Home

Handel TSO scholen

Handel Tso Sint-Maarten Campu

Handel Stedelijk Onderwij

Handel - 4de jaar (TSO) - SiV

1.2.4 Tweede graad tso Studierichtingsprofiel Handel Deze studierichting is een kennismaking met de handelsactiviteiten, de organisatie van de dienstensector en met de bedrijven die hierbinnen opereren. Daarbij komt de verwerking van handelsdocumenten in administratie, informatiesysteem en boekhouding aan bod. Naast Nederlands worden twe Onze school streeft er naar om voor alle jongeren zonder onderscheid optimale ontplooiingskansen te creëren. Daarom starten we met een sterk gemeenschappelijke maar oriënterende eerste graad en bieden we nadien een ruim studieaanbod. Meer info over onze richtingen Humane Wetenschappen (doorstroom - ASO) en Maatschappij & Welzijn (doorstroom en arbeidsmarkt - TSO) vind je hieronder bij de. 4e jaar Handel-Talen. De studierichting Handel-Talen biedt een algemene en handelstechnische vorming en legt daarbij de nadruk op de studie van vier talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits. Daarnaast krijgen de leerlingen een basisopleiding wiskunde en boekhouden Op SHT is er keuze genoeg! Een greep uit het ruime aanbod: Decor en Etalage, Bedrijf en Organisatie, Toerisme, Boekhouden-Informatica, Informaticabeheer, Sport, Sportwetenschappen, Economische wetenschappen. Innovatief economisch onderwijs met veel zin voor ondernemen én vooruitstrevend sportonderwijs: zo zou je 't kunnen samenvatten Handel (3de - 4de jaar) De leerling krijgt naast de algemene vorming een brede bedrijfsgerichte vorming met drie belangrijke onderdelen: Een sterke bedrijfseconomische vorming met aandacht voor de dubbele boekhouding, de kostprijsberekening, de analyse van de jaarrekening van de onderneming en de investeringsanalyse

5-6 handel tso. Heb je veel ondernemingszin? Heb je interesse voor het bedrijfsleven? Dan is een brede algemene vorming in deze tso-richting handel iets voor jou. De logische vooropleiding is de tweede graad tso Handel. Instappen uit de tweede graad aso of uit een andere tso-richting kan, als je bereid bent een achterstand voor informatica en. (6de jaar) van de lessentabel. Scholen kunnen bijkomende accenten leggen. Deze accenten kunnen verbre-dend en/of verdiepend zijn. Op basis van het studierichtingsprofiel worden het leerplan en de lessentabel geconstrueerd. In de derde graad Handel tso doet de jongere een uitgebreide studie over een handelsonderneming. Hij leer Landelijk protocol; opening scholen en tso. Twitter. In het landelijk protocol voor opening van de scholen is de tussenschoolse opvang expliciet opgenomen. Advies is om dit aan te moedigen, om zo 'bewegingen' te voorkomen. Lees hier de citaten uit het protocol, inclusief de link..

Handel tso vakken — 3de graad handel tso volg de weg de vakke . ASO/TSO - 2e graad - Complementair gedeelte 16. AV Informatica (1e jaar 1 lestijd/week, 2e jaar 1 lestijd/week) Indien de leerlingen met andere groepen samen zitten, is het moeilijk maar niet onmogelijk om gedifferentieerd. les te geven TSO/ Overblijf Thema's online biedt gerichte online cursussen op de thema's waar u vragen over heeft. Een must voor wiemet overblijf te maken heeft. De VOO biedt een keuze uit vijf thema's met betrekking tot tussenschoolse opvang online. U vindt de data en tijden van de verschillende thema's voor individuele inschrijving onderaan de pagina BEZOEK DE SCHOOL IN JE BUBBEL. Handel, informatica, iLearning, Nederlands, Frans, Engels, economie, ondernemen en zoveel meer. Bekijk ons studieaanbod. Teamteaching In het eerste jaar kan je een nieuwe lesmethode leren kennen: teamteaching Studieaanbod. 5 + 6 Auto bso regulier traject. 5 + 6 Onderhoudsmechanica auto duaal leren. 5 + 6 Autotechnieken tso. 7 Auto-elektriciteit bso. 4 Bouw bso. 5 + 6 Ruwbouw bso. 5 + 6 Bouwtechnieken tso. 7 Renovatie bouw bso 2e graad - tso 3e graad - tso In de tweede graad ligt de klemtoon op een bedrijfseconomische vorming met veel aandacht voor de technieken van boekhouding, de binnen- en buitenlandse handel en toegepaste informatica

