Home

DSW vergoedingen tandheelkunde

Mondzorg - DSW Zorgverzekeraa

Bij artrose in de heup- en kniegewrichten vergoeding van 12 behandelingen p. 12 mnd. Bij COPD Gold II of hoger vergoeding van max. 70 behandelingen in 1e jaar (afhankelijk van klasse), daarna afhankelijk van de ernst van de COPD. Aanvullende dekking: 100%, max. 27 behandelingen p.jr.. Tandheelkundige hulp vanaf 18 jaa DSW wijst op verzoek van ANT ouders jeugdigen op volledige vergoeding tandheelkundige zorg De ANT heeft in persoonlijke gesprekken de grote verzekeraars, DSW en ONVZ verzocht om hun verzekerden erop te attenderen dat het tandartsbezoek van hun kinderen tot de leeftijd van 18 jaar volledig vergoed wordt vanuit de basisverzekering, zonder gevolgen voor het eigen risico Onder het 'Tandarts' pakket vallen vergoedingen voor tandheelkunde en orthodontie |100% voor controles en preventie (mondhygiëne) | 75% voor overige tandheelkunde | 80% voor orthodontie: Uitgebreide Tandarts: 75% tot € 1150 (100 procent voor controles) € 41,2

Ben je op zoek naar alle vergoedingen van de DSW zorgverzekeringen? Independer heeft het overzicht van alle vergoedingen van DSW op een rijtje gezet voor jou. Je vindt hieronder alle DSW vergoedingen bij de zorgverzekering per onderwerp. Per onderwerp zie je per aanvullende zorgverzekering die DSW aanbiedt wat DSW precies vergoedt Normale tandheelkundige zorg (tandarts) Vergoeding. Aanspraak tot en met 17 jaar. Aanspraak vanaf 18 jaar. Verwijzing. Nee, maar de afspraak moet via de Tandartslijn ( 088 - 112 2 132) gemaakt worden (ma-vr 8.30-17.00) Machtiging. Nee, met uitzondering van een aantal specifieke situaties

Kunstgebit - DSW Zorgverzekeraa

 1. Voor nu als snelle antwoord voor U. DSW is een combinatie verzekering en werkt niet met contracten binnen de mondzorg voor het kunstgebit. U krijgt dus bij elke zorgverlener dezelfde vergoeding. Echter pas op! Maximale vergoeding is in totaal 570 euro voor een kunstgebit bij DSW, dit is lager dan bij (vele) andere zorgverzekeraars
 2. ste als je niets bij wilt betalen
 3. Onder het 'Tandarts' pakket vallen vergoedingen voor tandheelkunde en orthodontie |100% voor controles en preventie (mondhygiëne) | 75% voor overige tandheelkunde | 80% voor orthodontie: Plus: € 10.000 per ongeval: € 22,75: Uitgebreide Tandarts: € 10.000 per ongeval: € 41,2

100% vergoeding, maximaal € 80 per kalenderjaar voor noodzakelijke tabletten of injecties. Student 100% vergoeding, maximaal € 80 per kalenderjaar voor noodzakelijke tabletten of injecties. Compact Geen vergoeding. Bekijk de vergoedingen 2021 op de website van DSW DSW hanteert een korting indien u de zorgverzekering vooruitbetaalt, tot 2%. DSW vergoed een maximum bedrag voor alle tandheelkundige behandelingen. U kunt naar elke tandarts in Nederland gaan, DSW vergoed het vastgestelde maximum bedrag. Vergoeding vaak voorkomende behandelinge DSW vergoed een maximum bedrag voor alle tandheelkundige behandelingen. U kunt naar elke tandarts in Nederland gaan, DSW vergoed het vastgestelde maximum bedrag. Vergoeding . 21-01-2021 · Weten wat DSW Zorgverzekeraar precies vergoedt bij je zorgverzekering in 2021? Bekijk ons vergoedingsoverzicht met alle vergoedingen per onderwerp van DSW Zorgverzekeraar Krijgt u een behandeling van kaakgewrichtsklachten? Dan krijgt u alleen een vergoeding als u gaat naar een door de NVGPT erkende tandarts-gnatholoog, of naar een centrum voor bijzondere tandheelkunde. Voor andere behandelingen kunt u naar een: tandarts; mondhygiënist; orthodontist; centrum voor bijzondere tandheelkunde; kaakchirur DSW is een van de verzekeraars in de rij van veel verschillende maatschappijen die een polis aanbieden voor de aanvullende verzekering voor tandzorg. Met de tandartsverzekering van DSW geldt dat je alleen een vergoeding krijgt voor diensten en behandelingen door een tandarts die niet gedekt worden middels de basis verzekering voor de zorg, die je verplicht moet hebben

