Home

Treksterkte beton c30/37

Beton Licht beton C12/15 LC12/13 C20/25 LC20/22 C30/37 LC30/33 C35/45 LC40/44 C45/55 LC50/55 C55/67 LC60/66 C60/75 LC70/77 C70/85 LC80/88 C80/95 C90/105 C100/115 Sterkteklasse beton volgens de NEN-EN 206- C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 C55/67 C60/75 C70/85C 80/95 De treksterkte van beton kan op verschillende manieren worden gemeten. Als zuivere (axiale) treksterkte, als splijttreksterkte of met buigproeven aan balkjes. De treksterkte gemeten met de buigproef, noemen we de buigtreksterkte Waar trekkrachten optreden, wordt het beton gewapend of voorgespannen. Voor gangbare betonsoorten ligt de zuivere treksterkte rond 10% van de druksterkte. Een voorbeeld: voor beton met een druksterkte van 30 N/mm² bedraagt de buigtreksterkte ongeveer 4,5 N/mm² en de splijttreksterkte 2,7 N/mm². Normen/aanbevelingen/literatuu Treksterkte In het algemeen is de treksterkte van beton gerelateerd aan zijn druksterkte. De winst van de treksterkte is bij een HSB echter kleiner. Een beton C30/37 zal bijvoorbeeld een treksterkte hebben die ongeveer 1/10 bedraagt van de druksterkte terwijl dat voor een beton C80/95 slechts ongeveer 1/15 zal zijn Characteristic compressive cube strength fck,cube. The characteristic compressive cube strength fck,cube is the second value in the concrete class designation, e.g. 37 MPa for C30/37 concrete. The value corresponds to the characteristic (5% fractile) cube strength according to EN 206-1

De betonsterkteklasse is een klasse waarin de sterkte van beton wordt uitgedrukt. De sterkteklasse is gekoppeld aan de karakteristieke kubusdruksterkte en cilinderdruksterkte . De betonsterkteklasse wordt aangeduid met de letter 'C' ( C oncrete) gevolgd door de minimaal vereiste karakteristieke cilinderdruksterkte, gevolgd door een schuine streep en de waarde van de bijbehorende karakteristieke kubusdruksterkte 27 Tabel 39 Ontwerpgrafiek buiging en normaalkracht bij C30/37 en a/h = 0,20 2 e/h = 0,10 C30/37 a/h = 0,20 1,5 1 0,5 ρ = N Ed f cd b h 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 M Ed f cd b h 2 Toelichting grafiek - symmetrisch, tweezijdig gewapende doorsnede - wapening B500 - ρ is de wapeningsverhouding in % voor de totale doorsnede - A s,rqd,tot = 0,01 ρ A c - gebied boven de lijn e/h = 0,10 is gearceerd omdat bij nagenoeg centrische druk (e/h < 0,10) een aangepast σ-ε-diagram van toepassing is

Zoals gezegd is de treksterkte van beton zeer beperkt, echter er bestaat een minimale trekopnamecapaciteit. Dit is volgens de VBC art. 6.1.2 vastgelegd met fbrep = 0,7* (1,05+0,05*f'ck) met 0,7 voor kruip -effecten. Bij C25 bedraagt de betontreksterkte fbrep = 0,7* (1,05+0,05*25)=1,61 N/mm2 LH HSR LA kan echter geen beton van de sterkteklasse C30/37 (zie verder) geproduceerd worden. De letter N slaat op een normale bindingssnelheid. Cement van het type L (lage bindingssnelheid) zou een kleinere krimp met zich brengen, maar is in deze categorie niet courant leverbaar lv*fd = 0,25*ϕkm*fs met daarin fd = aanhechtsterkte en fs = treksterkte betonstaal; lv = 0,25*ϕkm*fs/fd. Omdat de mate van aanhechtsterkte van vele factoren afhankelijk is (geribdheid betonstaal, betonkwaliteit, dekking en plaats), wordt de basis verankeringslengte lv0 geïntroduceerd als zijnde

