Home

Wintertarwe

Wintertarwe (Triticum hybernum) is het grootste graangewas ter wereld, het voorziet 21% van de mensen van voedsel en wordt verbouwd op 200 miljoen hectare. Zo'n 5000 jaar geleden is deze plant van gematigde streken voor het eerst in onze regio aangekomen uit het Midden-Oosten waar het als een van de eerste landbouwgewassen werd gedomesticeerd Wintertarwe heeft een koude periode nodig waardoor de plant in rust gaat. Bij warmer weer begint het te groeien en kan dan al met een week boven de grond staan en ziet er dan uit als gras. De tarwe stoelt uit, er groeien dan meerdere stengels uit 1 zaadje. De tarwe wordt ongeveer 70 cm hoog en in de aar komen na de bloei, de nieuwe tarwekorrels

ontwikkeling vraagt wintertarwe lage tempera-turen en/of korte dagen tijdens de vegetatieve ontwikkeling. Wintertarwe moet dientengevolge in herfst of winter gezaaid worden. Erg lage temperatu-ren in de winter kunnen echter plantsterfte geven. Op het Noordelijk halfrond wordt het teeltgebied van wintertarwe zijn wintergerst, wintertarwe en winterrogge wintergranen. In Nederland was in de periode 1981 -1985 de oppervlakte van de kleine granen gemiddeld per jaar als volgt: wintertarwe 127.000 ha zomergerst 32.000 ha haver 16.000 ha wintergerst 10.000 ha zomertarwe 8.000 ha rogge 6.000 ha Een nieuwe graansoort is triticale. Het is ee

Algemene informatie - Wintertarwe - WU

Wintertarwe - De Meerhof - Duurzaam land bewerken

Wintertarwe wordt gezaaid in de herfst en 'overwintert' om in het voorjaar uit te groeien tot een volledige plant. De wintertarwe wordt meestal gezaaid na een intensief gewas als aardappelen of suikerbieten om het land weer tot rust te laten komen Wintertarwe. Voor het komende zaaiseizoen zijn de volgende rassen beschikbaar: Vroeg: Porthus: Porthus is een vroeg afrijpende maal/voertarwe met hoge opbrengsten. Porthus is een allround tarwe die geschikt is voor alle grondsoorten. Het ras heeft een goede resistentie tegen gele roest, aarfusarium en septoria De wintertarwe staat nu na de regenval van half april weer volop te groeien. Maar de regen heeft ook voor goede omstandigheden gezorgd voor het opspatten van septoria-bladvlekkenziekte en het ontstaan van nieuwe gele roest Lees mee 4.8 Aarbehandeling in wintertarwe.. 53 4.9 Bestrijding van aarfusarium.. 59 4.10 Samenvattend overzicht fungicidebehandelingen (blad- en aarziekten) in wintertarwe. 65 4.1 Enkele basisprincipes bij de ziektebestrijding Het gamma. Voor de groeiregulatie in de wintertarwe kan vanaf 1 e knoop voelbaar 0,25 ltr Trimaxx + 0,5 ltr CCC 750 per hectare worden toegevoegd aan de onkruidbestrijding. Onkruidbestrijding met gras onderzaai Wanneer u rietzwenk ( Proterra ) in uw wintertarwe heeft ondergezaaid kunt u geen Pacifica Plus, Atlantis Star, Cossack Star, Capri Twin en Traton inzetten

