Home

Fundering op staal Engels

Funderingen, Delta Beton

Controleer 'Fundering op Staal' vertalingen naar het Engels. Kijk door voorbeelden van Fundering op Staal vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica Een importheffing van 30% op staal, voornamelijk gericht op de Europese Unie is een groot onrecht. Engels. A 30% import tariff on steel, mainly aimed at the European Union, is a great injustice. Laatste Update: 2008-03-04 English translation: natural foundation, shallow foundation. Wij hebben geen inzicht in de exacte bodemopbouw, maar gaan uit van een **fundering op staal**. Wikipedia ( http://nl.wikipedia.org/wiki/Fundering_op_staal) legt precies uit wat een fundering op staal inhoudt (er komt blijkbaar helemaal geen staal bij kijken)

De vertaling wordt gegeven voor de taalcombinatie EN>NL. De gevraagde combinatie NL>EN geeft geen vertalingen voor fundering. Vertalingen fundering EN>NL. fundering. fondament ; fundering. Bron: Download IATE, European Union, 2017. Voorbeeldzinnen met `fundering` Of het nu gaat om een relatief eenvoudige fundering op staal of een zeer complexe funderingsconstructie op palen; een grond- en/of waterkerende constructie; een kadeconstructie; zettingsanalyses; stabiliteitsstudies ten behoeve van tijdelijke of permanente taluds, wegen of dijken; BMNED heeft voor elk probleem een specialist die uw probleem kan oplossen

Fundering op staal. Bij een fundering op staal zit onder de dragende muur een verbrede gemetselde voet of betonvoet die direct de er onderliggende bodem draagt. De term 'op staal' is misleidend, aangezien (op eventueel wapeningsstaal na) geen staal gebruikt wordt Fundering op staal is een funderingswijze waarbij de muren of wanden, meestal door tussenkomst van een verbrede voet, rechtstreeks op de draagkrachtige bodem rusten. De verbrede voet is nodig wanneer de door de muur uitgeoefende druk groter is dan het draagvermogen van de ondergrond. Op deze manier wordt ook de stabiliteit van de muren vergroot

Fundering op Staal in Engels - Nederlands-Engels

Vertalingen van 'fundering' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen Bij funderingsproblemen bij betonnen of stalen buispalen-fundering kan het advies van de deskundige worden opgevolgd. Vaak is specifiek onderzoek nodig. Bij een fundering op staal (dus op zand) kan het nodig zijn dat, om verdere zakking te voorkomen, de woningen alsnog voorzien moeten worden van een nieuwe paalfundering. Ga verder naar stap In het gunstigste geval worden funderingen op staal of strookfunderingen gebruikt. Dat is een constructie van stroken uit beton onder de plaatsen waar de dragende muren van het gebouw komen. Hoewel ze nauw verwant zijn, zijn funderingen op staal en strookfunderingen - ook wel sleuffunderingen genoemd - niet hetzelde. We bespreken beide soorten Ons deskundige team is zeer ervaren in het onderzoeken van zowel funderingen op (houten) palen als funderingen op 'staal' (ondiepe funderingen). Gebreken aan funderingen manifesteren zich meestal in de vorm van zakkingen en ontoelaatbare zakkingsverschillen, vaak in combinatie met scheuren in de gevels

Bouwadvies Nederland Funderingen. 1. FUNDERINGEN. 2. SOORTEN FUNDERING FUNDERING OP STAAL FUNDERING OP PALEN. 3. FUNDERING OP STAAL STAMPBETON FUNDERING STROKEN FUNDERING STROKEN-RIB FUNDERING BALKEN- FUNDERING FUNDERING OP ZANDSTORTING EENZIJDIGE FUNDERING STIEPEN-POEREN FUNDERING. 4 Een fundering op staal bestaat vaak uit een met (soms) gewapend beton gevulde sleuf, waarop de rest van de constructie is gebouwd. De fundering wordt door de ondergrond op zijn plaats gehouden. Hoewel de naam anders doet vermoeden, wordt het materiaal staal niet gebruikt in een fundering op staal Effecten bodemdaling op stalen paalfunderingen. Bodemdaling kan op 2 manieren voor problemen zorgen bij funderingen zonder palen. Omdat de fundering direct op de bovenste grondlaag rust, zakt de woning bij het dalen van de bodem mee naar beneden