Marketing en Ondernemen (Handel) (2de graad) Scholen

 1. g met drie hoofdcomponenten. De eerste component omvat een stevige algemene vor
 2. Tussenschoolse opvang (TSO) Op De Bundel is er de mogelijkheid dat de kinderen in de middagpauze op school blijven. Het overblijven wordt gecoördineerd door Kinderopvang Bloom en uitgevoerd door ouders en vrijwilligers. Ook u kunt ervoor kiezen om vrijwilliger voor het overblijven te worden. U ontvangt daarvoor een vrijwilligers vergoeding
 3. g: een stevige algemene vor
 4. Zorg en welzijn. Organisatie en logistiek. Decor en etalage. 4de jaar. TSO. Ondernemen & IT (Handel) Sociaal-Technische Wetenschappen. Techniek-Wetenschappen. BSO

TSO/ Overblijf Compleet - Vereniging Openbaar Onderwij

Ondernemen en IT (Handel) Deze studierichting kan tijdens het schooljaar 2021-2022 enkel nog in het vierde jaar gevolgd worden. Je hebt een uitgesproken interesse voor een commerciële en administratieve vorming met een ruime theoretische basis. Je wil kennismaken met de activiteiten en administratie van een handelsonderneming Het logisch vervolg van de tweede graad Handel-talen is de derde graad Secretariaat-talen(TSO), Onthaal en public relations (TSO), Kantoor(BSO), Verkoop(BSO). Scholen die deze richting aanbieden Adre ASO, TSO, BSO: het verschil zit vaak tussen de twee oren. Psychologos. December 2007 (CLB) en de scholen zelf. Binnen economische vorming vallen dan bijvoorbeeld de vroegere studierichtingen handel (TSO) en economie (ASO). De.

De richting Ondernemen en IT vormt een commerciële richting, met een brede en evenwichtige vorming: een stevige algemene vorming, een bedrijfsgerichte vorming, een flinke portie talen. Bedrijfsgerichte vormingDe klemtoon ligt op het commercieel-administratieve, waarbij er een stevige ondersteuning boekhouding en toegepaste informatica is. Je leert hoe je de boekhouding van een. TSO Handel toekomst SO: 2e graad Technisch secundair onderwijs (TSO . Een richting die bij je past en die je toekomst geeft. Om dat zoeken een beetje te vergemakkelijken helpt onderwijskiezer je op weg. home clb basisonderwijs secundair onderwijs hoger onderwijs volwassenen beroepen

Wijzigingsformulier TSO. Betalingen. De TSO administratie is ondergebracht bij de SCOPE scholengroep die de TSO facturering voor alle SCOPE scholen verzorgd. De kosten per TSO dag zijn € 2,00. U ontvangt 5 keer per schooljaar een factuur. Op de factuur staan de data waarop uw kind is overgebleven en het te betalen bedrag Voor het schooljaar 2021-2022 zijn volgende klassen / opleidingen reeds volzet. In het deeltijds onderwijs zijn er wachtlijsten voor de volgende opleidingen: Ook de opleidingen Administratie / PC-technicus / Hout zijn zo goed als volzet. U kan terug terecht op de Spectrumschool vanaf maandag 23 augustus vacatures voor Tso Handel. Sorteer op: relevantie - datum. Pagina 1 van 30 vacatures. Hier worden vacatureadvertenties weergegeven die aan jouw zoekopdracht voldoen. Indeed wordt mogelijk door deze werkgevers betaald om Indeed gratis te houden voor werkzoekenden. Indeed rangschikt vacatureadvertenties op basis van een combinatie van.

