Home

Sluipwespen soorten

ONZE SLUIPWESP SOORTEN Viridaxi

De per december 2019 geregistreerde soorten van de sluipwesp behoren tot 1436 verschillende geslachten(!) Sommige geslachten bestaan slechts uit 1 soort. Alle geslachten die minstens 7 soorten omvatten hebben in ieder geval een eigen pagina Gewone sluipwespen zijn een grote familie van 22000 (beschreven) soorten insecten die behoort tot de orde van de vliesvleugeligen (Hymenoptera). De familie heeft twee algemene kenmerken. Ten eerste hebben de gewone sluipwespen een zogenaamde wespentaille, dit is een heel dunne overgang van het borststuk naar het achterlijf Wordt verkocht onder de naam Bio Voermotten kogels, deze sluipwespen zijn echter geschikt voor alle soorten motten. Veilig en effectief motten bestrijden doet u met sluipwespen! Specificatie

De sluipwesp kent vele soorten met ieder een andere natuurlijke vijand, waaronder bladluis, mineervlieg, witte vlieg en rupsen. Hoe ziet een sluipwesp eruit? Sluipwespen zijn, afhankelijk van de soort, 0,5 tot 30 millimeter groot. Een vrouwelijke sluipwesp heeft een (opvallende) legboor, waarmee ze eieren legt in het prooidier Sommige soorten sluipwespen leggen 1 eitje per gastheer; andere meerdere. Bij sommige soorten delen de bevruchte eitjes zich, waardoor er uiteindelijk vele jonge sluipwespjes uit 1 dode rups kunnen komen. Door de dood van de rupsen wordt de rupsenplaag bestreden. Bovendien staat er daarna weer een nieuwe generatie sluipwespen klaar In Nederland kennen we verschillende soorten wespen. Toch zijn dat er maar een paar: wereldwijd zijn er ongeveer 50.000 verschillende wespensoorten. Het mag duidelijk zijn dat iedere wesp zijn eigen wespennest bouwt. Op deze pagina beschrijven we welk wespennest bij welke wesp hoort en hoe u een wespennest herkent. Direct naar wespennest bestrijde Mannelijke sluipwespen zijn haploid. Dat betekent dat ze maar één exemplaar van elk chromosoom hebben. Vrouwelijke sluipwespen zijn diploid. Zij hebben van elk chromosoom twee exemplaren. Hierdoor kunnen sluipwespen zelf het geslacht van hun nakomelingen bepalen

SoortenBank.nl : Sluipwespen - Familie Ichneumonida

Diverse verschillende soorten Gewone sluipwespen

In het Nederlands Soortenregister staan van de 18.000 inheemse Nederlandse insectensoorten ruim 4.300 soorten als vliesvleugelige geregistreerd, waarvan ruim 3400 sluipwespen, zodat bijna 24% van de Nederlandse insectensoorten bij de orde van de vliesvleugeligen ingedeeld wordt Nederland kent veel soorten wespen, maar de Franse veldwesp, hoornaar, limonadewesp en Duitse wesp zul je het vaakst voorbij zien vliegen. Dit zijn ook wespen die je waarschijnlijk vaker voorbij hebt horen komen. De sluipwesp, Metselwesp, Deukmetselwesp, Urntjeswesp en rupsendoder zijn minder bekend, maar vliegen ook in Nederland rond sluipwespen werden herkend als een Eulophus-soort, een bekende parasitoїde van het kroonvogeltje. Hoewel deze sluipwesp haar eitjes op rupsen legt, injecteert zij de rupsen wel met een langzaam werkend gif, dat na enkele dagen voor verlamming van de gastheer zorgt. De sluipwesp kan echter niet door een uitgeharde rup Gelijkende groepen Ze onderscheiden zich van andere wespen door de sprieten: bij sluipwespen bestaat die vaak uit 16 of meer leden, bij andere groepen uit maximaal 13. Voorkomen Er komen naar schatting 4378 soorten in Nederland voor; de soortenrijkste regio's zijn de duinen, hogere zandgronden en het Zuid-Limburgse heuvelland