Fundering op staal - Nederlands - Engels Vertaling en

Het toepassen van een grouting-techniek begint met het installeren van Tube-a-manchettes (TAM's). Dit zijn (vaak) stalen buizen, voorzien van openingen om de 30 centimeter. Middels sonisch boren van een casing worden de TAM's in de grond geplaatst (onder de trambaan en fundering op staal). Rondom de TAM's wordt Dämmer aangebracht fundering op staal (ondiepe poeren, stroken- en/of plaatfundering) fundering op palen (incl. alle speciale funderingstechnieken) bouwputten, damwanden, kademuren, keerwanden verankeringen van damwanden, trekankerpalen enz

Video: fundering op staal Dutch to English Construction

fundering - Vertaling Nederlands-Engel

Gemetselde fundering op staal. De term op staal is misleidend in bij funderingen. Een gemetselde fundering op staal bevat namelijk helemaal geen staal. De term wordt gebruikt om aan te duiden dat er gemetselde kolommen gebruikt worden met grote voet die als het war in de grond verankerd zitten Volker Staal en Funderingen. Onderdeel van Van Hattum en Blankevoort B.V. Adres. Donker Duyvisweg 75. 3316 BL Dordrecht. Postadres. Postbus 812. 3300 AV Dordrecht. Telefoon Volker Staal en Funderingen, Dordrecht. 151 likes · 1 talking about this · 13 were here. Volker Staal en Funderingen (VSF) is een civiel.. + Grote zonnige achtertuin op het zuiden met schuur. + Voortuin met 2 parkeerplekken. + Mooie jaren '30 details in de gehele woning zoals de glas-in-lood ramen, suite stel, paneeldeuren, schouwen, granitovloer etc. + Fundering op staal (=geen houten palen). + Ruimte eventueel voor au pair met eigen voorzieningen of kantoor aan huis Volker Staal en Funderingen, Dordrecht. 87 likes · 14 were here. Volker Staal en Funderingen (VSF) is een civiel aannemingsbedrijf, gespecialiseerd in..

Traditionele bouwmethode, fundering op staal, de gevels zijn halfhoog 1,5m opgetrokken met gestort beton. Dakvlak gedekt met stalen beplating op een lessenaarsdak. Stalen spanten, constructie met gebinten en een open front. Overige voorzieningen Erfverharding uit betonklinkers en deels zuurbestendige asfaltbitumen: 1.650m² Handboek Funderingsherstel: Op palen en 'op staal' (2012 + 2014) Onderzoek en beoordeling van funderingen op staal: Ondiepe funderingen (2014) - Richtlijn Houten paalfunderingen onder gebouwen: Onderzoek en beoordeling (3e herziene editie, 2016) Historie: Deel A - Theorie en praktijk (volgens TGB 1990). (digitale versie 2007 Bebouwing van vóór 1950: Fundering op staal of op houten palen. Vooral funderingen op staal zijn kwetsbaar voor bodemdaling, maar ook oude paalfunderingen kunnen kwetsbaar zijn. Palen die niet diep genoeg zijn geheid kunnen bij inklinking van de bodem (negatieve kleef) zakken. Voor 1950 werd nog vaak grenenhout toegepast in plaats van vurenhout Fundering op staal. MOS maakt gebruik van in eigen beheer ontwikkelde berekeningsprogramma's en gevalideerde software, waarmee de draagkracht alsmede de horizontale krachtswerking voor statische belastingen van de staalfundering efficiënt berekend wordt Draagkracht fundering en zandbed. In de nieuwe wegenbouwcontracten worden steeds vaker eisen gesteld aan de stijfheid van alle constructielagen, niet alleen na openstelling van de weg, maar ook tijdens de uitvoering. Door al in de bouwfase de stijfheid van fundering, zandbed en ondergrond te meten en te analyseren kan in een vroeg stadium.

