Home

Medisch dossier Slingeland

Mijn Slingeland is het zorgportaal voor patiënten waar zij door in te loggen met DigiD toegang hebben tot delen van hun medisch dossier Mijn Slingeland biedt een zo volledig mogelijk overzicht van uw medische gegevens en uitslagen. Vanaf de start van dit zorgportaal (29 september 2016) zal uw medisch dossier op Mijn Slingeland zich vullen. Dat betekent dat u verslagen van afspraken van voor die datum niet in Mijn Slingeland ziet staan. Wilt u deze dossiergegevens wel graag inzien Mijn Slingeland is toegankelijk voor patiënten van 16 jaar en ouder. We willen patiënten de regie geven over hun ziekteproces. Het zorgportaal Mijn Slingeland past daar uitstekend bij, aldus Erwin Bomers, directeur Patiëntenzorg van het Slingeland Ziekenhuis. Patiënten hebben recht op inzage in het eigen medisch dossier Inloggen. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht. Bij Slingeland Ziekenhuis kunt u inloggen met uw DigiD

U heeft recht op inzage of kopieën van uw medisch dossier. Het originele medisch dossier blijft eigendom van het Slingeland Ziekenhuis. U kunt iemand machtigen om uw dossier in te zien of om kopieën aan te vragen. De aanvrager (partner, familielid, advocaat) dient dan uw schriftelijke machtiging te overleggen De Functionaris Gegevensbescherming is bereikbaar via informatiebeveiliging@slingeland.nl, en telefonisch via de receptie van het ziekenhuis. Inzage dossier Een patiënt heeft recht op het inzien van zijn/haar medisch dossier waarin gegevens staan die betrekking hebben op de behandeling. Er kunnen kopieën gemaakt worden van het dossier 0314-329911 In het Slingeland Ziekenhuis staan zo'n 1.600 medewerkers voortdurend klaar om patiënten kwalitatief hoogwaardige zorg te verlenen. Hierbij staan professionele behandelingen, een vriendelijke bejegening, korte wachttijden, goede voorzieningen en volledige informatie over de behandelingen aan de patiënt voorop 13 nov. 2019 - Mijn Slingeland en Mijn SKB zijn de online patiëntportalen van het dag, zeven dagen per week inloggen om hun medisch dossier digitaal te 11. hoe-werkt-mijn-slingeland.pdf - Bibliotheek Montferlan Medisch secretaresse polikliniek dermatologie. 16 tot 24 uur. Ben jij servicegericht, gastvrij en deskundig en kun je snel schakelen in een dynamische werkomgeving? Dan ben jij de medisch secretaresse die wij zoeken!' Waar ga je werken? Je gaat werken op de polikliniek Dermatologie, onderdeel van het cluster Snijdend

In het Slingeland Ziekenhuis zijn zo'n 120 specialisten werkzaam en vrijwel alle medische vakgebieden zijn vertegenwoordigd. Hoofdbehandelaar De medisch specialist is een arts die opgeleid is in een bepaald specialisme. Eén of meerdere specialisten kunnen een patiënt behandelen, maar een van deze specialisten is de hoofdbehandelaar Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem begon zelfs in 2016 al met een proef waarbij patiënten online een deel van hun medisch dossier kunnen inzien. Het gaat dan vooral om uitslagen van onderzoeken en verslagen van specialisten Als u besluit niet gereanimeerd te willen worden, dient u een afspraak te maken met uw medisch specialist. Dan kunt u uw wens toelichten. Vervolgens legt de medisch specialist uw wens vast in uw medisch dossier. Zo kan iedere zorgverlener in het Slingeland Ziekenhuis zien dat u niet gereanimeerd wilt worden Uw medisch dossier / EPD. Indien u bij een specialist onder behandeling bent of bent geweest, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling, vastgelegd in een medisch dossier. Dit dossier is eigendom van Franciscus Gasthuis & Vlietland

