Home

Nihilisme Psychiatrie

Nihilisme: zoals persoonlijke vernietiging of destructie van de wereld Schuld : zich bijvoorbeeld verantwoordelijk voelen voor de ziekte van een geliefde Somatisch : sommige mensen voelen niets meer en denken al dood te zijn waarbij ze ervan overtuigd zijn dat bepaalde delen van hun lichaam zijn afgestorven, weggerot of verwijderd Psychiatrische en neurologische ziekten konden dus ontstaan door functiestoornissen in de hersenen zonder anatomische afwijkingen of beschadigingen. Dit inzicht was een goede remedie tegen het therapeutisch nihilisme - een beschadiging is immers niet te herstellen, een functiestoornis wel Therapeutisch nihilisme ('het karakter van een mens verander je toch niet') zorgt ervoor dat deze patiënten de diagnose als waarschuwingsetiket met zich meedragen. De diagnose zou eigenlijk een meer adequate bejegening moeten opleveren, een 'gebruiksaanwijzing' en een indicatie voor 'wat na te laten', bijvoorbeeld: geen explorerende gesprekken Nihilisme. Een ontkenning van elke bestaansgrond van een objectieve waarheid. Een geloof dat het leven eigenlijk zonder zin of doel is. Dit leidt bij deze mensen vaak tot een vernieti- gingsdrang t.o.v. zichzelf of van de maatschappij. Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10442

Nihilisme. Nihilisme komt van het Latijnse woord nihil, dat niets betekent. Het is de filosofische overtuiging van het 'geloven in niets'. De enige waarheid, is dat er geen waarheid bestaat. Nihilisme is het geloof dat alle waarden en normen in essentie geen betrouwbare basis hebben. Nihilisme wordt vaak geassocieerd met pessimisme 108 tijdschrift voor psychiatrie 50 (2008) 2 gingen. Als diagnose werd gesteld: 'een recidief van een depressieve stoornis met stemmingscongru-ente en stemmingsincongruente psychotische kenmerken, mogelijk in het kader van een schizo-affectieve stoornis'. De bevindingen bij neurolo-gisch onderzoek en een mri-opname van het cere Een ervaring die ik van meer ex-gebruikers ken. In onze atheistische drugs-verheerlijkende D666-cultuur (nihilisme, ventje Pechtold, gij zijt slechts materie ) wordt daar te lichtzinnig over gesproken. Een zelfde bij danceparty-gangers, ik ken verscheidene mensen die door amfetamine-gebruik psychisch in de knoei kwamen

Nihilisme (filosofie) Nihilisme is binnen de filosofie een begrip dat wordt gebruikt om de ontkenning van het bestaan van betekenis of waarde in de wereld aan te duiden. Het woord komt van het Latijnse nihil dat letterlijk niets betekent Voor PsychoseNet maakt hoogleraar psychiatrie en psychiater Jim van Os mini colleges over onderwerpen rondom psychose en psychisch lijden. Lees verder. Herstelwerkgroep Een herstelwerkgroep is zelfhulp met begeleiding van een ervaringsdeskundige: iemand die zelf ook psychische kwetsbaar is. Psychiaters werden tot halverwege de 20e eeuw veelal opgeleid met de - ook thans vigerende - gedachte dat geestesziekten vooral hersenziek-ten zijn en dat deze daarom primair een somati-sche behandeling behoeven. Zonder de beschik-baarheid van dergelijke behandelingen was het therapeutisch nihilisme echter groot (Shorte Een gespecialiseerd diëtist psychiatrie moet over de volgende vaardigheden beschikken: 1. Kennis van psychiatrische ziektebeelden 2. Gesprekstechnieken aanpassen aan de cliënten 3. Bijzondere behandel-/vertrouwensrelatie opbouwen m.n. bij angstige cliënten 4. Kennis van (bij)werkingen van psychofarmaca 5. Omgaan met extreem/grillig gedrag 6