Tandheelkundige zorg niet in basisverzekering. Vanaf 18 jaar krijg je tandheelkundige zorg niet vergoed vanuit je basisverzekering, tenzij je een bijzondere aandoening hebt. Denk hierbij bijvoorbeeld een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van de mond, het gebit of de kaak. Wil je weten welke tandartskosten er precies gedekt worden door. Vergoeding consultatie en diagnostiek. Het is belangrijk om uw gebit regelmatig te laten controleren door uw tandarts (C-codes). Zo houdt u uw gebit gezond en bent u er op tijd bij als er iets is. Wat krijgt u vergoed voor controles bij de tandarts

De meest relevante informatie voor u staat in de vergoedingen: tandheelkundige zorg tot 18 jaar; tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar; bijzondere tandheelkunde; fronttandvervanging; gebitsprothese vanaf 18 jaar; MRA; tandheelkundige zorg na een ongeval; orthodontie tot 18 jaar; orthodontie vanaf 18 jaar; kaakchirurgie vanaf 18 jaar; Wijzigingen voor 202 Verzekeraars die facings in 2021 vergoeden. Vergoeding Facings. Acceptatie. Premie. Zilveren Kruis Aanvullend Tand Basis. Ja, 100% (V15) tot €75,- per jaar. Directe acceptatie. € 7,95. Zilveren Kruis Aanvullend Tand 1 ster

Bijzondere tandheelkunde/orthodontie - DSW Zorgverzekeraa

 1. DSW neemt ook klachten over zorgverleners serieus: terecht vind ik. De polisvoorwaarden van de aanvullende verzekeringen zijn niet te vinden op de website: die zijn er ook niet, in plaats daarvan is er een boekje dat vergoedingen heet en als zodanig fungeert
 2. DSW Zorgverzekeraar korting op brillen en contactlenzen. • Bij 'Tandheelkunde' worden verdovingen vanaf 2009 voor 100% vergoed. • Bij 'Tandheelkunde' zijn de voorwaarden voor 'endodontie' gewijzigd. Verder is een aantal vergoedingen verhoogd
 3. Een overzicht van alle zorgverzekeringen, aanvullende verzekeringen en de bijbehorende vergoedingen van de zorgverzekeraar DSW Zorgverzekeraa

Bij DSW kunt u kiezen uit vier aanvullende verzekeringen: AV Compact, AV Standaard, AV Top en AV Student. De AV Compact is met een premie van 7,50 euro per maand de goedkoopste van de vier en biedt geen tandartsdekking. De andere drie bieden wel een meer of minder uitgebreide vergoeding voor tandheelkundige kosten en/of orthodontie Tandheelkunde basisverzekering 2020. Tandvleesbehandeling 2020. Terugzetten verplaatst element na tandheelkundig ongeval 2020. Therapeutische positiebepaling 2020. Tongriempje verwijderen 2020. Trekken element met re-implantatie 2020. Trekken tand of kies 2020 DSW stemde daarmee dus in. De vergoeding vond plaats aan de hand van de toepasselijke polisvoorwaarden van DSW. Voor volwassenen gaat het dan steeds om aanvullende verzekeringen. DSW heeft naar aanleiding van de vermeende fraude onder meer besloten Apollo met ingang van 7 juni 2017 van (alle) vergoeding uit te sluiten, behoudens, zo werd ter zitting opgemerkt, in geval van noodzakelijke. De kosten voor de tandarts en andere mondzorg (zoals de mondhygiënist) voor volwassenen vanaf 18 jaar vallen niet onder de basisverzekering. Wel is er in sommige gevallen een vergoeding vanuit de basisverzekering mogelijk. Het gaat dan om de kaakchirurg of vergoeding van een kunstgebit. Afhankelijk van de soort zorg moet de verzekerde hiervoor wel een eigen bijdrage betalen. Ook geldt het. Vergoeding tandheelkunde per verzekeraar. Bij de overige behandelingen én indien de verzekerde gebruik maakt van een niet-gecontracteerde tandarts hanteert DSW maximum tarieven waardoor de vergoeding vaak minder dan 100% zal bedragen. Menzis: Menzis hanteert maximum tarieven