4 BIJLAGEN Overzicht van de nieuwste raseigenschappen bij wintertarwe 2020* (gemiddelde resultaten over de jaren 2016 t/m 2019) Overzicht van korrelopbrengsten bij wintertarwe per regio (gemiddelde resultaten over de jaren 2014 t/m 2019 in verhoudingsgetallen) Resistentie Bakkwaliteit 2) Zonder ziektebestrijding Met ziektebestrijding Rubricering 1) Rasnaam Lengte stro (rel.) Stevigheid Vroegheid Vroegrijpheid Schot Gele roest Bruine roest Meeldauw Bladvlekkenziekte Fusarium in de aar. Binnenkort start u met het zaaien van wintertarwe. Ook dit jaar kunt u weer op ons rekenen bij het maken van een weloverwogen rassenkeuze. Uw eigen specialist geeft u bedrijfsspecifiek advies over de wintertarwerassen die het beste bij uw grond en teeltdoel passen. In deze folder presenteren wij onze rassenselectie. Deze selectie i Op 8 augustus 2020 is de rassenproef wintertarwe op de SPNA locatie Ebelsheerd geoogst. De omstandigheden voor oogsten waren erg gunstig. Het gemiddelde vochtgehalte in de proef was 11,5%. De SPNA rassenproef wintertarwe wordt jaarlijks uitgevoerd op voorvrucht wintertarwe. Hier worde Tot circa half januari kan er wintertarwe worden gezaaid (als de omstandigheden het toelaten), daarna hebben zomergranen de voorkeur. Onderstaand het zaaitijdstip voor zomertarwe en zomergerst en de zaaizaadhoeveelheid. Wij hebben verschillende rassen zaaitarwe en zaaigerst in ons assortiment Wintertarwe moet dientengevolge in herfst of winter gezaaid worden. Erg lage temperatu-ren in de winter kunnen echter plantsterfte geven. Op het Noordelijk halfrond wordt het teeltgebied van wintertarwe begrensd door de januari-isotherm van - 12 C Arealen en korrelopbrengsten Teelt van tarwe vindt plaats onder zeer uiteenlopende omstandigheden in de gematigde klimaatzones

Wintertarwe - Wu

Gewone tarwe - Wikipedi

Vertaling van wintertarwe in Frans. les cultures dérobées sont semées dans les deux semaines suivant la récolte du blé d'hiver et au plus tard le 10 septembre; De producten omvatten IP, rode tarwe, zomertarwe, wintertarwe, gerst en haver. Les produits incluent des IP, le blé rouge, le blé de printemps, blé d'hiver, l'orge et l'avoine Vultarwe. Ras in onderzoek. Meer informatie. Bergamo. Vroege productieve wintertarwe. Betrouwbaar tarweras. Hoge opbrengst op kleigronden met een goed hectolitergewicht. Top kwaliteit - B kwaliteit baktarwe (klasse BPS) Baktarwe Wintertarwe; onkruidbestrijding in het voorjaar. De onkruidbestrijding in de wintertarwe kan binnenkort uitgevoerd worden. De tarwe heeft zich nu redelijk ontwikkeld en het onkruid komt bij hogere temperaturen flink tot ontwikkeling. Belangrijk voor de opname van de middelen is dat het onkruid goed geraakt kan worden en voldoende groen blad heeft Wintertarwe kan van half september tot begin februari worden gezaaid. Het moment van zaaien heeft niet alleen een sterke invloed op de gewasontwikkeling en vorstgevoeligheid, maar ook op de ontwikkeling van onkruiden, ziekten en plagen. Het moment van zaaien wordt overwegend bepaald door de oogst van de voorvrucht en de weers- en.

Tarwe - Wiersum Plantbreedin

 1. Wintertarwe. De wintergerst is volop aan het afrijpen en de meeste tarwe is inmiddels uitgebloeid. Ondanks het natte en warme weer tijdens de bloei is er weinig tegen Fusarium gespoten. De komende weken zal dan ook blijken welke rassen gevoelig zijn voor Fusarium in de aar. Wees bovendien alert op bruine roest welke goed gedijt bij de.
 2. Wintertarwe rassenkeuze Binnenkort start u met het zaaien van wintertarwe voor de oogst van 2021. Ook dit seizoen willen wij u graag adviseren in het maken van een weloverwogen rassenkeuze, met als doel een goede financiële opbrengst van uw graanteelt. Om dit te realiseren is het belangrijk ee

Resultaten rassenonderzoek wintertarwe MET ZIEKTEBESTRIJDING op de SPNA locatie Ebelsheerd 2019-2020. Ras Kweker/ Opbrengst Eiwit Zetmeel Zeleny HL Vertegenwoordiger [kg/ha] [%] [%] waarde [kg/hl] Benchmark SPNA/standaard 11153abcdef 11,9 62,7 33 78,3 Bennington Wiersum Plantbreeding 12113defgh 11,8 62,0 33 77, Als de tarweprijzen hoog zijn, is het lonend om meer stikstof te geven. Uit Duitse veldproeven met wintertarwe (150 proeven in de periode 1996-2007) blijkt dat bij verdubbeling van de tarweprijs een 10 tot 15% hogere N-gift rendabel is Gerst € 226,00 € -11,00. Tarwe (volgende oogst) € 188,00 € 0,00. Noteringen in euro's per 1000 kilo, excl. BTW Is wintertarwe nog een interessante teelt? aanmelden homepage. Ik we ns hulp. Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt: Ja, ik wens hulp. Of bel gratis 0800 99 138 Of 09 330 67 43. Klik door Klik door Ga verder naar de website van het ABS. Wintertarwe - een vertegenwoordiger van een eenjarig kruid van de bluegrass-familie. Het wordt gezaaid in de nazomer, het vroege of midden van de herfst (afhankelijk van de regio) en de oogst rijpt in de zomer. Wat is het verschil tussen zomertarwe en wintertarwe