Psychotische depressie is een zeer ernstige vorm van depressi

Neurologie & psychiatrie, een broedertwist - Reporters Onlin

Neurorevalidatie ISBN: 9789035235465 - emdrshop

De psychiater staat met lege handen, bezieling tegenover nihilisme- terwijl juist het meervormige en ambivalente belangrijk zijn, helemaal voor de psychiatrie Patiënten met een mix van geestelijke en fysieke aandoeningen vormen een 'complex' probleem in de zorg. Zogenaamde 'multimorbiditeit' maakt een heldere diagnosestelling ontzettend lastig. 'Complexe' patiënten, soms suïcidaal, hebben meestal een enorm dossier. Meerdere artsen en hulpverleners in verschillende behandelsettingen houden zich met hen bezig, waarbij de. nihilisme o. ( filosofie) binnen de filosofie een begrip dat wordt gebruikt om de ontkenning van het bestaan van betekenis of waarde in de wereld aan te duiden. 'Een gebraden kip smaakt misschien lekker, maar dat beest ging wel zes weken door de hel De betekenis van nihilisme vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van nihilisme gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken

Iedere huisarts heeft in de praktijk een flink aantal patiënten die door langdurige psychiatrische problemen ernstig in het dagelijks functioneren belemmerd worden. Het gaat om een nogal heterogene groep mensen: 1) schizofrene patiënten met terugkerende psychotische episodes, die leiden tot herhaalde opnames en langdurig gebruik van antipsychotische medicatie; 2) patiënten met persisterende. Nihilistische Factie = De nihilistische Factie (Grieks:Φράξια Μηδενιστών) was een nihilistische anarchistische organisatie in Griekenland. Ze eiste de verantwoordelijkheid op voor de bomaanslag op een IBM-kantoor van 28 mei 1996 in Sergej Netchajev = Sergej Gennadijevitsj Netchajev, ook Sergej Nechaev (Russisch: Сергей. Therapeutisch nihilisme: het gevoel dat diagnostiek niet zinvol is, omdat er vanwege de leeftijd toch geen behandelopties zijn. Dit speelt op alle niveaus: bij de oudere zelf, bij naasten en bij behandelaars. Zorg is versnipperd: Ouderen zijn meestal bij meerdere professionals in behandeling regelmatig aanwezige therapeutisch nihilisme dat men-sen met een psychiatrische aandoening niet in staat zijn hun gezondheidstoestand te verbeteren (Bartels 2015; Ward e.a. 2017). Deze prioriteit en erkenning zijn op overkoepelend organisatieniveau (raden van bestuur, branche- en beroepsorganisaties, zorgverzekeraars, he In haar afscheidsrede op 14 februari beschrijft professor Christina van der Feltz-Cornelis de gevaren van therapeutisch nihilisme bij het omgaan met complexe patiënten. Verder bespreekt ze nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen om complexiteit te behandelen, zoals collaborative care, web-based algoritmes, e-health-interventies, zelfhulpprogramma's en Shared Decision Making

Chronisch-psychiatrische patiënten in de huisartspraktijk

 1. gscongruente hallucinaties en/of wanen over persoonlijk falen, schuld, ziekte, nihilisme of het verdienen van straf. Lees hier meer over depressie bij ouderen, over het verschil tussen dementie, rouw en depressie of over apathie
 2. niet te zeggen nihilisme, dat bij vele gerechtelijke psychiaters op­ vallend groot is, moet op een of meer van de hierboven geschetste factoren terug te brengen zijn. De verschuiving, die zich niet aIleen in de wetenschappelijke psychiatrie, maar ook in de practische beoefening daarvan, zowel in de maatschappij als in de inrichtingen
 3. De Psychiater 2002 (11): 15 Chen EYH, Hui CLM, Lam MML, Chiu CPY, Law CW, Chung DWS, et al. Maintenance treatment with quetiapine versus discontinuation after one year of treatment in patients with remitted first episode psychosis: randomised controlled trial
 4. Recencies De kleine oorlog tussen patient en psychiater Jet Isarin Cd van Hoorn: De kleine oorlog tus- sen patient en psychiater, bet ziektebegr~p in de psychiatrie, een inhoudsanalysevanegodocumen- ten, Rijksuniversiteit Leiden, 1986. Te bestellen door overmaking van à 16,- op girorekening 2042733 ten name -Jan Ed van Hoorn, Amster
 5. Deconstructie, nihilisme en andere vijandige elementen van de linkse cultuur namen het over. In bijna een kwart eeuw werd de Maastricht-staat net zo giftig als de regimes die ooit door de '68-ers werden gesteund. Deze bleven ongetwijfeld trouw aan hun voorliefde voor politieke vormen die geschikt waren om de bevolking te beheersen

