Home

Loonplafond

Betekenis-definitie loonplafond: Peil waar boven het loon

 1. loonplafond: Peil waar boven het loon niet mag stijgen, een maximum voor lonen. Vaak is dat loonpeil vastgelegd in regels, wetten of afspraken tussen sociale partners. Voorbeeld 'Het openbreken van het loonplafond voor overheidsmanagers is geen optie
 2. loonplafond o maximaal niveau tot waar het loon mag stijgen; Meer informatie. Zie Wikipedia voor meer informatie. Gangbaarheid. Het woord loonplafond staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie
 3. Loonplafond. 1) Peil waar boven het loon niet mag stijgen. Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/Loonplafond/1

Bedragen en loonplafonds van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. In het kader van de arbeidsongeschiktheid kunnen de uitkeringen variëren volgens uw persoonlijke situatie. Om het bedrag of de loongrens van de uitkeringen te kennen, gebruik de linken in de linkerkolom van deze pagina. Inhoudszone 1. De bedragen en plafonds zijn bijgewerkt tot 1. Plafond pensioen: Maximaal loon voor de pensioen-berekening voor loontrekkende. Plafond Z.I.V.: Maximaal loon berekening invaliditeit ziekte-ongeval privé-leven. Plafond arbeids-ongeval: Maximaal loon berekening invaliditeit arbeidsongeval. Maximum-bedrag van de werkgevers-bijdragen gestort voor een IPT t.v.v. een werknemer NL>EN: loonplafond NL>EN: inhoudelijk NL>EN: chrysotiel NL>EN: aan Bod komen NL>EN: koolstofvoetafdruk NL>EN: Aan bod komen NL>EN: Zelflozende kuip NL>EN: verdrag NL>EN: geld terug-bon NL>EN: hoektand NL>EN: pinacholylalcohol NL>EN: met hevige passie NL>EN: hoofdingang NL>EN: ingewikkel De Kamercommissie Sociale Zaken heeft vandaag unaniem, op de onthouding van N-VA na, een wetsontwerp goedgekeurd dat het loonplafond voor de pensioenberekening van zowel werknemers als. Vertaling API; Over MyMemory; Inloggen.

loonplafond - WikiWoordenboe

LOONPLAFOND - definitie - Encycl

 1. Uw brutoloon per dag mag bijvoorbeeld niet een bepaald bedrag, 'grensbedrag' genoemd, overschrijden. Het grensbedrag van het loon hangt af van de datum van het begin van uw arbeidsongeschiktheid, invaliditeit, moederschapsrust, werkverwijdering, geboorteverlof of adoptieverlof
 2. Het loonplafond zorgt ervoor dat organisatoren deze zomer veel meer coaches moeten zoeken. De Vlaamse Sportfederatie bevestigt dat heel wat clubs en organisatoren vandaag in onzekerheid leven
 3. Het algemeen loonplafond voor educatief verlof / Vlaams opleidingsverlof zal voor het schooljaar 2020 - 2021 is vastgelegd op 2.987 euro.. Ter herinnering, educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof geeft aan werknemers het recht om met behoud van hun normale loon een aantal uren afwezig te zijn voor het volgen van opleidingen
 4. g van dinsdag in de Commissie Sociale Zaken over de verhoging van het loonplafond voor de pensioenberekening bij werknemers. Tegen 2024 zal dit plafond - dat in 2020 60.027 euro bruto bedroeg - met 9,86% gestegen zijn, exclusief de index en de welvaartsaanpassingen
 5. imum-en maximumpensioen en het plafond van pensioenberekening
 6. Als arbeidsongeschikte werknemer stemt de uitkering die u ontvangt tijdens uw periode van invaliditeit overeen met een percentage van uw brutoloon per dag, met het loonplafond als grensbedrag.. Dat vergoedingspercentage varieert volgens uw gezinssituatie.. Het bedrag van uw uitkering kan worden gerevaloriseerd volgens de duur van uw arbeidsongeschiktheid
 7. imumbedrag van het loon dat men moet genieten om als.