Wintertarwe wordt in oktober-december uitgezaaid en ontkiemt al vóór de winter. Het aandeel van zomertarwe, die meestal in maart-april wordt gezaaid, wordt groter naarmate de omstandigheden voor wintertarwe minder goed zijn gebleken, bijvoorbeeld door strenge vorst Rassenadvies Wintertarwe oogst 2021. Het nieuwe wintergranenseizoen staat voor de deur. Daarom is CZAV druk met voorbereidingen voor de nieuwe oogst; het schonen en ontsmetten van uw zaaigranen is alweer in volle gang. Ook in 2020 hebben de wintertarwe rassenproefvelden van CZAV op diverse locaties in het zuidwesten interessante rassencijfers. Wintertarwe Voor een hoog saldo zijn rassen met een hoge opbrengst, goede gezondheid en stevigheid belangrijk. Daarnaast is een ideale bakwaarde of brouwkwaliteit nodig voor een vlotte afzet

Nieuw aanbevolen rassen van wintertarwe Er zijn 4 nieuwe rassen van wintertarwe opgenomen op de Aanbevelende Rassenlijst voor 2021. Dit meldt de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR) waarin de Brancheorganisatie Akkerbouw, Plantum en LTO-Nederland samenwerken Teelthandleiding wintertarwe. In deze teelhandleiding is alle informatie te vinden over de teelt, oogst, bewaring en verwerking van wintertarwe. Wereldwijd is tarwe het meest geteelde graangewas, gevolgd door rijst en maïs. Gemiddeld genomen overtreffen rijst en maïs de gematigde gewassen in opbrengst Wintertarwe (triticum aestivum) Wintertarwe wordt vanaf september gezaaid tot in de winter. Tarwe heeft zijn oorsprong in het Midden-Oosten en Ethiopië. Het is reeds lang in cultuur en verworden tot een zeer belangrijk graangewas in de menselijke consumptie en in de diervoeding. Tarwe kan afhankelijk van het ras worden gebruikt voor brood. Afwegingen voor N-bemesting wintertarwe met organische mest. Als in het vroege voorjaar wintertarwe voldoende is ontwikkeld, kunt u organische mest uitrijden. De bodemomstandigheden bepalen wat het beste moment is voor de drijfmest. Een aantal afwegingen. Als in het gewas de 1e knoop aanwezig is, kunt u de aanvullende stikstofbemesting.

Aanbevelende Rassenlijst wintertarwe 2021 - Aangeboden

Triticum aestivum - Wintertarwe. Inheems in Nederland. + 2. Bestellen: zakje (s) á € 5,00. Toevoegen aan winkelwagen. Dit zijn de particuliere prijzen inclusief BTW. Neem contact op voor grotere hoeveelheden. Neem contact op voor de zakelijke prijslijst voor gemeenten en (groen)bedrijven Saldoberekening wintertarwe. Redactie. Redactie Boerderij 'Bovengemiddelde opbrengst en kwaliteit.. Afrijpingziekten wintertarwe T3 18-06-2021. In de wintertarwe is de T3 afrijpingsziektenbestrijding dit jaar zeer belangrijk om onder andere aarfusarium te voorkomen. T1 fungicide en tweede groeiregulatie voor zomergranen 11-06-2021. Wintertarwe ziektebestrijding T2 04-06-2021 Wintergerst doet het goed. Met zo'n 20 hectare wintertarwe en 10 hectare wintergerst neemt de graanteelt geen grote plek in in het bouwplan. Niettemin is Kallen gedreven om ook uit deze teelten het maximale rendement te halen. Of zoals hij het zelf zegt: Ik probeer bij alle gewassen naar een 10 toe te werken, dus óók bij wintertarwe en. Wintertarwe. Rassenadvies winterzaaitarwe. Het juiste tarweras zaaien is de sleutel tot succes voor het waarmaken van een goede financiële opbrengst. Ziekteresistentie, teeltgebied, grondsoort en vroegheid zijn enkele factoren die bepalend zijn voor het maken van de juiste rassenkeuze in wintertarwe