Nihilisme - 9 definities - Encycl

Het Nihilisme: de waarheid bestaat niet Mens en

Die aanbevelingen zijn zowel afkomstig van psychiaters als van onderzoekers en filosofen die zich bezig houden met theoretische modellen voor de psychiatrie. Psychiatrische ziekten, stellen zij, hebben niet alleen te maken met biochemische processen in de hersenen, maar ook met de manier waarop mensen zich verhouden tot zichzelf, hun ervaringen en hun omgeving Ik heb in het verleden (ongeveer 1985) last gehad van een minderwaardigheidscomplex, dat bij mij bijna tot zelfmoord heeft geleid. Maar hoewel dat complex niet verdween, vond ik dat zelfmoord geen goed Nietzsche en de 'dood van god' De volgende sectie gaat over het verlies van een transcendente orde in de laat-moderne filosofie (p.300), of zoals Friedrich Nietzsche (1844-1900) het stelde: God is dood. De observatie van Nietzsche was dat dit leidde tot een cultuur van nihilisme.De dood van God en nihilisme worden beiden aangestipt in onderstaande video van Wireless Philosophy over. nederland tussen nihilisme en wederopbouw Terug naar het behouden huis. Romanschrijvers en wetenschappers in de jaren vijftig door Ido Weijers 187 blz., SUA 1991, f 45,- ISBN 90 6222 217

Shared decision making, of wel samen beslissen, is onmisbaar bij de behandeling van patiënten die een complexe mix van psychische en fysieke klachten hebben. Overleg tussen verwijzers en behandelaars, maar ook een adequate financiering van complexe zorg zijn belangrijk. Dat stelt bijzonder hoogleraar Sociale Psychaiatrie Christina van der Feltz-Cornelis. De professor houdt op 14 februari haar. Scheppend nihilisme (1979) - Er zijn psychiaters, die niet tegen filosofie-studenten zijn opgewassen. Je hebt moeilijkheden op verschillend niveau. Je kunt constant blijven doorprikken, zodat ook een psychiater machteloos staat DOWNLOAD PDF. Licht op depressie bij Parkinson dr. Odile A. van den Heuvel, psychiater / universitair hoofddocent Sonja Rutten, AIOS psychiatrie / promovendus Afd. Psychiatrie (Centrum Neuropsychiatrie Parkinson) Afd. Anatomie & Neurowetenschappen (sectie Neuropsychiatrie) VU medisch centrum, Amsterdam. Stelling 1 De ziekte van Parkinson is een.

133 Schelpzorg is een innovatief zorgmodel dat in Vlaanderen ontwikkeld wordt om kwaliteitsvolle zorg te bieden aan patiënten met een ernstige, persisterende psychiatrische aandoening (EPPA) In PsychoPraxis (2001 p. 12-15) beschreef Ad Kaasenbrood de lastige psychiatrische patiënte Ans, die na opname in een Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis hardnekkig behandeling weigerde. Dit plaatste hulpverleners voor een dilemma. Enerzijds dienden zij immers de persoonlijke levenssfeer van de patiënte te respecteren en dus terughoudend te zijn met gedwongen psychiatrische behandeling 'Woke' is de 'comeback' van het communisme, het nihilisme, de renaissance van de fascistische pest die rond 100 miljoen onschuldigen heeft vermoord sinds 1917. Daaronder 65 miljoen Chinezen, merendeels kleine boertjes die in de Chinese culturele revolutie eraan moesten geloven, zoals Stalin miljoenen boeren, met name in de Oekraïne, bewust liet verhongeren in zijn collectivisering van.

Hulot & Co

nr. 2 - juni 2020. Tien jaar na een eerste themanummer in 2010 verschijnt nu een 'dubbeldik' nummer met zeven artikelen over epidemiologie, diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Nodig, want veel wetenschappelijke kennis bereikt de praktijk niet. Waarom ook nog moeite doen bij deze problematiek Mystieke gedichten vind je hier op Dichters.nl, dus gedichten die mystiek zijn of handelen over mystieke zaken. Onder gedichten bevinden zich lange gedichten, maar ook korte mystieke gedichtjes Dit moet leiden tot een hogere soort van mensen: Uebermenschen. o B) De valse beloften (christendom, nationalisme, socialisme) zullen de mensen tot nihilisme voeren, als er geen nieuwe filosofie in de plaats komt. o C) als je jezelf wil blijven, moet je ophouden een öffentlich meinender Scheinmensch te zijn: een schijnmens die de publieke opinie zonder tegenspraak volgt De Poolse auteur Witold Gombrowicz werd op 4 augustus 1904 te Maloscyce geboren en overleed te Vence (Frankrijk) op 24 juli 1969. Het gezin was bemiddeld en hij was in staat te studeren: rechten, filosofie en economie Borderline: Het Therapeutisch Nihilisme Voorbij. Arnoud Arntz. Borderline persoonlijkheidsstoornis is een van de meest complexe psychische stoornissen. De lijdensdruk is hoog, het suïciderisico is groot (geschat op zo'n 9%), de maatschappelijke kosten zijn aanzienlijk,.