Tussenschoolse opvang De kinderen hebben pauze van 12.00 tot 13.00 uur. Uw kind kan in de middagpauze naar huis maar kan ook op school overblijven. U bent daar In de 1ste graad bestaat ons aanbod uit: 1ste leerjaar A 2 Economie en Organisatie (Handel) Voor het eerste jaar van de 2de graad kan je kiezen uit: Bedrijfs-wetenschappen Bedrijf en Organisatie (Handel) Taal en Communicatie Toerisme Voor het tweede jaar van de 2de graad kan je kiezen uit: Handel Handel-talen Toerisme Voor de 3de graad zijn er 6 keuzemogelijkheden

Studieaanbod Provinciale Handelsschool Hassel

TSO In TSO krijgen de leerlingen dezelfde algemene vakken aangeboden als in ASO: talen, wetenschappen, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, De klemtoon ligt meer op toepassen van de kennis, theoretische kaders zijn nodig ter ondersteuning. De leerstof is echter concreter, minder abstract dan in een ASO-richting (meer voorbeelden, toepassingen, oefeningen, proeven, .) Tweede graad TSO. Beste collega Hierbij vind je het maandbericht van april en mei 2018 voor het studiegebied Handel bso-tso. 1. Vakgerichte informatie 1.1 Uitwisselingsplatform lesmateriaal op Smartschool (herhaling) Het uitwisselingsplatform op Smartschool is uitgebreid tot alle studierichtingen bso/tso van het studiegebied Handel. Het platform werkt volgens het principe: wie materiaa 02 / 07 / 2021. Openingsuren tijdens de zomervakantie. Inschrijven kan door een bezoek te brengen aan de school. U kan de school ook contacteren via 050 33 19 43 of info@sintjozefbrugge.be

Ze werven veel TSO-krachten onder de ouders en betrekken ook mensen uit de nabije omgeving en de wijk waarin de school staat. De medewerkers worden begeleid in het vorm geven van een gezellige lunchtijd voor kinderen en handelen daarbij ook alle administratieve zaken af. Ouders/ verzorgers weten dat er goed op hun kind gelet wordt tussen de middag Olvi-PiusX Zele heeft een ruim aanbod van studierichtingen in zowel aso, tso als bso. Olvi-PiusX: een school die beweegt GO! Next Level X staat voor secundair expertenonderwijs: Level 1, Business, Care, Design, IT, STEM, Leren&Werken en de Wereldklas. Een ruim netwerk binnen verschillende sectoren en hoger onderwijs zorgt voor een goede voorbereiding op de toekomst

Marketing en Ondernemen (Handel) (3de graad) Scholen

 1. Geschiedenis TSO 4 HF 1-6 De verspreiding van het protestantisme Kenmerken schilderijen renaissance Schema s kerstexamen thema cultuur 7.2. Drie verschillende vormen van machtspolitiek: 6 geschiedenis Een religieuze samenleving AS
 2. g. Je leert de onderne
 3. istratieve loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsad
 4. Aanbod studierichtingen 2de graad. Hieronder vind je de niet-gemoderniseerde studierichtingen. Voor het studieaanbod voor het 3de jaar vanaf 2021-2022 kan je terecht op https://studiekiezer.sowijs.be . Onderwijsvorm
 5. Profiel. Naast een algemeen vormend vakkenpakket, kennismaking met psychologie, opvoedkunde en een natuurwetenschappelijke verkenning van de werkelijkheid. Basiskennis van de vakgebieden en domeinen uit de gezondheids- en welzijnszorg. Kijk- en snuffelstages in de bejaardenzorg, gehandicaptenzorg, kleuteronderwijs, kinderdagverblijven, e.d
 6. 3 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt leerplan D/1991/0279/009B vanaf 1 september 2005 of vanaf 1 september 2006) D/1991/0279/009B of 2 de lj D/1991/0279/009B D/1991/0279/009B OF ISBN Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brusse
 7. basisschool De Havelt - Welkom op de nieuwe website van . handel - boekhouden bso 2 - werkschrift: Het Toekomstforum Halle-Vilvoorde wil leerlingen uit de 3e graad BSO/TSO Handel (en hun leerkrachten) deze kansrijke logistieke sector laten ervaren via twee doedagen