In de dagelijkse ontwerppraktijk van funderingen is de keuze tussen funderen 'op staal' en funderen op palen van primair belang. Waar in het oosten en zuiden van ons land de eerste funderingswijze vaker voor de hand ligt, wordt in het westen van het land in veel situaties een fundering op palen geadviseerd De vorstgrens ligt op ongeveer 600 tot 700mm diepte. Het is belangrijk dat het diepste punt van de vorstrand fundering onder deze 700mm diepte ligt. Hou hiervoor minimaal 800mm aan. Tel daarbij de dikte van de isolatie op. Dan is het voldoende wanneer je in zand graaft. In klei daarentegen is het belangrijk om nog eens 100mm dieper te graven Fundering op staal; Beddingsconstante betonfabrieken Voor staalbouwers Voor kozijnfabrieken Over Matrix Klantervaringen Onderwijs Agenda Nieuws Trainingen Downloads Engels Nederlands. Telefoon +31 (0)88 5678 000 Servicedesk +31 (0)88 5678 123 info@matrix-software.nl servicedesk@matrix-software.nl Hoogwaardige thermische onderbreking. De Thermo Break van Mavotrans is een hoogwaardige thermische onderbreking die gebruikt wordt om een staal op staal of staal op beton constructie thermisch te onderbreken, terwijl beide onderdelen wel mechanisch met elkaar verbonden zijn Funderingen. Kruipruimtes, kelder en vloerplaten op de traditionele manier. Steelframe of staalskelet. Een wand samenstellen met koudgewalste staal die verzinkt is. Muuropbouw. Op industriële wijze zoals : cellenbeton, sandwichpanelen, bardage, enz... Gevelbekledingen

30. 30 funderingen funderingssoorten. 31. funderingssoorten31 Funderingen op staal Gemetselde funderingen Sleuffundering ongewapend beton Sleuffundering gewapend beton Algemene funderingsplaat Vloerplaat op volle grond Funderingen op putten Funderingen op palen Speciale funderingen. 32 Grondradar data kan op meerdere manieren worden gerapporteerd. Wilt u enkel weten waar een oude fundering ligt zodat u uw sondeerlocaties kunt bepalen? Dan zal een 2D CAD- of GIS-tekening volstaan. Wilt u een goed beeld van de grootte van een bodemverontreiniging? Dan is een 3D-model wellicht de beste keuze Funderingen op staal : oppassen voor plastische gronden. (Vraag en antwoord) Gevaren van kleigronden (Gevaren van scheurvorming van constructies te wijten aan het zwellen en krimpen van kleigronden), oorzaken van vochtschommelingen in de grond. Te nemen voorzorgen : grondstudie en -proeven, ontwerp van funderingen, stijfheid van de structuur.

- fundering op staal, dat wil zeggen onmiddellijk op de voldoende harde bodem of op een hiervoor gespreide betonlaag. - roosterfundering, waarbij op de ongeroerde grond een roosterwerk van houten ribben en platen wordt gelegd. - paalfundering, metsel- of betonwerk steunend op houten of betonnen constructies die door ingeheide palen wordt. Let op ! Aangezien in de loop van de tijd veel binnenmuren zijn verdwenen (doorzonwoning, open keuken, grotere ramen, etc.) berust de stabiliteit op een evenwichtssituatie. Meestal herkenbaar in de optredende scheurpatronen, maar dit hoeft niet. Bij elke nieuwe verbouwing moet je er dan ook bewust van zijn dat je het e.e.a. niet verder verzwakt Fundering op staal Module voor de berekeningen van het draagvermogen en het vormveranderinggedrag van verticaal en horizontaal belaste strokenfunderingen. Op basis van een sondering of een handmatige grondinvoer controleert het programma de opgegeven fundering in ongedraineerde of gedraineerde situatie, inclusief toetsing op doorponsen van onderliggende grondlagen

shallow foundation - Nederlandse vertaling - Linguee

Schrijf je in voor een cursus op jouw maat. Verken het zaaien en vermeerderen Biologische teeltvoorbereiding EHBO Engels Breakthrough A Engels Waystage A Engels Threshold 1 A Engels Threshold 2 A Engels Threshold 4 A Cijfergegevens verwerken Geavanceerde Montage en aansluiting verlichting Funderingen op staal Basis betonconstructies. Geotechniek - Fundering op staal Autodesign. Autodesign van een betonnen fundering op staal is hetzelfde onderdeel als Autodesign dat zich bevindt in de standaard Geotechniek > Geotechniek-services > Fundering op staal - stabiliteitscontrole