Zowel naar de psychische stress die het lichaam ervaart en de fysieke stress. Want ons lichaam maakt daar geen verschil in. Stress in een lichaam verloopt altijd het zelfde. Zo kan chronisch (humorloos) cynisme en nihilisme tot zware neerslachtigheid en zelfs depressie en zelfmoordneigingen leiden,. De psychiaters zeiden: er is een basissyndroom, schizofrenie, en er is een secundaire bijwerking, amok. Algeheel nihilisme. Ik denk bijvoorbeeld dat wij ook in Nederland langzamerhand in een maatschappij terecht komen waarin het steeds waarschijnlijker wordt dat er amokmakers optreden.. duidelijk gedefinieerde varianten: het theoretische nihilisme dat de geldigheid van alle kennis loochent, en het practischeof ethische nihilisme, volgens hetwelk geen objectieve zedelijke normen en waarden bestaan. (Goudsblom, 1987,blz15) Oorsprong van de term Maieutiek-voorjaar 2020-1 4 In de filosofie doorFriedrich Heinric Genoemd werd dat patiënten met aanhoudende, therapieresistente klachten geen aselecte steekproef vormen uit alle patiënten met psychische klachten. Het besproken model doet daar recht aan, zonder te vervallen in therapeutisch nihilisme. Wel leidt het bij bepaalde patiënten op beredeneerde wijze tot langer durende behandelingen Deze algemeen tot in de jaren 1950-1960 heersende opvatting leidde tot therapeutisch nihilisme en moedigde de arts weinig aan tot verder onderzoek ('u bent geen 21 meer'). Patiënten die met alle geweld op behandeling aandrongen, werden naar de psychiater verwezen, wiens traditionele psychotherapeutische aanpak ook slechts weinig succes sorteerde

Wanneer het psychische overleven en het geestelijke evenwicht onder meer van ethisch-politieke of religieuze overtuigingen afhing (of door 'nihilisme' en 'vervreemding' in gevaar werd gebracht) konden de therapeuten de inhoud van deze waarden moeilijk onbesproken laten nihilisme dat de geldigheid van alle kennis loochent, en het practischeof ethische nihilisme, volgens hetwelk geen objectieve zedelijke normen en waarden bestaan. (Goudsblom, 1987,blz15) www.maieutiek.nl_2015_1 Nietzsche en het nihilisme •Op de vraag naar wat nihilisme is antwoordt Nietzsche: de hoogste waarden hebben hun waarde verloren. Michel Houellebecq weet het cynisme en nihilisme in zijn boeken tot dieptes te brengen die mij bijna in een depressie brengen. Hij weet ook messcherp mensen te annalyseren waardoor je gelijk een geloofwaardig beeld van ze hebt. Een sterk staaltje cultuurkritiek. Een ware aanrader voor iedere Nederlanderse cynicus en humorist nen - dat zou immers leiden tot nihilisme, een compleet wantrouwen tegen alles om ons heen, en ook tegen onszelf. Drang naar verbetering Nancy eindigt De indringer met het idee dat de mens zelf zijn eigen indringer is. De mens is continu bezig de natuur te veranderen door middel van technologie. Denk bijvoorbeeld aan het onnatuurlijk ver Als orale toediening niet mogelijk is: midazolam 5-10 mg i.m. of 10 mg via neusspray. Agressie of ernstige agitatie bij psychotisch gedrag: haloperidol 2 dd 0,5-1,5 mg oraal, max. 3 mg. Als orale toediening niet mogelijk is: start met haloperidol 2,5 mg i.m. Contra-indicaties: 'Lewy body'-dementie en ziekte van Parkinson