4e jaar Handel. In het studiegebied Handel ligt de nadruk niet enkel op algemene en handelstechnische vorming, maar ook op het verwerven van een behoorlijke taalvaardigheid en een degelijke wiskundige en boekhoudkundige bagage. De nieuwste technologieën en (inter)actieve methodes worden hiervoor aangewend 2 Economie en organisatie, 2 Handel, Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme,algemene vakken, ICT, technologische opvoeding, jozefienen, eerste graad, dactylo, 2de jaa tso. bso. 5de en 6de jaar. Handel. Boekhouden-informatica. Secretariaat-talen. Kantoor. Se-n-Se en 7de jaar. Medisch-administratief assistent (uitzonderlijk niet in 2021-2022) Logistiek. Schakel+ (naamloos jaar 3e graad TSO. Wie IT en Netwerken kiest, wordt opgeleid tot pc- of netwerkbeheerder. Je hebt een uitgesproken belangstelling voor informatica en beschikt over voldoende logisch inzicht en redeneervermogen. Je bent daarnaast ook technisch vaardig. Kies je voor Marketing en Ondernemen, dan kies je voor de meest algemene studierichting

SO: 2e graad Technisch secundair onderwijs (TSO

 1. In principe kan iedere jongere die op deze leeftijd de keuze wil maken, instromen in deze studierichting. Sommigen hebben in het 2de leerjaar van de eerste graad als basisoptie Handel gekozen. Deze leerlingen hebben in de vakken handel en dactylografie al een smaakmaker van de leerstof van de tweede graad Bedrijfseconomie TSO (Handel) gekregen
 2. Handel-talen. Anders dan in de richting handel, wordt hier extra aandacht besteed aan de lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheden. Je leert je uitdrukken in het Nederlands, Frans, Engels en Duits, en dit zowel in beroepsgerichte als maatschappelijke context. Je leert ook eenvoudige verkooptechnieken en overleggen Lessenrooster
 3. Bouw-en houtwetenschappen TSO. Deze studierichting biedt veel aandacht aan wetenschappelijk onderbouwde theoretisch-technische vakken. Het probleemoplossend leren denken en handelen, voornamelijk in functie van te realiseren bouw- en houtconstructies staat centraal in deze opleiding. De klemtoon ligt eerder op het vlak van conceptuele inzichten.

Inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022. Inschrijven kan door de geldende coronamaatregelen enkel digitaal. Inschrijven voor volgend schooljaar kan via deze link.. Voor voorinschrijvingen in een klas met een wachtlijst zullen we pas eind augustus uitsluitsel kunnen geven of de voorinschrijving effectief resulteert in een inschrijving Het Spes Nostra Heule Instituut is een secundaire school gelegen in het centrum van de gemeente Heule, deelgemeente van de stad Kortrijk.De school wordt begrensd door de Heulse Kasteelstraat, Mellestraat en Koffiestraat. Het Spes Nostra Instituut bestaat uit twee administratieve scholen: spes 1 en spes 2, maar profileert zich als één campus met 3 pedagogische entiteiten: een eerste graad met. Scholen in Brugge. Begeleiding en ondersteuning. Brugge Studentenstad. Educatief aanbod voor scholen. Brede School (naschoolse activiteiten) Buitenklassen. Mobiliteit en verkeer. Parkeren in Brugge