Bedragen en loonplafonds van de

De vergoeding in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid is wettelijk vastgelegd op 90% van het basisloon (met beperking tot het wettelijke loonplafond). Indien u niet voor de verzekering arbeidsongevallen excedent (aanvullende wet) heeft gekozen, wordt het basisloon dat gebruikt wordt voor de berekening in geval van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid beperkt tot het wettelijk. Volgens De Clerck start de zoektocht van Proximus naar een nieuwe CEO met een handicap door het loonplafond van 650.000 euro. De raad van bestuur heeft meer verantwoordelijkheid gekregen en kan de. Het plafond voor 2020 bedraagt € 60.026,75 (in 2019 bedroeg dit € 58.446,94). Op 1 januari 2021 bedraagt het maximum wettelijk pensioen als alleenstaande € 30.819,93 en als gezinshoofd € 38.524,91. Deze bedragen zijn vastgesteld aan index 147,31. MAXPNW2021 i=147,31 corr met 0,98. DFORLON2021 corr met 0,98 Vlaamse Sportfederatie vreest tekort aan sportmonitoren op zomerkampen. De Vlaamse sportfederatie, de koepelorganisatie van Vlaamse sportclubs, vreest een tekort aan gediplomeerde trainers en monitoren tijdens de zomer. Begin dit jaar werd door de federale regering een loonplafond vastgelegd voor verenigingswerk

Toch een loonplafond voor medewerkers in de semipublieke sector? Geschreven op 7 november 2017 • Auteur: Hugo de Boef. De WNT. Het wetgevingstraject van de Wet normering topinkomens (WNT) is niet zonder slag of stoot gegaan: de wet zoals die er nu uitziet is inmiddels vier keer aangepast en bevat diverse. De coronacrisis heeft grote financiële gevolgen. In Spanje ziet La Liga zich zelfs genoodzaakt om een lager loonplafond op te leggen voor de rest van het seizoen

Contassur — Indexering van de plafonds op 1/1/202

Proximus Loonplafond bij Proximus ter discussie na vertrek CEO Dominique Leroy Dominique Leroy vertrekt als CEO bij Proximus. Mogelijk speelde haar loon een rol Sportkampen op de helling door loonplafond overheid. Als uw zoon of dochter ingeschreven is voor een sportkamp deze zomer, dan is het nog onduidelijk of dat zal kunnen doorgaan. Over heel. Ook het maximumpensioen stijgt. Ons jaarloon telt immers maar mee tot een bepaalde grens. Die grens wordt in 2021 verhoogd met 2,38%. Tot 2024 zal het loonplafond elk jaar verhoogd worden, tot een totale stijging van 9,86%. Vanaf 2021 zal het pensioen van zelfstandigen op dezelfde manier worden berekend als dat van werknemers U kunt het 'Handboek Loonheffingen 2020' downloaden. In het handboek vindt u informatie over de loonheffingen voor 2020. De informatie uit de Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 is in het handboek verwerkt. Gebruik naast het handboek de bijlage. Daarin staan alle coronamaatregelen die in 2020 voor de loonheffingen golden Mino Raiola wil met Erling Braut Haaland loonplafond doorbreken. Mino Raiola is momenteel op tournee door Europa met de diensten van Erling Braut Haaland in de aanbieding. De supermakelaar is van.

Dit loonplafond werd op 1 juli 2010 met ruim € 4.000 verhoogd, nl. van € 19.831 naar € 24.000 per jaar (CAO van 24.02.2010, art. 2, § 1). Betekenis. Aan een bediende die meer verdient en die met een privé-vervoermiddel naar het werk komt, moet u geen woon-werkvergoeding betalen. U mag het wel, maar u moet het niet Het loonplafond loslaten kan een manier zijn om de pensioenuitkeringen te verhogen en het verzekeringsprincipe in het pensioensysteem te versterken. Pensioen- en begrotingsexperts zijn sceptisch. Die voorstellen leveren gewoon niet genoeg op om de kostprijs te compenseren, stelt Marjan Maes

Het Fonds Sociale Maribel 331 verdeelt en controleert de maribeldotatie in de Vlaamse welzijns-en gezondheidssector. Het structureel budget 2019 bedraagt 21.800.000€. Hiermee kan bijkomende werkgelegenheid gecreëerd worden voor 511 vte. Bij stijging van de maribeldotatie zal de raad van beheer de verdeling van de bijkomende middelen vastleggen Als arbeidsongeschikte werknemer bedraagt de uitkering die u tijdens uw periode van primaire ongeschiktheid ontvangt, 60 % van uw brutoloon per dag, met het loonplafond als grensbedrag.. U wordt vergoed in de 6-dagenweekregeling: u ontvangt een uitkering voor de dagen van maandag tot vrijdag en voor de zaterdag, ongeacht uw arbeidsregeling vóór uw arbeidsongeschiktheid