Fundering op staal. 22 mei 2014. Anton Bouw & Betontechniek heeft in opdracht van Firma van Heerwaarden een fundering op staal gerealiseerd op Texel Nu zorgt de betonnen voet voor de fundering. Het cementen gevaarte, ontworpen en gebouwd door Bam, heeft een doorsnede van 30 m en is zo'n 20 m hoog. Erop staat een stalen buispaal waar de mast van de windturbine op komt. De voet staat straks op een met stenen verstevigde zeebodem. Betonnen voet en buispaal zijn samen zo'n 60 m hoog In Durgerdam zijn de meeste woningen gebouwd op een fundering op staal (zonder palen). Normaal gesproken hoort dit soort fundering thuis op zandgrond. In Durgerdam bestaat de ondergrond uit (slappe) klei- en veengrond. Het kan dan zijn dat de woning door de jaren heen steeds meer verzakt, omdat de grond onder de woning ook verzakt

Wat is funderingsproblematiek? RVO

Fundering op staal - Wikipedi

DBSO Werfbediener. De werfbediener helpt bij het plaatsen van steigers of stellingen. De werfbediener voert grondwerken en sloopwerken uit en treft voorbereidingen voor het metselwerk. Hij voert ook funderingen op staal uit, legt rioleringen, afwateringsstelsels en opritten aan en plaatst thermische isolatie. Hij dient in hoofdzaak de metselaar Natuurlijk houden wij gedurende het bouwproces toezicht op de kwaliteit van de uitvoering. Ook geven wij advies over reparaties van beschadigde vloeren. Samen naar een kwalitatief en kostenefficiënt eindresultaat. Aan de basis van jouw fundering en bedrijfsvloer ligt altijd een ontwerp van Van Berlo Engineering Hij voert funderingen op staal uit, legt rioleringen en afwateringsstelsels aan en plaatst thermische isolatie. De metselaar bekist en voert voegwerk uit. Hij renoveert en verbouwt bestaande gebouwen. De opleiding Metselaar bestaat uit 6 modules: Basistechnieken metselwerk. Bekisting. Funderingen op staal. Metselwerk Je metselt binnen- en buitenmuren, je voert funderingen op staal uit, je renoveert, Je krijgt een opleiding in de sector bouw, bijvoorbeeld voeger of metselaar. In de opleiding Voeger leer je voegwerk in cement en elastisch voegwerk uitvoeren

fundering op staal fundering zonder palen, die direct op de onderliggende grond rust. gemengde fundering fundering op staal, waaronder ook palen aanwezig zijn, of pand dat deels op staal is gefundeerd (bijvoorbeeld ter plaatse van de kelder) en deels op palen staat. Wordt ook wel hybride fundering genoem Royal HaskoningDHV bedacht een vernuftige oplossing waarbij één van de eilanden van De Pier in Scheveningen is geschikt gemaakt voor een uniek 'reuzenrad-restaurant' boven zee. Het eiland waarop het reuzenrad staat is versterkt met een nieuwe fundering op grote stalen palen Euro Funderingen, Veenwouden. 362 vind-ik-leuks · 28 waren hier. Euro Funderingen is een dynamisch funderingsbedrijf dat zich vooral richt op stalen..