staalkwaliteit B500B, betonkwaliteit C30/37; maximale grondwaterstand 1 m -mv; de wand moet voldoen aan dichtheidsklasse 1 (NEN-EN 1992-3) milieuklasse binnen XC3, milieuklasse buiten XC4/XD3; levensduur 50 jaar; de wand wordt twee weken na de vloer gestort; vloer is oneindig stijf; Op basis van deze gegevens is gevraagd diverse onderdelen uit te werken Voor de thermische uitzettingscoëfficiënt van beton is de thermische uitzettingscoëfficiënt van het toeslagmateriaal van groot belang: • Beton met riviergrind: de thermische uitzettingscoëfficiënt bedraagt circa 12 x 10 - 6 / o. C. • Beton met kalksteen: de thermische uitzettingscoëfficiënt bedraagt circa 8 x 10 - 6 / o. C. In theorie wordt verondersteld dat een beton met een W/C-factor van 0,45 en een sterkteklasse groter dan C30/37 ondoordringbaar is. Vervolgens is een correct ontwerp en een precieze berekening van de gewapende constructie nodig, waarbij men - afhankelijk van de gewenste dichtheid - de scheurvorming voldoende moet beheersen ( zie tabel 1 )

Sterkteklasse van beton Betonhui

Bouwpix, bouwkundige termen, bouwtermen, bouwkunde, bouwen. Verhard beton is meestal bestand tegen de invloed van vorst. Toch gebeurt het dat strenge te met een hoge treksterkte en een beperkte onthoUDen Sterkteklasse ≥ C25/30 C30/37 Luchtgehalte van het vers beton (%) - - - - Afstandsfactor va Karakteristieke treksterkte staal grade 4.6 Verhogingsfactor voor beton C30/37 1,04 Verhogingsfactor voor beton C35/45 1,06 Verhogingsfactor voor beton C40/50 1,07 Verhogingsfactor voor beton C45/55 1,08 Verhogingsfactor voor beton C50/60 1,09 . DECLARATION OF PERFORMANC

8. Beton als bouwmateriaal STUBECO - Studievereniging ..

 1. Beton heeft een lage treksterkte en een lage capaciteit om te vervormen zonder breken. Het toevoegen van wapening is noodzakelijk om weerstand te bieden aan spanningen en belasting in de constructie. Wereldleidende instituten zoals de ACI en ASCE raden aan om staalvezels als betonwapening te gebruiken om: Scheuren te voorkome
 2. Beton volgens EN 206-1: Klasse Druksterkte Treksterkte E-Modulus Rekgrens Rek max. f c fck (N/mm²) fctk,0.05 (N/mm²) Ecm (N/mm²) εcu (‰) εc (‰) C25/30 25 1.8 31 500 3.50 2.00 C30/37 30 2.0 29 700 3.50 2.00 C40/50 40 2.5 31 500 3.50 2.00 C30/37 ter plaatse gestort beton druklaa
 3. Beton C30/37 ¬ Verbrandingeigenschap voldoet volgens CEI 695-2-1/2.: 650°C. Beton C40/50 Voorgespannen beton ¬ Installatie temperatuur: T°C: -5°C / +35°C. Volle bakstee
 4. Betoniek Standaard 16/24 - Carbonatatie onder de loep. In gewapend beton werken beton en staal uitstekend samen: het staal levert de benodigde treksterkte en het beton levert de druksterkte en het beschermt het staal tegen corrosie. Door de reactie tussen beton en CO2 uit de lucht, een proces dat carbonatatie wordt genoemd, kan de beschermende.
 5. Betomur FL Plus is verpakt in zakken van 25kg, gestapeld op europaletten (1350 kg/palet) met een beschermhoes. De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen bij een temperatuur tussen +5 °C en +30 °C en beschermd tegen vocht, bedraagt 12 maanden. Opmerking

Buigtreksterkte - BetonLexico

 1. Rekenmodellen voor betonnen tunnelconstructies vergelijken met praktijkmetingen M.Beekmans ii Samenvatting In de jaren negentig is Nederland begonnen met het aanleggen van geboorde betonnen tunnels. Een geboorde tunnel wordt aangelegd met behulp van een tunnelboormachine (TBM). Binnen het schild van de tunnelboormachine wordt de tunnel gebouwd
 2. bindmiddel.
 3. Eurocode 2 lijkt daarmee voornamelijk bedoeld voor constructeurs en niets van doen te hebben met technologie en uitvoering. Maar schijn bedriegt: in het ontwerp gaan we uit van een beton met specifieke prestaties en we verwachten dat het beton op een goede manier wordt uitgevoerd. Er is dus een stevige relatie aanwezig
 4. Examen BASISKENNIS BETON ALGEMEEN 201 8 Blad 2 Vraag 1 Cement is een hydraulisch bindmiddel, omdat A alleen verharding onder water plaatsvindt. B het door uitdroging verhardt. C het verhardt door een chemische reactie met water en na verharding niet meer in water kan worden opgelost

