Home

Discriminatie huidskleur

Discriminatie vanwege afkomst, huidskleur of ras is verboden en al jarenlang de meest voorkomende grond bij discriminatieklachten die binnenkomen bij antidiscriminatiebureaus (ADB's). Ongeveer de helft van de discriminatieklachten dat binnenkomt bij Bureau Discriminatiezaken gaat hierover Discriminatie kan iedereen treffen maar de meeste meldingen worden gedaan door mensen met een migratieachtergrond of een donkere huidskleur. Dit betreft ongeveer de helft van de klachten, zowel bij de ADV' s (53%) als de politie (51%) Solidair tegen discriminatie om huidskleur. 2 juni 2020 -. Het moet afgelopen zijn met racisme en discriminatie om huidskleur in Nederland en de wereld. COC Nederland staat solidair met slachtoffers en de vele mensen en organisaties die oproepen tot actie na de moord op de zwarte Amerikaan George Floyd in Minneapolis Mensen met een zwarte huidskleur ervaren in Europa nog steeds discriminatie en worden lastiggevallen vanwege hun huidskleur. Dat blijkt uit een onderzoek bij 6000 zwarte mensen in verschillende EU-lidstaten door FRA*, het mensenrechtenagentschap van de Europese Unie. Ook in België blijft de situatie voor die groep zorgwekkend, weet Unia

In Nederland mag iedereen geloven wat hij of zij wil. Of geen geloof hebben. Een voorbeeld van discriminatie op grond van deze redenen kan zijn: een moslima die geen hoofddoek mag dragen op het werk. Ras Met ras wordt hier bedoeld: huidskleur, afkomst, nationale of etnische achtergrond. Discriminatie op deze grond mag niet Ruim een kwart van alle Nederlanders heeft in 2018 discriminatie ervaren, blijkt uit het meest recente onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau ( SCP ). Het SCP maakt onderscheid in. Dat betekent niet dat we ongelijkheid op basis van afkomst en huidskleur kunnen negeren. Racisme en discriminatie komen voor op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en in het onderwijs. De overheid moet een maatschappij-brede visie ontwikkelen op de aanpak van racisme en discriminatie Discriminatie in beroep of bedrijf wegens ras (waaronder ook huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming), godsdienst, levensovertuiging, geslacht, hetero- of homoseksuele gerichtheid of lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap is strafbaar als overtreding Racisme is een vorm van discriminatie dat al een tijdje erg in het nieuws staat. Bij racisme gaat het om ongelijk behandeld worden op basis van je ras. Vaak draait het ook om huidskleur. In Amerika is veel politiegeweld tegen mensen met een donkere huidskleur

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Dit betekent dat ook racisme,dus iemand anders behandelen omdat je iemand minder waard vindt om b.v. zijn afkomst of huidskleur, verboden is Ook als werkgever ontkom je niet aan vooroordelen. Ontdek wat jij kunt doen op Discriminatie.nl Racisme en discriminatie niet alleen het probleem van witte Nederlanders. Opinie Vooral witte Nederlanders worden naar voren geschoven als racisten die discrimineren op basis van huidskleur.

Racisme, afkomst, huidskleur - Bureau Discriminatiezaken

 1. atie vanwege hun herkomst of huidskleur. Opvallend, want nagenoeg alle andere meldingen van discri
 2. en Jaap een sollicitatiegesprek met een donkere jongen (Ta Joela) die ze op basis van zijn huidskleur niet aannemen.M..
 3. atie ervaren, blijkt uit recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau
 4. atie gaat vaak over huidskleur. Ongewenst onderscheid op basis van etniciteit in Europa is in eerste instantie
 5. atie en wat institutionele discri