Handel Stedelijk Lyceu

 1. Ontdek dan snel onze richting 2A Economie en organisatie of 2B Economie en organisatie. Ontdek onze talent- en praktijkmodules! Ons aanbod vanaf het 3de jaar. Wanneer je start in dit departement beschik je idealiter over de volgende talenten: Economische wetenschappen (ASO - doorstroom) 3e jaar
 2. Se-n-Se: 3de graad tso binnen het studiegebied Handel. Professionele bachelor, niet alleen in het studiegebied. Economie, maar ook in andere studiegebieden en in de lerarenopleiding. Daarna is een andere masteropleiding mogelijk. Ook een aantal inhoudelijk aansluitende academische bachelors behoren tot de mogelijkheden. SINT-MAARTEN BOVENSCHOOL
 3. istratieve verwerking van documenten) en aanleg voor vreemde talen. Je kunt accuraat en geconcentreerd opdrachten uitvoeren. Je hebt zin voor orde, nauwkeurigheid en stiptheid. Je kunt zelfstandig werken met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Je neemt een positieve houding aan tegenover veranderingen in de.
 4. istratie vrije beroepen, commercieel webverkeer, immobiliënbeheer, internationaal transport en goederenverzending, KMO-ad
 5. In principe stroom je uit de tweede graad Ondernemen en IT (TSO) in de derde graad Ondernemen en marketing (TSO) in. Uit de tweede graad Handel-talen (TSO) kan dit ook, maar dan moet je je extra inzetten voor boekhouden en dien je voldoende sterk te zijn voor wiskunde
 6. In het ASO heb je de eerder theoretische richting 'economie' en in het TSO bieden wij de richting 'handel' aan. Beiden zijn gericht naar leerlingen met een breed interesseveld. Actualiteit, informatica en alle geledingen in het bedrijfsleven wekken hun aandacht. Ze moeten graag met cijfertjes werken en een behoorlijk inzichtelijk.
 7. istratie van de TussenSchoolse Opvang (TSO) dankbaar gebruik van het internet. TSO-ASSISTENT is sinds 2011 het meest aangewezen en meest gebruikte online programma. Wil je weten hoe handig en voordelig de tso-ad
Studieaanbod – Scholen Da Vinci

Handel (2de graad) Scholen IDEAAL, Vrij Secundair

 1. istratieve zaken af. Ouders/ verzorgers weten dat er goed op hun kind gelet wordt tussen de middag
 2. istratieve taken en nauwkeurig en stipt werken. Een zeer goede voorbereiding op een loopbaan in de profit sector
 3. Handel in het 3de jaar TSO De richting Handel is voor personen die graag met cijfers werken en intresse hebben in de economische realiteit en de logistieke sector. Ook heb je belangstelling voor boekhouden en toon je commercieel inzicht
 4. De tweede graad Handel bereidt voor op doorgroei naar de derde graad Handel of boekhouden-Informatica. Een overstap naar de richtingen Secretariaat-Talen, Toerisme, Informaticabeheer, Onthaal en PR en de BSO-richting verkoop zijn ook nog mogelijk. Bekijk hier de lessentabel van de tweede graad TSO Handel. 3. 4
 5. Andere studierichtingen. Check zeker ook eens deze studierichtingen van Sint-Norbertus! Sociaal-Technische Wetenschappen. Kantoor (2de graad) Verzorging-Voeding. Economie-Moderne Talen / Wetenschappen met STEM-Wiskunde / Humane Wetenschappen
 6. TSO Handel. Je betaalt voor de hele studierichting Handel TSO 1490.00 euro. Hiervoor krijg je per vak een volledige cursus met theorie en oefeningen. Via ons online studentenplatform krijg je ook een jaar lang hulp van toffe en behulpzame vakcoaches. Die stomen jou perfect klaar voor de examens van de Examencommissie

Handel (3de graad) - Sint-Norbertu

Een kwaliteitsvolle TSO-opleiding die jonge mensen warm maakt en voorbereidt op een job in de private of publieke veiligheidssector. Je verwerft de professionele en fysieke competenties die vereist zijn bij de instroom naar veiligheidsberoepen. Deze nieuwe richting bereidt je voor op selectie en rekrutering voor veiligheidsberoepen bij Defensie. Technisch Secundair Onderwijs: 3de jaar (vanaf 1 september 2021)DOORSTROOMFINALITEIT Leerlingen uit de doorstroom-finaliteit worden opgeleid om een bacheloropleiding te starten aan de universiteit of hogeschool. De doorstroom-finaliteit bestaat uit studierichtingen van het ASO en TSO. De ASO richtingen zijn niet gekoppeld aan één domein, de TSO-richtingen wel. Bedrijfswetenschappen (DGD. Vacatures Tso handel. Zoeken binnen 141.000+ actuele jobs in België en in het buitenland. Snel & eenvoudig. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Informatie over de werkgevers. Werk vinden: Tso handel - is makkelijk Ondernemen, Toerisme & IT. 03 / 06 / 2021. HET ZILVERBLAD, EEN VERRASSENDE KIJK OP ONZE SCHOOL. Wie het 'Zilverblad' al meer dan eens gelezen heeft, merkt dat het een degelijke, eigen en bij momenten misschien een eigenzinnige en zelfs verrassende kijk heeft op het leven in..

