Home

Kaatsen Arum

KV Willem Westr

  1. Om toch wat meer te kunnen kaatsen, gaan wij op 5 zondagen extra competitiekaatsen. Te weten: zondag 5 juli, 26 juli, 16 augustus, 6 en 27 september. We starten 13.00 uur en de opgave voor zondag 5 juli is t/m donderdagavond 2 juli 20.00 uur op whatsapp 06-17363169 of via de mail op kvwillemwestra@hotmail.com. Ook voor informatie kun je via bovenstaande kanalen contact opnemen
  2. Johan Okkinga en Tuno Schurer beginnen een kaatsschool in Arum. In goede samenwerking met Kv Willem Westra zal begin volgend jaar april de kaatsschool van start gaan. Foto: kaatsmuseum KNKB, Johan Okkinga begint kaatsschoo
  3. Kaatsvereniging Arum bestaat 125 jaar, maar kan dat niet vieren. In Arum zijn ze teleurgesteld dat de jubileumviering van de kaatsvereniging in het dorp niet door kan gaan. De vereniging bestaat 125 jaar en zou dit jaar groots uitpakken met een diversiteit aan activiteiten. Maar door de coronacrisis hebben ze alles moeten afzeggen
  4. Mede georganiseerd door kaatsvereniging Willem Westra Arum onder leiding van de heer Johan Weerstra. Er werd in 3 categorieën gekaatst nl. Jongens A-klasse, Jongens B-klasse en Meisjes
  5. De komende anderhalve week is er veel kaatsen in Arum. Komende woensdag is de Sieger Goinga partij voor Jongens KNKB. Zondag volgt een KNKB wedstrijd voor Welpen Jongens en Meisjes en 7 juli is het tijd voor het Pearke-Keatsen. zie voor opgave e.d.: www.kvwillemwestra.n

27. Roan Hein Joostema Minnertsga, Jan Bauke Tolsma Arum, Rick Poortstra Sint Jacobiparochie. 28. Jan Hof Franeker, Justin van Dijk Arum, Jan Sjouke Weewer Sexbierum. 29. Albert Feenstra Exmorra, Hendry Steigenga Exmorra, Auke Geert Ybema Gaast. 30. Jan Tijtsma Anjum, Hielke Beijering Hijum, Wiebe Dijkstra Anjum. 31 Loting NK Pupillenjongen 2021 in Arum KNKB kaatsen | De winnaars van zaterdag 26 en zondag 27 juni 202 1. Jesse Kroondijk Sint Annaparochie, Roeland van der Ploeg Ferwert en Jolt Vollema Peins 2. Allard van Wigcheren Berltsum, Jeroen de Boer Spannum en Wessel Hilverda Winsum 3. Jisse Kempe Kaatsen. Terug Spelregels; Historie; Wallball. Terug Spelregels; Internationaal. Terug Jeu de Pelote; Kaatsacademie. Terug Cursussen. Terug Kaatstrainer 2; Kaatstrainer 3; Kaatstrainer 4; Scheidsrechter; Inschrijven opleidingen; Trainingsmogelijkheden kaatsscholen 2021; Kaatsblessures; Sponsoren/Partners. Terug Hoofdsponsoren; Businesspartner; Suppliers; Wallballsponsoren; BordClu

