Home

Tijdvakken Tijdlijn

tien tijdvakken tijdlijn 1. jagers en boeren tot 3000 v. chr. 2. grieken en romeinen tot 3000 v. chr. - 500.n chr. 3. monniken en ridders tot 500 - 100 Je kunt de tien tijdvakken opnoemen. Je kunt van elk tijdvak het tijdvak symbool herkennen. Je kunt de tien tijdvakken in de juiste volgorde zetten. Je kunt de jaartallen bij de tien tijdvakken opnoemen. Je kunt bij elk tijdvak één persoon opnoemen. Je weet van alle kenmerkende aspecten bij welk tijdvak zij horen Een interactieve, zeer duidelijke tijdbalk met de 10 bekende tijdvakken. Bij elk tijdvak is een overzichtelijke pagina vol info te vinden Een overzicht van de tien tijdvakken met de bijbehorende iconen. Onder 'meer informatie' vindt u een beschrijving van deze periode in de Nederlandse geschiedenis, geschreven door Jan Bank, Piet de Rooy en Gijsbert van Es, zoals die te vinden is op de site van Anno

De tientijdvakken Geschiedenis-badreddine

Tijdvak 4: centralisatie en reformatie. Tijdvak 5: de Nederlandse opstand. Tijdvak 6: de Gouden Eeuw. Tijdvak 7: de Republiek verliest voorsprong . Politiek à decentraal - centraal. Religie à vrijheid - staatsgeregeld. Economie à vrijhandel - handelsbelemmeringen . De Bourgondische Nederlanden (1369 - 1477) Koppelen aan centralisatie en staatsvormin Historische tijdlijn 1585 Antwerpen wordt door de Spanjaarden herovert 1602 Oprichting VOC 1609 Twaalfjarig Bestand Contraremonstranten tegen Remonstranten 1618 Synode van Dordrecht Contraremonstranten krijgen gelijk 1619 Johan van Oldebarnevelt wordt onthoofd 1621 Einde 12-jarig bestand Opnieuw oorlog met Spanje Oprichting WI Breng uw ideeën tot leven met meer aanpasbare sjablonen en nieuwe creatieve opties wanneer u zich abonneert op Microsoft 365. Bladeren in sjablonen. Groeitijdlijn. PowerPoint. Projecttijdlijn. Excel. Tijdlijn van geschiedenis met kleurovergangen. PowerPoint. Premium-sjablonen verkennen Tijdbalk Niveau C - Bovenbouw - namen van de 10 tijdvakken staan in de balk boven de icoontjes. Tijdbalk B en C kun je bestellen op deze pagina (full color gloss karton ca. 30 x 300 cm). Je kunt de tijdbalk ook zelf maken (ca. 5 meter). De materialen daarvoor vind je via de links hieronder. Gekleurde bladen met logo's en namen. Jaartallen Klik op de tijdvakken voor een grote en bijzondere verzameling! Grieken en Romeinen Monniken en Ridders Steden en Staten Ontdekkers en Hervormers Regenten en Vorsten Pruiken en Revoluties Burgers en Stoommachines Wereldoorlogen Televisie en Compute

De tien tijdvakken - Lesmateriaal - Wikiwij

Tijdlijnen tijdvakken uit de geschiedenis. Alle tijdlijnen voor de tijdvakken uit de geschiedenis. Dit geeft een basis voor het tentamen en koppelt alle belangrijkste personen, gebeurtenissen en datums in de tijd. 9 items Deze 10 tijdvakken posters geschiedenis brengt de Nederlandse geschiedenis als een chronologische tijdlijn in je lokaal. Deze set bestaat uit 10 posters met in totaal 50 realistische afbeeldingen die afkomstig zijn uit de canon van Nederland Tijdlijn tijdvak burgers en stoommachines. Kapstok en basis informatie voor het tentamen. Globale indeling van het tijdvak met de belangrijkste personen, gebeurtenissen, enzovoorts&period Een geologische tijdschaal is een indeling van de geschiedenis van de Aarde in geologische tijdperken.Er zijn in de loop der tijd verschillende tijdschalen gepubliceerd, maar de in de geologie gebruikte tijdschaal is de laatste versie van de International Commission on Stratigraphy (ICS). Dat betekent dat in oudere publicaties vaak alternatieve namen of dateringen van boven- of ondergrenzen.