Bayer Crop Science › Actuele ziektenmonitoring in

Opbrengstresultaten wintertarwe bij een vochtgehalte van 15 % (kg/ha), proef drijfmest injecteren in voorjaar (Interreg) a a ab b p. 48. Opbrengst Financieel rendement 49 49 48 103 67,2 0 20 40 60 80 100 120 140 schijfkouter (86 E) + mineraal advies BDB (37 E, 15 E, 38 E) sleepslang (86 E) + mineraal advies BD Nieuw aanbevolen rassen van wintertarwe Er zijn 7 nieuwe rassen van wintertarwe opgenomen op de Aanbevelende Rassenlijst voor 2020. Dit meldt de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR) waarin de Brancheorganisatie Akkerbouw, Plantum en LTO-Nederland samenwerken Rassenkeuze wintertarwe. In de maand oktober wordt traditioneel de meeste wintertarwe gezaaid. Moet u nog een keus maken voor het te zaaien ras? Neem dan onderstaande vier punten mee om tot een goede basis voor rassenkeuze te komen. Eigen ervaringen Niemand kent de grond en percelen beter dan de teler zelf Nieuw aanbevolen rassen van wintertarwe 03-09-2020. Er zijn 4 nieuwe rassen van wintertarwe opgenomen op de Aanbevelende Rassenlijst voor 2021. Dit meldt de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR) waarin de Brancheorganisatie Akkerbouw, Plantum en LTO-Nederland samenwerken

De productie van wintertarwe is met 0,5 miljoen ton gedaald tot 64 miljoen ton op een kleiner geoogst areaal door een schadelijke bevriezing in het vroege voorjaar. De productie van zomertarwe is ook verlaagd met 0,5 miljoen ton tot 21,0 miljoen ton Wintertarwe van bakkwaliteit is het meest gevraagde graangewas in de biologische handel.Triticale wordt als voedertarwe geteeld; de teelt is gelijkaardig met de teelt van tarwe, maar gemakkelijker Plaats in de vruchtwisseling Wintertarwe komt in de rotatie veelal na een tijdelijke grasklaverweide van 2 of 3 jaar (omwille van d Rassenlijst wintertarwe 2020-2021 staat online. woensdag 9 september 2020. Om de rassenkeuze voor u gemakkelijker te maken, hebben wij een overzicht gemaakt met de aanbevolen rassenlijst. Klik hier om de rassenlijst te bekijken Opbrengsten voor wintertarwe in Flevoland zijn gesimuleerd voor verschillende klimaatscenario's. Voor de rest van Nederland zullen deze vergelijkbaar zijn, alhoewel de werkelijke veranderingen afhangen van lokale klimaatsomstandigheden en bodemgesteldheid 4 nieuw aanbevolen rassen van wintertarwe. Graan oogsten Graan zaaien Graanrassen 4 september 2020. Er zijn 4 nieuwe rassen van wintertarwe opgenomen op de Aanbevelende Rassenlijst voor 2021. Dit meldt de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR) waarin de Brancheorganisatie Akkerbouw, Plantum en LTO-Nederland samenwerken

Wij kopen onze granen rechtstreeks in bij onze klanten waar wij goede relaties mee hebben opgebouwd. Vervolgens worden deze granen door Poldergraan afgezet aan: mengvoerfabrieken, maalindustrie, consumptie en (pluim)veehouderij. De door ons geleverde granen collecteren we lokaal, met name in Flevoland (inlandse granen) Graanrassen en vergoeding 2021 per 100 kg. Dominik € 4,55 Haver. Olympic € 5,04 Haver. WPB Elyann € 5,36 Haver. WPB Isabel € 5,53 Haver. Amarillo € 4,55 Triticale. Sequenz € 5,20 Triticale. Antonella € 4,88 Wintergerst. Bagatel € 5,20 Wintergerst De indruk is dat de opbrengsten en de kwaliteit van wintertarwe goed zijn. Telers melden van de eerste percelen opbrengsten van 10 ton per hectare en meer Woensdagmiddag 29 juli, wintertarwe dorsen in Steenbergen (West-Brabant). Willem Hack van loonbedrijf Hack Harvest spreekt van een gemakkelijke, mooi gespreide oogst. 30 juli 2020 Akkerbouw • Nieuws