De Apocrita zijn wereldwijd verspreid en komen in allerlei soorten biotopen voor, behalve het mariene milieu. De groep is zo soortenrijk, dat er mogelijk meer dan een miljoen soorten zijn en sommige schattingen komen daar nog ruim overheen. Behandelde taxa Infraorde Parasitica Familie Braconidae (braconide sluipwespen) Apanteles soort Praon soor Sluipwespen soorten Nederland Sluipwespen Wespen Natuur dichtbi . De onderorde van de Sluipwespen (Parasitica) bestaat in Nederland uit zo'n 4.000 soorten. Sluipwespen hebben een smalle wespentaille, heldere vleugels met een pterostigma (vlekje langs de rand) en lange antennes. De vrouwtjes hebben geen angel maar een legboor

Gewone sluipwespen - Wikipedi

 1. De meeste soorten sluipwespen zijn zwart en kleiner dan een centimeter. Ze zijn dus moeilijk in het veld te herkennen. Sommige soorten zijn groter en opvallender gekleurd, die worden wel rondvliegend of op bloemen gezien. Sluipwespen zijn zeer geavanceerde jagertjes: vaak heeft één soort sluipwesp ook maar één soort gastheer. De voor d
 2. meer dan twee miljoen soorten sluipwespen, maar er zijn pas zo'n 70.000 soorten beschreven (ongeveer 8.5% van alle beschreven insecten). Figuur 1 Extreme morfologische variatie bij sluipwespen. a) Ephialtus. b) Cotesia. Figuur 1 (vervolg) c) Diadegma. d) Trichogramma. e) Pimpla. f) Asaphes. Marcel Dicke Hans Smid Hans Smid Tibor Bukovinszky Nina Fatouro
 3. Zes nieuwe soorten schildwespen voor Nederland gevonden op Texel. Tussen dieren die ik in 2018 verzamelde in de Eierlandse Duinen trof de Nederlandse sluipwespen deskundige Kees van Achterberg de schildwespen: Doryctes heydenii, Doryctes undulatus, Alysia truncator, Epimicta marginalis, Opiognathus pactus en Opius pulicariae aan als nieuwe.
 4. Taxonomie Ichneumonidae (Gewone sluipwespen) Eukaria. Animalia. Arthropoda. Insecta. Pterygota. Endopterygota. Bijen, wespen en mieren

Ook zijn er diverse (minder bekende) insecten die bloemen, planten en dieren beschermen tegen plagen. Roofmijten, aaltjes (nematoden) roofwantsen, sluipwespen en roofkevers zijn voorbeelden van deze nuttige insecten die ingezet kunnen worden als bestrijders De verschillende biotoeleveranciers verkopen graanluiskweekjes samen met de Aphidius-sluipwespen. Vermits men 2 soorten Aphidius in de kas wil hebben, werkt men ook met 2 soorten graanluiskweekjes: kweekjes met een grote groene luis (Sotobion) voor Aphidius ervi, en kweekjes voor een kleine zwarte luis (Rhopalosiphum) voor Aphidius colemani

Bovenstaande waarneming wordt ook opgenomen in een artikel over Sluipwespen - hoe kan het ook anders dor Fons Verheyde. Zie ook de laatste Natuur.focus met artikel (en de cover Het is de eerste Exetastes-soort die hier op naam werd gebracht. Lucgast zag in 2014 al eens een Exetastes-soort, maar die kon via foto niet op naam. Het is nog niet te zeggen om welke soort sluipwesp het gaat. Dat wordt pas duidelijk zodra de eitjes uitkomen, en ook dat moment is niet exact te voorspellen Deze soort werd trouwens voor het eerst beschreven door een Brusselaar (1834), Constantin Wesmael, die zich specialiseerde in schild- en sluipwespen. Een groot deel van zijn collectie zit in het KBIN, dus wellicht ook deze soort Sluipwespen, natuurlijke vijand van de bladluis, die bij lage temperaturen actief zijn, kunnen net in die periode een oplossing zijn. Bladluizen en sluipwespen intensief monitoren leert ons welke soorten er in de praktijk aanwezig zijn op een aardbeiperceel en welke sluipwespen interessant kunnen zijn om bladluizen te bestrijden in het voorjaar