Vergoedingen - DSW Zorgverzekeraa

Hogere vergoeding tandheelkunde na ongeval, na een ongeval krijgt u in 2021 maximaal € 10.000,- per ongeval vergoed. Dit was € 1.500,- per ongeval. Er is wel een beperking tot claimen, vanaf 2021 geldt de vergoeding tot en met 1 jaar na de datum van het ongeval dit was 2 Deze aanvullingen verschillen per gemeente en zijn te raadplegen op de gemeentepagina op www.gezondverzekerd.nl. Wij stellen geen vragen over uw gezondheid, wij accepteren u voor elke verzekering. Alleen voor de vergoeding van orthodontie moeten verzekerden van 18 jaar en ouder minstens 12 maanden bij DSW aanvullend verzekerd zijn voor orthodontie

Ook de vergoedingen door de zorgverzekeraars variëren sterk. Welke aanvullende tandartsverzekering het beste bij u past, is mede afhankelijk van de staat van uw gebit. Het is daarom zeer de moeite waard om eerst na te gaan welke en hoeveel tandheelkundige zorg u nodig denkt te hebben en om vervolgens de vele uitgebreide verzekeringen met elkaar te vergelijken Vergoeding basisverzekering. De basisverzekering dekt de volgende tandartskosten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar: Jaarlijkse controle (of preventief onderzoek); één keer per jaar. Op indicatie van de tandarts zijn meerdere controles per jaar mogelijk. Incidentele consulten Tandarts. Mondzorg tot 18 jaar. Mondzorg vanaf 18 jaar. Bijzondere tandheelkunde en orthodontie. Tandartszorg na een ongeval Alle informatie die u hier vindt, is gebaseerd op de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) en bijbehorende bijlages. Per 1 december 2019 is de toegang tot zorg voor asielzoekers vanaf 18 jaar tijdens de eerste twee maanden van opvang beperkt tot medisch noodzakelijke en niet uitstelbare zorg. De beoordeling of er sprake is van uitstelbare. In de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) is de zorg omschreven waar asielzoekers aanspraak op kunnen maken. De zorg aan asielzoekers is zorg in natura. Dit betekent dat zorg alleen vergoed wordt wanneer de zorgaanbieder een contract heeft met RMA Healthcare. Voor asielzoekers geldt geen eigen bijdrage of eigen risico

DSW en nu dus ook Anno12 hebben de meest complexe dekking van alle tandheelkundige zorgverzekeringen. Dit hoeft niet te betekenen dat dit een slechte dekking is. Of u in aanmerking komt voor vergoeding is volledig afhankelijk van wat voor behandelingen u krijgt bij de tandarts volledig kunstgebit. Dit is een kunstgebit waarbij u geen eigen tanden of kiezen meer in uw kaak heeft. (bovenprothese en/of onderprothese) krijgt u 75% vergoed. Deze vergoeding krijgt u één keer per 5 jaar. Voor het repareren of rebasen van een kunstgebit krijgt u 90% vergoed Maximale vergoeding geldt voor: algemene tandheelkundige zorg, techniekkosten, wettelijke eigen bijdrage kunstgebit, spoedeisende mondzorg buitenland en orthodontie (tot 18 jaar) | Let op: vergoedingen en premie voor orthodontie en tandarts vallen onder dezelfde tandartsverzekering: Online Gemak - TandPlus: 75% tot € 500 (per jaar) € 19,9 Om in aanmerking te komen voor zorgverlening en declaratie voor RMA verzekerden, dient een zorginstelling of zorgverlener een contract met zorgverzekeraar DSW te hebben. Wilt u een overeenkomst van DSW sluiten dan kunt u contact zoeken via onderstaande gegevens: E-mail: overeenkomsten@administratierma.nl. Telefoonnummer: 010 - 24 22 620

CDC Complete Tandzorg scoort gemiddeld een 7,9. Dit is het gemiddelde cijfer uit 105 reviews. ben jij deze praktijk en wil je reageren op een review? Dat kan! 7,9. Goed om te weten: de vergoedingen van tandartsbehandelingen nemen we mee bij het vergelijken van je zorgverzekering Bekijk de website van DSW voor een volledig overzicht van de dekking per aanvullende zorgverzekering. Op de site kun je het volledige en actuele vergoeding overzicht van de verzekeraar raadplegen. Daar ook meer informatie over de behandelcodes bij tandheelkundige zorg. DSW heeft op de site een vergelijker voor de aanvullende verzekeringen Vergoedingen­overzicht Tandvleesbehandeling / parodontologie. Op zoek naar een aanvullende zorgverzekering die Tandvleesbehandeling / parodontologie vergoedt in 2021? Poliswijzer.nl heeft hieronder voor je op een rijtje gezet hoeveel de vergoeding per polis bedraagt en welke bijzonderheden er van toepassing zijn Vergoeding basisverzekering. De basisverzekering vergoedt tandartskosten alleen als je onder de 18 jaar bent of als er sprake is van bijzondere tandheelkunde. Er moet dan sprake zijn van een ernstige situatie waardoor je of door een chirurg of een specialist moet worden geholpen. Als je ouder bent dan 18 kun je wel een aanvullende verzekering. Geen vergoeding bijzondere tandheelkunde. Wanneer je te horen krijgt dat je kanker hebt en behandeld moet worden met chemotherapie, dan is je gebit niet het eerste waar je aan denkt. Toch is dat wel belangrijk. Uit onderzoek van de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) blijkt dat ruim tweederde van de kankerpatiënten.