Informatie over Mijn Slingeland Slingeland Ziekenhui

Uw zorgverlener is verplicht een medisch dossier over u bij te houden. In dit dossier staan gegevens over uw gezondheidstoestand en welke onderzoeken en/of behandelingen er bij u zijn uitgevoerd. Het Slingeland Ziekenhuis kan uw medische gegevens ter inzage digitaal beschikbaar stellen aan zorgverleners van (een aantal) andere zorginstellingen die bij uw behandeling betrokken zijn Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en Archive-IT zijn al sinds 2008 verbonden met elkaar. Vanaf deze periode heeft Archive-IT een digitale werkomgeving ingericht, fysieke dossiers opgeslagen in het archief en zijn er al grote getalen fysieke dossiers gedigitaliseerd via Scanning on Demand en beschikbaar gesteld in de digitale omgeving.. Bijna volledig digitaa 8.4 Gedragscode van het Slingeland Ziekenhuis 9. Weer naar huis 9.1 Ontslag 9.2 Medicijnen 9.3 Vervoer 9.4 Controle of nabehandeling 9.5 Nazorg 9.6 Overdracht aan huisarts 9.7 Complicaties 9.8 Tevredenheidsonderzoeken en de suggestiekaart 10. Uw medisch dossier inzien en afspraken maken via Mijn Slingeland 11. Stichting Vrienden van het. Medisch dossier onder AVG. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht voor de gehele Europese Unie. Deze wet regelt hoe bedrijven en organisaties jouw persoonsgegevens verwerken en vervangt de Wet bescherming persoonsgevens (Wbp)

Mijn Slingeland: veel gestelde vragen Slingeland Ziekenhui

  1. Als patiënt van het Slingeland Ziekenhuis kunt u uw eigen medisch dossier inzien in het online zorgportaal Mijn Slingeland. Vijf tot tien dagen na de bloedafname staan ook de bloeduitslagen in uw dossier. Meer informatie over Mijn Slingeland vindt u op www.mijnslingeland.nl. Tevredenheidsonderzoeken en suggestiekaart
  2. g van uw persoonsgegevens een belangrijke zaak. De door u ingevulde gegevens op een sollicitatieformulier worden door de afdeling Personeel, Organisatie en Opleidingen en betrokken medewerkers van het Slingeland Ziekenhuis gebruikt voor de selectie en sollicitatieprocedure met betrekking tot de vacature waar u op reageert
  3. Het downloaden van je digitale dossier, zodat je het op je eigen computer of smartphone hebt, kan bijna nog nergens. Dat is wel de functie die portalen moeten hebben om in 2019 aan de wet te voldoen. Ernst Johannes bekijkt regelmatig het online medisch dossier van zijn zoon

Zorgportaal Mijn Slingeland gelanceerd Slingeland Ziekenhui

Openingstijden Maandag t/m vrijdag: 8.30 uur tot 17.00 uur Route Voor locatie Slingeland Ziekenhuis navigeert u naar: Kruisbergseweg 25 7009 BL Doetinche De medische wetenschap blijft onderzoek doen naar betere behandelingen van prostaatkanker. Het doel is om tot betere resultaten te komen met minder bijwerkingen voor de patiënt. Ook de vakgroep Urologie van het Slingeland Ziekenhuis neemt regelmatig deel aan medisch wetenschappelijk onderzoek DOETINCHEM - De medische staf en het managementteam van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem hebben het vertrouwen opgezegd in de enige overgebleven bestuurder Bijar Altalabani

1. Inzage in uw dossier U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere [ Mijn Slingeland en Mijn SKB zijn de online patiëntportalen van het Slingeland Ziekenhuis en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Mensen die patiënt zijn of zijn geweest bij een van de ziekenhuizen kunnen 24 uur per dag, zeven dagen per week inloggen om hun medisch dossier digitaal te bekijken