Discriminatie op grond van herkomst en huidskleur helft

Discriminatie is iemand ongelijk behandelen vanwege kenmerken die er niet toe doen. Bij discriminatie denk je misschien snel dat het gaat om huidskleur en afkomst. Dat komt inderdaad vaak voor, maar het is niet de enige vorm van discriminatie. In de meeste landen - ook in Nederland - verdienen vrouwen vaak minde Racisme betekent dat sommige mensen vinden dat mensen met een andere huidskleur of afkomst minder waard zijn, alleen maar omdat ze een andere huidskleur of afkomst hebben. Volgens het racisme zouden er verschillende mensenrassen zijn en zou het ene ras belangrijker dan het andere ras zijn. Iemand beoordelen op geloof, geslacht, seksualiteit of een overtuiging is geen racisme, maar discriminatie Ontdek wat jij kunt doen op Discriminatie.nl. vooroordelen over mensen met een donkere of lichte huidskleur, of vooroordelen over mannen of vrouwen. Kies een onderwerp: huidskleur leeftijd geslacht Discriminatie is iemand ongelijk behandelen vanwege kenmerken die er niet toe doen. Bijvoorbeeld vanwege huidskleur, godsdienst, leeftijd of seksuele voorkeur. Discriminatie komt overal voor. Ook in Nederland,terwijl het verboden is volgens de Grondwet. Het is de meest voorkomende schending van mensenrechten in de wereld. Discriminatie van Roma in Europa Roma's zijn een volk dat rondtrekt, [

Racisme, afkomst, huidskleur - Bureau Discriminatiezaken

Solidair tegen discriminatie om huidskleur - COC Nederland

 1. atie. Maar, laat ik het dicht bij mezelf houden. Ik begrijp niet zo goed waar het goed voor is, discri
 2. atie beschrijft dat elk jaar de meeste discri
 3. atie op arbeidsmarkt: 'Ze serveren waardevolle ouderen af' 04 augustus 2020 06:20 Aangepast: 06 augustus 2020 14:55
 4. atie als iemand of een bepaalde groep mensen anders wordt behandeld op grond van kenmerken die er niet toe (mogen) doen. HIJ WEL, MAAR IK NIET WAT IS DISCRIMINATIE? De Nederlandse wet beschermt burgers op de volgende gronden (redenen van discri

In België huidskleur nog steeds een obstakel Uni

Iedereen, ongeacht huidskleur, religie of seksuele voorkeur, moet zich welkom voelen in het voetbal. Iedereen welkom. Daarom steunen de KNVB, Eredivisie CV, Coöperatie Eerste Divisie samen met het gehele voetbal en minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de campagne: 'Voetbal is van iedereen, zet een streep door discriminatie' Je huidskleur haalt je altijd in: slavernij vroeger en discriminatie nu. Onze vriendin Danielle had gisteren even geen tijd voor Jacques Chirac en Dominique de Villepin. Terwijl de president en. In Nederland wordt veel gedaan om discriminatie te voorkomen en te verminderen. Maar welke aanpak is effectief? En wat moet je juist niet doen bij het bestrijden van discriminatie op het gebied van etniciteit, huidskleur en religie Racisme en discriminatie is een wereldwijd probleem. Ook in Nederland hebben volwassenen en kinderen hiermee te maken. Soms duidelijk en soms verborgen dus wordt ook in Nederland geprotesteerd. Racisme is een vorm van discriminatie en heeft in Nederland vaak te maken met huidskleur, migratieachtergrond, religie en taal

Wat is discriminatie? Rijksoverheid

 1. atie in de sport voor, bijvoorbeeld als iemand een lidmaatschap van een sportclub geweigerd wordt om haar of zijn huidskleur. Ook lopen lhbti'ers (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen en transgender of intersekse personen) in de sportwereld nog regelmatig tegen een gebrek aan acceptatie aan
 2. Als hele jonge baby's zich een eerste indruk vormen van mensen in hun omgeving, speelt huidskleur dan een rol? We verklappen het maar vast: absoluut niet. Ma..
 3. atie op grond van handicap te verbieden met betrekking tot alle aangelegenheden betreffende alle vormen van werkgelegenheid, waaronder voorwaarden voor de werving, aanstelling e
 4. atie naar migratieachtergrond afgenomen. Mensen met een migratieachtergrond maken
 5. atie: elke handeling waarbij verschillende categorieën mensen ongelijk worden behandeld. De etnische achtergrond of huidskleur van burgers mag namelijk bij de beslissing tot staande houden een rol spelen als hiervoor een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat
 6. atie. Discri
Jurisprudentie rond discriminatie | Werk & Veiligheid