KRAAK'M -Tijdlijn (interactief

Tijdvak - Tijdlijn - pagina's. Elk tijdvak bestaat uit een korte introductie en een tijdlijn. Langs deze verticale tijdlijn vindt u, in chronologische volgorde, de geschiedenis van Vledderveen en Boschoord, verdeeld over meerdere pagina's. Als u naar beneden scrollt op de tijdvakpagina zal de tijdlijn zichtbaar worden. Tijdlijne Tijdvak 02 - Tijd van Grieken en Romeinen. Weet jij alles van het tijdvak waarin de Oude Grieken en Romeinen leefden? Deze tijd heet de Oudheid. Het duurde van 3000 voor Christus tot 500 na Christus. Tags. Alexander de Grote, Beleid, Burgerschap, Christendom, Cleopatra, Cultuur, Imperium, Jodendom, Keizer, Klassiek, Monotheïsme, Stadstaat.

Tien tijdvakken - Histoforu

  1. tijdlijn regenten en vorsten. kapstok voor het tentamen met de belangrijkste gebeurtenissen, personen en datums. Geeft een basis van het tijdvak en is gebaseerd op de boeken history of western society en oriëntatie op geschiedenis. Daarnaast komt de informatie uit de hoorcolleges van inleiding A
  2. Elk tijdvak bevat een gedetailleerde tijdlijn met de belangrijkste sleuteldata. DE OPDRACHTEN. Elk tijdvak bevat een reeks interactieve opdrachten die je kennis zullen toetsen. DE EXTRA LEERMEDIA. Elk tijdvak bevat een extra pagina met interessante leermedia. De geschiedenis verdeelt zich in 7 historische tijdvakken
  3. 24-apr-2017 - Google Drive is a free way to keep your files backed up and easy to reach from any phone, tablet, or computer. Start with 15GB of Google storage - free

Samenvatting Geschiedenis tijdvakken + historische

  1. Tijdlijn geschiedenis examenjaar van de tijdvakken. Vak:Geschiedenis - 5e klas. J a a r t a l B e s c h r i j v i n g g e b e u r t e n i s s e n b i j j a a r t a l. 1 9 4 5 V o o r j a a r; C o n f e r e n t i e J a l t a:.
  2. Wetenschappers (historici) en docenten die zich bezighouden met het bestuderen van het verleden delen dit verleden op in perioden en tijdvakken. Elk tijdvak en periode kent zijn eigen specifieke ontwikkelingen. Op de pagina staat elk tijdvak met bijbehorende ontwikkelingen uitgewerkt
  3. tijdlijn te hangen UITWERKING Ppt over de tijdbalk en de eerste vier tijdvakken: Tijd van Jagers & Boeren, Grieken & Romeinen, Monniken & Ridders, Steden & Staten. Er zijn 2 inleidende dia's, gevolgd door steeds 2 dia's per tijdvak: een dia met het pictogram en de jaartallen en een dia met verklaring van het pictogram en de kern van het.
  4. uut