Gewone sluipwesp IV

 1. Soms gaat het hier om een zwart vliegend insect. In andere gevallen heeft het beestje geen vleugels maar beweegt zich kruipend of rennend voort. Omdat er meerdere zwarte insecten met staart zijn, hieronder een beschrijving van de meest voorkomende soorten. Sluipwesp. Alleen al in Nederland bestaan er ruim 4000 verschillende soorten sluipwespen
 2. Bijen zorgen voor bestuiving van gewassen en sluipwespen worden gebruikt voor biologische bestrijding van plaaginsecten. Dit gebeurt in kasteelt door middel van uitgezette dieren, maar ook wilde soorten vervullen deze essentiële rollen in landbouwgebieden. Sluipwespen kunnen ook getraind worden, onder andere om explosieven op te sporen in bagage
 3. eren, deel II (Geannuleerd) Volgende Cyclus
 4. Tuininformatie over het onderwerp sluipwesp. Bekijk alle tuinartikelen en tuintips via tuinkrant.com. Overslaan en naar de inhoud gaan. Tuinieren voor beginners. Tuinadvies over tuin ontwerpen Van de familie van de zweefvliegen komen er bij ons zo'n 350 soorten voor
 5. Krijg de Bio Best Sluipwesp snel in huis! Shop bij ons! Een goede bladluisbestrijding bestaat uit het preventief uitzetten van sluipwespen. Omdat bladluiskolonies vaak uit anderen soorten bestaan is het inzetten van BioBest sluipwesp het ultieme biologische bestrijdingmiddel!Alle biologische bestrijdingsmid
 6. Een vervelende plaag in de tuin is de bladluis. Er zijn verschillende soorten bladluizen. Lees hier hoe je ze kan herkennen en bestrijden

Bochelcicaden, helmcicaden of doorncicaden (Membracidae) zijn een familie van gevleugelde insecten die tot de orde halfvleugeligen (Hemiptera) en de onderorde cicaden behoort. Bochelcicaden zijn kleine en onopvallende insecten die meestal goed gecamoufleerd zijn. Het voorste deel van het borststuk is meestal uitgegroeid tot een bladachtige of een doornachtige structuur Dit is een vrouwtje van deze soort: 14 antennesegmenten (mannetjes 15) met een korte legboor. Zonder legboor en antennen zijn ze ongeveer 11 mm lang. De volwassen wespen fourageren op bloemen voor nectar en stuifmeel. Deze sluipwesp parasiteert bij mij op het broed van maskerbijen en pottenbakkerswespen (Trypoxylon) Wespen Soorten; Wespen Families. Bladwespen (Symphyta) Echte bladwespen (Tenthredinidae) Echte Galwespen (Cynipidae) Gewone sluipwespen (Ichneumon) Goudwespen (Chrysididae) Graafwespen (Crabronidae) Halmwespen (Cephidae) Hongerwespen (Gasteruptiidae) Houtwespen (Siricidae) Keverdoders (Tiphidae) Knotssprietbladwespen (Cimbicidae) Knotswespen. Behalve de Aphaereta vondelparkensis werden er tijdens de expeditie nog veel meer beestjes ontdekt: 40 soorten sluipwespen, 21 soorten spinnen, 110 nachtvlinders, 85 soorten kevers, 15 soorten slakken en twee soorten parasitaire schimmels. Sommige waren zeldzaam en anderen kwamen niet eerder in Nederland voor

Sluipwespen tegen alle soorten motten

Kennelijk legt dit soort sluipwespen eitjes op vliegen die op rottend vlees zitten, gaat de ecoloog verder. Daarom troffen we ze aan in de jampot. Ze waren op zoek naar vliegenmaden 2 soorten wespen, een fluweelwesp en een sluipwes Gewone Sluipwespen. Gewone sluipwespen Ichneumonidae zijn een grote familie van insecten (met ongeveer 22.000 beschreven soorten) die behoren tot de orde van de vliesvleugeligen (Hymenoptera). Ichneumonidae indet. Ichneumonidae indet. Ichneumonidae indet. Ichneumonidae indet

