Home

Excel als cel bepaalde tekst bevat dan

Wat als cel een bepaalde tekst bevat. Ik heb een excel sheet met bepaalde teksten. Nu zo ik graag willen dat als in 1 bepaalde kolom de tekst Split voorkomt ik en JA krijg in een andere cel. Hoe moet ik die formule opstellen? De ALS-functie van cel D2 in het bovenstaande voorbeeld betekent: ALS(C2 = Ja, retourneer dan 1; retourneer anders 2) =ALS(C2=1;Ja;Nee) In dit voorbeeld luidt de formule in cel D2: ALS (c2 = 1, retourneer dan Ja, anders retourneer Nee) Zoals u ziet, kan de functie ALS worden gebruikt voor het evalueren van tekst en waarden Als in excel een bepaalde tekst of woord in een cel staat dan zou er in een andere cel iets moeten uitgevoerd worden, hoe is dan de formule als het met tekst is. vb: A3=Averell dan moet in A4+200, zoniet +100. 8 januari 2010, 13:05 #2 Controleer of een cel een specifieke tekst bevat Om te controleren of een cel enkele teksten in bereik A bevat, maar niet de teksten in bereik B, kunt u een matrixformule gebruiken die de functies COUNT, SEARCH en AND in Excel combineert; Controleer of een cel een van meerdere waarden bevat, maar sluit andere waarden ui De formule in cel G7 is: =ALS.VOORWAARDEN(F2=1;D2;F2=2;D3;F2=3;D4;F2=4;D5;F2=5;D6;F2=6;D7;F2=7;D8) Dit staat voor: ALS(de waarde in cel F2 gelijk is aan 1, geef dan als resultaat de waarde in cel D2, ALS de waarde in cel F2 gelijk is aan 2, geef dan als resultaat de waarde in cel D3, enzovoort, en eindig met de waarde in cel D8 als aan geen van de andere voorwaarden wordt voldaan). Opmerkingen. Als u een standaardresultaat wilt opgeven, voert u WAAR in voor uw laatste logische_test-argument

Als A2 groter is dan B2, wordt de cel opgemaakt, anders gebeurt er niets. =EN(A3>B2,A3<C2) Als A3 groter is dan B2 EN A3 kleiner is dan C2, wordt de cel opgemaakt, anders gebeurt er niets. =OF(A4>B2,A4<B2+60) Als A4 groter is dan B2 OF A4 kleiner is dan B2 plus 60 (dagen), wordt de cel opgemaakt, anders gebeurt er niets. = NIET(A5>B2 Probleem is als volgt : Ik heb een cel waarin een tekst komt. Deze tekst is willekeurig en ik wil zoeken naar een specifieke woord. Voorbeeld : Sub Test. Range (A1).Select. tekst = ActiveCell. If Tekst BEVAT voetbal Then. MsgBox tekst bevat het woord voetbal Tel of cel tekst of een deel van de tekst bevat met een geweldige functie Tel als cel tekst of een deel van de tekst bevat met de AANTAL.ALS-functie De AANTAL.ALS-functie kan helpen om cellen te tellen die een deel van de tekst bevatten in een celbereik in Excel. Ga als volgt te werk Als er in de tekst van cel A1 het woordje 'mail' of 'post' voorkomt, zou er in cel A2 de tekst 'Catering' moeten staan. Indien de tekst 'mail' of post' niet voorkomt, moet cel A2 blanco blijven. Lijkt vrij simpel, maar doordat er gezocht moet worden op een deeltje van de tekst is dit het niet