Dan is het nu tijd om een goede vergelijking te maken tussen de vele zorgverzekeringen voor goede tandzorg. Je kunt kiezen uit verzekeringen met verschillende maximale vergoedingen. Hierbij kun je denken aan een tandzorg verzekering met een maximale vergoeding variërend van 250 Euro tot 1000 Euro op jaarbasis Vergoeding tandarts en mondhygiënist vanaf 18 jaar. U kunt een vergoeding krijgen uit uw aanvullende (tandarts)verzekering voor controles, vullingen, gebitsreiniging, kronen, bruggen, implantaten, wortelkanaalbehandelingen, verdovingen en andere tandzorg

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2020: Mondzorg Tandheelkundige implantaten in een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak centrum voor bijzondere tandheelkunde 75% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders Hier vind je alle soorten tandheelkundige vergoedingen voor 2021, van a t/m z, op een rij Vergoeding wortelkanaalbehandeling. Bij een wortelkanaalbehandeling (E-codes) worden de kanaaltjes in de wortel van uw tand of kies schoongemaakt en gevuld. Daarna kan er een nieuwe vulling op gemaakt worden. Lees hier wat u hiervoor vergoed krijgt, wanneer u voor vergoeding in aanmerking komt en waar u terechtkunt Vergoeding vullingen. Heeft u een gaatje in uw tand of kies? Dan kan de tandarts deze voor u vullen (V-codes). Op deze pagina leest u wat u vergoed krijgt voor een vulling, wanneer u voor vergoeding in aanmerking komt en waar u terechtkunt Tandartsverzekering vergelijken. Onderstaande overzichten zijn een vergelijking van de zorgverzekeringen met tandartsverzekeringen uit het artikel Overzicht Tandartsverzekeringen, daar vindt u alle aanvullende informatie om tandartsverzekeringen te vergelijken.Wenst u een complete zorgvergelijker, gebruik dan die van onze conculega.. Om de meest betrouwbare informatie te geven verwijst.

Vergoeding tandartskosten onder de 18 jaar De meeste tandzorg en mondzorg door specialisten (zoals kaakchirurgen) zit niet meer in het basispakket. Orthodontie Bij DSW zie je duidelijk dat marktconform gekoppeld is aan het soort verzekering wat je hebt Beste resultaten voor Dsw Tandartsverzekering 2020. 100% vergoeding, tot maximaal €150,- per kalenderjaar voor alle tandheelkundige behandelingen tezamen Voor volwassenen is er vergoeding voor chirurgische tandheelkundige hulp, röntgenonderzoek en uitneembare kunstgebitten. Voor andere tandartskosten kun je een aanvullende tandartsverzekering afsluiten. Heb je nooit problemen met je gebit en bezoek je de tandarts enkel voor controle en gebitsreiniging, dan is het waarschijnlijk voordeliger om.

Tandartsverzekering DSW VergelijkMondzorg

aantal vergoedingen wordt in deze brochure vermeld dat de totale vergoeding per verzekerde eenmaal wordt toegekend gedurende de gehele periode dat u bij ons verzekerd bent. Ook hierbij geldt dat, bij een eventuele onderbreking of wijziging van de aanvullende verzekering, vergoedingen die u in het verleden van DSW heef Enkele zorgverzekeraars hebben vergoeding voor spoedeisende tandheelkundige zorg in het buitenland vanuit de aanvullende verzekering. Hieronder het overzicht van de dekkingen. Selecteer een zorgverzekeraar Toon alle zorgverzekeraars CZ Menzis VGZ Zilveren Kruis a.s.r. Aevitae Anderzorg Aon Besured Bewuzt CZ CZdirect De Friesland Zorgverzekeraar Ditzo DSW FBTO Hema Interpolis inTwente IZA IZZ. Vergoeding lichttherapie vanuit de zorgverzekering 2021. Bekijk hier de vergoedingen per zorgverzekeraar voor lichttherapie en sluit direct de verzekering af met de beste vergoeding voor lichttherapie Bekijk de vergoeding voor de tandarts en mondhygiënist vanaf 18 jaar. Wat krijgt u vergoed, waar kunt u terecht en wat regelt u zelf