Kaatsschool in Arum - KNK

  1. © Martin de Jong | CONTACT | e.mailadres: martindejongfotografie@home.nl aangesloten bij de Nederlandse Sport Pers | NS
  2. Ook voor dit jaar staan de Arumer Feesten in het teken van gezelligheid, goede muziek en een fijne sfeer, maar de Arumer Feesten staat ook voor sport en spel. Dit jaar zullen de Arumer Feesten plaatsvinden van 26 tot en met 29 juli 2019. In 2018 zijn we begonnen met het online verkopen van kaarten voor de zaterdagavond
  3. Voor de MERKE Partijen: Klik hier voor de keurmeesterlijst Zaterdag 17 juli Aanvang: 11.00 uur De Vries Scheepsbouw Makkum Partij KNKB Heren Hoofd Kl. d.e.l. & HP & Co Parti
  4. Het partuur van Marten Bergsma heeft 'de generale repetitie voor de PC' gewonnen. In de finale van het hoofdklasse-kaatsen in Aarum versloeg Bergsma met Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar het partuur van Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. Het werd 5-1 en 6-4. Kijk hier naar het laatste eerst van de partij
  5. ARUM Nieuws WUNSERADIEL Friesland Nieuwsdorp.nl | Bejaarde bokspromotor Arum (89) haalt keihard uit naar ex-president Trump | Willem Westra en 125 jaar kaatsen in Arum | Basisschool in Arum kort ontruimd: ``Steek geen vuurwerk meer af bij onze school`
  6. Willem Westra en 125 jaar kaatsen in Arum 15 september 2020, 08:34 • Sport KV Willem Westra uit Arum is een van de meest vooraanstaande kaatsclubs van Fryslân
  7. PC (kaatsen) Kaatsfestijn in Franeker (1953) ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de permanente commissie van de Franeker Kaatspartij. De PC is een kaatswedstrijd die jaarlijks wordt gehouden in Franeker. De afkorting PC verwijst naar de Permanente Commissie der Franeker Kaatspartij, opgericht in 1853, die sinds 1854 de wedstrijd.

Daarnaast is er een actief verenigingsleven (onder andere kaatsen, voetbal en tennis). Ook voor watersportliefhebbers is Arum een prima dorp, in de nabije omgeving zijn voldoende jachthavens om uw boot een thuishaven te geven en vandaar uit Friesland per boot te ontdekken. Arum kunt u ook van verschillende kanten binnenvaren Kaatsen Arum Dames Hfd VF 2019. Kaatsen Arum Heren Hfd klasse VF 2019. 34 images. Finale kaatsen Arum Heren Hfd klasse VF 2019. PC Parturen 2019. 15 images. PC Parturen 2019. PC Keats-Off 2019. 85 images. PC Keats-Off 2019. Kaatsen Warga Dames Hoofdklasse VF... 56 images. Kaatsen Warga Dames Hoofdklasse VF 2019

Kaatsvereniging Arum bestaat 125 jaar, maar kan dat niet

De nieuwste tweets van @knk Het dorp Arum: Arum is een levendig en ondernemend dorp met ca. 1.000 inwoners en fraaie huizen. Het dorp heeft een rijk verenigingsleven met o.a. voetbal, gymnastiek, cultuur, theater, kaatsen en een ijsbaan. Arum is gunstig gesitueerd nabij de Waddenzee, Bolsward, Harlingen, Franeker en Leeuwarden KNKB Media doet via website,Twitter, Facebook en Instagram verslag van deze wedstrijden. Volg ons vandaag via onze kanalen. We wensen alle deelnemers veel succes en plezier toe net als topkaatser Marten Bergsma #keatsen #kaatsen #nkpupillen #demagievankaatse

Locatie: Arum is een levendig en ondernemend dorp met 1.000 inwoners en fraaie huizen. Het dorp heeft een rijk verenigingsleven met o.a. voetbal, gymnastiek, cultuur, theater, kaatsen en een ijsbaan. Arum is gunstig gesitueerd nabij de Waddenzee, Bolsward, Harlingen, Franeker en Leeuwarden. Amsterdam ligt op circa een uur rijden afstand Kaatsvereniging Willem Westra, Arum (1) Sterk, Leeuwarden [etc.] (1) Breuker, Dronryp [Dronrijp] (1) Kaatsvereniging Het Centrum, Oude Leije (1) S.F. Frysk Ynstitút oan de Ryksuniversiteit, Grins [Groningen] (1) Kaatsvereniging Oostergo, Dokkum (1) Rubadour, Leeuwarden (1) Kaatsvereniging St.-Anne/Drie spul is út, St.-Annaparochie (1