Onderwerp: Beton fundering onderstation Auteur: D. Scheven Bureaucheck: D. van Dijk C30/37 30/37 20,0 1,35 2,90 32837 . Tabel 1: Materiaaleigenschappen beton, in N/mm2 . Betonstaal: Betonstaalsoort . rep-waarde treksterkte rekenwaarde treksterkte Materiaal eigenschappen -ongewapend beton Beton klasse: C30/37 Ontwikkeling eigenschappen volgens EC2 3.1.2. ir. Kris Riemens - ABT 20 Beschrijving van het DIANA model Materiaal eigenschappen Ontwikkeling treksterkte CEM I CEM I + CEM III CEM III. ir. Kris Riemens - ABT 29 Resultaten Spanningsontwikkeling en scheurvorming - ongewapend OWB. Zo is C30/37 een beton met een karakteristieke druksterkte van 30 MPa op een proefcilinder (de 37 MPa slaat op de druksterkte op een proefkubus). Gewapend beton is een mooi huwelijk tussen beton en staal waarbij beton de drukspanningen voor z'n rekening neemt het staal de trekspanningen

Speciale betonsoorten: Hogesterktebeton Holcim Belgiqu

 1. Druksterkte beton C30/37 NEN-EN 14991 artikel 4.2 Treksterkte wapeningstaal NPD NEN-EN 14991artikel 4.1.3 Elasticiteitsgrens v/h wapeningsstaal NPD NEN-EN 14991 artikel 4.1.3 Geometrische gegevens NPD NEN-EN 14991 artikel 4.3.1 en hoofdstuk 8 Duurzaamheidvoorwaarden NPD NEN-EN 14991 artikel 4.3.
 2. Eigenschappen van beton. Een belangrijke eigenschap van beton is dat het een zogenoemde hoge druksterkte heeft. Met andere woorden: het heeft een enorme draagkracht. Daarentegen heeft het maar een treksterkte van maar ongeveer één tiende van de druksterkte. Vandaar dat beton vaak gewapend wordt met stalen betonmatten: het zogenoemde gewapend.
 3. het beton wordt beheerst door toepassing van een langswapening die moet resulteren in een In Nederland wordt voor DGB-verhardingen betonsterkte-klasse C30/37 of C35/45 toegepast, de dan aanwezige treksterkte van het beton overschrijden
 4. . randafstand.
 5. imale druksterkte bezitten: bij weinig belasting:

Karakteristieke treksterkte, staal klasse 4.6 Partiële veiligheidsfaktor Ms,N 1) 2.0 2.1 4) 2.1 4) Betonrandbreuk Randafstand 1,0 . h ef . h ef ± K K ef . h ef Asafstand 2 c cr,sp Partiële veiligheidsfactor (droge en natte beton) Msp 1) 1.8 3) Karakteristieke hechtsterkte in ongescheurd beton C20/25 Droge en natte beton 1.8 3) Watergevuld. Kubusdruksterkte | Kwaliteitsdienstbeton. Voor het bepalen van de druksterkte van beton mag binnen de Europese betonvoorschriften zowel gebruik worden gemaakt van cilinders (Ø 150 mm en 300 mm hoog) als van kubussen (ribbe 150 mm). Eigenschappen een karakteristieke treksterkte f pk 1860 N/mm² en met grijs industrieel beton met een minimum betonsterkteklasse C50/60. De productie staat onder permanente controle van diverse controleorganismen en alle WX-elementen kunnen worden voorzien van het BENOR-, KOMO- en NF-keurmerk, dewelke te produceren zijn conform volgende profieldiktes: y WX15