Princiepsakkoord over loonplafond met 'punten' bij BNPP Fortis. Twee van de drie vakbonden zijn principieel akkoord met een loonplafond van 4.700 euro bruto bij BNP Paribas Fortis. Alles erbovenop. Voor overheidsbedrijven geldt echter een loonplafond van 650.000 euro, wat voor De Clerck betekent dat Proximus bij de zoektocht naar een vervanger met een handicap start. Er kan geen sprake zijn. Arbeidsongevallen voor 2020. Voor 1 januari 2020 werd het basisjaarloon vastgesteld voor: de jongere, ouder dan 18 jaar, die een door de middenstand georganiseerde beroepsopleiding tot ondernemingshoofd volgen. De plafondbedragen van toepassing voor 1 januari 2020 zijn terug te vinden in onderstaande tabel. 193.002 F./j

loonplafond - Vertaling Nederlands-Engel

Voor 2019 is het loonplafond 58.446,94 euro voor een volledig jaar. Een werknemer is 65 jaar, moet hij verplicht op pensioen gaan? Neen, het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd betekent niet dat de werknemer verplicht op pensioen moet gaan Poen scheppen in China is voorbij: bond voert loonplafond in om nationale ploeg te helpen Mousa Dembélé speelt bij Guangzhou R&F, Marouane Fellaini bij Shandong Luneng. ma 14 december 2020 14:5

Loonplafond betaald educatief verlof schooljaar 2020-2021? Datum: 2/10/2020 Afdeling: Flash. Bij de opname van betaald educatief verlof hebben uw werknemers recht op hun al dan niet begrensd loon tijdens de uren dat ze van het werk afwezig zijn om hun opleiding te volgen. Het in aanmerking te nemen loonplafond word jaarlijks herzien Het loonplafond van 290.000 euro, dat onder meer zorgde voor het vertrek van Bpost-topman Johnny Thijs, berust op een gentlemen's agreement en werd nooit in wet gegoten In België is een felle discussie ontbrand over het voorstel topsalarissen bij de overheid te beperken tot 290.000 euro. Aanleiding is de uitspraak van Bpost-topman Johnny Thijs, die 1,1 miljoen. Het optrekken van het loonplafond voor de CEO's van overheidsbedrijven is een onzinnige discussie, want ze heeft ons nooit belet goede kandidaten te vinden voor de NMBS en Proximus

Verhoging van loonplafond voor pensioenberekening in

 1. ique Leroy pleit Stefaan De Clerck, voorzitter van de raad van bestuur van telecombedrijf Proximus, ervoor om het loonplafond voor de CEO aan te passen. Haar opvolger mag wat hem betreft, meer verdienen
 2. 'Loonplafond voor ceo's mag niet in steen gebeiteld staan' 19/08/2019 om 16:40 door Marjan Justaert Koen Van Gerven stapt op bij Bpost
 3. Het derde ontwerp betreft de aanpassing aan de welvaart van het loonplafond. Dit ontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, heeft tot doel om de verhogingscoëfficiënten zo aan te passen dat het loonplafond vanaf 1 januari 2022 met een bijkomende 2% verhoogd wordt
 4. Het koninklijk besluit van4 april 2019 stelt voor het academiejaar 2018-2019 het loonplafond voor het betaald educatief verlof officieel vast op 2.928 euro[1]. Het koninklijk besluit treedt retroactief in werking op 1 september 2018. Dit bedrag geldt voor de periode van 1 september 2018 tot 31 augustus 2019. Ter herinnering, de vaststelling van het loonplafond is een federale bevoegdheid.
 5. imumpensioenen verhogen op 1 juli met 2%. Deze verhoging komt bovenop de verhogingen die door de

Loonplafond - Nederlands - Frans Vertaling en Voorbeelde

Loonplafond voor berekening van uitkeringen tijdelijke werkloosheid op 1 juli 2021 verhoogd . Tijdelijk werklozen van wie het loon hoger is dan het plafond dat gebruikt wordt om het bedrag van de uitkeringen te berekenen, krijgen een verhoging. Afbeelding De meest in het oog springende is een loonplafond voor voetballers. Binnenlandse spelers mogen nog maximaal 1,2 miljoen euro bruto per jaar verdienen, voor buitenlandse spelers ligt het plafond op.

loonplafond - Vertaling Nederlands-Fran

 1. Rijmwoordenboek LOONPLAFOND 605 rijmwoorden in Van Dale Rijmwoordenboek. Rijmen op LOONPLAFOND. Wat rijmt er op LOONPLAFOND
 2. Meteen na het vertrek van zijn voorganger begon een discussie over het loonplafond van de CEO bij bpost. Dat ligt op 650.000 euro plus een variabele bonus. Volgens bepaalde experts is dat te laag. In een televisie-interview gaf Van Avermaet aan dat hij met het loonplafond bij bpost geen probleem heeft
 3. De uitkeringen naar aanleiding van een arbeidsongeval voor loontrekkenden worden in 2020 berekend op basis van een geïndexeerd loonplafond van 44.817,89 euro. De invaliditeitsuitkeringen naar aanleiding van privé-ongeval of ziekte worden becijferd op een loonplafond van 44.957,86 euro