Kies jouw school en de juiste klas 3. Log in of maak je account met het e-mailadres van een ouder - de tweede graad TSO/BSO om 08u35 Broederschool handel. Nieuwstraat 91, 9100 Sint-Niklaas. KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde Beste collega Hierbij vind je het maandbericht van februari 2020 voor het studiegebied Handel bso-tso. 1. Vakgerichte informatie 1.1 Uitwisselingsplatform lesmateriaal op Smartschool (herhaling) Het uitwisselingsplatform op Smartschool is uitgebreid tot alle studierichtingen bso/tso van het studiegebied Handel. Het platform werkt volgens het principe: wie materiaal (toetsen Tip: klik op de naam van een richting voor meer details. 1e GRAAD A-stroomB-stroom 1 1A - klassieke talen 1A - moderne talen 1A - STEM 1B.. In het zevende jaar Integrale veiligheid maak je uitvoerig kennis met de tewerkstellingsmogelijkheden en verwachtingen binnen de veiligheidssector. Bedrijfsbezoeken en werkplekleren zorgen voor een heel praktijkgerichte opleiding. Recht, sport en veiligheidstechnieken zijn de belangrijkste pijlers

Welkom! GO! Handelsschool Aals

Geschiedenis TSO 4: Deel 1-2 De verspreiding van het protestantisme Kenmerken schilderijen renaissance Schema s kerstexamen thema cultuur 7.2. Drie verschillende vormen van machtspolitiek: 6 geschiedenis Een religieuze samenleving AS Tussenschoolse opvang (TSO) Op De Bundel is er de mogelijkheid dat de kinderen in de middagpauze op school blijven. Het overblijven wordt gecoördineerd door Kinderopvang Bloom en uitgevoerd door ouders en vrijwilligers. Ook u kunt ervoor kiezen om vrijwilliger voor het overblijven te worden. U ontvangt daarvoor een vrijwilligers vergoeding Je leert ook efficiënt samenwerken. Je zal vlot leren communiceren in het Nederlands, Frans én in het Engels. Je zal begeleid worden in het ontwikkelen van je eigen persoonlijkheid. Je zal leren om je leven in handen te nemen zodat je binnen de maatschappij zelfstandig kan handelen. Je zal leren dat een goede attitude hierbij erg belangrijk is 2de graad TSO Handel-talen 7 Bedrijfseconomie D/2005/0279/015 1.3 Beroepsgerichte context Deze studierichting maakt deel uit van het studiegebied Handel. De tweede graad Handel-talen is een voortraject waar de basis gelegd wordt voor beroepen die zich situeren in de administratie en, zij het in mindere mate, de boekhouding 1 INFORMATICA TWEEDE GRAAD ASO-KSO-TSO ALLE STUDIERICHTINGEN BEHALVE TSO HANDEL, TSO HANDEL-TALEN EN TSO TOERISME EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/046) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brusse

Houtskeletbouw | RTC Limburg

ENGELS TWEEDE GRAAD TSO - KSO (behalve Handel-Talen) LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL vervangt leerplan D/2002/0279/006 met ingang van september 2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundai De vorming in de derde graad Bedrijfseconomie TSO (Handel) bestaat uit twee componenten: een algemeen vormende component met aandacht voor de taalvaardigheden (Nederlands, Frans, Engels en Duits). In wiskunde krijgen de leerlingen oefeningen op de probleemoplossende vaardigheden, wiskundig-economische modellen en op specifieke toepassingen uit de handelssector: financiële algebra en statistiek De TSO is een geïntegreerd onderdeel van het totale dagaanbod. De clusterdirectie is namens het bestuur van SCOPE scholengroep eindverantwoordelijk voor de TSO. De directie en de TSO commissie van de school is verantwoordelijk voor de organisatie en de dagelijkse gang van zaken rond de tussenschoolse opvang op schoolniveau Het Sint-Martinuscollege Overijse staat voor kwaliteitsvol onderwijs in een open zorgzame, Nederlandstalige school, die vanuit christelijke waarden, in openheid en dialoog met alle betrokkenen, jongeren laat groeien tot creatieve, kritische en geëngageerde mensen