Omdat de treksterkte van het beton afhankelijk is van de sterkteklasse is dus ook de minimum wapeningsverhouding gerelateerd aan de sterkteklasse. Echter, een ondergrenswaarde voor de wapening van:As,min≥0.0013 .bd dient altijd aanwezig te. zijn Beton (C20/25 et C30/37) Nrec 0,8 NRu,m 4,0 Baksteen BP 400 Nrec 0,8 NRu,m 4,0 Holle baksteen C 40 Nrec* 0,35 NRu,m* 2,0 Wood Nrec* 0,5 NRu,m* 2,0 *Gebruik SPIT NYL 8 voor RM6 in Beton en steen. Bepleisterd beton (max 5 mm): aanbevolen belasting verlaagd tot 50% Anker Anker diepte Min. dikte basis materiaal Boor diepte Boor diameter Totale. Minimale treksterkte: 700 N/mm2 C30/37 β ≤ 6 0 ° Betonklasse Ψs-c,V INVLOED VAN DE RAND- EN HARTAFSTAND OP DE BETON EN STERKTE BIJ AFSCHUIFKRACHT ¬ Voor groep van twee ankers ¬ Voor overige verankeringsgroepen N c s N V h>1,5.c s V h>1,5.c ¬ Voor één afzonderlijk anker SPIT CC Methode s 1 V s 2 s 3 s n-

Landhoofden, stootplaten, druklaag en schampkant en vleugelwanden C30/37 in situ gewapend beton Buisschroefpalen C25/30 in situ gewapend beton Dekliggers: Conform opgave leverancier : C30/37 30 20,0 1,35 2,90 33000 . Treksterkte . f. ctd = f Minimale treksterkte: 700 N/mm2 RVS-uitvoering: C30/37 1,22 C45/55 1,48 C35/45 1,34 C50/60 1,55 Ψs-c,V INVLOED VAN DE RAND- EN HARTAFSTAND OP DE BETON EN STERKTE BIJ AFSCHUIFKRACHT ¬ Voor groep van twee ankers ¬ Voor overige verankeringsgroepen N c s N V h>1,5.c s V h>1,5. Oruksterkte beton Treksterkte v. h. wapeningsstaal (Ftk): Elasticiteitsgrens wapeningsstaal (Fyk): MechanisChe sterkte (methode 3a) Duurzaamheidsvoorwaarden: Brandw8ergtand isolatie Gebruiksveiligheid Weerstand tegen nest Geometrische gegevens: C30/37 Of C35/45 550 500 NPD EE3 XC4, NPD NPD NPD NPD Min bindmiddel 300 kg/m' Betondekkjng Min, 25 m

Table of concrete design properties (fcd, fctm, Ecm, fctd

het beton of de cementdekvloer naast een hoge treksterkte (> 1,5 N/mm2) de volgende minimale druksterkte bezitten: bij weinig belasting: minimaal C20/25 (B25), bij gemid delde belasting: mini-maal C30/37 (B35). De temperatuur van de ondergrond moet minimaal 5°C zijn. Om condensvorming aan het oppervlak te voorkomen moet de temperatuur va Een handig overzicht van onze mogelijkheden ziet u in onze tabellen H. van de Riet Bouwstaal B.V. | Bouwstaal voor bedrijven

Betonsterkteklasse - Wikipedi

in droge en vochtige beton (1) N ¬ Sterkte betonkegel voor droge en vochtige beton (1) N ¬ Betonachteruitbreken V ¬ Sterkte staal N ¬ Sterkte betonrand V V ¬ Sterkte staal βN + βV ≤ 1,2 β V 90˚ 180˚ 0˚ c 9 0 ° ≤ 0 tot 55 β 0 ≤ 1 8 0 ° 60° ≤ β ≤ 9 ° 0 ≤ C30/37 β ≤ 6 0 ° N0Rd,p Rekenwaarde uittrekken anker Anker. Detailengineering plaatnaden breedplaatvloeren. Door: Sebastiaan van Hellenberg Hubar, Paul Korthagen, Mark Verbaten (reviewer namens VNconstructeurs) Tot op heden wordt er in de praktijk onvoldoende eenduidigheid ervaren bij het ontwerpen van breedplaatvloeren met een positief moment bij de plaatnaad. Aan de hand van beschikbare voorschriften. Druksterkte beton (ƒck) (EN 13369) (N/mm²): 30. Druksterkte beton (ƒck) (EN 13369) (N/mm²): 35 Onze Cantillana betonmortels, Betomur, geven de nodige sterkte op elk punt van de fundering. Wij beschikken over verschillende soorten betonmortels om u het beste alternatief te kunnen aanbieden in elke omstandigheden. Zo bestaat ons assortiment uit onder beton met vezels (Betomur Fiber), micro-betonmortel (Betonmortel NL) of nog zelfverdichtende beton en lichtgewicht microbeton Druksterkte beton Treksterkte wapeningstaa Elasticiteitsgrens Wh wapeningsstaal Geometrische gegevens Duurzaamheidvoorwaarden Nehobolaan 10 5865 AS Tienray Postbus 5095 C30/37 NPD NPD NPD NPD Europees beoordelingsdocument NE-N-EN 14991 artikel 4.2 NE-N-EN 14991 4.1.