Vergoedingen­overzicht Wortelkanaalbehandeling. Op zoek naar een aanvullende zorgverzekering die Wortelkanaalbehandeling vergoedt in 2021? Poliswijzer.nl heeft hieronder voor je op een rijtje gezet hoeveel de vergoeding per polis bedraagt en welke bijzonderheden er van toepassing zijn Aanvullende verzekering Combi. Tandheelkundige vergoeding. Maximaal € 250,- per jaar. Maximaal € 500,- per jaar. Maximaal € 1000,- per jaar. Maximaal € 1500,- per jaar. Maximaal 75% tot € 250,-*. Dekking bij tandongevallen. Maximaal € 10.000,- per gebeurtenis Vanuit beide opties van de tandartsverzekering Just kun je rekenen op een vergoeding van 75% van de kosten van zorg voor het gebit. Bij Tand 1 ontvang je een vergoeding tot een maximum van 250 Euro per jaar. Bij Tand 2 gaat het om een maximale vergoeding tot 500 Euro per jaar. Je ziet het al, de aanvullende tandzorg verzekeringen van Just zijn. Zorgverzekeraar DSW heeft vier aanvullende pakketten. Vergoedingen voor onder andere fysiotherapie en alternatieve zorg zijn verkrijgbaar. De mogelijkheden in 2022 zijn: AV-Compact, AV-Standaard, AV-Top en voor studenten de AV-Student. Tandartsverzekering DSW zorgverzekeraar. Vanuit de basis zorgverzekering heb je geen recht op tandheelkundige. Beste resultaten voor Dsw Vergoedingen 2019 Av Top. search. De AV-Top kent ruimere vergoedingen dan de AV-Standaard, vooral voor fysiotherapie en tandheelkunde. De gemeente betaalt een extra uitbreiding op de aanvullende verzekering: Het Gemeentepakket

DSW Zorgverzekeraar AV Top 2021 Vergoedingen DSW

 1. Kosten implantaten vergoeding 2021. Laatste update: 13-11-2020. Tandimplantaten zijn niet goedkoop. De kosten worden helaas niet standaard vergoed door je zorgverzekering. Er zijn wel aanvullende tandartsverzekeringen die de kosten (gedeeltelijk) vergoeden. zorgverzekering vergelijke
 2. In de AV-Standaard wordt bij een aantal vergoedingen vermeld dat de totale vergoeding per verzekerde eenmaal wordt toegekend gedurende de gehele periode dat u bij ons verzekerd bent. Bij een eventuele onderbreking of wijziging van de aanvullende verzekering tellen vergoedingen die u in het verleden van DSW heeft ontvangen mee voor de bepaling van de hoogte van vergoedingen uit de nieuwe.
 3. De tandzorgverzekering vergelijken en besparen. Maak een duidelijke vergelijking voor de tandzorgverzekering en bespaar met een overstap tot 500 Euro op de tandzorg voor jezelf of je gezin. Bij sommige verzekeraars heb je recht op gratis tandzorg of extra vergoedingen voor orthodontie voor kinderen tot 18 jaar
 4. Voor gewone tandzorg krijgt u bij ons meteen een vergoeding. Voor orthodontie is er een wachttijd van 1 jaar. U betaalt dus eerst een jaar premie en hebt vanaf het 2e jaar recht op een vergoeding. Hebt u de aanvullende verzekering Jongeren? Daarvoor geldt de wachttijd niet
 5. Zorg en vergoedingen. Bekijk hier wat u vergoed krijgt met uw zorgverzekering van Menzis. Ook geven hier we advies en tips voor het vinden van de juiste zorg
 6. Tandheelkundige zorg basisverzekering 2022. Vanuit de basisverzekering hebben alleen kinderen tot 18 jaar recht op een vergoeding voor tandheelkundige zorg. Er zijn echter wel uitzonderingen voor volwassenen om hier een vergoeding voor te krijgen vanuit het basispakket

Ant-Tandartsen.nl Thema's DSW wijst op verzoek van ANT ..