Markeer rij als cel specifieke tekst / waarde bevat met Kutools voor Excel met Kutools for Excel 's Selecteer specifieke cellen functie, kunnen we de rijen selecteren als cellen specifieke tekst of waarde bevatten, en deze rijen vervolgens eenvoudig markeren in Excel. Kutools for Excel - Bevat meer dan 300 handige tools voor Excel Met de functie SOM.ALS kunt u de waarden in een bereik optellen die voldoen aan criteria die u opgeeft. Stel dat een kolom getallen bevat en u alleen de waarden die groter dan 5 zijn, wilt optellen. U kunt daarvoor de volgende formule gebruiken: =SOM.ALS(B2:B25;>5 Deze geef je de naam mee door te klikken Invoegen > Naam > Definieren en typ de naam IkZoekEenWaarde vervolgens ga je naar Cel D1 en typ =vert.zoeken(C1;IkZoekEenWaarde;Ja, de waarde komt overeen;Nee, de waarde komt niet overeen) Wanneer je alle waarde in het bereik A1 t/m A52 wil doorzoeken op de waarde van cel C1 dan die je in de formule c1 te veranderen in C$1 Wil je de cel leeg laten wanneer een waarde al dan niet overeen komt hoef alleen maar te typen, dus =vert.zoeken. De oplossing van Zwasja werkt goed als er enkel in A1 de tekst staat: bepaald ander woord. Als er echter iets anders bedoeld is, nl. de inhoud van cel a1 bevat naast enkele andere woorden ook het woorde tekst, dan werkt de oplossing van Zwasja niet. Gebruik dan de volgende oplossing. Zet in B1 de volgende formule Probeer de volgende formule om een ​​waarde in een andere cel te retourneren als een cel alleen een specifieke tekst bevat. Als B5 bijvoorbeeld Ja bevat, retourneer dan Goedkeuren in D5, anders retourneer Nee kwalificeren. Ga als volgt te werk. Selecteer D5 en kopieer de onderstaande formule erin en druk op Enter sleutel

Wat als cel een bepaalde tekst bevat - Helpmij

Als er willekeurig iets (tekst, cijfers of andere tekens) in de cel van werkblad 1 wordt ingevuld, moet de cel in werkblad 2 een andere kleur krijgen. Met andere woorden: de cel in werkblad 1 mag vrij worden ingevuld; De cel in werkblad 2 bevat tekst/een getal. Deze tekst en het getal moeten blijven staan Beste antwoord (via X-DJiNn op 14-04-2016 08:16) Het zou volgens mij iets moeten zijn in cel B2 in de trant van: Als A2 tekst bevat dan B2=C1; Anders leeg. Je zat al in de goede richting, maar je kunt de IF/ALS functie ook meegeven wat hij moet invullen bij waar of onwaar. Je krijgt dan iets in de zin van (in C1): =IF (A2=B2) Wel. [EXCEL] Deel van tekst zoeken in tabel* Apple iPad Pro (2021) 11 Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lit De 'If' 'Else' functie in een macro, kun je dan 2x 'Else' gebruiken bij 1 x 'If'? Ik heb een gigantisch lange macro van bijna 2300 regels. (Ik zal hem niet in dit bericht toevoegen). het gaat erom dat als een bepaalde cel de waarde 0 of kleiner bevat, dan moet er een tekstvak komen met een aanbieding daarin

In dit voorbeeld is de 'bepaalde cel' C5 en heet de macro die je wilt uitvoeren MijnMacro Klik rechts op de tab van het werkblad waarin je de code wilt uitvoeren en kies 'Programmacode weergeven' Plaats daar de volgende macro. Pas het adres aan van de cel waar 'Ja' in kan komen (compleet met de dollartekens) Als een bepaalde voorwaarde is voldaan is het waar is, dan moet er dit gebeuren; is het niet waar, doe dan moet er iets anders gebeuren. Deze functie =ALS() wordt dan ook heel veel door Excel -gebruikers toegepast. Ze bevat drie argumenten: de conditie, de waarde bij ja (waar)en de waarde bij nee (nietwaar) Je laat Excel dan een bepaalde tekst of uitkomst van een berekening tonen als aan die voorwaarde wordt voldoen. Je gebruikt hiervoor de formule: =ALS ik zit met gegevens die naar excell zijn geëxporteerd en zien er per cel als volgt uit: 12,345,678 of 123,456,789 of 123,456 Re: Bepaalde tekst invullen in cel als er in andere cel iets ingevuld is. Uitbreiden van de tabel gaat automatisch, op de volgende rij gewoon iets nieuws intikken en de tabel groeit mee. Je kan ook gegevensvalidatie toevoegen zodat geen fouten bij datums, etc kunnen gebeuren