Tabellen en grafieken

Als beide NBI's bekend zijn, dan kan de draagkracht worden bepaald door de navolgende formule: A% [NBI - (0,3 x NBI + B), waarbij A en B afhankelijk zijn van de hoogte van het NBI. De formule is voor een aantal gangbare inkomens uitgewerkt in de draagkrachttabel. De tabel wordt jaarlijks door de Expertgroep Alimentatienormen aangepast (1) De beton rondom het anker is verzadigd met water maar niet vol met water. Het anker kan worden geïnstalleerd in vochtige gaten, maar de cijfers kan bovenstaande tabel kunnen niet worden gebruikt, u moet de waarden in de ETA gebruiken voor de categorie 2. MULTI-MAX Elektrolytisch verzinkt & RVS 3/4 Beton klasse b C25/30 1,02 C30/37 1,04 C40. Betonsterkteklassen Cfck/Cfck,cub Gewapend beton (vaak C25/30 of C30/37, kortweg C25 of C30) (25 = cilinder, 30 = kubus) Treksterkte = ± 10 x lager dan druksterkte (meestal verwaarloosd) Vanaf C60/75 = hogesterktebeton W/C-factor 0,30-0,35 (hulpstoffen en vulstoffen) -> duurzamer en slijtvaster. 2.4.2 Fysisc C30/37 500 550 Eenheid N/mm2 N/mm2 N/mm2 Beoordelingsdocument NBN EN 13747 + A2 Kenmerk Druksterkte (beton) Treksterkte (staal) Elasticiteitsgrens (staal) Andere eigenschappen Aanduiding Voor geometrische gegevens, detaillering, mechanische sterkte, brandweerstand (NPD) en duurzaamheid: Zie ontwerpdossie

Druksterkte van beton: hoeveel kan beton aan druk opnemen

C30/37 NPD NPD Eenheid N/mm2 N/mm2 N/mm2 Beoordelingsdocument NBN EN 13225 Kenmerk Druksterkte (beton) Treksterkte (staal) Elasticiteitsgrens (staal) Andere eigenschappen Aanduiding Voor geometrische gegevens, detaillering, mechanische sterkte, brandweerstand (NPD) en duurzaamheid: Zie ontwerpdossie Goedkeuringstesten zijn uitgevoerd op met diamant geboorde gaten in niet gescheurd beton nimale sterkteklasse C20/25 en maximale sterkteklasse C50/60. Geteste ankerdiameters M12, M16, M20, M24 en M30 met inlijmdieptes tussen 8.d en 12.d. Gebruikscategorie 2 - droog en nat beton en in met water gevulde boorgaten Aangezien Henri Bogaert Betontechnologie - Werfverslag pag. 1 op treksterkte van beton niet gerekend wordt, zijn er wapeningsstaven nodig om deze trekspanningen op te nemen. Het chloorgehalte van 0,40% volgt uit de keuze voor GB

Zusatzmittel, Zusatzstoffe und Zuschläge Beton Sorte Druckfestigkeits-Klasse Expositions-Klasse Korngrösse Konsistenz Anwendung Fr. /m 3 A231-C C25 / 30 XC1, XC2 0-32 C3 Kranbeton / Pumpbeton 181.20 B231-C C25 / 30 XC3 0-32 C3 Kran- / Pump- / Weisse Wanne-Beton 192.20 C331-C C30 / 37 XC4 0-32 C3 Kranbeton / Pumpbeton 201.30 Recycling-Konstruktionsbeto Beton/Mörtel nach Zementgehalt. Karakteristieke kubusdruksterkte van beton. fuk Minimale treksterkte βN + βV ≤ 1,2 fB INVLOED VAN BETON Betonklasse fB Betonklasse fB C25/30 1,1 C40/50 1,41 C30/37 1,22 C45/55 1 ,48. Beton druksterkte fck = 30,0N/mm² treksterkte fct = 2,9N/mm² γ c = 1,50 kruipfactor φ(∞,to) voor spanningsgrens = 1,40 kruipfactor φ(∞,to) voor doorbuiging = 2,00 maximum toegelaten drukspanning onder zeldzame combinaties = 18,0N/mm² toegelaten maximum na kruip maximum toegelaten drukspanning onder quasi-permanente combinaties = 13,5N.