Blog du CDI de l'IFSI et de l'IFAS de Narbonne: mars 2011

(Pillen-)Psychiatrie is kwakzalverij en maakt meer mensen

Theodore Dalrymple: Beschaving, of wat er van over is. 'Beschaving, of wat er van over is' door Theodore Dalrymple. De Britse psychiater Theodore Dalrymple werd in ons land bekend met zijn boek 'Leven aan de onderkant', waarin hij fel van leer trekt tegen de mentaliteit en het systeem dat de onderklasse instandhoudt nr. 7/2021 - Vreemd . Coen Simon Hoofdredacteur Filosofie Magazine. Aan het begin van mijn studie raakte ik bevriend met een medestudent die dertig jaar later nog altijd een van mijn beste vrienden is 1945-1950 Beeldromans. Wanneer men bedenkt dat bij veel tijdschriften de papierschaarste het zwakste punt in de organisatie was, is het niet verwonderlijk dat men vlak na de oorlog naar manieren zocht om met betrekkelijk weinig papier 'veel' uit te brengen. Kenmerkend voor deze periode is dan ook het verschijnsel beeldroman: boekjes met een. Vwo filosofie: wat moet je weten. Het overzicht op deze pagina helpt je bij het leren voor het examen. Je kunt hier geen rechten aan ontlenen. De precieze leerdoelen die de examenmakers gebruiken voor het vak staan in de syllabus. In de tabel staat welke begrippen, concepten en/of opvattingen je voor dit examenonderdeel in ieder geval moet weten

Nihilisme (filosofie) - Wikipedi

 1. welbeschouwd Speciaal nummer Reintegration Award 2012 Dr. G. Otte & T. Mortier Niet willen ingaan op een euthanasievraag is geen teken van onmacht In het tijdschrift van Similes van maart 2013 hield een psychiater een pleidooi voor euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden
 2. College aantekeningen Psychisch Functioneren Geneeskunde VU en andere aantekeningen voor Psychisch Functioneren, Geneeskunde. Alle colleges van het blok Psychisch Functioneren van de opleiding Geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam volledig uitgetypt. Inclusief bel..
 3. g the
 4. Frédéric BEIGBEDER répond avec un certain humour aux questions de Thierry ARDISSON pour une interview Psy (Est-ce que vous êtes mytho, mégalo, parano, schi..
 5. Griet Op de Beeck: 'Ik vind dat we pijn heel ernstig moeten nemen'. Interview Zaterdag 18 januari 2020. Shape. Created with Sketch. Bestsellerauteur Griet Op de Beeck geeft lezingen in Nederland en België met als thema 'Uw leven is van u'. Annemiek Leclaire vraagt haar hoe het eigen leven weer werkelijk eigen wordt
 6. De laatste jaren is er sprake van een verschuiving binnen de zorg waarbij gestreefd wordt om de hulpverlening aan mensen met beperkingen, kwetsbare ouderen, mensen met geestelijke gezondheidsproblemen en andere hulpvragers zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving te laten verlopen. Deze vermaatschappelijking van zorg (zorg in en door de samenleving
 7. Alle dingen nieuw ( ADN) van Erik Borgman is zijn meest gelovige boek tot nu toe. Het boek van de geconstrueerde hoop. Erik identificeert zich met (verbergt zich achter of verdwijnt in) een reeks van auteurs, dichters, romanciers, literatuurcritici, die allen op de rand van de hoop balanceren

5 fasen van psychose en herstel * PsychoseNe

 1. Boekverslag van het boek Siegfried (Harry Mulisch) voor het vak nederlands. Dit verslag is op 10 november 2001 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholie
 2. Eenzaamheid en Onvrijheid. de moderne mens als van alles verlaten vrijheidsberover. INDIVIDU. Het is een goede vuistregel om er, nadenkende over de West-Europese mens, van uit te gaan dat we te doen hebben met een individualist. Ik bedoel hiermee dat het gaat over een mens die zichzelf in de eerste plaats als ik ziet
 3. Niet willen ingaan op een euthanasievraag is geen teken van onmach
 4. Ultiem nihilisme vind ik het, vorm ontdaan van welke inhoud dan ook, vluchtig als een zeepbel. Ze blaast een bel, en ze is ook die bel, ze is een bel die zichzelf blaast maar die ook binnen korte tijd uiteenspat, ze moet elk moment zichzelf opnieuw blazen, want anders is ze er niet
 5. Sinds Nietzsche de dood van God aankondigde, is de zoektocht naar zingeving diverser en complexer geworden. Nihilisme ontkent het bestaan van betekenis of waarde in de wereld. Hoe men met deze zinloosheid omgaat loopt enorm uiteen, en is het onderwerp Vervolg
 6. Coronatestbewijs bevat beperkte hoeveelheid persoonsgegevens. Het coronatestbewijs, dat mensen straks toegang tot evenementen en locaties moet geven, zal een beperkte hoeveelheid persoonsgegevens.