De oplossing van Zwasja werkt goed als er enkel in A1 de tekst staat: bepaald ander woord. Als er echter iets anders bedoeld is, nl. de inhoud van cel a1 bevat naast enkele andere woorden ook het woorde tekst, dan werkt de oplossing van Zwasja niet. Gebruik dan de volgende oplossing. Zet in B1 de volgende formule FILTER cel bevat bepaalde tekst ipv is gelijk aan. Het filter in tabblad filter, cel A3 geeft mij enkel A24-D24 van tabblad data terug. In het bereik data!F2:F243 komt de gevraagde waarde (veel) vaker voor, maar staat dan tussen andere tekens.. Weet iemand hoe ik de formule moet aanpassen Als A2 de tekst Renault Zwart 1-RAE-830 bevat, krijg je met deze RECHTS-functie het resultaat 1-RAE-830 (zonder aanhalingstekens). Deel tekst in het midden: Functie MID of DEEL Met de functie DEEL in Excel en DEEL of MID in Google Spreadsheets kunnen we een deel van een tekst opvragen Controleren of een cel (A1) een specifieke waarde (BK) bevat. Je kunt ook controleren of een waarde voorkomt in een specifiek bereik. Hiervoor kun je de VERT.ZOEKEN-formule gebruiken. In het onderstaande voorbeeld wordt voor de waarde in cel A6 gecontroleerd of deze voorkomt in een tabel (A$2:A$1112) in een ander werkblad (met als naam: '1113' Uitleg. Met de ALS functie kun je een actie uitvoeren als de waarde in de cel groter is dan een bepaalde opgegeven waarde. Je kunt de ALS functie dus gebruiken om een logische test te doen en de waarde op te geven als de test waar is en als de test onwaar is. In de afbeelding hierboven gebruiken we de formule: = ALS ( D6 >40 ;Ja;Nee

Aangezien cel B2 in het voorbeeld de waarde 2 bevat, is dit onwaar. Twee is immers kleiner dan 5,4. Waarde als waar. Als de logische test waar is, dan geeft Excel de cel waar de ALS functie instaat, de waarde mee die je invoert onder waarde is waar. Dit kan een getal zijn, een tekst zijn, maar het kan ook een nieuwe formule zijn! In het. We vullen de cellen met willekeurige getallen, tekst en formules. Ik plaats in 30000 cellen in kolom C de waarde x. Methode 1: Achterwaarts door alle rijen lopen. We kunnen Excel over het blad laten lopen, laten controleren of rij C een x bevat in een bepaalde kolom, deze rij laten schrappen en dan naar de volgende rij. Als ik de verkoopdatum in vul, zou ik graag de hele regel i.p.v. alleen die cel automatisch kleuren, het liefst ook gekoppeld aan een volgende bladzijde. Ik weet helemaal niet meer hoe het zat met automatische opmaak. Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland Ik zou een cel willen maken waar de berekening wordt gemaakt van cellen indien een bovenste cel een bepaald woord bevat. Even een voorbeeld ter verduidelijking: cel A1 bevat een woord, bv. juist of onjuist. cel B2 zou de berekening moeten maken wanneer cel A1 juist bevat en het getal vermenigvuldigen met 1.5 en als cel A1 onjuist bevat met 2.5