Je kent vast de honingbij, maar wist je dat er nog ongeveer 350 soorten andere bijen voorkomen in Nederland en België? Zo zijn er behangersbijen, klokjesbijen en metselbijen. Hommels zijn ook bijen, alleen wat groter. En ze hebben meer haren op hun lijf dan de kleinere bijen, wel 3 miljoen! Wespen hebben weinig haren. Er leven hier ruim 5000 soorten zoals graafwespen, bladwespen, sluipwespen. Ze zuigt dan de spin leeg, de 'grote slurp' genaamd, en verpopt zich in het web. In dit artikel wordt de levenswijze van één van deze soorten, Acrodactyla quadrisculpta, voor het eerst beschreven en geïllustreerd. AB - Sluipwespen van de groep van de Polysphinctini hebben een bijzondere levenswijze Deze nieuwe soort lijkt erg op een bekende sluipwesp, maar heeft net iets andere kleuren, andere lichaamsverhoudingen en een andere adering in de vleugels. Waarschijnlijk legt deze sluipwesp zijn eitjes in de larven van bromvliegen. Zijn eigen larven eten dan de vliegenlarven van binnenuit op - het handelsmerk van sluipwespen

Sluipwesp als natuurlijke vijand Royal Brinkma

 1. Sluipwespen worden regelmatig ingezet als men van bladluizen af wil komen, zonder het gebruik van chemische middelen. Sluipwespen zijn echte gluiperds! Sluipwespen zijn parasitoïden. dit betekent dat sluipwespen hun eitjes leggen in het lege omhulsel van hun prooi. Sluipwespen steken de legboor door de huid van de prooi en zuigen het insect leeg
 2. De rupsen worden vaak geparasiteerd door sluipwespen. De verpopping vindt plaats onder een natuurlijk of kunstmatig dakje. De soort overwintert als pop, hangend tegen een boomstam of een muur. ei-afzet In het voorjaar zet het vrouwtje de eitjes in kleine groepjes af op zowel wilde als gecultiveerde soorten
 3. Een parasitaire maar nuttige wesp. DE SLUIPWESP mag er dan vreemd en bijna griezelig uitzien, maar waarom wordt ze eigenlijk parasitair genoemd? Omdat ze zich meestal voortplant door in of op de larve van een ander insect of een spin een eitje te leggen. In Noord-Amerika zijn meer dan 3000 soorten sluipwespen
 4. Geschreven bij Sluipwesp. Recensie Sluipwesp van Annerieke de Vries. Sluipwesp gaat over Maud, die als werk heeft het verzorgen van overleden mensen voor een uitvaartorganisatie. In haar verleden zijn er dingen gebeurd waardoor zij erg onzeker is geworden, en ook in een inrichting heeft gezeten
 5. Op de proeflocatie zijn vorig jaar allerlei soorten planten neergezet om natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te lokken. Het gaat bijvoorbeeld om sluipwespen, sluipvliegen, gaasvliegen.
 6. g: https://waarne
 7. Sluipwespen zijn een biologisch en milieuvriendelijk vliegenbestrijdingsmiddel. Vermits de sluipwesp een parasiterend insect is, voeden ze zich met andere insecten. Vliegen dus. De sluipwesp brengt haar eitjes in de larven en poppen van vliegen in. Eens deze uitkomen, eten ze het lichaam van hun gastinsect van binnenuit op. Op die manier kunnen.

sluipwespen - Plantenziektekunde

De zoek-efficiëntie van twee soorten sluipwespen van citruswolluis kon worden verbeterd door de sluipwespen voor het uitzetten in de kas te trainen op de geur van wolluis-geïnfesteerde rozenplanten. De roofkever Rhyzobius lophanthae kwam als beste bestrijder van Diaspis boisduvalii schildluis naar voren i Sluipwespen. Klik op foto's of onderschriften voor meer foto's. Ichneumonidae. Grote snuittordoder. Graafbijendoder. Gewone goudwesp. Bijenwolf. Mierendoder. Blokhoofdwesp (sluipwesp) Zoeken naar: Vertelsels over de natuur vlak voor onze voeten, met een knipoog naar mens en maatschappij