Vaak is onzekerheid over het vervormingsgedrag van een fundering op staal een basis om te kiezen voor een paalfundering. De oorspronkelijke richtlijn uit 2010 voor ontwerp, beheer en onderhoud. SCIA Engineer is een 2D en 3D rekensoftware voor het modelleren, berekenen, ontwerp van beton, staal, hout, aluminium constructies volgens Eurocodes. Ideaal voor uw BIM workflow

Torenkranen en hun funderingen. 2007. KLINGELEERS, Christophe. Industrieel ingenieur Bouwkunde. Trefwoorden : Samenvatting : o Probleemstelling. Op iedere nieuwe werf moeten er afhankelijk van de grondsoort. berekeningen gedaan worden om te zien welke soort fundering men nodig Laatstgenoemde fundering is bij de doe-het-zelver de meest voorkomende, bijvoorbeeld bij het bouwen van een schuurtje of een garage. Een betonnen plaatfundering stort je op een vaste ondergrond en onder de vorstgrens. Op 'staal' wordt dit ook wel genoemd. Hierna wordt deze klus uiteengezet ~ English text below ~ Wat een sfeervolle hoekwoning! Gelegen in de gewilde Leidsebuurt en op steenworpafstand van het centrum. De woning heeft 2 slaapkamers en beschikt naast een heerlijke zonnige ommuurde tuin, over de volgende pluspunten: + Gezellige woonkamer. + Grote keuken met bijkeuken erachter. + Eigen grond naast het huis voor fietsen en extra privacy

FUNDERING - Engelse vertaling - bab

Windbelasting op te vangen. Spatkrachten en dwarskrachten op te vangen die ontstaan door bijvoorbeeld het uitkragen van liggers. Krachten windverband afvoeren naar fundering. In het dakvlak passen wij hoofdzakelijk hoeklijnen toe omdat deze veel krachten door kunnen geven en deze véél minder doorhangen dan bijvoorbeeld rondstaal en strippen De fundering is de constructie die een pand draagt. Als een fundering het pand niet meer kan dragen, kan dat op termijn veel schade veroorzaken. Bij het funderingsloket kunt u terecht met vragen hierover

Stappenplan Funderingsherstel - Kennis Centrum Aanpak

Op Smit Heiwerken kan je bouwen. Met meer dan 25 jaar ervaring in ons vakgebied leveren wij heiwerk op alle niveaus en alle denkbare plaatsen. Zo nodig zijn we 24 uur per dag beschikbaar. Ons uitgangspunt luidt: op Smit Heiwerken kun je bouwen! Kwalitatief hoogstaand heiwerk. Zo nodig 24 uur per dag beschikbaar Paalfundering. MOS maakt gebruik van in eigen beheer ontwikkelde berekeningsprogramma's en gevalideerde software, waarmee de draagkracht op druk en trek alsmede de horizontale krachtswerking voor statische belastingen efficiënt berekend wordt. Tevens beschikken wij over berekeningsmodellen om dynamische belastingen op paalfunderingen en. English Deutsch Alles heeft te maken met de materialen die je kiest.. maar de fundering en verankering van alles ondergronds! aanleg; Vergelijk het met klikgereedschap, je hebt een steel waar je steeds iets anders op een klikken De fundering wordt uitgevoerd door het uitgraven van cilindervormige putten. Tijdens het uitgraven worden de wanden, indien nodig, gestut door terugwinbare of verloren stalen kokers, welke door middel van een koppelsysteem tussen koker en grijper de grond in worden gedreven. Diepte van de funderingsaanzet, aantal, diameter, betonkwaliteit.