ALS, functie - Office-ondersteunin

> excel zoeken naar een willekeurig getal in n cel die zowel tekst als > getallen bevat? Hoe? plaats de volgende code in een module en roep de functie c_u_t (cijfer uit tekst) in een cel aan met =c_u_t(A1) Public Function c_u_t(str As String) As Long. Dim i As Integer De Excel ALS functie verwerkt een logische test die een waarde WAAR resulteert of een waarde ONWAAR. Als je een aantal hebt genoteerd in cel B4 en die wil je testen op minimaal aantal van 5, dan schrijf je dat zo: Je kunt dan meerdere ALS functies gebruiken zodat je kunt testen op meerdere condities en meer mogelijke resultaten Het is niet weg te slaan uit het bedrijfsleven: MS Excel. Toch vloeken veel werknemers wel eens op dit populaire softwarepakket. Excel kan je (bedrijfs)leven nochtans flink vergemakkelijken. Daarom zetten we 10 Excel-functies op een rij die jou kunnen helpen. 1. Vlookup/Hlookup Dit is dé populairste functie in Excel! Toch worden er met deze functie 10 Excel-functies die iedereen moet. Het maakt niet uit als woorden worden gescheiden door meerdere spaties of als woorden beginnen of eindigen in een spatie. Met de functie TRIM worden extra spatietekens en begin- en eindspatietekens in de tekst van de cel verwijderd. In Excel kunt u ook een macro gebruiken om de exemplaren van een specifiek teken in een cel of cellenbereik te. Ik wil in Excel dus een voorwaardelijke opmaak: ALS (CEL = LEEG) DAN (ORANJE) ANDERS (Nietsbijzonders). Maar hoe vertel je excel dit? Als ik invoer: Als(A1=;opmaak;niets), dan herkent hij een cel waarin niets is ingemaakt niet als leeg. Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland

Excel als inhoud cel bepaalde tekst bevat dan. tekst in cel = x dan Als in excel een bepaalde tekst of woord in een cel staat dan zou er in een andere cel iets moeten uitgevoerd worden, hoe is dan de formule als het met tekst is. vb: A3=Averell dan moet in A4+200, zoniet +100. 8 januari 2010, 13:05 #2. carl Hi, Ik heb een excel sheet waarin in cel C2 het woord goedkeuring voorkomt ik wil graag. Tips Excel : go to : Index Tip 034 : Deze Tip werd geschreven door mezelf: Voorwaardelijk opmaak voor verschillende rijen op basis van de celinhoud van een cel in de rij. In de vorige tip toonde ik je hoe je een hele rij opmaakt op basis van een celverwijzing, in deze tip toon ik je net hetzelfde, alleen op basis van de celinhoud van een cel in de rij Hoe kan je in excel een 1 als waarde geven in een cel, met als argument dat er in de andere cel Je kunt de functie ISLEEG gebruiken om te kijken of er iets staat in een bepaalde cel: ALS (ISLEEG(A1 Als je alleen een eentje wilt als er echt tekst staat kun je ook nog gebruik maken van ISTEKST() ALS (ISTEKST(A1);1;) Er komt dan.

In Excel een macro starten op basis van een celwaarde, waarbij die cel een formule bevat Hallo Waar ik op zoek naar ben is het volgende: Ik wil een macro starten zodra er in een bepaalde cel de tekst Klaar verschijnt. ECHTER... in deze cel staat een formule Data Analysis Expressions (DAX) bevat een reeks tekstfuncties op basis van de bibliotheek met tekenreeksfuncties in Excel, maar die zijn aangepast voor gebruik met tabellen en kolommen in tabellaire modellen. In deze sectie worden de tekstfuncties beschreven die beschikbaar zijn in de computertaal DAX Uiteraard is Excel gemaakt om tabellen te maken, maar sommige mensen gebruiken dan zoveel cijfers dat je door de bomen het bos niet meer kunt zien. Wat veel mensen niet weten is dat je voorwaardelijke opmaak kunt gebruiken in een cel. Hierdoor kun je bepaalde waarde van een cel, snel herkennen