Sluipwespen - Landschapsbeheer Flevoland

Ichneumonidae (Gewone sluipwespen) Soorten Genus: Ichneumon. Ichneumon albiger. Ichneumon albiger. De Hamert - Stalberg (LI) 2010-05-15 Ton van Bracht Ichneumon analis. Ichneumon balteatus. Ichneumon bucculentus. Ichneumon bucculentus. Susteren - IJzerenbos (LI. Verschillende soorten : Aphidius & andere sluipwespen. Door geavanceerde wetenschappelijke technieken toe te passen op de grootschalige kweek van natuurlijke vijanden van bladluizen kan Viridaxis nuttige insecten van topkwaliteit aanbieden om bladluizen te bestrijden. Bekijk de eigenschappen van de soorten in ons aanbod Sluipwespen. In België zijn er meer dan 1.500 soorten sluipwespen. De diverse soorten zijn erg moeilijk van elkaar te onderscheiden. Sluipwespen leven parasitair: zij leggen hun eitjes in levende prooien die daarna door de sluipwesplarve van binnenuit worden opgegeten

Sluipwespen Sluipwespen behoren tot de eerste categorie. Wanneer hun eitjes in de luis uitkomen, zal de luis van binnenuit afsterven. Wat overblijft zijn goudkleurige mummies. Omdat er in aardbei zomaar 10 verschillende soorten bladluizen kunnen voorkomen, adviseren we ook meerdere sluipwespen te introduceren Behalve de nieuwe wesp werden 40 andere soorten sluipwespen gevonden, 21 soorten spinnen, 110 soorten nachtvlinders, 85 soorten kevers, 15 soorten slakken en twee soorten parasitaire schimmels Ichneumonidae (Gewone sluipwespen) Soorten Genus: Neorhacodes. Neorhacodes enslini. Neorhacodes enslini. Wageningen - Veluvia Hamelakkers (GE) 2020-07-22 Dick Belgers Mobiele applicaties. Gebruik onze gratis mobiele apps om waarnemingen in te voeren op je smartphone of tablet.. Sluipwespen zijn in staat om geuren en trillingen van larven in het hout waar te nemen en boren dan met hun ragfijne legboor met veel moeite en geduld door het hout heen totdat zij die larve van de metselbij bereiken. De legboor is een soort naaldje, dat normaal veilig en beschermd zit opgeborgen in de legboor-schede aan haar achterlijf, maar.

Video: Wespennest welke zijn er: Wel of niet bestrijden

Het beestje was nog nooit in Nederland gespot, tot de Utrechtse ecoloog Luc Hoogenstein de mini-sluipwesp in zijn eigen achtertuin spotte. Hij ving de 'microterys seyon' op met een pizzadoos. Dit. de biologie en de ontwikkeling van deze soort. Unieke details worden gepresenteerd over het gedrag van zowel de larve van de wesp als de waardspin: Tetragnatha montana Simon, 1874. de bijzondere levensloop van de sluipwesp acrodactyla quadrisculpta op de schaduwstrekspin tetragnatha montana (hymenoptera: ichneumonidae, araneae: tetragnathidae De sluipwesp is de natuurlijke vijand van de vlieg, hij parasiteert zich via zijn angel in de vliegenpop. Hierdoor sterft de pop van de vlieg. De sluipwesp voorkomt zo dat de vlieg zich kan ontwikkelen tot een volwassen vlieg. Biologische vliegenbestrijding door middel van sluipwespen zorgt er voor dat de vlieg bij de bron wordt bestreden drie soorten parasitoïden (sluipwespen) uit het oorsprongsgebied van de EPK (vooral China) gescreend. In laboratoriumexperimenten met choice-tests, no-choice-tests en olfactometertests werd de impact op niet-doelsoorten minimaal geacht - in 2007 zijn de drie soorten in de USA in de natuur ter bestrijding van de EPK losgelaten 3 relaties: Gewone sluipwespen, Ophion (geslacht), Vliesvleugeligen. Gewone sluipwespen. Gewone sluipwespen (Ichneumonidae) zijn een grote familie van insecten (met ongeveer 22.000 beschreven soorten) die behoren tot de orde van de vliesvleugeligen (Hymenoptera)