Het loonplafond voor het academiejaar 2020-2021 voor het betaald educatief verlof of het Vlaams opleidingsverlof wordt nu ook officieel vastgelegd op 2.987 euro. Het koninklijk besluit dat het plafond invoert, treedt retroactief in werking op 1 september 2020. Dit bedrag geldt voor de periode van 1 september 2020 tot 31 augustus 2021 Deze verzekering is nuttig voor werknemers die meer verdienen dan het wettelijk loonplafond. Zij vermijden zo een belangrijk inkomensverlies bij een arbeidsongeval. 3. Privéleven. Deze verzekering dekt ook de ongevallen van uw werknemers in hun privéleven. 4. Gewaarborgd loo Gelet op het loonplafond en de spreiding over vijf jaar, zal de vrijstelling sociaal passief in het eerste aanslagjaar maximaal EUR 253 per werknemer bedragen. Deze vrijstelling zal vervolgens jaarlijks toenemen en zal vanaf het vijfde aanslagjaar jaarlijks EUR 1 267 per werknemer kunnen bedragen, mits er geen aanpassing gebeurt van het. Sinds 1 januari 2021 trad de nieuwe wet op het verenigingswerk in voege. Die legt clubs een loonplafond op van 532,50 euro per maand voor hun trainers en sportmonitoren. Dat bedrag is na één week coachen op een sportkamp al bereikt. En dat terwijl heel wat sportmonitoren normaal tijdens de zomervakantie minstens vier kampweken begeleiden Een werknemerspensioen wordt berekend op basis van je geleverde prestaties. Elk jaar dat je gewerkt hebt, levert 1/45ste van je pensioen op, want voor een volledige loopbaan heb je nog steeds 45 gewerkte jaren nodig. Kom je daar niet aan, dan zal je een breukdeel krijgen

Lonen werknemers Federale Pensioendiens

Loonplafond betaald educatief verlof schooljaar 2019-2020 voorgesteld Datum: 31/10/2019 Afdeling: Flash Wanneer een werknemer een aantal uren educatief verlof opneemt, dient zijn loon te worden doorbetaald door de werkgever Voor wie een onvolledige loopbaan heeft, is vanaf 01/01/2021 een gewaarborgd minimumpensioen voorzien in verhouding tot de loopbaanbreuk op basis van onderstaande bedragen: Gezinspensioen: 19.882,56. Alleenstaandenpensioen: 15.911,04. Overlevingspensioen: 15.698,40 Het loonplafond dat geldt voor de pensioenberekening van de werknemers zal met 1,7 procent worden verhoogd. Welvaartsenveloppe. De maatregelen kaderen in de welvaartsenveloppe 2017-2018 en voeren het interprofessioneel akkoord uit dat de sociale partners enkele maanden geleden overeenkwamen Aangezien het loonplafond in 2017 gelijk was aan 26.250 EUR, diende de werkgever niet tussen te komen in de kosten van zijn privé-vervoer. Uw dossierbeheerder zal contact met u opnemen indien de stijging een invloed kan hebben op uw tussenkomst in de vervoerskosten van uw werknemer(s) Loon- en arbeidsvoorwaarden. Hieronder vindt u de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden voor de bedienden tewerkgesteld in het paritair subcomité 209, voor de bedienden in de metaalindustrie). Het is binnen dit Paritair Comité dat de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden, per collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO), worden vastgelegd

Loonplafond in Premier League De Engelse Premier League kiest voor een eigen financieel fairplaymodel, waarmee ze de uitgaven van de clubs willen beperken. Er komt een plafond voor spelerslonen. Deze ingreep kan gevolgen hebben voor clubs als Manchester City en Chelsea,. Ook het loonplafond dat wordt gebruikt voor de pensioenberekening van de werknemers wordt verhoogd met 1,7%. Deze maatregelen zullen een impact hebben op het pensioenkapitaal dat binnen de 80%-regel mag worden bereikt. Deeltijds pensioen. De regering plant de invoering van een gedeeltelijk pensioen De Vlaamse sportfederatie, de koepelorganisatie van Vlaamse sportclubs, vreest een tekort aan gediplomeerde trainers en monitoren tijdens de zomer. Begin dit jaar werd door de federale regering een loonplafond vastgelegd voor verenigingswerk. Monitoren zouden daardoor slechts één week per maand een sportkamp kunnen begeleiden vooraleer ze dat loonplafond bereiken Wat is de betekenis van loonplafond? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord loonplafond. Door experts geschreven loonplafond Onze databank bevat de volgende beschrijving(en) van loonplafond loonplafond (het - (onz) mv -s) inkomensgrens, inkomenslimiet. In België is er gesteggel over het loonplafond van toplui. Het nieuwsblad: NMBS vindt geen commercieel directeur door loonplafond