tekst in cel = x dan - Forum Minatic

 1. Je hebt ongetwijfeld een Excel-bestand dat je gebruikt als overzicht of om snel bepaalde acties in beeld te brengen. Dat kan bijvoorbeeld een projectlijst zijn, verkoopcijfers of een lijst met belacties. Er zijn vele voorbeelden te bedenken. Waar het om gaat, is dat je snel kunt zien waar knelpunten zitten of actie ondernomen moet worden
 2. Met voorwaardelijke opmaak kan je ook hele rijen opmaken. In deze blog beschrijf ik hoe je in Excel met voorwaardelijke opmaak hele rijen opmaakt met een opvulkleur...HR-ICT opleidingen geeft Excel cursussen in o.a. Rotterdam, Den Haag en Leiden Daarnaast geven wij in heel Nederland maatwerk incompany trainingen..
 3. Formules gebruiken in gegevensvalidatie. In Cursus Excel 2007 Lessen 066, 067 en 068 en Cursus Excel 2010 lessen 70, 71 en 72 wordt het gebruik van enkele opties voor gegevensvalidatie besproken. In deze tip bespreken we enkele andere opties. Waarde van de geselecteerde cel moet hoger zijn dan bovenliggende cel
 4. Als de macro moet starten bij een wijziging van het resultaat van een. formule kan je dit event gebruiken: Private Sub Worksheet_Calculate () End Sub. Post by Gert. Maar als ik die waarde direct in de cel invoer, of ik doe het via een. keuzelijst werkt het prima. Als er een formule in staat (bv =B2) dan werkt het niet
 5. Als cel A1 A bevat, zal de formule =CODE(E23)-57 resulteren in 8, bij B 30 seconden staan op 1 been)...Ik wil dan in B3 een L van links in kunnen voeren en daar moet een punten aantal van 4 aangekoppeld zijn. letter L moet in cel blijven staan en waarde 4 wordt opgeteld mogelijk gebruik te maken van de excel-functie =VERT.ZOEKE
 6. Aantallen.Als () Deze functie is, samen met Wildcards (*,?) uitstekend geschikt om in een kolom of een rij te te tellen hoe vaak een bepaalde tekst voorkomt. Ook al staat er meer tekst in de cel dan dat ene stukje tekst. Deze functie vind dus TDJ ook in een cel waar TDJ/Verv staat. Voorbeeld: In Kolom A tellen hoevaak TDJ voorkomt

Excel-formule: controleer of cel een van de vele dingen beva

Is er een mogelijkheid om in Excel regels te verbergen met een formule zoals =ALS(Regel_1=;regel_verbergen;regel_tonen), dus als in regel 1 geen tekst wordt getoond, dan moet deze regel worden verborgen. Als er wel tekst wordt getoond, dan moet regel 1 worden getoond ALS Functie (IF) in Excel. De ALS functie in Excel voert een logische vergelijking tussen twee waarden uit. Het resultaat van de ALS functie (IF) is WAAR (TRUE) of ONWAAR (FALSE). We kunnen bijvoorbeeld testen of de waarde in cel B2 groter is dan de waarde in cel A2. Zo ja, dan is het resultaat WAAR, zo niet, dan is het resultaat ONWAAR Je Excel document kan een stuk overzichtelijker worden, als je een cel een bepaalde kleur geeft bij een waarde. Wij leggen uit hoe voorwaardelijke opmaak werkt Als C2 wel tekst bevat, zullen we afdrukken dat de persoon zich al heeft aangemeld. En tot slot, hier zijn de resultaten wanneer we de formule afmaken en naar beneden trekken: Nadat de IF-instructie is geschreven en naar beneden is getrokken, geeft elke cel in kolom D de juiste waarde weer