Tijdens de Opening van het Academisch Jaar op 31 augustus jl. is voor het eerst de Tilburg University Impact Award uitgereikt. Dr. Andrea Rozema, senior onderzoeker bij Tranzo, heeft voor haar onderzoek 'Rookvrije schoolterreinen', de award bestaande uit een trofee en 10.000 euro, digitaal in ontvangst mogen nemen Samenvatting over Examenstof tekenen/kunstbeschouwing 2015 HAVO voor het vak tehatex. Dit verslag is op 18 mei 2015 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas havo Keen keld, wel een cameraatje en een kutleven. Foto van de Week Arjen van Veelen schrijft wekelijks over een nieuwsfoto. Vandaag: hoodvloggers en hangjongeren in Zaandam. Hij heeft lange armen, de.

Psychologie-Mythes : Jung et les Mythes

Samenwerking tussen Specialismegroepen Somatiek, EPA en

 1. Hardback. € 24,95 Vanaf € 12,50. Kaas. 9789463102568. Na de dood van zijn moeder besluit Laarmans zijn leven een andere wending te geven. Hij, de brave bediende met een rustig leven, trekt de woeste zakenwereld in. Na een gesprek met de..
 2. Dit land heeft een alcoholprobleem. An Haekens, Hendrik Peuskens,Peter Joostens, Asia Mierzejewska, Els Santens, Katrien Schoevaerts, Joris Van Roy en Karen Volckaert zijn psychiaters bij.
 3. thanasie bij psychisch lijden. Een psychiater mag natuurlijk een heel eigen mening hebben, maar is het niet nodig om be-paalde uitspraken eens grondig te bevragen in het artsenkorps? We zijn namelijk van mening dat er bij euthanasie bij psychisch lijden door welbeschouwd Dr. G. Otte & T. Mortier Dr. G. Otte Euthanasie bij psychisc
 4. Nihilisme vindt alles goed, zolang je jezelf en je kind in zijn kracht zet. ß Autoritaire opvoeding. De existentialisme stelt maar 1 ding. Wat de moeder ook kiest zij moet de verantwoordelijkheid dragen. Michel Foucault: 1926-1984. De ontmaskeraar van vooroordelen. Hij vroeg zich af wat normaal was in deze samenleving en wie is hier normaal
 5. Vriendschap, nihilisme en de deugd. In verschillende literaire teksten over het nihilisme speelt vriendschap een opmerkelijke rol. Voor de filosoof van het nihilisme, Friedrich Nietzsche, was vriendschap een belangrijk thema
 6. Terwijl het nihilisme van Samuel Beckett naar het quiëtisme neigt, naar de stilte van de stervende dag, is het nihilisme van Antonin Artaud opstandig. Hij verwijt aan het surrealisme dat het de opstand verraden heeft, door zich over te geven aan de hoop op een sociale omwenteling, waarin de enkeling trouwens geen rol kan spelen
 7. Archief Boeken. Nihilisme op een koopje. Nihilisme komt het hardst aan in een cultuur die nog vol overtuiging in haar eigen illusies gelooft, zoals W.F. Hermans merkte in het Nederland van de jaren vijftig en zestig. Maar hoe nu nog te verontrusten? Arnon Grunberg in het voetspoor van Erasmus op zoek naar weerstand

G-17 Wat moeten we hopen? - KSG

dagelijks iets degelijks een kijk op de wereld van wielrennen, muziek, literatuur, theater, film, erotiek en zoveel meer dingen die het leven aangenamer make Quote: Abortus mag tot 24 weken, maar artsen zijn meestal maar tot 22 weken bereid een abortus uit te voeren. Ik vind het het walgelijkste wat er legaal.. List of books on the topic 'Loup gris - Distribution géographique'. Scholarly publications with full text pdf download. Related research topic ideas