De stand van het land: Discriminatie en racisme zijn op de

Discriminatie is het anders behandelen, achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van (persoonlijke) kenmerken. Denk aan afkomst, geslacht, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte Ruim de helft van de meldingen ging over discriminatie op basis van herkomst of huidskleur. Dit aantal steeg fors, van 318 meldingen in 2019 naar 944 meldingen in 2020 De meeste meldingen gingen over discriminatie wegens huidskleur of afkomst. In coronatijd werden Aziatische Nederlanders meer nageroepen en uitgescholden Discriminatie onder kinderen. In Nederland worden kinderen dagelijks gediscrimineerd op hun afkomst of uiterlijk. De impact hiervan is enorm. Als ouder kun je een positieve bijdrage leveren aan het beeld dat je kind heeft over discriminatie. Waar komt discriminatie bij kinderen vandaan en wat kun je als ouder eraan doen

Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van kenmerken die er helemaal niet toe doen, zoals afkomst, huidskleur, sekse, geloof, seksuele voorkeur of handicap. Deze kenmerken zeggen immers niets over de capaciteiten van mensen. Als iemand als koerier geen baan krijgt omdat hij of zij geen rijbewijs heeft, is dat volkomen terecht Neen, discriminatie is iemand ongelijk beoordelen of behandelen op basis van afkomst, geloofsovertuiging, handicap en niet op basis van wie die persoon echt is.. Als iemand op basis van nationaliteit, afkomst, huidskleur of cultuur gediscrimineerd wordt, noemen we dit racistische discriminatie. En racisme dan? Racistische discriminatie is 1 vorm van racisme Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Artikel 1 is een vrij algemene bepaling. In een rechtszaak van de ene burger tegen de andere kan het artikel niet makkelijk worden ingeroepen Heb je te maken met discriminatie bij het zoeken van een huurwoning? Word je niet uitgenodigd voor een bezichtiging vanwege je huidskleur of afkomst, seksuele voorkeur, omdat je een handicap hebt of andere persoonlijke reden Neem dan contact met ons op. De klachtbehandelaars van RADAR, bieden een luisterend oor, geven informatie en bespreken samen met jou mogelijke vervolgstappen Met name discriminatie op grond van herkomst (huidskleur en afkomst) werd meer gemeld. 20 procent van de meldingen die bij antidiscriminatiebureaus binnenkwamen gingen over de arbeidsmarkt

Institutioneel racisme in Nederland Wiardi Beckman Stichtin

Discriminatie vooral op grond van afkomst/ huidskleur In 2017 is het aantal discriminatiemeldingen op grond van afkomst/huidskleur weer het hoogst. Op basis van deze discriminatiegrond kwamen volgens 392 meldingen binnen, waarvan 191 meldingen over anti-zwart racisme en 55 meldingen over discriminatie van 'mensen met een Noord-Afrikaans uiterlijk' Diversiteit en discriminatie Discriminatie Ons gedrag laten beïnvloeden door vooroordelen en negatieve beeldvorming over groepen en mensen i.p.v. op basis van eigen kenmerken v d persoon 3 wetten: Antiracismewet: huidskleur,etc.. Antidiscriminatiewet: meer algemener, gaat ook over huidskleur maar ook seksuele voorkeur,. het racisme. Het idee dat je eigen ras beter is dan die van iemand anders. Discriminatie op basis van afkomst, of huidskleur. Momenteel protesteren veel mensen over de hele wereld tegen racisme. de discriminatie. Iemand op basis van zijn of haar afkomst, ras, geloof, seksuele geaardheid of leeftijd oneerlijk behandelen