Je kunt wat betreft een tandartsverzekering CZ kiezen uit twee aanvullende verzekeringen voor tandzorg. Het eerste en goedkoopste pakket is CZ Tandarts. De tandartskosten worden vergoed tot een maximaal bedrag op jaarbasis van 450 Euro. De kosten worden, afhankelijk van de exacte behandeling, vergoed voor 75% of voor 100% DSW. Heeft u een vraag? Heeft u een vraag? Chat met onze medewerkers. Heeft u een vraag? Dan kunt u chatten met één van onze medewerkers. Bel met onze klantenservice (010) 2 466 466 Openingstijden ma t/m vr 8:00 - 17:30. Verzekerde of baby toevoegen. De pagina wordt geladen De. In de AV-Student wordt bij een aantal vergoedingen vermeld dat de totale vergoeding per verzekerde eenmaal wordt toegekend gedurende de gehele periode dat u bij ons verzekerd bent. Bij een eventuele onderbreking of wijziging van de aanvullende verzekering tellen vergoedingen die u in het verleden van DSW hebt ontvangen mee voor de bepaling van de hoogte van vergoedingen uit de nieuwe.

Tandartsverzekering + vergoeding (update: 2021) - Zorgwijze

 1. Tandheelkunde Oss is expert in antrumperforatie. Wij maken een grondige analyse aan de hand van uw wens. Kijk op de site voor meer info
 2. De tarieven van de tandheelkundige zorg worden sinds 2013 landelijk vastgesteld. De laatste tarieven kunt u via onderstaande link bekijken. Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2020. Bij alle zorgverzekeraars gelden andere vergoedingen. U bent altijd welkom op de praktijk voor een vrijblijvend adviesgesprek
 3. De Gebitskliniek helpt u met het berekenen van uw zorgvergoeding. Doe de zorgvergoeding check. De Gebitskliniek geeft u kosteloos en vrijblijvend duidelijkheid over de vergoeding van de door u gekozen behandeling door uw zorgverzekeraar. Hiermee is direct duidelijk of u in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit uw zorgverzekering
 4. Ook bijzondere tandheelkunde, en tandheelkunde voor bijzondere mensen wordt vanuit de basisverzekering vergoed. Heeft u geen overeenkomst met ons, en heeft uw klant een naturapolis? Dan kan er sprake zijn van een lagere vergoeding. U vindt deze vergoeding in de lijst 'Maximale vergoeding niet-gecontracteerde zorgaanbieders'
 5. Vergoeding kaakchirurg vanuit de zorgverzekering 2021. Bekijk hier de vergoedingen per zorgverzekeraar voor kaakchirurg en sluit direct de verzekering af met de beste vergoeding voor kaakchirurg
 6. Vergoedingen A-Z. Wil je weten wat er precies wordt vergoed in jouw pakket? Hieronder kun je vergoedingen zoeken en vergelijken. Tip: gebruik de zoekfunctie boven de blauwe balk om snel de gewenste informatie te zien. Je kunt via de volgende links ook nog de vergoedingen van 2016, 2017 of 2018 bekijken. Ben je op zoek naar een document om te.
 7. - vergoeding tandheelkunde na ongeval. Geen medische selectie. Achteraf in termijnen betalen van het eigen risico/eigen bijdrage (betaalgemak). Is het eigen risico niet meeverzekerd? Dan kunt u het verplicht eigen risico van € 385,- vooruit gespreid betalen in 10 termijnen van € 38,50

Vergoeding DSW Zorgverzekeraar zorgverzekering in 2021

Weten wat u vergoed krijgt voor zorg, geneesmiddelen of hulpmiddelen? Wij hebben alle vergoedingen van UMC Zorgverzekering voor u op een rij gezet De IZA Zorgverzekering biedt u ruime vergoedingen voor bijna alle zorg. Bekijk het vergoedingenoverzicht op IZA.nl Vergoeding buikcorrectie vanuit de zorgverzekering 2021. Bekijk hier de vergoedingen per zorgverzekeraar voor buikcorrectie en sluit direct de verzekering af met de beste vergoeding voor buikcorrectie DEEL 2 DEKKING EN VERGOEDING 35 Artikel 15 Recht op zorg en vergoeding 35 voorwaarden van onze aanvullende verzekeringen kunt u raadplegen via www.dsw.nl of kunt u bij ons opvragen. CENTRUM VOOR BIJZONDERE TANDHEELKUNDE