Eerstelijns Medisch Centrum De Raad - EMC De Raad

O Slingeland Ziekenhuis, Kruisbergseweg 25, Doetinchem O Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Beatrixpark 1, Winterswijk Dossierinformatie die u kunt verwachten: - Gebruik type implantaat U krijgt een bericht via e-mail of telefoon als de kopieën van het medisch dossier klaarliggen Mag ik mijn medisch dossier inzien? U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien of een kopie ervan te krijgen. Dat kan ook digitaal, bijvoorbeeld via een PDF op een USB-stick. Ook heeft u het recht om te weten wie er in uw dossier heeft gekeken (logging) Goed nieuws! Vanaf 01-07-2020 kunt u uw medisch dossier zelf online bekijken. In uw medisch dossier staat bijvoorbeeld: • het advies van de huisarts • de uitslagen van onderzoek • de lijst met uw medicijnen Op uw eigen telefoon of computer kunt u thuis deze gegevens over uw gezondheid zien. U heeft dan meer informatie [

Patiënten mogen u wel vragen om gegevens uit hun medisch dossier te verwijderen. Regels in Wgbo. In Nederland zijn de regels voor het bewaren van medische dossiers opgenomen in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo). Hierin is bepaald dat u medische dossiers 20 jaar moet bewaren Gaat u binnenkort op vakantie? Kijk welke adviezen en regels er zijn om corona te voorkomen. En lees andere tips om gezond te blijven op vakantie Patiënten hebben recht op inzage in het eigen medisch dossier. Om deze gegevens beter toegankelijk te maken binnen een beveiligde omgeving, kunnen zij een deel van hun medisch dossier nu ook online bekijken. Dit sluit aan bij de wens van minister Schippers om patiënten vóór 2019 direct toegang te geven tot hun medische gegevens Mocht u overstappen naar een andere huisarts, dan horen wij dit graag zo spoedig mogelijk. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat het overzetten van uw medisch dossier snel en soepel gaat. Mocht de reden van overstappen zijn uit onvrede, dan vernemen wij dit graag. Wellicht kunnen wij deze onvrede bespreekbaar maken en mogelijk wegnemen Informatie over medische incidenten moet verplicht deel gaan uit maken van het medisch dossier. Als een medisch dossier onvolledig is dan zal de rechter in geval van een schadeclaim, uitgaan van de stelling van de patiënt

Medisch dossier op de Apple Watch bij te houden. Skipr Redactie 17 maart 2015, 12:28. Het Slingeland zegt dat de samenwerkingsintentie naadloos past in de nieuwe koers van het ziekenhuis en hun regiovisie voor de Achterhoek Dit formulier is bestemd voor het aanvragen van een kopie van of inzage in uw medisch dossier. Voor het ophalen of inzien van de gegevens dient u naar een van de MKA groep locaties te komen en u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Versie 11-12-2020 Aanvraagformulier kopie medisch dossier/inzage medisch dossier Gegevens patiën Uw medische gegevens thuis bekijken. Hoe doet u dat? Bent u bij de huisarts geweest? Uw huisarts zet uw medische gegevens in zijn computer in uw medische dossier. Bijvoorbeeld: het advies van de huisarts de uitslagen van onderzoek de lijst met uw medicijnen U kunt uw medische gegevens daarna lezen in een app of op [ mijnLUMC. U wilt een duidelijk overzicht van uw behandelingen en inzicht in uw medische gegevens. Het vernieuwde patiëntportaal mijnLUMC helpt u hierbij. Snel en veilig. Thuis, onderweg en in het ziekenhuis

Daarvoor hebben wij een online omgeving gemaakt, speciaal voor u als patiënt: mijnAmphia. Altijd en overal kunt u in mijnAmphia uw medische gegevens vinden. U leest bijvoorbeeld over uw afspraken in het ziekenhuis of over uw onderzoeken, medicijnen of allergieën. Deze gegevens bij elkaar noemen we uw medisch dossier. Let op Het Slingeland Ziekenhuis, onlangs uitgeroepen tot meest patiëntvriendelijke ziekenhuis van Nederland, wil patiënten meer betrekken bij hun behandelproces en gezondheid. Bomers ervaart dat patiënten daar écht behoefte aan hebben. Ze vragen bijvoorbeeld steeds vaker om gezondheidsgegevens uit hun dossier