Discriminatie - Wikipedi

Als de politie iemand aanhoudt vanwege zijn huidskleur, taal of ras, is er sprake van etnisch profileren. Dat is een vorm van discriminatie en dus verboden. Toch komt het regelmatig voor. Hoe kijkt de politie naar etnisch profileren? Dat wil Samea (16) graag weten, daarom gaat ze in deze aflevering van KNOW SHIT met Tussenuur-host Cesar op zoek naar een antwoord op deze vraag Discriminatie kan zich voordoen op tal van maatschappelijke terreinen, zoals op de arbeidsmarkt, in de horeca of op straat. Naast allochtone Nederlanders, kunnen ook autochtonen discriminatie op grond van hun huidskleur, geloof of etnische herkomst ervaren. Ook de aard van discriminatie Voorrang op basis van huidskleur De resultaten van die positieve discriminatie, een omstreden omschrijving, waren de afgelopen tijd goed zichtbaar wanneer sprake was van spanningen zoals in Minneapolis, Atlanta en Chicago: het wemelde er van de zwarte burgemeesters als Lori Lightfoot, rechters, aanklagers, advocaten, hoofdcommissarissen van politie, enzovoort Specifieke aanpak van discriminatie op grond van afkomst, huidskleur, religie, seksuele gerichtheid, geslacht, leeftijd en handicap of chronische ziekte Zoals in de aanbiedingsbrief en in het in bijlage I opgenomen Nationaal actieprogramma tegen discriminatie al is aangegeven, zet het kabinet zich ervoor in om, vanuit de gedachte dat veel va Afkomst en huidskleur op no. 1 Een groot deel van de klachten en meldingen, te weten 957 (79%), is sterk beïnvloed door incidenten en voorvallen die een aanjagende werking hadden op de brede maatschappelijke discussie over racisme en discriminatie

Wat is discriminatie? - Anti-Discriminatie

Alle artikels over het onderwerp huidskleur op Knack.be. Rachel Dolezal, de blanke vrouw die zich jarenlang vermomde als gekleurde vrouw, heeft ontslag genomen als voorzitster van een. Deze brochure geeft praktische informatie hoe discriminatie op grond van afkomst, huidskleur, leeftijd, handicap, seks of seksuele voorkeur tegen te gaan. Met tips over wat je zelf kunt doen om discriminatie tegen te gaan en om een situatie in te schatten : is er sprake discriminatie of niet Keer op keer als enige uit de rij worden gehaald op de luchthaven, terwijl andere passagiers gewoon door kunnen lopen. Na een oproep vorig jaar, ontvingen het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) en collega-antidiscriminatievoorzieningen regelmatig soortgelijke meldingen van reizigers met een donkere huidskleur of migratieachtergrond Meldpunt Discriminatie: antizwart racisme is alledaags, overal én onderbelicht. Het is een onder­belichte vorm van discriminatie die te weinig aandacht krijgt van onderzoekers en instanties. Afkomst en Huidskleur op no. 1 Een groot deel van de klachten en meldingen, te weten 957 (79%), is sterk beïnvloed door incidenten en voorvallen die een aanjagende werking hadden op de brede maatschappelijke discussie over racisme en discriminatie

Discriminatie spreekbeurt - Handige informatie voor jouw

In Limburg kwamen de meeste meldingen binnen van discriminatie op grond van huidskleur: 45 procent. Dan volgt godsdienst met 27 procent. Van de 133 meldingen die hierover binnen zijn gekomen, gaan er 131 over de islam. Zo'n 11 procent van de meldingen die de ADV kreeg gaan over handicap of chronische ziekten. Coronaviru Discriminatie kan zich voordoen op tal van maatschappelijke terreinen, zoals op de arbeidsmarkt, in de horeca of op straat. Naast read more allochtone Nederlanders, kunnen ook autochtonen discriminatie op grond van hun huidskleur, geloof of etnische herkomst ervaren Statement discriminatie. Wij onderschrijven de door de ABU opgestelde gedragsregels om arbeidsmarktdiscriminatie te voorkomen. Bent u van mening dat wij ons niet of niet volledig houden aan deze gedragsregels ter voorkoming van ongelijke behandeling of voelt u zich onjuist behandeld, dan vragen we u dit aan ons kenbaar te maken bij ons via het.

