. Gedicht, De Goede Herder, Jezus is de goede herder Hij vergelijkt ons met schapen Zonder hem kunnen ze niet verder Bij hem kunnen ze rustig slapen. Ze kunnen ni
 4. Met Jezus als de Goede Herder kom je als Zijn schaapje verder. Laat Hem steeds de weg bepalen over bergen en door dalen. Laat je door Zijn staf maar leiden naar het land van Zijn verblijden. Hier vervult Hij dan je dromen In een blijvend onderkomen

Songtekst Jezus is de goede herder Kinderkoor Give us Peac

Johannes 10: 11-16 - Bijbel in Gewone Taa

De goede herder gedichten - U leest alle gedichten over de

Nederlandse-gedichten. Wij willen zo graag heersers zijn Afdrukken Geschreven door Justus van Tricht Categorie: Bezinning Gepubliceerd: 21 november 2016 Hits: 738 Wij willen zo graag heersers zijn maar zelfs de machtigsten zijn klein die op zichzelf vertrouwen op hen valt niet te bouwen. Hun aardse macht die is beperkt die wordt door. De goede Herder. Jezus gebruikt verschillende beelden om uit te leggen wie Hij is. Eén van deze beelden is dat van de herder. Zoals een herder zorgt voor zijn schapen, zo zorgt Jezus voor zijn vrienden. Iemand die geen eigenaar van de kudde is, laat de schapen in de steek wanneer er een wolf komt. Maar de Herder laat zijn schapen nooit alleen Zondagsschool 'De Goede Herder God zelf brengt het Licht. Door de profeten is van te voren al verteld, dat Jezus geboren zou worden. De herder mogen het als eersten zien. Een engel komt het hen vertellen, Gedicht door de middelste kinderen. Celia: Toen in de donkre sta Hij is de Eigenaar, de goede Herder, die zijn schapen kent en leidt naar groene weiden en vredig water (Psalm 23:2). In Johannes 10 lezen we dat Jezus van Nazaret Zich ook de goede Herder noemt. Hij is Gods Zoon die naar deze aarde is gezonden om de verloren schapen van het volk van Israël weer bij Gods kudde terug te brengen (Matteüs 15:24)

Elly & Rikkert - Jezus is de goede herder - YouTub

Die Goede Herder kent de zijnen, dus ook jou en mij, van Hem wil ik verhalen, zijn naam is niet geheim, want Jezus is die herder, die leven geeft in overvloed. Adeleyd 29 apr. 2012 Lees meer in een kluwe Psalm 23 - De Heer is mijn herder (Jezus is de goede herder) Psalm 23 uitleg en betekenis. Psalm 23 - de Heer is mijn herder - is voor veel gelovigen de meest geliefde psalm. Psalm 23 is een psalm waar men zich aan kan optrekken, die kracht geeft in tijden van angst en verdriet. Stel je vertrouwen op God en Hij zal hij zal je helpen en zegenen Herders die ruimte bieden om te leven van Gods genade en liefde. Deze vierde zondag bidden we God om zulke herders en vraag ik u om te bidden voor mij, dat mijn roeping tot het herderschap steeds meer vorm mag krijgen naar het hart van Jezus, de éne ware goede Herder. Printversie De zondag van de Goede Herder, zo is de vierde zondag na Pasen ook wel bekend. Op deze zondag wordt meestal een tekst uit Johannes 10 gelezen, de Ik ben woorden van Jezus. Dat klinkt misschien vreemd, maar wat Jezus wil zeggen, is: Beste mensen, wat jullie nodig hebben in jullie leven, dat kan ik geven De goede herder. Gemeente van onze Heer Jezus Christus - Lieve mensen van God. U dacht het al. Bijna alle liederen die we zongen gingen erover Deze zondag heet in de liturgische traditie van de kerk: Zondag, de goede herder. Ook de beide lezingen handelen over het beeld van de herder