Sluipwespen: nuttige wreedheid - Vroege Vogels - BNNVAR

Ook in de Diemerscheg is de slak een temperamentvolle seksmaniak. Wetenschappers en burgers doen deze week samen onderzoek in het Flevopark en het Diemerpark, onder meer naar de slak en zijn. Bijen determineren . Met zo'n 400 soorten wilde bijen in België is determineren binnen deze soortgroep niet altijd vanzelfsprekend. De kleinste bijtjes zijn maar enkele millimeters groot en er bestaan ook heel wat soorten die tot nog toe niet te determineren zijn zonder behulp van een binoculair Sluipwespen dragen bij aan de beheersing van verschillende soorten bladluizen. Foto 7. Een geparasiteerde bladluis, door sluipwespen. Hieraan is te herkennen dat sluipwespen aanwezig zijn. Zodra de sluipwesp zijn eieren afzet in een bladluis, wordt hij goudgeel van kleur, zwelt hij op en gaat dood. Foto 8

Ichneumonidae (Gewone sluipwespen) Soorten Genus: Pimpla. Pimpla contemplator. Pimpla contemplator. Poperinge - Wippehoek (WV) 2019-07-26 Fons Verheyde Pimpla contemplator. AZ Sint-Jan - Ruddershove (AZSJ) (WV) 2020-05-25. Ichneumonidae (Gewone sluipwespen) Soorten Genus: Perithous. Perithous albicinctus. Perithous albicinctus. Sint-Amandsberg (OV) 2014-06-08 Gunter Stoops Perithous albicinctus. Sint-Amandsberg (OV) 2014-06-08 Gunter. Beide soorten parasiteren Bemisia echter wel degelijk en ook zullen ze aan gastheervoeding doen, zodat ook wittevlieglarven gedood worden. Hiermee hebben ze wel hun bijdrage aan de bestrijding van Bemisia. Het is dan ook verstandig deze sluipwespen te introduceren bij een wittevliegaantasting Hoe dat werkt, is voor de meeste soorten van de vliesvleugeligen of Hymenoptera (wereldwijd tienduizenden soorten) niet bekend. ontdekte bij sluipwespen een tweede systeem

Sluipwespen - Beeldenbank - Groen Kennisnet wik

Hieronder vindt u een overzicht van vliesvleugeligen die gebruik maken van de plant jakobskruiskruid. Het zijn in totaal 11 soorten. sluipwesp (Ichneumonidae div sp.) zandgoudwesp (Hedychrum nobile) bossteekmier (Myrmica ruginodis) zaagpootspinnendoder (Priocnemis exaltatus) grote rupsendoder (Ammophila sabulosa) spieswesp (Oxybelus argentatus sluipwesp. Tenminste, ik denk dat het een sluipwesp is. Lengte ongeveer 25mm, rode ogen en zeer snel bewegende voelsprieten. Dusch, ha, misschien heb je wel een nieuwe soort ontdekt, de Pennisetia plofheadii. Jan. plofhead 2003-09-13 16:44:24 UTC. Permalink. Post by Jan H Nou Bert, das geen makkelijke Het is een soort sluipwesp. Sluipwespen (Ichneumonidae) zijn een grote familie van insecten die behoren tot de orde van de vliesvleugeligen (Hymenoptera). Sluipwespen zijn zo een enorm grote familie, met wel 1500 soorten, dat ze vaak bijna niet op naam te brengen zijn. Elke soort namelijk kent wel minstens één nagenoeg identieke dubbelganger Sluipwespen leggen hun eitjes in de larven van koolvliegen. En dat is maar goed ook, want deze zijn een bedreiging voor de radijs. Met boekweit in de buurt lok je de sluipwespen naar de radijs toe. Peultjes en Korenbloem. De korenbloem lokt al insecten als haar bloemknop nog niet eens geopend is