Video: Schoolkaatsen in Arum - KV Willem Westr

Veel kaatsen! - Nieuws - Arum-friesland

Arum is een levendig en ondernemend dorp met 1.000 inwoners en fraaie huizen. Het dorp heeft een rijk verenigingsleven met o.a. voetbal, gymnastiek, cultuur, theater, kaatsen en een ijsbaan. Arum is gunstig gesitueerd nabij de Waddenzee, Bolsward, Harlingen, Franeker en Leeuwarden. Amsterdam ligt op circa een uur rijden afstand Vandaag het NK van de pupillen! Pieter, Bauke Jetze en Yde wonnen de eerste omloop met 5-1 6-2 in Arum. Lotte-Ytsje, Ilse en Idwer kaatsen het NK in Berlikum en verloren de eerste omloop met 5-1 6-2

Aanmeldingen. Als het allemaal door kan gaan verwachten we de inschrijving van het Lanenkaatsen voor het weekend van 10, 11 en 12 september begin augustus te openen. Volg het nieuws op onze site voor meer info. Deelnemers 2019. Totaal aanmeldingen: 342, getoond 100 per pagina. Voornaam Competitie Kaatsen René van der Veen Ald Rij 8 8822 Arum T: 06-51577537: Gymnastiekvereniging Sparta Dyotta Goedbloed Sytzamaweg 17 8822 VB Arum T: 0517-642341 E: gvsparta@live.nl . Kaatsvereniging Willem Westra Suwarda Vis-Algra Baardebuorren 26 8822 WR Arum T: 0517-641604 In de achttiende eeuw was ook het kaatsen al een onderdeel van het feest. Kroegbaas Sybe Obbes was volgens Tolsma een groot liefhebber van de kaatssport. Zo kondigde hij in een advertentie aan dat er in 1793 op pinkstermaandag in Arum een kaatspartij werd georganiseerd Wat is kaatsen? Kaatsen is een balspel van 2 teams, waarbij het ene team de opslag verzorgt en de andere partij vanuit het perk de retourslag. Beide teams kunnen punten scoren. Met een opslagbal (onderhandse slagbeweging met blote hand naar het perk) kun je direct punten maken; met een retourslag vanuit het perk (bovenhands of onderhands, meestal met handschoen) kun je door ver te slaan. Check & Save federatiekaatsen voor jeugd in Witmarsum Onder wisselende omstandigheden vond zaterdag 24 juni het kaatsen voor jeugd van federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum in Witmarsum plaats. Naast welpen, pupillen en schooljeugd kaatsten de jongens categorie deze dag ook mee. De jeugd kaatste in afdelingsverband. In totaal telde de lijst 39 parturen over 7 verschillende categorieën, een.

Kaatsen voor de krans! KV de Kolk organiseerde afgelopen zaterdag 29 mei een kaatspartij voor haar allerjongsten leden. Er hadden zich maar liefst 32 kinderen van Ouwe-Syl en Nije -Syl opgeven, die de strijd met elkaar aangingen. Verdeeld in 4 categorieën waren de kaatsers aan elkaar gewaagd en werd er spannend gekaatst 1909: 1: Franeker: D. Ferwerda: A. Smidts: Y. Aukema: 2: Arum: J. Bruinsma: A. Menage: D. Kuipers: 3: Pingjum: J. Reitsma jr. O. Postma: K.Y. Feenstra: 4: Oosterend.

Corrie en Fiera Europees kampioen wallball under 17 Nederlan wint internatnionaal spul famkes Easterein famkes ofdieling. Hja winne de tredde priis. Ferlieze de finale mei 5-3 6-0 fan Warkum. Imke wint mei har partoer yn' e dames haadklasse yn Arum de earste priis. Tineke Dykstra is op deselde wedstriid 3e. Bauke Eerste kransen vergeven bij KV Cannegieter. Terwijl er in het nagelnieuwe clubgebouw in Balk nog hard werd gewerkt aan de afwerking, streed de jeugd van kaatsvereniging Cannegieter maandag om de eerste kransen van het seizoen. Berber van der Zee en Sverre Stobbe gingen ermee aan de haal