Jezus Christus, ja Hij is de goede Herder. Hij stelt Zijn leven voor de schapen. Als er een wolf in de kudde probeert een schaapje te pakken te krijgen en te verscheuren zet Hij het niet op een lopen, zoals een huurling zou doen Jezus is de goede Herder Die Zijn gelovige kinderen volledig accepteert. Hij zegt ons: 'Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken ze, en zij volgen Mij' (Joh.10:27). Lees Johannes 10:1-18, 27-30 Jezus is de goede Herder. Hij heeft Zichzelf als het Lam van God heeft opgeofferd om voor de gelovigen de goede Herder te kunnen zijn De gelijkenis van de Goede Herder is een door Jezus vertelde gelijkenis in het Evangelie volgens Johannes in het Nieuwe Testament van de Bijbel (Johannes 10:11,14). Hierin noemt Jezus Christus zichzelf de Goede Herder, die zijn leven inzet voor zijn schapen (vers 11). Zijn schapen kennen hem, en hij kent zijn schapen (vers 14). De Goede Herder wordt in het verhaal afgezet tegen de. Er staan genoeg teksten in de bijbel die spreken over de goede herder. Maar altijd heeft dat betrekking op Israël. In Jesaja 40 vers 11 staat; Hij zal als een herder zijn kudde weide, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de zogende zal Hij zachtkens leiden de goede herder zet zijn leven in voor de schapen. Jezus (Johannes 10:11) De grijsaard komt Mattheüs wekken. De avond valt. De maan, op haar hoogtepunt, overgiet met haar bleke stralen de Ariège en het meer; de bergen, die grillige schaduwen werpen, tekenen zich scherp af tegen de blauwe hemel en verbergen zorgvuldig de grotten en cavernes.

Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is,. Christelijke gedichten & christelijke gedichtjes 2 De mooiste Christelijke gedichten vind je hier bij Gedachten-gedichten.nl. De Christelijke gedichten gaan over het Christendom, Christenen, God, Jezus, het beleiden van het geloof, het geloof zelf, maar ook over allerlei alledaagse thema's

De Goede Herder - Gedichten

De goede Herder zal ons leiden

De herder heeft immers ook een gevaarlijk beroep. Hij moet de kudde verdedigen tegen aanvallen van wilde dieren. De goede Herder is bereid zelfs zijn leven op het spel te zetten als er slechts één schaap in gevaar is. De huurling daarentegen gaat op de loop. De goede Herder is het beeld van Jezus' liefderijke zorg voor iedere concrete mens Jezus de goede Herder wordt in hoofdstuk 10 van het boek Johannes genoemd. In Zijn eigen woorden vertelt Jezus ons in vers 11: Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.. En in verzen 14-15: Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken

Tegel - Jezus is de goede Herder - wollig schaapje

De teksten van dit leesplan vormen een meditatie over de karakteristieke psalm 23 van David. In deze 'herderspsalm' liggen enorm kostbare schatten verborgen die, versterkt door de beelden, ongelooflijk veel kracht hebben. Neem de tijd om de verzen en afbeeldingen zorgvuldig te bestuderen en ze op je in te laten werken. Sommige platen (gemaakt door Jérémie Roussier) roerden mij tot tranen. Verbazingwekkend De Heer is mijn Herder. - ppt video online download TT-92 Van: slideplayer.nl. Verrassend De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. (Psalm 23) GEBEDSWAKE MH-76 Van: docplayer.nl. Verwonderlijk De Goede Herder zorgt voor jou Psalm 23 'De Heer is mijn herder QH-77 Via: www.pinterest.co Mijn Herder. De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij omringt mij met zijn liefde. De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in zijn nabijheid. Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne. Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis Nu is de Goede Herder hier één met God (1:1), maar afstammend van David. (2) Als Jezus zichzelf beschrijft als de 'goede herder', dan zegt Hij: 'De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen' (10:11). Dit rekt de gelijkenis tot het uiterste