Inlogge

Slingeland Ziekenhuis - patiëntfolder: Uw rechten en

Rechten & Plichten Slingeland Ziekenhui

  1. Uw dossiers Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Zo legt uw huisarts vast wat uw klachten zijn en hoe hij u behandelt. Uw apotheker vermeldt in uw dossier welke medicatie u krijgt en of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen. Uw zorgverleners hebben die informatie nodig om u de [
  2. Opening twee aparte huisartsencentra voor patiënten met verdenking op corona Gepubliceerd op : 17-03-2020 Laatst bijgewerkt op: 17-03-2020 Huisartsen in de West en Oost Achterhoek openen in samenwerking met de beide ziekenhuizen twee centra voor de huisartsenzorg aan inwoners met klachten die mogelijk op besmetting met Corona wijzen
  3. De medisch specialisten van het Slingeland Ziekenhuis zien de ontspoorde fusie met lede ogen aan. Dit gaat ten koste van de gezondheidszorg voor de inwoners van de Achterhoek,.
  4. Artsen snuffelden in medisch dossier collega Skipr Redactie 25 april 2014 , 06:10 Twee longartsen van het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop hebben donderdag een officiële waarschuwing gekregen omdat ze in het medisch dossier van een collega hebben gekeken
  5. medisch dossier wordt dan door uw arts/zorgverlener persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe arts/zorgverlener worden overgedragen. Beid

Specialismen Slingeland Ziekenhui

SKB-ziekenhuis niet blij met komst vaatpoli Slingeland in Oost-Achterhoek Het Slingeland Ziekenhuis uit Doetinchem is van plan in Groenlo een poli te openen. Tanja Kits 18-05-21, 14:4 Laboratorium Slingeland Ziekenhuis. In verband met Coronamaatregelen is het momenteel NIET mogelijk om bloed te laten prikken bij ons op de praktijk. Binnen Doetinchem kunt u terecht op de volgende locaties: Hof van Cambridge Hof van Cambridge 4 Doetinchem. Alle dagen open: ma, woe, vrij 10.00-11.00 uur op di en do van 8.00-9.00 uur Info over medische afkorting. Resultaten van 8 zoekmachines! Pagina 1 van circa 169.000 resultaten voor medische afkorting - 0.012 sec MKA groep planbare kaakchirurgie. MKA groep is een keten van zelfstandige kaakchirurgische behandelcentra die verspreid is over de Zeeuwse eilanden, West-Brabant, Zuid-Holland en Gelderland. Zo brengen we de zorg weer dicht bij u. Onderstaand vindt u een overzicht van onze locaties Gegevens medisch dossier inzien, aanpassen of vernietigen. Zorgverleners, zoals een ziekenhuis of een huisarts, moeten van elke patiënt een medisch dossier bijhouden. In een medisch dossier staan alle gegevens over uw behandeling. Bijvoorbeeld onderzoeksuitslagen of (verwijs)brieven aan een specialist of huisarts

Mijn Slingeland Inloggen - Beveiligde

Medisch secretaresse polikliniek dermatologie Slingeland

Welkom op het cliëntportaal van Rivas. Om uw medische gegevens in te zien logt u in met DigiD. Om een afspraak te maken met de specialist logt u in met het verwijsnummer 94 dialysecentra in Nederland8.7. 8. Op dit moment zijn er binnen ZorgkaartNederland 94 dialysecentra in Nederland bekend. Het gemiddelde cijfer van alle dialysecentra in Nederland is een 8.7 op basis van 166 waarderingen. Lees meer Lees minder Uw medisch dossier Geschillencommissie ziekenhuis Schadevergoeding Uw vraag, compliment, tip of klacht Radiologische beelden opvragen dat is waar wij bij Amphia voor staan. Wij willen patiënten de beste medische en verpleegkundige zorg bieden, zo dicht mogelijk bij huis. Facebook Youtube Instagram linked -in.label. Behandeling van bacteriële infecties. 2.6 uit 5 - 17 beoordelingen. De behandeling van een bacteriële infectie hangt af van de precieze oorzaak. De huisarts kan antibiotica voorschrijven Het LUMC is een centrum van medische vernieuwing, dat de patiëntenzorg wil verbeteren door wetenschappelijk onderzoek. Lees meer op lumc.nl