Neen, dat is niet hetzelfde.Racisme is een veel voorkomende vorm van discriminatie waarbij iemand anders wordt beoordeeld of behandeld louter op basis van afkomst, cultuur, huidskleur of nationaliteit, en niet op basis van wie hij/zij echt is. Bijvoorbeeld: je krijgt geen werk omdat je een zwarte huidskleur hebt, terwijl je het meest geschikt was voor de job In 2018 was dit nog 16 procent. In de meeste gevallen in de discriminatie gericht op afkomst of huidskleur. Meldpunt discriminatie en racisme. Ook Radar ziet een toename in het aantal meldingen van discriminatie uit Schiedam. Radar is een meldpunt voor discriminatie en racisme in regio Rotterdam Discriminatie neemt verschillende vormen aan die elk met een andere regelmaat en in andere omgevingen plaatsvinden. Naast incidenten van verbale discriminatie vindt veel van bijvoorbeeld hun huidskleur, etniciteit, sociale status en handicap. De discriminatoir Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen in een situatie. Denk hierbij aan: afkomst, huidskleur, sekse, religie, beperking, seksuele voorkeur. Dat kan letterlijk uitgesproken worden, maar soms gebeurt het ook in de vorm van een 'grapje' Je welkom voelen gaat niet samen met assortiment dat aanzet tot discriminatie/haat en daardoor als kwetsend wordt ervaren. Dit assortiment weren we dan ook van ons platform. Om goed te kunnen beoordelen wat wordt ervaren als controversieel, discriminerend/kwetsend luisteren we dagelijks naar de feedback van onze klanten en partners en gaan we in gesprek met overheden en externe experts

Voorstelling. Etnische discriminatie op de arbeidsmarkt is een realiteit in ons land. Hoewel dit onaanvaardbaar is, zijn personen van vreemde afkomst vaak het slachtoffer van discriminerende praktijken omwille van hun nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afstamming, land van herkomst of etnische origine Vooroordelen en stereotypen zijn ideeën in de hoofden van mensen, maar discriminatie gaat verder: discriminatie komt altijd tot uiting in een handeling. Verbale agressie op grond van iemands huidskleur, land van afkomst of seksuele geaardheid komt heel vaak voor Racisme is een vorm van discriminatie. Ook in Nederland komt het voor dat mensen met een donkere huidskleur en niet-Nederlandse afkomst worden gediscrimineerd. Bijvoorbeeld als ze solliciteren op een stageplek of naar een café gaan. Iedereen in Nederland heeft het recht om gelijk behandeld te worden. Dat staat in Artikel 1 van de grondwet Discriminatie als onrechtmatige daad. Naast het strafrechtelijke traject kan Jeffrey civielrechtelijk stappen nemen. Door Jeffrey (mede) af te wijzen voor de stageplek op grond van zijn huidskleur, handelt zijn aspirant-werkgever onrechtmatig

Positieve discriminatie is net zo goed discriminatie en benadeeld mensen. De politie academie zou (net zoals alle andere werkgevers) op basis van geschiktheid moeten selecteren. Je geslacht, huidskleur, geaardheid, geloofsovertuiging enz zou er allemaal niet toe moeten doen Zwarte Piet word gediscrimineerd om zijn huidskleur stop met zwarte piet discriminatie Laat zwarte piet in zijn waarde . Respecteer zwarte pie

Aan het roer dien avond stond het hart: Wie discrimineert

Werkstuk Nederlands Discriminatie Scholieren

 1. atie. Discri
 2. atie op basis van ras, huidskleur en seksuele geaardheid komen heel vaak voor. De gevolgen van discri
 3. atie in beroep of bedrijf wegens ras (waaronder ook huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstam
 4. atie is een fenomeen van elke tijd en spijtig genoeg wordt er ook vandaag in ons land nog veel gediscri
 5. atie voor docenten beschikbaar
 6. atie. Discri

Discriminati

Racisme en discriminatie is ingebed in de structuren van onze samenleving: van overheid, beleid en onderwijs, tot etnisch profileren door politie en micro-agressies in het dagelijks leven. Dit raakt volwassenen, maar ook kinderen. Racisme komt Defence for Children in haar werk ook tegen, onder andere via meldingen op de Kinderrechtenhelpdesk 2.1.3 De impact van racisme en discriminatie op jongeren K In het kort Racisme en discriminatie hebben een enorme impact beginnen, omdat je jouw huidskleur, afkomst of religie nu een-maal altijd zichtbaar bij je hebt. 192 Als eerstelijnswerkers hebben we dus een doorslaggevende rol t Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken die er in die situatie niet toe doen. Zo kan iemand worden afgewezen voor een baan omdat zij een vrouw is, uitgescholden worden op straat omdat hij homo is of een discotheek niet worden binnengelaten vanwege zijn of haar donkere huidskleur Re: Discriminatie op huidskleur? Ik vindt dit een onderwerp waar we nooit aan moeten wennen, waar ikzelf niet aan zou kunnen wennen. Ik weet dat dit onderdeel is van de werkelijkheid waarin we leven, maar dan hoeven we het dus niet te accepteren Onder online discriminatie kan zowel individuele discriminatie verstaan worden als het zien van discriminatie van de groep waartoe jij gerekend wordt. Het eerste, de individuele discriminatie, houdt onder meer het denigreren of excluderen van een individu op basis van etniciteit, religie of huidskleur in door het gebruik van symbolen, gesproke