FUNDERINGEN OP STAAL EN STROOKFUNDERINGEN - Aanneme

Funderingsonderzoek Fugr

  1. fundering op staal fundering zonder palen, die direct op de onderliggende grond rust. gemengde fundering fundering op staal, waaronder ook palen aanwezig zijn, of pand dat deels op staal is gefundeerd (bijvoorbeeld ter plaatse van de kelder) en deels op palen staat. Wordt ook wel hybride fundering genoem
  2. De doorkoppelankers op verdiepingsniveau en de verankering met de fundering dienen gecontroleerd te worden en duidelijk op tekening vermeld te zijn. Houtberekeningen zijn niet eenvoudig en dienen te geschieden door een ervaren houtconstructeur. Dit zal de kans vergroten dat de omgevingsvergunning sneller tot een akkoord kan leiden
  3. Afbeelding van Stalen wapening kooi gebruikt bij de constructie van funderingen van gebouwen De fundering site is omringd door houten bekisting en de stalen kooien in het proces worden aangelegd voordat het beton wordt gestort stockfoto, beelden en stockfotografie. Image 26274625
  4. Nederlands (NL) English (EN) Civiel: heiwerk, beton en staal. Geerdink voert al meer dan 100 jaar diverse civiele werkzaamheden uit voor onze klanten. Civiele werkzaamheden Geerdink heeft ruime ervaring in diverse engineering en realisatie van heiwerken op het land en boven het water met te lood heipalen en schoorpalen
  5. Paalfunderingen voor civiele constructies. Alle aspecten van paalfunderingen. In deltagebieden worden bijna alle gebouwen en andere constructies op palen gefundeerd, zo ook in Nederland. Daarom wordt in één cursus aan alle facetten van de paalfundering aandacht besteed: zowel aan de bestaande en nieuwe ontwerpmethodieken als aan de uitvoering.
  6. gsbedrijf, gespecialiseerd in het ontwerp en de uitvoering van zwaar en/of gecompliceerd funderingswerk, VSF beschikt over specialistisch (drijvend)materieel, waarmee de funderingswerken worden gerealiseerd
  7. gsbedrijf, gespecialiseerd in zwaar en gecompliceerd funderingswerk. VSF beschikt over specialistisch (drijvend) materieel, waarmee de funderingswerken.

Bouwadvies Nederland Funderingen - SlideShar

Staal materiaal naam wordt gebruikt voor code controle berekening en ondersteund door EN 1993-1-1#Tabel 3.1 en gerelateerde nationale bijlagen zoals NEN-EN 1993-1-1#3.1. Genoemde punten in een materiaal keuzelijst zijn afhankelijk van de gekozen code en/of nationale bijlage. Hoogte m In het kader van een afstudeeropdracht aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven zijn de mogelijkheden onderzocht voor vervangende nieuwbouw op bestaande funderingen.Het aspect 'duurzaam bouwen' speelde daarin een belangrijke afweging. Er is een methode ontwikkeld om ontwerpvarianten op duurzaamheid te kunnen beoordelen U bent helemaal weg van een huis en wilt een bod uitbrengen. Maar het risico bestaat dat u teveel door een roze bril kijkt. De NVM-aankoopmakelaar helpt u om een realistisch beeld te vormen van uw nieuwe woning. Welke ouderdomsgebreken kunt u tegenkomen bij het bezichtigen van een woning

FunderingenFunderingen op staal: Bouwkundig detailleren - detailsCombivloer ligger direct op funderingstroken of op stenen?

Nederlands, Engels, 68 pagina's, International construction equipment b.v, Almere F3O Onderzoek en beoordeling van funderingen op staal (ondiepe funderingen) Non-Fictie. inspectieput: een gat gegraven bij de fundering van een woning met houten paalfundering. Hierbij worden, voor zo ver bereikbaar, minimaal drie funderingspalen zichtbaar voor inspectie en voor het nemen van houtmonsters. Bij een woning op staal een gat gegraven zodanig dat daardoor inzicht ontstaat op de opbouw en dimensionering van de fundering IJB Groep B.V. | 939 volgers op LinkedIn. IJB Groep verzorgt alle producten en diensten voor de totstandkoming van de fundering van een constructie. Van bodemonderzoek, funderingsadvies, het leveren en heien van prefab heipalen tot het volledig ontwerpen, leveren en monteren van prefab funderingsconstructies Goedgekeurd voor funderingsplaten en poeren vanaf een dikte van 230 mm. Voor normaal beton, sterkteklasse C12/15 t/m C50/60. Voor statische en dynamische belastingen. Voordelen van de HALFEN HDB-Z ponswapening: Vermindering van de dikte van in het werk gestorte en prefab funderingen. Besparing op materiaal en tijd gedurende graven en bouwen