Nature Today | Video: larven sluipwesp IN een rups

Amerikaans onderzoek (1) wijst uit dat de Spalangia wespen (Spalangia cameroni) het bij paarden beter doen dan de Muscidifurax soorten. De laatste zijn vooral voor runderen geschikt. Naast de keuze van de juiste soort sluipwespen is de manier waarop de sluipwespen worden ingezet van belang: op de juiste plekken, op het juiste tijdstip en in de juiste hoeveelheden Mieren. Plooivleugelwespen. Spinnendoder Sluipwesp helpt chirurgie verder. Met een buigzame, flinterdunne en stuurbare naald kunnen chirurgen beter opereren. Bij diverse medische applicaties is er veel behoefte aan zo'n nieuw type naald, bijvoorbeeld bij diepe medische interventies in het ruggenmerg. Paul Breedveld, hoogleraar Medical Instruments & Bio Inspired Technology. Zandbijen. De Zandbijen (Andrena) vormen met ongeveer 110 soorten het grootste genus onder de wilde bijen in ons land.Een groot deel hiervan vliegt in het voorjaar, maar er zijn ook enkele typische zomersoorten. Ook qua uiterlijk is er erg veel diversiteit en hebben we soorten die amper 4 mm lang zijn terwijl anderen tot wel 16 mm lang zijn www.insectenparadijs.nl. De wondere wereld van insecten. Shrunk Expand. Primary Navigation. Open [Link to 82] Home [Link to 85] Wie ben ik [Link to 167] index insectenfoto's [Link to 164] Bijen [Link to 174] Cicaden [Link to 177] Hommels [Link to 2890] Kevers (menu) [Link to 3743] Libellen (menu) [Link to 1780] Mieren [Link to 599] Muggen [Link to 602] Spinnen [Link to 605] Sprinkhane

Coelichneumon specRupsenDe spin vijanden

Spinselmotten pakken bomen en struiken in. In 2008 was er een spectaculaire plaag van de Wilgenspinselmot in oude wilgen in Nijmegen. Op dit moment worden in duinen, tuinen, plantsoenen en bosranden verschillende soorten struiken en bomen ingepakt met witte spinsels. Het lijkt op een soort spinrag Foto 1. Fossiel van een cicadevleugel, 49 miljoen jaar oud Cicaden Cicaden (Auchenorrhyncha) komen al miljoenen jaren voor en vormen een onderorde in de groep van de insecten. Ze vallen onder de halfvleugeligen of snavelinsecten (Hemiptera) zoals ook de meer bekendere Bladluizen en Wantsen. De indeling van de Cicaden is - net als bij andere insecten - onderhevig aan veranderingen Welkom bij Tuinsafari / Gardensafari. De meest recente updates van deze site: 1 februari 2019: nieuwe foto toegevoegd: Ryes moswants. 31 januari 2019: nieuwe soort toegevoegd: Dyspetes luteomarginatus, een sluipwesp. *. 30 januari 2019: nieuwe foto toegevoegd: gewone grasmot. 29 januari 2019: nieuwe foto toegevoegd: reebruine bladsnuittor. 27. Sluipwesp 0 reacties 10 August 2009 21:20. Er zijn vele soorten sluipwespen. Voor ons zijn ze niet gevaarlijk, dat wil zeggen: ze steken niet. Ze kunnen zelfs behulpzaam zijn bij het bestrijden van allerlei schadelijke insecten. Deze is, gezien de afmetingen van zijn 'angel' of legbuis, niet voor een kleintje vervaard Kaswittevlieg kan biologisch bestreden worden door het inzetten van sluipwespen. De larven kunnen direct worden gedood en leeggezogen door de sluipwespen (host-feeding). Belangrijker is de parasitering: afhankelijk van de soort sluipwesp legt deze een ei onder (Eretmocerus) of in (Encarsia) een larve van de witte vlieg Berichten over sluipwesp geschreven door jan katsman. Vandaag voor het eerst deze week weer in het veld geweest. Redelijk zon, veel wind, weinig vlinders en libellen: 1 groentje, 1 vrouwtje citroenvlinder, 1 bont zandoogje en 1 koolwitje, noordse witsnuiten en 1 venwitsnuit, een paar viervlekken en een vers vrouwtje gewone oeverlibel