Tandheelkunde / Mondzorg - rmasielzoekers

zorgwatch.nl » vergoedingen » basis tandheelkunde Tandheelkunde (ook wel Odontologie genoemd) houdt zich bezig met het voorkomen, herkennen en behandelen van afwijkingen en ziekten van de tanden en de omliggende gebieden. In de aanvullende verzekering die basis tandheelkunde (gedeeltelijk) vergoeden krijg je voor een aantal behandelingen, zoals bijvoorbeeld een consult, tandsteen verwijderen. Vergoeding mondzorg tot 18 jaar. Kinderen zijn meestal niet dol op de tandarts. Toch is zo'n bezoekje echt belangrijk. En tot 18 jaar kosten de meeste behandelingen u niets. Denk aan: fluoridebehandeling, gebitsreiniging, periodieke controle, consulten, sealing, verdoving, vullingen, wortelkanaalbehandeling of röntgenfoto's maken Vergoedingen. Tandarts en mondhygiënist. Mondzorg tot 18 jaar. Mondzorg vanaf 18 jaar. Beugel. Orthodontie tot 18 jaar. Orthodontie vanaf 18 jaar. Kunstgebitten. Gedeeltelijk kunstgebit Vergoedingen aanvullende verzekering. Voor de meeste zorg die niet in de basisverzekering zit, kunt u zich aanvullend verzekeren. Zo krijgt u voor tandartskosten voor volwassenen bijvoorbeeld een vergoeding vanuit één van onze aanvullende tandverzekering: Tand Goed, Tand Beter en Tand Best

Kosten en Vergoeding Kunstgebit VergelijkMondzorg

Alle vergoedingen van inTwente overzichtelijk op een rij. Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie Tandarts vergoeding. Zodra u 18 jaar bent, komt u niet meer in aanmerking voor een tandarts vergoeding voor reguliere tandzorg vanuit uw basisverzekering. U kunt dan een tandarts vergoeding krijgen vanuit een aanvullende verzekering. Hoe de vergoeding van de tandarts in elkaar zit, is als volgt Vergoedingen 2021. Bekijk de vergoedingen van 2020. Hieronder vindt u de vergoedingen van Zilveren Kruis per pakket. action-block-corner. User Dan biedt Aanvullend 2 uitkomst, in dit pakket krijg je hogere vergoedingen en wordt onder meer ook de eigen bijdrage van geneesmiddelen vergoed. Aanvullend 3. Aanvullend 3 is het meest uitgebreide aanvullende pakket van HEMA. Dit pakket biedt als enige een vergoeding voor orthodontiekosten voor jongeren tot 18 jaar In de vergoeding Bijzondere tandheelkunde staat waar u dan recht op heeft. De basisverzekering vergoedt 'gewone' orthodontie niet. De aanvullende verzekeringen Optifit en hoger vergoeden orthodontie tot 18 jaar, volgens de vergoeding die u nu leest

Verzekering DSW tandheelkunde valt tegen - Kass

Vergoeding wortelkanaalbehandeling vanuit de zorgverzekering 2021. Bekijk hier de vergoedingen per zorgverzekeraar voor wortelkanaalbehandeling en sluit direct de verzekering af met de beste vergoeding voor wortelkanaalbehandeling In de AV-Top wordt bij een aantal vergoedingen vermeld dat de totale vergoeding per verzekerde eenmaal wordt toegekend gedurende de gehele periode dat u bij ons verzekerd bent. Bij een eventuele onderbreking of wijziging van de aanvullende verzekering tellen vergoedingen die u in het verleden van DSW heeft ontvangen mee voor de bepaling van de hoogte van vergoedingen uit de nieuwe aanvullende. Vergoedingen, codes, omschrijvingen. Van de aanvullende verzekering krijgen we ieder jaar een lijst met behandelingen die voor vergoeding in aanmerking komen. Die lijst is niet compleet, er staan geen behandelingen in die niet vergoed worden

Tandartskosten bij ongeval vergoeding (update: 2021

IZA Extra Tand 1. Vanaf 14,02 per maand. Tandheelkundige zorg Vergoeding van maximaal € 250 per jaar vanaf 18 jaar (inclusief techniek- en materiaalkosten). Geen tandheelkundige selectie. Met collectiviteitskorting van 15% Tand Goed. € 14,15 per maand. 80% vergoeding tot € 250,- per jaar voor tandheelkundige zorg. Tand ongevallen: tot € 10.000,- per ongeval. Geen vergoeding voor orthodontie tot 18 jaar. Geen vergoeding voor orthodontie vanaf 18 jaar. Kies Tand Goed Meer over Tand Goed zorgwatch.nl » vergoedingen » verdoving tandheelkunde De verdoving (code A10 en A15) bij de tandarts is een plaatselijke verdoving die de behandeling aangenamer en pijnloos maakt. De verdoving verdooft direct de zenuw in de tand of kies. Behalve de zenuw in de tand of kies verdooft de verdoving bij de tandarts ook de omliggende delen van de tand en kies zoals het tandvlees en de tanden en.