Bijbel in 1000 seconden 4e paaszondag B - evangeli

Jezus noemt zichzelf immers niet zomaar een herder, nee, hij noemt zichzelf de goede herder. Dat 'goede', 'kalos' in het Grieks, versterkt de provocatie: hij is de echte herder, de gave, volmaakte, ideale, onvervalste herder, het model voor alle herders. Dat is nogal wat. Jezus neemt die zelfbeschrijving als herder ook niet zomaar in de. de goede Herder kan het zijn, de Man met balsem, brood en wijn. Wanneer Gij komt, 't kan middag zijn, door 't kruispunt loopt de dwarse lijn, met vuur gezuiverd staan wij rein, 't kan 't heerlijk uur der liefde zijn. Wanneer Gij komt, nacht kan het zijn, 't kan donkerheid vol tranen zijn, of, vallen wij uit 't ijdel schrijn Evangelie van De Goede Herder vierde paaszondag B. Joh 10,11-18 (uit Bijbel in 1000 sec copyright:C.Leterme ) In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen : Ik ben de Goede Herder . Een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.Een huurling is geen goede herder,hij is ook niet de eigenaar van de schapen Maar een goede herder ként zijn schapen en herkent ieders gemekker. 'En ik wil jullie herder wel zijn', zegt Jezus. 'Ik ben de goede Herder en ik geef mijn leven voor mijn schapen'. Dat is hoog gegrepen voor aardse herders maar er valt veel van te leren. Maar in de tijd van Jezus is een goede herder dapper en waakzaam want er ligge Nummer 1: Ik ben de goede Herder. We zijn bezig met een serie gezinsmomenten over de Ik-ben-teksten in de Bijbel. - Ik ben de goede Herder. - Ik ben de Deur. - Ik ben de ware Wijnstok. - Ik ben het Brood des Levens. - Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. - Ik ben het Licht der wereld. Nummer 1: Ik ben de goede Herder

God en gebed: Jezus is de goede herder (Joh

 1. In gedichten leggen dichters hun gevoelens neer door middel van een poëtische expressie. Christelijke dichters vertolken zo hun Godsvertrouwen, de grootheid van hun Heiland, de verwachting van de wederkomst van de Heere Jezus, enz. We hopen dat de volgende gedichten je aanspreken en bemoedigen! Artikelen Aan Jezus voeten NN gedicht Aanbiddend buigen wij ons neer+ Lees mee
 2. Jezus Christus leidt Zijn gemeente. Autoriteit Matteüs 28 vers 18 Johannes 10 vers 11, 14, 16 - Ik ben de goede herder Hebreeën 13 vers 20 - de grote herder van de schapen 1 Petrus 2 vers 25 - de herder.
 3. We kijken naar het antwoord in Psalm 23. We richten onze blik op de Goede Herder. De Herder leidt. 'De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water', Psalm 23 : 1 en 2. Deze regels hebben heel veel mensen troost gegeven en geven nog troost
 4. Bijbelkleurplaten Mozes. De goede Herder 3. Laat alle kinderen tot Mij komen. Ark van Noach 1. Bouwplaat ark. Geboorte van Jezus 1. David 1. Kleurplaten stal. Jezus en Johannes de Doper 2

Hij heeft zijn herder verlaten. Maar de goede herder zoekt hem al, Hij luistert naar zijn geblaat. En weet dat hij hem vinden zal, Het is nog niet te laat. Zo is het ook bij Gods kinderen, Die roepen in de nood. Hij zal hen niet verhinderen, Zijn hulp is oneindig groot. Nu is Jezus de Goede Herder, Die Zijn kinderen leidt. Want al kunnen ze. De herder zorgt voor zijn schapen en zijn helpers. De hier ontwikkelde lesimpuls kan een start zijn om met de leerlingen na te denken rond Jezus is de goede herder. Al spelend kunnen de leerlingen de bijbelcitaten ontdekken die in de mobile game gebruikt worden Woensdag: Jezus is de goede Herder Lezen: Johannes 10, 11 - 15 (Jezus zegt) 'Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen

Ook de commentaar heb ik gelezen en ik vind het wat vreemd hoe u en Bram het gedicht interpreteren. Als ik mij goed herinner is de eerste 'taak' die Adam krijgt van God het benoemen van de dieren. Ik zing u van de herder Jan zo blij als ik maar zingen kan. De twaalfjarige Jezus in de tempel: een bekende geschiedenis Goed leiderschap: herder zijn. Beknopte weergave van de verkondiging op zondag 25 april 2021 door predikant Evert Jan de Wijer in De Thomas. De teksten die centraal stonden waren Ezechiël 34: 1 - 10 en Johannes 10: 1 - 16. De tekst uit Ezechiël gaat over de slechte herders die niet goed voor hun vee zorgen

Christelijke gedichten: De 6 mooiste op een rij - BEA

1. niet zoals de slechte herders. 2. maar de goede herder die alles geeft. Jezus is de goede herder. Wat is dat toch een mooi plaatje. Zo lieflijk. Er is een mooi liedje van: Jezus is de goede herder, Jezus hij is overal. Psalm 23 is een mooie psalm. Maar als Jezus zegt 'ik ben de goede herder', klinkt dat helemaal niet zo lieflijk De Here Jezus wordt tenslotte de Goede Herder genoemd. Ook hier gaat het niet in de eerste plaats om Zijn eigenschappen als lief en geduldig, maar om het feit dat er in Israël ook slechte herders waren die het volk misleidden, en die in het verleden het volk ertoe brachten om afgoden te aanbidden en te dienen en zo het plan van God verstoorden Abraham was herder. Zo ook Mozes en koning David. Zij vertegenwoordigden de mensen van de onderkant. Die lijn vinden we ook terug in het Nieuwe Testament. Jezus die gezien wordt door zijn tijdgenoten als de goede herder die zijn leven geeft voor zijn schapen en kleingekregen mensen redt uit het struikgewas van hun leven

De Goede Herder - Geloven is leuk

Ik Ben de Goede Herder. Johannes 10 vers 14 en iemand die 38 jaar ziek is. Dato Steenhuis. De Here Jezus, wie is Hij? teksten uit het Johannes Evangelie 8 bijbellezingen gehouden door; Dato Steenhuis te Emmen Het verwoordt de droom dat heel de wereld ooit bezield zal zijn met zijn geest van dienstbaarheid en zorg voor de medemens, dat alle mensen ooit goede herders zullen zijn zoals hij het was. Alleen als we Christus Koning zo zien, heeft het een klein beetje zin, maar ik blijf volhouden: Jezus de goede Herder is een veel betere titel Later, in Jezus' tijd, waren er nog steeds veel herders. Jezus noemde zichzelf de voortreffelijke herder en gebruikte vaak de eigenschappen van een goede herder om belangrijke lessen duidelijk te maken (Johannes 10:2-4, 11). Zelfs de Almachtige, Jehovah God, wordt met een herder vergeleken (Psalm 23:1-4; Jesaja 40:10, 11) Wat Jezus geeft Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwigen leven. (Johannes 4:14) De Here Jezus noemt Zichzelf de goede herder. In de ontmoeting die Hij heeft met de vrouw uit Sichar wordt duidelijk waarom Hij de goede herder is De lijdensweg van de goede Herder Stille Week 2020 Het is goed om ieder jaar een week van bezinning te houden, waarin we dagelijks als volgelingen van Jezus, Zijn lijden, sterven en opstanding uit de dood gedenken. In Johannes 10 lezen we dat Jezus van Nazaret Zich de goede Herder noemt. Hij is Gods Zoon di