Het dorp Arum heeft ongeveer 1100 inwoners en ligt op een afstand van 7-10 km van de steden Harlingen, Franeker en Bolsward. Openbaar vervoer is aanwezig middels de buslijn Heerenveen-Harlingen. Het dorp heeft een grote Spar zelfbedieningswinkel voor de dagelijkse inkopen, twee lagere scholen en verder biedt het dorp goede sportfaciliteiten (tennis, voetbal en kaatsen) De afdeling 'Dirk de Zee' uit Tzunnmarum en Arum moesten tegen elkaar kaatsen. Nu bleek bij de aanvang van den wedstrijd dat één der spelers van Tzummarum niet gerechtigd was voor de Tzummarumers uit te komen. Hij had namelijk, zoals voorgeschreven was in de statuten, zijn domicilie niet in dit dorp. Toch werd er gespeeld

Parturen 2020 - kaatsen

Loting NK Pupillenjongen 2021 in Arum KaatsNieuws

Wedstrijdlijst heren 2e klasse Hurdegaryp dd - kaatsen

Kaatsen is een verzamelnaam van balsporten, waarbij de spelers de bal met de handpalm zodanig proberen te slaan, dat deze door de tegenpartij niet geldig kan worden geretourneerd. Kaatsen is een van de oudste nog beoefende balsporten. Sla linksaf de Monnikerweg in richting Arum.. Kaatsen Federatie partij. 25/05/2019 27/05/2019. Afgelopen zaterdag 11 Mei is de eerste Federatie partij weer gespeeld in Gaast. Inez Bosch (Arum) & Fenna Cuperus (Bolsward) Pupillen Jongens 1e prijs verliezersronde Jan Friso Anema (Arum) & Edwin Arjen Yska (Bolsward ARUM Het dorp Arum heeft ongeveer 1200 inwoners en ligt op een afstand van 7-10 km van de steden Harlingen, voetbal en kaatsen). Het geheel ligt uitstekend gesitueerd ten opzichte van de snelweg. De Afsluitdijk ligt op nog geen tien minuten rijden en Amsterdam op circa zestig minuten

Arumer Merke (Programma) - Nieuws - Arum-friesland

Heeft u een speciale gelegenheid en wilt u zelf genieten van het feesten, evenement, club, team, bedrijf, etc., maar u wilt dit wel op foto vastleggen, dan kan X-lent for you het voor u regelen. We maken alles naar uw specifieke eisen en wensen. Wilt u meer informatie mail dan naar Info@X-lent.nl of kijk op www.x-lentfotografie.nl K.v. de trochsetters - kaatsvereniging ee. Vvv sjirk de wal, een kaatsvereniging waar naast kaatsen op niveau ook de gezelligheid belangrijk is. Kaatsvereniging sla raek uit broeksterwoude met de wedstrijdagenda, uitslagen, links, historie, enz. Internetgemeentegids clubgids voor informatie over cubs Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is Arum - Arum-Frieslandnl - Nieuws uit Arum Friesland en omstreken website Trefwoorden: trailer grutte obe partij,spelregelavond kaatsen,veel arumers op de lanen,achlum-arum partij,de oanrin grote winnaar schoolkaatsen,arum gedegradeerd!,vergoeding reiskosten voortgezet onderwijs,arum i Update: 07-12-2020 HET AANBOD BIJ JOU IN DE BUURT Achlum - Berltsum - Bitgum / Bitgummole - Boksum - Deinum / Blessum - Dongjum / Boer - Dronryp - Franeker - Herbaijum - Hitzum - Ingelum - Marsum - Menaam - Minnertsga - Nij Altoenae - Oosterbierum / Klooster Lidlum - Oudebildtzijl - Peins - Ried - Schalsum - Sexbierum / Pietersbierum - Skingen / Slappeterp - Spannum - St.- Annaparochie - St.