Studiegebied tso Handel. Administratie vrije beroepen (Se-n-Se tso) Assistent (inter)nat. goederenvervoer DL (Se-n-Se tso) Bedrijfsorganisatie duaal (3de graad tso) Boekhouden-informatica (3de graad tso) Commercieel webverkeer (Se-n-Se tso) Commerciële organisatie duaal (3de graad tso) Handel (2de en 3de graad tso) Handel-talen (2de graad tso Tso Overblijven tussen de middag Kinderen die tussen de middag niet thuis kunnen lunchen omdat er niemand thuis is of de afstand tussen school en huis te groot is, kunnen op school overblijven. Gecertificeerde overblijfouders verzorgen dit overblijven. De bijdrage voor het overblijven is € 1, - per kind Humane wetenschappen. Economie-moderne talen. Economie-wetenschappen. Economie - wiskunde. TSO (5de jaar) Handel. Boekhouden - informatica. TSO (6de jaar) Handel 2de graad TSO Handel 7 Bedrijfseconomie D/2005/0279/014 1 Studierichtingsprofiel van de tweede graad Handel TSO 1.1 Inleiding Een studierichtingsprofiel beschrijft de kennis, vaardigheden en attitudes die de leerling op het einde van een studierichting bezit

handel - SJB Zonhove

Beste collega Hierbij vind je het maandbericht van november voor het studiegebied Handel bso-tso. 1. Vakgerichte informatie 1.1 Uitwisselingsplatform lesmateriaal op Smartschool Het uitwisselingsplatform op Smartschool is uitgebreid tot alle studierichtingen bso/tso van het studiegebied Handel. Het platform werkt volgens het principe: wie materiaal (toetsen, taken, examens FRANS TWEEDE GRAAD TSO HANDEL EN HANDEL-TALEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt leerplan D/2002/0279/038 vanaf 1 september 2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat. Werken aan leerlijnen De nieuwe leerplannen zijn nu van kracht in het basisonderwijs, in de eerste en de tweede graa Alle studierichtingen Hieronder vind je een lijst van al onze studierichtingen, oud en nieuw, van al onze scholen. Je kan de lijst sorteren op studierichting, domein (interesse), finaliteit, graad of school of zoeken op een trefwoord. 'Oude' structuur Om te filteren hebben we voorlopig 'domein' gelijkgesteld aan interessegebied en 'finaliteit' aan onderwijsvorm. Op termijn. De leerling uit de tweede graad Handel tso kan op basis van deze onderliggende kennis en vaardigheden pro-bleemloos instromen in de derde graad Boekhouden-informatica tso. De leerling uit de tweede graad Handel-talen tso heeft een te smalle commerciële, boekhoudkundige en wis-kundige basis gekregen De school is volzet. Je kan je nog steeds inschrijven op onze school maar je komt automatisch op de wachtlijst. Je kan je hier op de wachtlijst plaatsen. Volgende leerjaren / studierichtingen zijn volzet verklaard: \u000B- 1ste leerjaar A;\u000B- 2 Economie en Organisatie;\u000B- 3de leerjaar Economisch

Sint Maria - Secundair Onderwijs Antwerpen - KSO - TSO

aso, tso Handelseconomie, Boekhouden Sint-Lodewijkscollege (Brugge) Handel, Bedrijfseconomie IVG School Middenschool (Gent) Economie IVG School (Gent) Toegepaste Informatica, Economie Sint-Franciscusinstituut (Melle) Secretariaat, Socio-economische initiatie, Economie Broederscholen Hiëronymus 1 en 2 (Sint-Niklaas

Technisch secundair onderwijs - Wikipedi

studieaanbod – Home@school Klein Seminarie87 studierichtingen duaal vanaf september 2019 - Duaal LerenAanleveren adresgegevens voor informatie studieaanbod