Gedicht bij 653 De goede Herder

 1. de voorsmaak van de hemel, ja, mijn alles noem. Ach, goede herder, verzamel toch ons armen en verdoolden; ach, laat de tocht nu snel afgelopen zijn en breng ons in uw schaaooi! 5. Aria Gelukkige kudde, schapen van Jezus, de wereld is voor jullie een hemelrijk. Hier genieten jullie Jezus' goedheid al en ook mogen jullie hopen op het loo
 2. De HEERE is mijn Herder. Psalm 23:1a. Zijn wij, mensen, in feite niet erg goed vergelijkbaar met schapen? Onze kuddementaliteit, onze koppigheid en onze angst zijn toch typisch iets wat aan een schaap doet denken. Daarom hebben we vaak iemand nodig die ons kan laten zien dat onze eigen wegen niet altijd de beste zijn
 3. Hoewel vandaag de evangelietekst volledig over de Goede Herder, zijnde Jezus gaat, wou ik toch even stilstaan bij de eerste lezing genomen uit de handelingen. In deze tekst spreekt Petrus de inwoners van Jeruzalem toe. Let wel we zijn dan reeds na Pinksteren, de volgelingen hebben op dat ogenblik reeds de Heilige Geest ontvangen, ze zijn als het ware klaar om de weg te gaan die hen door God.

De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen;' Slechte herders lopen weg wanneer er gevaar dreigt, bijvoorbeeld van een leeuw of een beer. Ze hebben liever dat een schaap wordt verslonden dan zijzelf. Ze vinden hun eigen leven waardevoller dan dat van hun kudde. Jezus is zo niet. Hij is de goede herder, die zijn eigen leven. Herders wisten heel goed hoe gevaarlijk wolven waren. Jezus had het over 'een gehuurde knecht' die 'de schapen in de steek laat en vlucht als hij een wolf ziet komen'. Maar Jezus is niet als de gehuurde knecht, die 'niet om de schapen geeft'. Hij is 'de goede herder' die 'zijn leven voor de schapen heeft gegeven' (Jo 10:11-13)

Hoop tot Leven | Redding door Christus JezusJezus is de goede herder - Elly en Rikkert | Herder, HeerJezus zegt : Ik ben de Goede Herder - PrentbriefkaartenKom tot rust bij Jezus, de goede Herder | Pastorale

en voor de wereld om ons heen. (Groep1) Als je gelooft in de Here Jezus dan komt er vrede in je hart. Als je gelooft in de Here Jezus dan komt er vrede in je hart. (Groep2) Vrede voor jou en iedereen en voor de wereld om ons heen. Vrede voor jou en iedereen en voor de wereld om ons heen. (Samen) Als je gelooft in de Here Jezus dan komt er vrede. beloofde land. Ook gedachten over de uittocht uit de Babylonische gevangenschap spelen hierbij mee. Ook in het Nieuwe Testament komt het beeld van de goede herder voor, nu toegepast op Jezus. Hoofdstuk 10 uit Johannes is hieraan gewijd: 'Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Ik ken mijn schapen en mijn. In dit prachtig geïllustreerde geschenkboekje laat Wilkin van de Kamp je op verrassende wijze zien hoe de Goede Herder uit Psalm 23 omgaat met zijn schapen. Jezus is die Goede Herder. De psalm zegt niet dat je nooit iets kwaads zal overkomen, maar dat de Goede Herder in elke situatie bij je is. Lees meer. € 11,95 Zo zing je vrolijk samen met je kind voor God. -Rivier vol van vrede. -Ballonnenlied. -Hoger dan de blauwe luchten. -Deep deep as the sea. -Ik ben veilig in Jezus 'armen. -Jezus is de Goede Herder. -Ik zag een kuikentje. -Maak een vrolijk geluid De lijdensweg van de goede Herder Het is geen wonder dat de Bijbel zoveel zegt over herders en over schapen. In het Midden-Oosten, waartoe ook het land Israël behoort, kun je veel schapen, geiten en kamelen zien met hun herders. In de Bijbel worden de geestelijke leiders van het volk van Israël vaak vergeleken met herders