De tijdvakken van geschiedenis. Je hebt natuurlijk al een knappe kop, maar met een ezelsbruggetje vergeet je nooit meer lastige rijtjes, namen en formules.Zo wordt huiswerk maken en leren een stuk leuker Een tijdlijn maken in Project. Een tijdlijn maken. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Illustraties op SmartArt. Klik in de galerie SmartArt-afbeelding kiezen op Proces en dubbelklik op de indeling van een tijdlijn (bijvoorbeeld Eenvoudige tijdlijn ) De belangrijkste historische gebeurtenissen van Nederland. Een overzicht met tijdvakken, feiten, canon en een tijdlijn. Ook de geschiedenis van de wereld & Europ Tijdvak: 10 Televisie en Computer. Historisch denken: Ordenen historische gebeurtenissen. Kernbegrippen: Blokvorming / Wapenwedloop. Opdracht voor oriëntatiekennis. Plaats gebeurtenissen uit tijdvak tien op een tijdbalk. Vergelijk daarbij de situatie in Nederland met de gebeurtenissen in de rest van de wereld Gemaakt door Luc Hilkens Maak een tijdlijn: neem de jaartallen onder elkaar over met de gebeurtenissen erachter; Leer de tijdvakken, kenmerkende aspecten, begrippen, samenvatting en tijdlijn; Alle vak-vaardigheden worden in de bovenbouw bekend geacht. Iedere toets komen ze terug in de vorm van bronnen-vragen. Deze vaardigheden oefen je het best met behulp van oude examens

De tijdlijn van de tien tijdvakken sluit naadloos aan op de lesmethoden voor geschiednis die in het Nederlande onderwijs worden gebruikt. De tien tijdvakken komen niet helemaal overeen met de tijdlijn van Fort St. Michiel.. Dit deel van de expositie toont de geschiedenis van het landschap en menselijke ontwikkelingen aan de hand van duidelijke teksten, kaarten, tastbare voorwerpen en afbeeldingen Midden-Pleistoceen 126.000 - 781.000 jaar geleden. Naar dit tijdvak. Vroeg-Pleistoceen 781.000 - 2,55 miljoen jaar gelede

Samenvatting Geschiedenis Tijdvak 6 - Historische tijdlijn

JufLarissa: Tijdbalk geschiedenis

De verschillende tijdvakken zijn op hun beurt vaak ook weer onderverdeeld in aparte tijdvakken. De namen en jaartallen kunnen je gemakkelijk gaan duizelen. Op deze pagina vind je daarom een duidelijk overzicht van de tijdvakken zoals die in Nederland gehanteerd worden Samen werken aan eigentijds onderwijs Online een tijdlijn maken. ChronoZoom. Dipity. Lucidchar Tijdlijn. Er wordt hard gewerkt om de informatie over de geschiedenis van Hauwert in de verschillende periodes in te vullen. De periodes die groen oplichten als u er met de muis over heen gaat, zijn al wel (soms pas voor een deel) ingevuld Tijdlijn De Republiek. Late middeleeuwen :de vorsten probeerden hun positie de verstevigen door een politiek van centralisatie 1419 - 1467 : Filips de goede regeerder ( Hertog van Bourgondië) 1464 : Eerste vergadering van de Staten-Generaal in Brugge +- 1500 : de steden in Holland waren nog relatief klein begin 16e eeuw : moedernegotie kwam op en de landbouw begon met specialisering en. Basisonderwijs Tijdvakken | Canon van Katwijk. Jagers, Boeren en Romeinen 5000 vChr. - 500. Ridders en Monniken 500 - 1000. Steden en Staten 1000 - 1500. Hervormers en Regenten 1500 - 1700. Pruiken en Revoluties 1700 - 1800. Burgers en Stoommachines 1800 - 1900. Moeilijke Tijden 1900 - 1950. Groei en Welzijn 1945 - Heden