Tarwe - Semund

 1. Raseigenschappen wintertarwe (2015-2020) Rasnaam Segment Lengte stro (rel.) Stevigheid Vroegheid aar Vroegrijpheid Resistentie tegen Schot Gele roest Bruine roest Meeldauw Bladvlekken- ziekte Fusarium in de aa
 2. ZAAIGRANEN. Van de Bilt zaden en vlas bv verkoopt zaaigranen van erkende kwaliteitsrassen wintertarwe. De zaaitarwe wordt in beheer van de firma geteeld en geschoond. De gecertificeerde tarwe wordt geleverd aan telers en handelaren door heel Nederland. De markt is niet altijd te beïnvloeden, maar de keuze voor goed zaaizaad van een ras met een.
 3. Bij de keuze van het juiste ras wintertarwe zijn er naast de opbrengsteigenschappen nog een aantal andere belangrijke aandachtspunten: Teeltgebied, grondsoort en ziekteresistentie; Fusariumresistentie > 6,5; Spreiding in vroegheid van rassen binnen het bouwplan; Zaai late rassen bij voorkeur vroeg, zodat ze op tijd rijp zij
 4. Wintertarwe aangetast door aarfusarium geeft kleinere vaak ingeklapte korrels met een laag duizendkorrel gewicht en een duidelijk lagere opbrengst. Echter nog belangrijker is dat aarfusarium mycotoxines vormt welke giftig zijn voor mens en dier. Het is en blijft daarom belangrijk voldoende aandacht te besteden aan aarfusarium in wintertarwe
Groeistadia uien - Harrysfarm

Ampera in wintertarwe - Nufarm Netherlands. Ampera in wintertarwe. april 23 2020. Onze technisch adviseur Akkerbouw Ronny Traas neemt u mee naar een perceel wintertarwe. Klik hieronder op het filmpje om deze te bekijken. Videospeler ontwikkelde wintertarwe. Voer daar waar nodig al een bladluisbestrijding in het najaar uit. Bestellen Wij leveren het zaaizaad in zakken van 25 kg of in bigbags van 500 kg. Ongeopende verpakkingen met een standaard ontsmetting nemen wij retour tot eind november. Wanneer u uw rassenkeuze gemaakt heeft, bestel of reserveer dan tijdig

Systeem aarde hoofdstuk 3 klas5

Tarwe - Wikipedi

 1. van wintertarwe voor aanvoer van organisch materiaal (het achterblijven van stro- en stoppelresten), zodat wintertarwe positief bijdraagt aan de organische stof balans op een bedrijf. Voor de toekomst worden de pijlen vooral gericht op opbrengstverhoging en ziektebeheersing
 2. Wintertarwe nieuws Areaal tarwe fors lager, akkerbouw blijft krimpen. 30-06-2020 - 0 reacties Het areaal tarwe is dit jaar stevig gedaald na een opleving in 2019 en is daarmee op een dieptepunt beland. Vooral het areaal wintertarwe is flink afgenomen. Het akkerbouwareaal.
 3. Zürn Top Cut Collect maait Duist uit Wintertarwe . Deel dit artikel. Homburg Holland. Efficiënte -en duurzame landbouw begint met een optimale bodemconditie. Daarvoor ontwerpt, produceert en exporteert Homburg Holland wereldwijd de Homburg Draincleaner
 4. WINTERTARWE Datum: september 2020 . Author: Debosschere Stephanie Created Date: 9/29/2020 10:45:11 AM.