ALS.VOORWAARDEN, functie - Office-ondersteunin

 1. Tips Excel : go to : Index Tip 018 : Deze Tip werd geschreven door Valentin, waarvoor mijn dank.: Een geneste Als functie: In cursus Excel 2007 les 35 kan je zien hoe de functie ALS werkt. De functie ALS geeft een bepaalde waarde als resultaat als de opgegeven voorwaarde WAAR is en een andere waarde als deze ONWAAR is
 2. ALS combineren met AANTAL.ALS. Met de formule ALS kun je een bepaald resultaat tonen wanneer wel of niet aan jouw voorwaarde wordt voldaan. Deze is altijd als volgt opgebouwd: =ALS(Voorwaarde;Resultaat bij waar;Resultaat bij onwaar) De formule AANTAL.ALS telt automatisch het aantal keer dat één bepaalde waarde voorkomt en is als volgt opgebouwd: = AANTAL.ALS(Bereik;Criterium
 3. SUMIF-functie is voorwaardelijk als de functie die wordt gebruikt om de cellen op te tellen op basis van bepaalde criteria, niet de criteria ook een bepaalde tekst kunnen zijn, we willen bijvoorbeeld een som van een groep cellen optellen als de cel ernaast een opgegeven tekst bevat dan gebruiken we de functie als volgt = SUMIF (Tekstbereik, Tekst, cellenbereik voor som)

Om precies te. zijn is 1,0 middernacht aan het begin van 1 januari. 1,5 is 12 uu r 's middags op 1 januari. 1,75 is 6 uur 's avond s, etc. De meeste datumopmaak laat het b reukdeel niet zien. 2020-10 Syllabus Excel 20 20 -2021 190. Maar je kunt een cel als tijd opmaken, d an wordt de waarde omge rekend naar onze klok Excel selecteert zelf de gegevens. (Pas op voor lege rijen of kolommmen) Staan de gegevens in een gebied vastgelegd als tabel dan hoef je ergens in een cel te klikken. Excel selecteert automatisch de juiste gegevens Als je een voorwaarde wilt opgeven die niet is gebaseerd op de waarde van een bepaalde cel kun je gewoon de waarde in het tekstveld opgeven. Je kunt zelfs tekst gebruiken, afhankelijk van de argumenten. Maar je kunt niet bijvoorbeeld groter dan als argument gebruiken en Piet Jansen in het tekstveld Als er een getal wordt opgegeven, wordt voor elke cel in het bereik gecontroleerd of de inhoud gelijk is aan het criterium. Overigens mag het criterium ook een tekenreeks zijn die uit cijfers bestaat (dan wordt ook gecontroleerd op een gelijke waarde) of een getal waar een van de volgende operators voor staat: = , > , >= , < of <=

ALS gebruiken met EN-, OF- en NIET-functies - Office

Als u op tekst gebaseerde cellen die meerdere woorden bevat, dan kunt u het aantal woorden te tellen in die bepaalde cel. U kunt een formule die woorden in een cel tellen in te voeren. Deze formule wordt bijgewerkt in real-time, dus zelfs als je de cel te bewerken, zal het weergegeven resultaat nog steeds nauwkeurig zijn Tips Excel : go to : Index Tip 159 : Deze Tip werd geschreven door mezelf: Tellen gekleurde vakken. Een tijdje geleden kreeg ik de vraag van Caroline Naveau, of ik een formule kon bedenken die het mogelijk maakt, het aantal gekleurde vakken op te tellen

Als bijvoorbeeld A1:A6 een lijst met kleuren bevat en B1:B6 een lijst van grootten, dan kunnen we in cel D1 de formule =(A1=rood) invoeren, die WAAR of ONWAAR teruggeeft, afhankelijk van het feit of cel A1 rood is of niet. Als alternatief kunnen we in cel D1 de formule =EN(A1=rood; B1=groot) invoeren, die WAAR teruggeeft als cel A1 is. =ALS(A1>0) Gebruikt de functie Als voor het testen van cel A1 om vast te stellen of deze een waarde hoger dan 0 bevat. Onderdelen van een Excel-formule. Een formule kan ook een of meer van de volgende items bevatten: functies, verwijzingen, operatoren en constanten. Onderdelen van een formul De functie ALS is een van de meest gebruikte formules in Excel. Dit wordt ook wel een logische functie genoemd. Deze functie gebruik je als een berekening aan bepaalde voorwaarden is gebonden. Je laat Excel dan een bepaalde tekst of uitkomst van een berekening tonen als aan die voorwaarde wordt voldaan Als jij weet dat ABC een waarde van 4 heeft waarom bul je dan in de cel naast ABC niet cijfer 4 in? Daarmee kun je rekenen! Als je een hele tekst hebt in 'n cel dan is het blus mij niet mogelijk aan een woord in die tekst een waarde toe te kennen. Jouw vraag is eigenlijk te vaag