Zorgverzekeraar DSW - Vergoedingen Thuisvaccinati

Wat vergoedt mijn zorgverzekering voor een MRI-scan? Deze scan wordt meestal vergoed door je basisverzekering. De MRI-scan vergoeding valt wel onder je eigen risico, dus het kan zijn dat je een deel zelf moet betalen. Lees op Geld.nl alles over de vergoeding voor een MRI-scan Vergoeding tandheelkunde. Ben je op zoek naar tandheelkundige vergoedingen van 2021? A-Z overzicht tandheelkundige vergoedingen 2021; Zorgaanbieder vinden. Met onze Zorgvinder vind je eenvoudig en snel een gecontracteerde zorgaanbieder bij jou in de buurt. Naar de Zorgvinder. Disclaimer Alle vergoedingen van Stad Holland overzichtelijk op een rij. Stad Holland gebruikt verschillende cookies Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie Daarom hebben ONVZ en Philips de handen ineengeslagen. Het resultaat: bij onze tandverzekering Tandfit Preventief krijgt u nu de Philips DiamondClean Smart (adviesprijs: € 259), een hele slimme elektrische tandenborstel. De aan deze tandenborstel gekoppelde app geeft u inzicht in uw persoonlijke poetsgedrag

DSW zorgverzekering - Tandart

In de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) is de zorg omschreven waar asielzoekers aanspraak op kunnen maken. Voor alle zorg geldt dat aanspraak bestaat op zorg zoals zorgaanbieders die plegen te bieden en die conform de stand van de wetenschap en praktijk is. Het grootste deel van de aanspraken onder de RMA komt overeen met de aanspraken. Bekijk de vergoeding bij VGZ voor een klikgebit of kunstgebit op implantaten. Of bereken uw vergoeding met een offerte De vergoeding per behandeling verschillen behoorlijk per tandartsverzekering. Vaak worden controles en preventieve mondzorg helemaal vergoed. De vergoedingen van behandelingen zoals vullingen, kronen, bruggen, implantaten, chirurgie, kunstgebitten, maken en beoordelen foto, tandvleesbehandelingen, verdovingen, en wortelkanaalbehandelingen kunnen behoorlijk verschillen per tandartsverzekering Je krijgt wel een vergoeding vanuit de module Tand. Voor kinderen tot 18 jaar wordt tandheelkundige zorg wel uit de FBTO Zorgverzekering vergoed. Wat wordt vergoed vanuit de module Tand? De totale maximale vergoeding per kalenderjaar, per verzekerde kies je zelf: € 250, € 500 of € 750. En kies je voor een vergoeding van € 250,-

Dan kun je kiezen uit 75% of 100% vergoeding van je tandartskosten. Mondhygiëne en parodontologische behandelingen worden altijd tot maximaal 75% vergoed. Met de module Tand ongeval vergoeden we de kosten voor tandheelkundige zorg door een tandarts of kaakchirurg na een ongeval. We vergoeden maximaal € 10.000,- per kalenderjaar, per verzekerde Tandheelkundige zorg: € 500 per jaar. Orthodontie tot 18 jaar: 80%, maximaal € 3.000. Brillen en lenzen: complete bril uit basisassortiment, of budget € 50, per 3 jaar. 10 dagen mantelzorg en € 500 regelhulp. Mindfulness bij burn-out: € 350 euro per jaar. Alternatieve bewegingstherapie: € 300 per jaar Wil je weten wat de zorgverzekering vergoedt? Bekijk hier de zorgverzekering vergoeding in 2021. Ontdek snel waar je op kunt rekenen bij FBTO Vergoedingen 2021. Vergoeding basisverzekering en aanvullende verzekeringen In ons online vergoedingoverzicht zorgverzekering leest u per zorgsoort op welke vergoeding u kunt rekenen vanuit de basisverzekering, aanvullende verzekeringen of tandartsverzekeringen Als u geen basisverzekering bij ONVZ heeft en u wilt toch Superfit afsluiten, dan betaalt u een toeslag van 50%. Heeft u meer dan 2 meeverzekerde kinderen die jonger zijn dan 18 jaar, dan betaalt u bij Superfit voor hoogstens 2 kinderen onder de 18. De premie voor kinderen tot 18 jaar is €25,30 per maand Bereken uw premie. Volg onderstaande stappen en stel gemakkelijk uw verzekeringspakket samen. Gezinssamenstelling. 1 Volwassene. Korting via een collectiviteit. ONVZ Zorgverzekeraar. Basisverzekering