Video: Novifar

Wintergranen › WPA-Robertu

Wintertarwe. Standaard sortering Sorteer op populariteit Sorteren op nieuwste Sorteer op prijs: laag naar hoog Sorteer op prijs: hoog naar laag. Bennington. Campesino. KWS Extase. KWS Talent. Porthus. Recidence. WPB Calgary Wintertarwe. Categories LG Seeds. Eiwitgewassen Groenbedekker Koolzaad Korrelmaïs Kuilmaïs Speciale mengsels Voederbieten Voedergras Wintergerst Wintertarwe Hyking. Hybridetarwe. Categorie: LG Seeds, Wintertarwe. Hymalaya. Hybridetarwe. Categorie: LG Seeds, Wintertarwe. Wintertarwe kan men van half oktober tot half december zaaien. De planten overwinteren, bii normale winterse omstandigheden en groeien in het voorjaar uit tot een volledige plant. Wintertarwe wordt meestal gezaaid na een intensief gewas als aardappelen of suikerbieten om het perceel weer tot rust te laten komen Onkruidbestrijding wintertarwe met dé grassenbestrijder Axial50! Axial50 is dé oplossing bij aanwezigheid van windhalm en raaigras. Daarnaast werkt Axial 50 ook doeltreffend op duist en wilde haver. Axial50 kunt u zowel in het voor-als het najaar inzetten. Toepassen kan vanaf 2-blad stadium totdat het vlagblad volledig uit is Graan. In de teelt van granen wordt een volledige levenscyclus doorlopen: graan worden gezaaid en na een volledige teeltcyclus worden nieuw gevormde zaden geoogst. Alle teelten van granen kennen hierdoor zowel een vegetatieve als een generatieve fase, waarbij een aantal duidelijke gewasstadia zijn te onderscheiden

Gele roest in wintertarwe 2020 - Wiersum Plantbreedin

 1. Wintertarwe wordt in oktober gezaaid en na ongeveer tien maanden geoogst; zomertarwe wordt vroeg in het voorjaar gezaaid en na zes maanden geoogst. In Nederland werd in 2018 96.000 hectare wintertarwe en bijna 18.000 hectare zomertarwe geteeld. Rusland, de Verenigde Staten,.
 2. De wintertarwe wordt gezaaid vanaf oktober tot half december in dunne rijen door een rijenzaai machine. Maar eerst wordt de aarde losgewoeld en geploegd. Na het zaaien wordt er kunstmest in droge vorm over de tarwekorrels gezaaid. De herbiciden en insecticiden worden gespoten als de plantjes ontkiemd zijn, dit is na enkele weken. het neerslaan.
 3. Wintertarwe is de meest voorkomende tarwesoort en de soort die wij voornamelijk bestuderen. Deze tarwesoort heeft een lang groeiseizoen dat ook de meeste kg per ha oplevert. Deze moet in de herfts worden gezaaid en alleen als de winter zacht is kunnen de zaadjes overleven. Zomertarwe wordt geteeld op plaatsen waar de wintertemperatuur onder het.
 4. Wintertarwe leverde 9,8 ton per he ctare op, tegen 7,1 ton per h ectare voor zomertarwe. Bij gerst was dit 9,1 voor de wintervariant en 6,6 ton per he ctare voor zomergerst. Hectare-opbrengst consumptieaardappelen en zaai-uien onder langjarig gemiddelde
 5. Axial50 is buitengewoon doeltreffend tegen duist, windhalm, wilde haver en raaigras. Axial50 kan worden toegepast in zomer-en wintergerst, wintertarwe, winterrogge en triticale. Axial50 is zeer zacht voor het gewas. Axial50 is de bewezen grassenbestrijder in gerst (winter- en zomergerst) Na één uur regenvast
Harrie Nies

Wintertarwe: Onkruidbestrijding- George Pars Graanhandel B

Balaya. - het beste resultaat in tarwe. Het CTGB heeft in haar januari vergadering een toelating afgegeven voor het fungicide Balaya. Het definitieve etiket volgt spoedig. Het nieuwe product Balaya bestaat uit pyraclostrobin en het innovatieve Revysol. Balaya is een sterke oplossing om in tarwe onder andere septoria en roest te bestrijden Ter vergelijking: de wintertarwe leverde in die drie jaren gemiddeld 10,5 ton per hectare op. Volgens Kallen is de meerprijs van wintertarwe - doorgaans zo'n 1 tot 1,5 cent per kilo - al bijna weg te strepen tegen lagere teeltkosten van wintergerst - ca. €100 per hectare. Blijft over: een halve ton extra opbrengst bij wintergerst, ofwel. Eén puzzelwoord gevonden voor `Wintertarwe` 11 letters. WINTERGRAAN. Puzzelhulp Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp` CrosswordClues Voor wie ook wel eens in het Engels puzzelt is er nu Crossword Clues Er worden in Nederland verschillende soorten granen geteeld. Het belangrijkste is tarwe. Gerst en tarwe kunnen zowel in het najaar als in het voorjaar worden gezaaid. Het meeste graan wordt gezaaid in de herfst (vooral wintertarwe). Voor de winter kiemt het gewas en ontstaan kleine plantjes die in de winter niet veel verder doorgroeien. Er Leer mes