De verankeringslengte van betonstaal Wetenschap: Technie

Betonvoorschriften zitten duurzaamheidsambities in de weg. Opinie Rob Vergoossen - 26 april 2021. In het Betonakkoord [1] is door opdrachtgevers, toeleveranciers en opdrachtnemers afgesproken de betonsector te verduurzamen. Opvallend is dat bij de partijen die het akkoord hebben ondertekend, constructeurs ontbreken Start studying basis info beton en scheurmoment. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Sessie 1 EC2 Seminar - Ontwerp van Gewapende en Voorgespannen Betonconstructies 1. Genk, Belgium, December 11th, 2013 Dordrecht, Netherlands , December 12th, 2013 Eurocode 2 Ontwerp van Gewapende en Voorgespannen Betonconstructies Sessie 1 Assoc. Prof. Jaroslav Navrátil, M.Sc., Ph.D Hoe werkt betonbewapening? Gewapend beton is beton waarin metaal is verwerkt. Gewapend beton. Beton is een hard materiaal en kan daardoor goed tegen hoge druk. Echter is beton een korrelig materiaal waardoor het kan afbrokkelen wanneer er trekkrachten op komen te staan. Wanneer je op een betonnen plaat staat zal er aan de bovenkant van [ Prefab betonnen lift- en trapschachten zorgen voor efficiënt verloop bouwproces. Wand in kantelblok plaatsen. Wand kantelen. Wand kantelen. Wand gedraaid. Wand gedraaid. Lift- en trapschachten zijn constructies waarin liften en trappen worden geïnstalleerd. Vaak verzorgen ze ook geheel of gedeeltelijk de horizontale stabiliteit van een gebouw

Berekenen scheurvorming in de praktij

fuk (N/mm2) Minimale treksterkte. 450 fyk (N/mm2) Rekgrens 400 TREK Plafond anker TOEPASSINGEN Verlaagde plafonds h0 d0 hmin hef L Anker Basis materiaal 8X40 hef 21 Beton (C20/25 en C30/37) Nrec 0,6 NRu,m 3,2 Beton (≥C40/50) Nrec 0,7 NRu,m 4,0 Beton bepleisterd (max 5 mm): aanbevolen belasting verlaagd tot 50% Anker Anker diepte Min. dikte. d s = 12 mm (B500A), betondekking = 30 mm, beton C30/37. Ontwerp van wapening. Dwarskrachtcontrole. V Ed < V Rd,c, hetgeen betekent dat de dwarskracht wordt gedragen door het beton en de dikte van de flens (kraagarm) in orde is, maar het is nodig om buigwapening f12(B500(A))-250 mm/m in te voeren via REDES

Beton is een kunstmatig gesteente o Druksterkte van beton = 10 x treksterkte van beton o Constructie-eisen Sterkteklasse C fck,cil/fck,kub (bv C25/30, C16/20, C30/37,. Constructief beton voor: • Verdikking of versterking constructie onderdelen de ondergrond dient vooraf een treksterkte onderzoek te worden uitgevoerd. (C30/37-8/III) Productinformatieblad. Verwerkingssystemen Meng de spuitbeton in een doorstroommenger,. Gangbaar bij in het werk gestort beton zijn de sterkteklassen C20/25 en C30/37; voor prefab beton worden vaak de sterkteklassen C45/55 en C55/67 toegepast. Voor de berekeningsaspecten van dit soort constructies wordt verwezen naar NEN-EN 1992 en andere literatuur op dit gebied. Voor hulpconstructies zijn geen specifieke artikelen opgenomen Beton is vorstbestendig als het overleeft 50 FP treksterkte; C30 / 37, met 35/45 C 40/50 C 45/55 C 50/60, C 60/70, C 70 / 85 C 80/95, C 90/105. Aangezien C 60/70 -vysokoprochnye. Concrete klassen poprochnee spanning: Postzegels pomorozostoykosti: - zware betonyF50, F75, F100..