Een fout #WAARDE! Fout in de tijdwaarde, functie - Office

Video: [VB Excell] celwaarde toetsen of het een een woord bevat

Hoe te tellen of de cel tekst of een deel van de tekst in

Neen dat kan niet. Cel K2 bevat toch enkel een nummer( hoe dit bepaald wordt weet ik niet, is verder ook niet belangrijk) en het jaartal '2005' staat toch niet in een cel. Hoe kun jij dan aan een optelling komen 2005-34 +1 ? Voor het tweede item: Als dat steeds cel D46 op Blad 2 moet zijn hoef je enkel ' ActiveCell ' door ' Sheets(Blad2. Klik dan op Alles vervangen. De derde oplossing. De data die als tekst in de cel staat in plaats van als getal kan een groen hoekje links boven in de cel krijgen. Als je dan op de cel klikt komt er een pictogram met een uitroepteken in beeld. Als je hier dan vervolgens op klikt kan je voor de optie converteren naar getal kiezen

Tips voor Excel: Functie Kiezen

Als dan formule - zoeken op deel van teks

rijen met bepaalde waarde verwijderen in excel. Ik wil in een functie aangeven dat als een bepaalde cel een bepaalde waarde bevat deze regel verwijderd moet worden. Deze kijkt of er in kolom A een cel voorkomt met de waarde 0, indien ja, dan wordt de gehele regel verwijdert Uiteraard is Excel gemaakt om tabellen te maken, maar sommige mensen gebruiken dan zoveel cijfers dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Wat veel mensen niet weten is dat je voorwaardelijke opmaak kunt gebruiken in een cel. Wanneer een cel een bepaalde waarde heeft moet hij een kleurtje worden bijvoorbeeld. Hoe stel [

Hoe rij te markeren als cel tekst / waarde / leeg bevat in

 1. Dan wil ik gewoon in een specifieke cel de tekst 'nummer: ' gevolgd door het getal, dat tussen de haakjes staat in de naam van het werkblad. Dus voor 'Blad 1 (2)' wil ik in die cel de tekst 'nummer: 2' Als ik een werkblad kopieer wordt dit automatisch 'Blad 1 (3)' en wil ik dus dat die cel A1 de tekst 'nummer: 3' bevat
 2. Nummers opgeslagen als tekst. Dit is een veel voorkomende situatie en - gelukkig - heel gemakkelijk om mee om te gaan. Soms worden cellen die alleen cijfers bevatten ten onrechte als tekst gelabeld, waardoor wordt voorkomen dat Microsoft Excel deze in bewerkingen gebruikt
 3. Excel stukje tekst zoeken. Ben op zoek naar een formule of functie die een stukje tekst kan terugvinden in een uitslag van een wielerwedstrijd en als resultaat de respectievelijke plaats weergeeft. Werk met 2 kolommen. In de eerste kolom komt de uitslag van een wielerwedstrijd: 1 Thor Hushovd (Nor) Cervelo Test Team. 2 Kevyn Ista (Bel) Agritubel
 4. Als u op de knop [Opmaak] klikt, kunt u het lettertype, de rand en de achtergrond van de cel bepalen. Klik op [OK]. Ook conditionele opmaak in Google Sheets. Werkt u niet met Microsoft Excel, maar met Google Sheets, dan kunt u dit ook instellen. Kies dan in tabblad Format/Opmaak en de optie Conditional formatting/Conditionele opmaak