Geschiedenis verwijst onder meer naar de vakdiscipline die zich bezighoudt met de studie van chronologische ordening van gebeurtenissen, zich daarbij baserend op een kritisch onderzoek van bronnen.. Geschiedenis in de ruime betekenis verwijst ook naar alles wat in het verleden heeft plaatsgevonden, dus ook alle fenomenen die verandering ondergaan, met of zonder de mens Samenvatting Samenvatting Tijdlijn Geschiedenis examen tijdvak 1 t/m 10 en historische contexten kenmerkende aspecten. Deze samenvatting bevat alle jaartallen met belangrijke gebeurtenissen voor het eindexamenhavo of VWO. Alle verplicht voorbeelden zijn grijs gemarkeerd. Op de laatste pagina's staan alle kenmerkende aspecten nog een keer op een rijtje&period Geschiedenis Tijdvak 6 Geschiedenis Tijdvak 7 Geschiedenis Tijdvak 8 HC Duitsland samenvatting Geschiedenis Andere gerelateerde documenten Nederlands boekverslag Tijdlijn De Republiek Tijdlijn Geschiedenis VS 1865-1965 Book report Secrets of the morning van Virginia C. Andrews Engels boek presentatie pdf Boekverslag het gouden ei. Hoe passen de vensters van de Canon in de tien tijdvakken? Op de slingerlijn geven de oranje pijlen met jaartallen de tijdvakgrenzen aan (met uitzondering van het niet-vermelde jaartal 3000 v.Chr. en het extra jaartal 0). Bij elk venster is door middel van een icoontje aangegeven in welk tijdvak het geplaatst kan worden (sommige vensters vallen.

Tijdlijn Geschiedenis examen tijdvak 1 t/m 10 en historische contexten kenmerkende aspecten Laatste update van het document: geleden Deze samenvatting bevat alle jaartallen met belangrijke gebeurtenissen voor het eindexamenhavo of VWO. Alle verplicht voorbeelden zijn grijs gemarkeerd. Op de laatste pagina's staan alle kenmerkende aspecten nog een keer op een rijtje&period Samenvatting van de Tien Tijdvakken. 1 Tijd van jagers en boeren (tot 3000 v.C.) 1a de levenswijze van jagers-verzamelaars Het grootste deel van de geschiedenis leefden mensen als nomaden in de samenleving van jagerverzamelaars. Ze kwamen aan hun voedsel door te jagen en voedsel te verzamelen in de natuur

Tijdlijnen - Office

Tijdlijn tijdvakken 5 t/m 10 + Historische contexten De Republiek Duitsland en De Koude Oorlo Tijdvak tijdbalk maken. Leerlingen ontfermen zich in groepjes over een tijdvak en maken per tijdvak een tijdlijn.- Belangrijke personen- Gebeurtenissen- Kenmerkende aspecte In de originele 10 tijdvakken heet dit tijdvak de 'Tijd van jagers en boeren'. Wij voegen hier 'en eerste steden' aan toe. Op de poster zie je op de wereldkaart bij dit tijdvak dat de landbouw vóór 3000 BCE op verschillende plekken ter wereld is ontstaan (in Noordoost-Amerika, Midden-Amerika, in de Amazone en de Andes, in Mesopotamië, in Egypte, in de Sahel, in Ethiopië, in het huidige. Per tijdvak presenteren we een alternatieve titel, en een wereldkaart waarop voorbeelden te zien zijn van gebeurtenissen, samenlevingen en personen van over de hele wereld. Het resultaat is een tijdlijn, Lees ook mijn notitie over ons voorstel

Chronologie - Tijdvakken, periodes en personen

Tijdbalk Historisch Tijdsbese

Wij vinden privacy belangrijk. We gaan dan ook zorgvuldig met persoonsgegevens om. Lees er alles over in ons privacy-statement Tijdperken. Wanneer je een diepe put in de grond zou graven, zou je merken dat de bodem is opgebouwd uit verschillende lagen. Dit fenomeen werd al in de achttiende eeuw opgemerkt door wetenschappers, die de bodem indeelden in gesteentelagen. Deze lagen stonden elk voor een deel uit de geschiedenis van de aarde: hoe dieper een gesteentelaag zich. Tijdlijn tijdvak ontdekkers en hervormers. Basis informatie als voorbereiding voor het tentamen. Kan worden beschouwd als kapstok voor het tentamen. Studies, courses, subjects, and textbooks for your search: Press Enter to view all search results. Aletta Jacobs was in 1871 de eerste vrouw in Nederland die werd toegelaten tot de universiteit. Ze studeerde medicijnen. Heel haar leven kwam ze op voor de rechten van vrouwen. Vijftig jaar lang streed ze voor invoering van het vrouwenkiesrecht. In 1922 mocht ze voor het eerst stemmen