Medisch specialisten Slingeland Ziekenhui

Eigen patiëntendossier online inzien Mens en Gezondheid

Slingeland Ziekenhuis - patiëntfolder: Niet reanimeren en

Medisch Dossier, Bloed prikken; Terug Drs. S . Dodemont Maastricht University Medical Center+; 2010 - 2014 Opleiding tot Mohs' micrografisch chirurg, Maastricht University Medical Center+; 2009 Arts-assistent Plastische Chirurgie, Slingeland Ziekenhuis Doetinchem; 2007 - 2008 Arts-assistent Chirurgie, Slingeland. Je kunt besmet raken met een bacterie. Dit heet een bacteriële infectie en hier kun je erg ziek van worden. Bacteriën zijn organismen die uit slechts een enkele cel bestaan en onder de microscoop zichtbaar zijn als kleine staafjes (bacillen), bolletjes (kokken), spiraaltjes (spirillen) enzovoort. Bacteriën ( cellulitis , roodvonk, TBC. HMC is werkzaam in het hart van Haaglanden vanuit drie locaties: HMC Antoniushove, HMC Bronovo en HMC Westeinde. Via contact en adres vindt u alle iformatie over bezoekadressen, routebeschrijving, parkeren, openbaar vervoer. Telefoon: 088 979 79 00. Postadres: Postbus 432, 2501 CK Den Haag

Medisch mondneusmasker per woensdag 14 juli voor iedereen verplicht in Bernhoven. Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus stijgt in Nederland. Daarom heeft Bernhoven besloten om de preventieve coronamaatregelen opnieuw aan te scherpen Medisch Spectrum Twente | Topklinisch Ziekenhuis. Open. Stel uw vraag aan de afdeling. Heeft uw vraag te maken met (een afspraak bij) een bepaalde afdeling, dan kunt u het best direct contact opnemen met de afdeling. Bekijk het overzicht van alle specialismen en centra. (053) 487 20 00

Uw medisch dossier - Franciscus Gasthuis & Vlietland

De oorzaak van een kalknagel is schimmel, vaak is dat de zogenaamde dermatofyten schimmel. De schimmelnagel is onschuldig en kan erfelijk bepaald zijn. Een kalknagel kan worden behandeld door laserbehandeling of medicijnen. Wanneer je last blijft houden van schimmelnagels kun je het beste contact opnemen met jouw huisarts Welkom op de website van onze huisartsenpraktijk in Halle! In Huisartsenpraktijk Halle werkt een team van huisartsen, praktijkondersteuners en assistentes samen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. We vinden het belangrijk dat u bij ons terecht kunt met al uw vragen over uw gezondheid. Voor vragen over het Corona-virus zie de [