Home - KNK

Hommertsers winnen NK-kaatsen in Berlikum – Jutrijp-HommertsArum - Arum-Friesland

PC (kaatsen) Kaatsfestijn in Franeker (1953) ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de permanente commissie van de Franeker Kaatspartij. Kaatswedstrijd in Franeker in 1924 PC in 1903 De PC is de naam van de kaatswedstrijd die jaarlijks wordt gehouden in Franeker. 198 relaties: Arum (plaats), Cholera, Dronrijp, Eerste Wereldoorlog. ARUM Arum is gunstig gelegen op circa 7 minuten rijden van Bolsward, Harlingen, Franeker én de Afsluitdijk. De Randstad is ligt op uur rijden van Arum. Het is een dorp met alle basisvoorzieningen, zoals een supermarkt, basisschool, café en twee restaurants. Daarnaast is er een actief verenigingsleven (onder andere kaatsen, voetbal en tennis)

Kaatshistorie - Zoeken

Tag: #kaatsen. 16/04/2021 16/04/2021 door KV Cannegieter. Start jeugdtraining en competitie. Alle jeugdleden gaan vanaf de maandag 19 april weer trainen. De categorie welpen hebben training van 17:15 tot 18:30 uur. Zaterdag was er een extra federatiewedstrijd in Arum Tag: kaatsen Sportbijlage LC maandag: Verhalen kaatsen en autosport. 27 juni 2017 Gerard Bos Laat een reactie achter. Je kon mijn meldingen erover al lezen op Facebook en Twitter en de digitale stukken vinden via de site van de Leeuwarder Courant, maar de uitgebreide verhalen stonden afgelopen maandag natuurlijk in de sportbijlage van de LC Arum: Jan Bouke Tolsma: Kevin Jaarsma: Jan Schurer: 09 augustus 2012 - 1ste priis foar Frentsjer. De jongens keatsers fan Kv Jan Bogtstra út Frentsjer, Kars Zeinstra, Allard Hoekstra en Christiaan de Haan hawwe de 110-de edysje fan de FREULE yn Wommels wûn Willem Westra (Arum, 18 april 1862 - Leeuwarden, 21 februari 1923) was een Nederlandse onderwijzer en sportbestuurder in de provincie Friesland.. Leven en werk. Westra werd in 1862 in de Friese plaats Arum geboren als zoon van Sikke Riemers Westra en Aafke Willems Jagersma. Westra werd onderwijzer in Franeker kaatsnieuws.nl De onafhankelijke nieuwsbron op het gebied van kaatsen Hier vindt u het laatste nieuws informatie over kaatswedstrijden kaatsers lotingen en de wedstrijdagend

Kaatsen Arum 280719 - Images Martin de Jon

Arumer Feesten 2019 - HET tentfeest van Frieslan

HOME WAT IS KAATSEN? ARTIKELEN BIOGRAFIEËN KLASSEMENT OVER ONS LINKS HELP CONTACT. Wie weet meer? Hieronder ziet u foto's waarvan de informatie geheel of gedeeltelijk ontbreekt. Via het reactieformulier dat u ziet wanneer u op een foto klikt, kunt u ons aanvullingen sturen Hobo String Band. 9 november 2019, Herberg De Gekroonde Leeuw in ARUM. Progressieve country rock en Engelse folk muziek Kaatsen Arum 280719 185 images: NFM It Heidenskip 270719 138 images: SKS Skûtsjesilen Grou 270719 66 images: SKS Loting Grou 260719 53 images: Fierljeppen IJlst 240719 49 images: Boerebrulloft Joure 240719 183 images: Zomerijs Thialf shorttrack 230719 26 images: SCHAATSHISTORIE 19 images Arum: 2-5 2-6: Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet. kaatsen. Berichtnavigatie Zondag 27 juni a.s wordt de Sieger Goinga partij, vrije formatie KNKB-wedstrijd voor Jongens gehouden in Arum. Er staan 21 partuur op de lijst. Aanvang 10.00 uur NK-Pupillen jongens En dan kijken we al even vooruit naar volgende week Zaterdag 3 juli