Tarwe, Triticum ,zomertarwe en wintertarwe

RASSENADVIES: WINTERTARWE - PDF Gratis downloa

Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken De uitbreiding in de teelt van wintertarwe gaat direct ten koste van de oppervlaktes aan zomergraan. Zo slinkt de teelt van zomergerst met bijna 30% naar 20.410 hectare. Zomertarwe gaat met 24% terug in areaal en komt uit op 12.750 hectare. In de afgelopen vijf jaar is een keurige afwisseling te zien van wintertarwe en zomergranen In 2014 is per hectare 9,7 ton wintertarwe geoogst en 7,9 ton zomertarwe. Voor beide granen is dat een recordopbrengst. De totale oogsten worden echter beperkt door de daling van het beteelde areaal en komen hierdoor uit op 1,18 miljoen ton wintertarwe en 0,16 miljoen ton zomertarwe

Over Kennisakker. Kennisakker bevat de resultaten van onderzoek dat door Nederlandse akkerbouwers is gefinancierd onder de vlag van het Productschap Akkerbouw. Kennisakker bundelt kennis voor de verduurzaming van de akkerbouwketen. De onderzoeksresultaten van de oude Kennisakker website zijn opgenomen in de Bibliotheek op deze site. BO Akkerbouw Sterker nog; de 'grondbewerking' stimuleert de wintertarwe tot extra uitstoeling. Wanneer sleepslangbemesting op de juiste wijze (lage bandendruk tot 1,0 bar) en tijdstip wordt toegepast is er in de praktijk veelal geen (waarneembaar) nadelig effect op de eindopbrengst. Tekst en foto's: Jan Geert Vedelaar 63 Landbouwcentrum granen Vlaanderen - Granen Oogst 2011 2 BEMESTING WINTERTARWE 2.1 Bekalking, basisbemesting en stikstofbemesting in wintertarwe W. Odeurs1, J. Bries1 Een beredeneerde bemesting is een belangrijke teelttechnische factor voor het bekomen van een rendabele en kwaliteitsvolle teelt van tarwe Wintertarwe. Het belangrijkste en grootste gewas voor de Oldambt-regio is tarwe. De zware zeeklei en het gematigde klimaat maakt het gebied zeer geschikt voor de teelt van tarwe, met hoge opbrengsten en een goede kwaliteit tot gevolg. Op ruim 300 hectare wordt voornamelijk wintertarwe verbouwd en soms wat zomertarwe EfficieNt28. Efficie-N-t 28 is een in Italië ontwikkelde stikstofmeststof met het doel om de stikstofefficiëntie te verhogen. Samenstelling: 28% Stikstof bestaande uit: 6% Ureum N en 22% Ureum Methanal N. <0,7% Biureet. Proeven in verschillende gewassen tonen een efficiënter gebruik van stikstof in de vorm van Efficie-N-t 28

Drilling winter wheat Challenger MT 765C + Kuhn ModulinerGraan telen in de Achterhoek kan wel degelijk

WINTERTARWE 2013 Kwaliteit Vroeg - rijpheid A B1 B2 C D Zeer vroeg ZEPHYR AREZZO RUSTIC VISAGE Vroeg BASMATI MENTOR STADIUM MEETING Half vroeg PROFILUS JOKE R BERGAMO EXPERT CARENIUS LEEDS MONTEREY Half laat LINUS RELAY . OORSPRONG: Kweker: RAGT semences Ingeschreven: Nederlandse. WINTERTARWE (volgens vroegrijpheid) De rustieke tarwe ! Bovenaardse wintertarwe ! Een succesverhaal ! Brood en granen ! De vroegste ! Opbrengst en kwaliteit ! Geheiligd zij zijn opbrengst ! Regelmaat Door het warme weer zijn er op dit moment vliegende bladluizen. Blijf de percelen met wintertarwe en wintergerstgoed controleren met de huidige temperaturen in verband met bladluizen en gerstevergelingsvirus Fence bevat 480 gram per liter flufenacet. Deze actieve stof is een belangrijke component voor de najaarsonkruidbestrijding in granen . Het is zeer effectief op gras-onkruiden zoals duist en windhalm, maar ook op breedbladige onkruiden als ereprijs is het bijzonder sterk. Fence is door zijn eigenschappen de ideale mengpartner voor Activus Super