Het loonplafond zorgt ervoor dat organisatoren deze zomer veel meer coaches moeten zoeken. De Vlaamse Sportfederatie bevestigt dat heel wat clubs en organisatoren vandaag in onzekerheid leven. De federale regering moet snel werk maken van een wijziging van het loonplafond, zegt woordvoerder Robin Ramakers Het loonplafond, dat met andere woorden een uitstekend CEO vijf jaar niet leek te deren, is geen handicap, maar een zegen! Natúúrlijk keert een semi-voormalig staatsbedrijf flink meer dividend uit dan de BEL20 gemiddeld, maar leest u vooral verder. U zult merken dat ik mw. Leroy niks kwalijk neem Werkgever? In het 'Handboek Loonheffingen 2020' vindt u alles over de loonheffingen voor 2020. De 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2020' is in het handboek verwerkt De hoogte van de werkloosheidsuitkering verandert afhankelijk van hoelang je werkloos bent en zal in principe dalen . Deze geleidelijke daling gebeurt op twee niveaus: op het niveau van het loonplafond dat dient als basis voor de berekening van de uitkering, en op het niveau van het percentage dat gebruikt wordt voor deze berekening

‘Loonplafond voor ceo’s mag niet in steen gebeiteld staan

Verhoging loonplafond voor berekening pensioen

Geen hard loonplafond voor unieke tv-toppers 01 juli 2009 16:35 01-07-09 16:35 Laatste update: 01 juli 2009 17:28 Update: 01-07-09 17:28 Delen via Whatsapp Delen via Facebook Delen via Twitter. Berekening wettelijk pensioen voor werknemers. Het bedrag van het wettelijk pensioen wordt berekend op basis van: de loopbaan, het beroepsinkomen Na zes jaar zit een ic-verpleegkundige aan zijn loonplafond van 3911 bruto per maand. Dat is als je fulltime werkt, maar het is een heel zware baan, dus de meeste verpleegkundigen willen of. De eigenaar van de ROM-website verdiende $ 30.000 per jaar - nu is Nintendo $ 2,1 miljoen schuldig. In zoomen / De perceptie van de kunstenaar over de reactie van Nintendo op het korte vonnis. De werkloze eigenaar beval de gesloten ROM-distributiesite om Nintendo $ 2,1 miljoen aan schadevergoeding te betalen nadat hij zichzelf had geprobeerd. België ruziet over loonplafond overheid Bpost-topman Johnny Thijs Beeld ANP. In België is een felle discussie ontbrand over het voorstel topsalarissen bij de overheid te beperken tot 290.000 euro

Duitse voetbaltop wil loonplafond in Europese competitiesLoonplafond en maximum drie extra mandaten voor SpGlazen Loonplafond?Doorbreken loonplafond Proximus: PVDA eist hoorzitting - PVDAMaximum 3 miljoen euro per jaar: China voert loonplafond

Loonplafond (art. 46ter KB/WIB) De maximale bruto-bezoldiging die in aanmerking mag genomen worden om de vrijstelling te berekenen, wordt bepaald op: 100 % van de schijf van 0,01 EUR tot 1.500 EUR; 30 % van de schijf van 1.500,01 EUR tot 2.600 EUR Dat betekent een hoger pensioen voor zowel werknemers als zelfstandigen. Voor werknemers en zelfstandigen zijn er vanaf 2021 vier opeenvolgende verhogingen van het loonplafond voorzien. Tegen 2024 zal het loonplafond met 9,86% gestegen zijn ten opzichte van het bedrag inzake het loonplafond voor het jaar 2020 Sociaal Fonds Sociale Maribelvoor de Socioculturele Sector van de Vlaamse Gemeenschap. 1. Voorwaarden om te kunnen genieten van een socialemaribelsubsidie: De werkgever valt onder PC 329.01 (RSZ-kengetal 262) en volgt deze loon- en arbeidsvoorwaarden. De werkgever leeft de door het fonds vooropgestelde procedures strikt na