Het kaatsen is niet iets typisch Fries trouwens het wordt in 50 verschillende landen gespeeld. Maar de regels verschillen nogal. Maar laten we eerst eens gaan kijken hoe het ooit allemaal is begonnen. De succesvolste plaatsen waren Harlingen 37 overwinningen en Arum met 30, Pingjum 26 en Leeuwarden met 25 overwinningen kaatsen. Startpagina met links en informatie over kaatsen

Home [kv-makkum.nl

In de derde omloop treft Tzummarum het partuur van Arum (Joh.Yetsinga, H. Schaafsma en H.J.Ypma). Het eerste eerst is voor Arum. Daarna wint Tzummarum viermaal achtereen een eerst bij de stand 6-6. De eindstand is 5-1 en 6-0 in het voordeel van Tzummarum. Daarmee zit het Tzummarumer partuur in de prijzen, er zijn nog zes parturen over Hier vind u een compleet overzicht met de beste sites over kaatsen Kaatsen - Bangmapartij Heren Hoofdklasse Afdeling 2016. X-lent for you; 1-5-2016; 27 foto' 17-07-2020 Kaatswedstrijd KF De Trije Doarpen. Vrijdagavond kon er weer gekaatst worden bij KF de Trije Doarpen. Er kon gekaatst worden door leden en niet leden, om iedereen in deze vreemde tijd toch de mogelijkheid te bieden om te kunnen kaatsen Dat het de stad van het kaatsen is, wordt wel duidelijk. Op het kaatsveld in de stad staan alle schoolkinderen klaar voor de kaatsles. Het slechte weer van gisteren is helemaal vergeten. We passeren Hitzum, Achnum, Arum en Kimswerd op weg naar de Afsluitdijk

Partuur Marten Bergsma wint 'generale repetitie voor PC

Kevin Jaarsma, de beste voetballer van Arum e.o. Afgelopen vrijdag 13 december stond er een prachtig artikel van journalist Johann Mast (met een mooie foto van Simon Bleeker) over Kevin Jaarsma in de Leeuwarder Courant. Kevin Jaarsma droeg de shirts van Feyenoord, SC Heerenveen, Cambuur en een trits aan amateurclubs Geert van Tuinen is kaatsverslaggever, kaatsliefhebber én kaatscriticus. In de serie 'Geert fileert' is niemand veilig. Een paar keer in het kaatsseizoen neemt hij de kaatsers, de bestuurders of coaches op de hak. Geert analyseert, bekritiseert en fileert de kaatswereld. Dus pas op! Foto: Omrop Fryslân, Oane Hoekstra ARUM Arum is gunstig gelegen op circa 7 minuten rijden van Bolsward, Harlingen, Franeker én de Afsluitdijk. De Randstad is ligt op uur rijden van Arum. Het is een dorp met alle basisvoorzieningen, zoals een supermarkt, basisschool, café en twee restaurants. Daarnaast is er een actief verenigingsleven (onder andere kaatsen, voetbal en tennis) Sverre Stobbe, Ruben Hendrix en Pieter Haantjes troffen in Arum het partuur van Makkum. Na een prachtige strijd wonnen de drie met 5-4 6-2 van het kaatsdorp. De wedstrijd had zoveel van ze gevraagd dat de tankjes in de tweede omloop leeg waren. Witmarsum, winnaar van de derde prijs, stuurde het drietal terug naar Balk Foto's Tzum VR1 - Twijzel VR1. Lieuwe Bosch in Nieuwsbericht. 11-10-2020 22:46. Afgelopen zaterdag speelden wij thuis tegen SC Twijzel. We begonnen om kwart voor 4. Tzum begon de wedstrijd goed, met een paar pogingen van onder andere Marrit en Jildau. Het einde van de eerste helft ging het wat minder goed bij Tzum

Kaatsen: De winnaars van van 19, 20 en 21 mei 2018Hobo String Band Herberg De Gekroonde Leeuw ARUM, 09-11-19