SOM.ALS, functie - Office-ondersteunin

 1. WAAR, als de cel een opmerking bevat, anders ONWAAR. 47: WAAR, als de cel een opmerking met geluid bevat, anders ONWAAR (Excel 5, 95) 48: WAAR, als de cel een formule bevat, anders ONWAAR. 49: WAAR, als de cel een matrixformule bevat, anders ONWAAR: 50: Getal die de verticale uitlijning in de cel aangeeft, waarbij: 1 = Boven 2 = Gecentreerd 3.
 2. Je kunt cellen met een bepaalde kleur markeren, een bepaalde kleur op tekst toepassen of deze vetgedrukt maken wanneer de waarde van de cel voldoet aan de opmaakvoorwaarde. Zo kun je instellen dat als de waarde van de cel groter is dan 100, de cel groen moet worden en de tekst vetgedrukt wordt
 3. dex) zijn opgeslagen als tekst, en het zoekwaarde getal is een getal krijg je een fout #N/B. De zoekwaarde en de waarden in de kolom waarin we zoeken moeten wel dezelfde type zijn, beide getal of beide tekst
 4. Excel formules: AANTAL.ALS en SOM.ALS De formules AANTAL.ALS en SOM.ALS zijn eenvoudiger te maken dan je denkt. De AANTAL.ALS formule wordt gebruikt om het totaal aantal in een bereik te berekenen als deze voldoet aan een bepaalde voorwaarde (oftewel criterium)
 5. Gebruik INDEX & MATCH, geen VLOOKUP. Er zijn meerdere manieren in Excel om te zoeken. Bekend zijn VLOOKUP en de combinatie van de INDEX en MATCH. Tot onze grote frustratie wordt de VLOOKUP veel vaker gebruikt dan de combinatie INDEX en MATCH, terwijl deze laatste optie echt veel beter is. Minder kans op fouten en een stuk efficiënter
 6. Als je iets wil invoeren in Excel (tekst, een getal, een formule, zelfs een afbeelding) klik je eerst in de betreffende cel. De tekstinvoer die je vervolgens doet, zie je op twee plekken op het scherm verschijnen! Namelijk in de cel zelf, maar ook op de zogeheten 'invoerregel' net boven de kolomletters.Met bijvoorbeeld Enter sluit je de invoer af
 7. Je kunt cellen, rijen of kolommen zo opmaken dat de tekst- of achtergrondkleur verandert als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Bijvoorbeeld als de cellen, rijen of kolommen een bepaald woord of getal bevatten. Open een spreadsheet in Google Spreadsheets op je computer. Selecteer de cellen waarop je conditionele opmaakregels wilt toepassen

Met de functie SOM.ALS kun je Excel gelijk laten weergeven hoeveel dagen je winst en verlies maakt. In cel B10 wil je het aantal winstdagen weergeven en in cel B11 het aantal verliesdagen. In cel B10 vul je de formule =SOM.ALS (C2:C8;1) in. In cel B11 doe je hetzelfde, alleen dan verander je het criterium in -1. figuur 5 Uitvoeren van de functie vervanger als je wilt gewoon een deel van een string te zetten in een Excel cel en veranderen van de inhoud van de rest van die string . Bijvoorbeeld , als u een Excel- cel die een paragraaf over een bepaalde persoon en de naam van die persoon is veranderd bevat , kunt u substituut gebruiken om de naam automatisch veranderen en doe de inhoud in een nieuwe cel http://www.ExcelXL.nl || Download het werkboek op https://db.tt/VUCT6xoQ || in deze video ga ik je uitleggen hoe je op basis van één of meerdere criteria geg.. Notitie. Het uitvoerbestand dat door deze routine wordt gemaakt, verschilt per definitie van een bestand Opgemaakte tekst (*.prn). Het opgemaakte tekstbestand mag per regel niet meer dan 240 tekens bevatten. Daarnaast bevat het opgemaakte tekstbestand ook informatie over het lettertype van de printer. Deze voorbeeldmacro niet