26-mei-2014 - Deze pin is ontdekt door Rob Vervoort. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest De tijdvakkenposter die het archief ontwikkelde, is geïnspireerd op de tijdlijn die nu op veel Nederlandse scholen wordt gebruikt, Dat tijdvak wordt ook wel de Gouden Eeuw genoemd Als de tijdlijn niet op schaal is (en dat is vaak het geval), dan lijken lange tijdvakken van heel lang geleden precies even lang als een heel kort tijdvak uit de recente geschiedenis. Je ziet ze wel eens in klaslokalen hangen, een tijdlijn waarop je in het laatste stuk van een meter de gebeurtenissen van de laatste duizend jaar ziet afgebeeld Tijdvak 7. Tijdvak 7. Tijdvak 7 is de tijd van pruiken en revoluties. Het tijdvak begint rond 1700 en duurt tot ongeveer 1800. de slavenhandel en uiteindelijk de afschaffing van de slavernij. de Verlichting. de Franse en Amerikaanse revoluties. Als eindproduct van dit thema maak je een quiz

tijdvakken geschiedenis - Google zoeken - SchoolTijdperken

11 leermiddelen gevonden over tijdvakken, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen De Tijdvakken Kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid, aan overzicht. Trouwens, dat geldt ook voor veel volwassenen. Om vat te krijgen op de hoeveelheid gegevens die ons verleden oplevert, is het handig de geschiedenis in tijdvakken te verdelen. Tijdvakken, die op een of andere manier een logisch geheel vormen Deze 'Op de tast...' gaat over de tien tijdvakken van de geschiedenis. Het is een methodevrije bundel en bevat 32 voelbare tekening en bijbehorende uitleg in braille of edu. De eerste tekening is een tijdlijn. Daarna volgen drie (of vier) tekeningen per tijdvak. Op de eerste tekening van elk tijdvak staat het icoon dat bij het tijdvak hoort Een tijdlijn is een lange strook papier, of een aantal aan elkaar geplakte stroken papier. Op de strook papier kan met kleuren een lijn- en vlakverdeling worden gemaakt, zodat een aantal opeenvolgende tijdvakken te zien zijn [...]. Als de tijdlijn niet op schaal is (en dat is vaak het geval), dan lijken lange tijdvakken van heel lang geleden. Wat moet je écht weten van de geschiedenis? Er is zo enorm veel gebeurd. Toch hebben sommige gebeurtenissen een grotere indruk achtergelaten dan andere.De co..

Tien Tijdvakken - De website van geschiedenisportaal

Tijdlijn Maken Online Lucidchar

De VOCsite is rondom een uitgebreide database van schepen die voor de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) hebben gevaren. Naast de scheepsgegevens bevat de database ook een overzicht van de reizen die de schepen gemaakt hebben. De website bevat tevens achtergrond-informatie, woordenlijsten van scheepvaarttermen, een bibliografie van boeken m.b.t. de VOC en links naar andere interessante. Een reuze tijdbalk. Astrid van den Berg. Dit is een opdracht die we met de hele klas gaan maken. Ieder tafelgroepje krijgt in een enveloppe een tijdvak uit de geschiedenis. Als groepje krijgen jullie een groot A3 papier dat je moet gaan vullen met informatie uit dat tijdvak. Alle A3-papieren gaan we ophangen in het lokaal of op de gang Stel een tijdlijn samen uit open cultuurdata en voeg je foto's toe via flickr. Deel de tijdbalk en zet 'm op je site Een tijdlijn helpt je om bijvoorbeeld een geschiedenisles, een verhaal, een bepaald proces of verloop of een andere willekeurige serie elkaar opvolgende gebeurtenissen beter te begrijpen. Een tijdlijn kan over allerlei verschillende onderwerpen gaan, en de kans is groot dat je er vroeg of laat een keer een voor school of voor je studie moet maken Tijdvak 8 In het kort In dit tijdvak kwamen de stoommachines pas goed echt op gang, hierdoor werd een groot deel van het werk van de arbeiders overgenomen. Er kwamen hierdoor ontwikkelingen op het platteland waardoor er minder arbeid nodig was, hierdoor trokken arbeiders massaal naar de stad om daar te gaan werken in de fabrieken