Medisch Spectrum Twente. t.a.v. afdeling <afdelingsnaam>. Postbus 50 000. 7500 KA Enschede. T (053) 487 20 00. 112 voor noodgevallen. Hieronder vindt u de verdere mogelijkheden om in contact te komen met MST Mondziekten, kaak-, aangezichtschirurgie. Onze polikliniek heeft als officiële benaming Mondziekten, Kaak - en Aangezichtschirurgie. De meeste mensen zullen ons kennen als de polikliniek kaakchirurgie. De kaakchirurg onderzoekt en behandelt afwijkingen aan mond, kaak-en aangezicht. Dat kunnen aangeboren afwijkingen zijn, maar ook bijvoorbeeld. Medische microbiologie Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie N. Neurologie Nierziekten Nucleaire geneeskunde O. Obesitascentrum Oogheelkunde Orthopedie P. Palliatieve zorg Pathologie Pijngeneeskunde Plastische chirurgie Podotherapie Psychiatri Vaatchirurgie is een deelspecialisme van Chirurgie. De afdeling Vaatchirurgie van OLVG werkt samen met het BovenIJ ziekenhuis in het Vaatcentrum Amsterdam. Daarnaast werken onze chirurgen ook nauw samen met de vaatchirurgen in het AMC en het VUmc. Hierdoor hebben wij een 24-uurs dekking voor patiënten met een acuut probleem aan de aorta

Slingeland Ziekenhuis - patiëntfolder: Toestemming voor

Tags: DigitaleZorgGids, inzage medisch dossier Patiënten lezen graag de aantekeningen van hun dokter kopte het NvtG onlangs. Een Harvard onderzoek naar het programma OpenNotes wijst uit dat zij meer controle over de geleverde zorg ervaren, hun kwaal beter begrijpen en therapietrouwer zijn De psycholoog moet uw gegevens tenminste 10 jaar lang in een dossier bewaren. Indien de behandeling afgelopen is, gaat het dossier in het archief. Als andere hulpverleners gegevens willen over u, moet u daarvoor schriftelijk toestemming geven. Ook kinderen vanaf 12 jaar dienen daarvoor toestemming te geven

Slingeland Ziekenhuis gaat volledig digitaal Archive-I

Het Saxenburgh Medisch Centrum heeft 130 bedden. Er werken ruim 1.750 medewerkers in het ziekenhuis, waarvan ruim 100 medisch specialisten en tal van verpleegkundig specialisten, arts-assistenten, co-assistenten, huisartsen-in-opleiding, regieverpleegkundigen, physician assistents, verpleegkundig specialisten, roomservicemedewerkers, diëtisten, maatschappelijk werkers, psychologen. Het Slingeland ziekenhuis heeft in zijn strategische plan het Glazen ziekenhuis opgenomen. over het verkorten van de wachttijd bloeiden op. Veilige uitwisseling van patienten informatie via Fax en digitaal dossier liep nog erg stroef. Infertiliteit stress medische procedures en keuzes Loss Feelings Adjustmen

Uw opname in het Slingeland Ziekenhui

Bezoekadressen. Streekziekenhuis Koningin Beatrix Beatrixpark 1 7101BN Winterswijk. phone 0543 54 44 44. Buitenpoli Eibergen (Hageman Medisch Centrum) J W Hagemanstraat 46- Slingeland Ziekenhuis. Hazekamp: 'Het Slingeland Ziekenhuis staat voor een aantal grote uitdagingen, onder meer op het gebied van vastgoed en financiën. Ik ben blij dat ik mij vanuit een bestuurlijke rol voor het ziekenhuis kan inzetten de komende periode, zodat we verder kunnen bouwen aan een sterk Slingeland Ziekenhuis' Op ziekenhuis.nl vind je begrijpelijke informatie over ziektebeelden, behandelingen, onderzoeken en medicijnen. Ook kun je hier eenvoudig alle ziekenhuizen in Nederland vinden Sylvia Brink | Voorst, Gelderland, Nederland | Medisch secretaresse bij Slingeland Ziekenhuis | Wie zoekt naar een organisatietalent, dienstverlener en multitasker pur sang, is op zoek naar mij! | 143 connecties | Homepagina, profiel, activiteit en artikelen van Sylvia weergeve Jeroen Weijers | Nieuwegein, Utrecht, Nederland | Directeur Medisch Specialistisch Coöperatief bij Slingeland Ziekenhuis | Na mijn studie Algemene Economie ben ik in 2008 begonnen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. | 500+ connecties | Homepagina, profiel, activiteit en artikelen van Jeroen weergeve