Vroegmoderne tijd - Begin, kenmerken en tijdlijn Historie

Verwerkingsopdrachten. In dit gedeelte staan twee verwerkingsopdrachten klaar. Je mag de opdrachten alleen maken, of in tweetallen. Dit mag verschillen per opdracht. Verwerkingsopdracht 1: Paspoort. Verwerkingsopdracht 2: Jouw dorp of stad. Verwerkingsopdracht 3: Tijdlijn Door de tijdlijn van de filosofie te volgen krijg je inzicht in de ontwikkeling van het menselijk denken. Tijdlijn zoveel mogelijk gerangschikt op datum uitgeven belangrijkste werk. Door op de naam van de filosoof of op de school te klikken waar deze toebehoort, kom je rechtstreeks op de pagina met informatie over het bijbehorende gedachtengoed Zoeken in deze digitale tijdlijn is heel gemakkelijk. Je kunt zoeken op de tien tijdvakken tijdvakken zoals die ook op de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs worden gebruikt. Of je kijkt bij typisch Oosterhoutse thema´s zoals Pottenbakkerijen of Wereldoorlog I en II. Ook kun je een. Het is ontzettend fijn voor jezelf om echt al deze kenmerkende aspecten (super stom) allemaal uit je hoofd te kennen. Dit geeft namelijk heel veel structuur, helemaal als je ook de tijdvakken (met jaartallen) uit je hoofd kent. Dit creëert een overzicht, een tijdlijn van alle belangrijke gebeurtenissen

24 de geologische tijdschaalJeugdbieb

Tijdlijn per tijdvak: Omdat we bij het werken met het tijdlijnboek wel eens ruimte te kort kwamen en op andere plekken juist weer veel ruimte over hielden heb ik voor Tije op een andere manier een tijdlijn gemaakt. Per tijdvak gebruiken we twee grote vellen die aan elkaar zijn geplakt In het kort. In dit tijdvak vind de renaissance plaats ook wel de wedergeboorte genoemd, mensen gingen goed kijken naar de oudheid en zagen er schoonheid in, dit uitte zich vooral in kunst en ook in de manier waarop ontdekkingen werden gedaan en hoe men leefde zo ging men genieten van het leven en ging men op ontdekkingsreis en heeft meerdere ontdekkingen als gevolg gehad waaronder. Start studying Geschiedenis tijdvak 5 (tijdlijn). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools De tien tijdvakken van geschiedenis De geschiedenis van Nederland is door de overheid verdeeld in tien tijdvakken. Per tijdvak zijn er enkele kenmerkende aspecten. Deze staan hier allemaal globaal uitgelegd. Tien tijdvakken van geschiedenis. Prehistorie/de tijd van de jagers en boeren tot 3000 v.Chr Tijdvakken, periodes en samenlevingen. Tijdvakken. 1.Tijd van jagers en boeren tot 3000 v.C. 2.Tijd van Grieken en Romeinen 3000 v.C. tot 500 n.C. 3. Tijd van monniken en ridders 500 - 1000. 4. Tijd van steden en staten 1000 - 1500. 5