Discriminatie. Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen in een situatie. Dan kun je denken aan afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte. Melding. Je kan een (anonieme) melding doen via het formulier op de website Discriminatie. Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van kenmerken. Dit kan zijn afkomst, geloof, huidskleur, leeftijd, handicap, sekse en seksuele voorkeur. Racisme is negatief gedrag naar iemand van een ander ras. Welke huidskleur je hebt, zegt natuurlijk niets over wie jij bent 1 De anti-discriminatie wetgeving definieert 19 beschermde criteria waarop mensen kunnen gediscrimineerd worden: nationaliteit, geslacht, vermeend ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, leeftijd, geloof

In Limburg kwamen de meeste meldingen binnen van discriminatie op grond van huidskleur: 45 procent. Dan volgt godsdienst met 27 procent. Van de 133 meldingen die hierover binnen zijn gekomen, gaan er 131 over de islam. Zo'n 11 procent van de meldingen die de ADV kreeg gaan over handicap of chronische ziekten. Coronaviru Bij discriminatie wordt er onderscheid gemaakt tussen mensen. Je wordt anders behandeld dan je collega, bijvoorbeeld door je godsdienst, ras, geslacht, nationaliteit, handicap, geaardheid of leeftijd. Onderscheid maken tussen mensen is niet altijd discriminatie. Als iemand zonder rijbewijs. Herkomst en huidskleur zijn niet de enige gebieden waarop mensen worden gediscrimineerd. Zo vonden er in Eindhoven 18 voorvallen plaats waarbij mensen gediscrimineerd werden op basis van hun handicap. Ook discriminatie op basis van godsdienst, geslacht, seksuele gerichtheid en leeftijd vond plaats Bij liefst 31 procent van de jeugdspelers die in aanraking komen met discriminatie, ligt huidskleur aan de basis. Ook etniciteit (18 procent), moedertaal (15 procent) of religie (13 procent. Klacht indienen. Iedereen in de regio Hollands Midden & Haaglanden mag bij Stichting iDb een klacht indienen bij gevallen en gevoelens van discriminatie. Dit kan anoniem, als je dat wilt. Per telefoon. Wil je direct contact met één van onze klachtbehandelaars voor gratis bijstand en advies, bel dan naar: 0800-3218686 (gratis)

Racisme en discriminatie niet alleen het probleem van

Discriminatie heeft dus te maken met onderscheid dat mensen in hun vrijheid beperkt, zonder dat daar een goede reden voor is. In Nederland is discriminatie verboden. In artikel 1 in de Nederlandse grondwet staat geschreven dat allen die zich in Nederland bevinden gelijk behandelend moeten worden en niet gediscrimineerd mogen worden op basis van ras, uiterlijke kenmerken, sekse enzovoort Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door de Volkskrant Getuige van discriminatie . Wat is het? Je wordt gediscrimineerd als je, omwille van je nationaliteit, je huidskleur, je afkomst of je nationale of etnische afstamming, minder gunstig behandeld wordt dan een andere persoon in een vergelijkbare situatie Bij CODIS-feiten zag het discriminatie-aspect het vaakst op huidskleur, etniciteit, en nationale of etnische afkomst (45%), gevolgd door homoseksuele gerichtheid (29%). In 9% van de gevallen zag het discriminatie-aspect op Joden. Het percentage in geval van een discriminatie-aspect gericht tot moslims is even hoog (9%) Sommige zijn onveranderbaar en evident zoals huidskleur, etniciteit, geslacht, validiteit (bijvoorbeeld aangeboren doofheid etc.) of lengte (lilliputters etc.). Andere redenen voor discriminatie zijn fluïde, veranderbaar en clichématig zoals geloof of waarneembare kenmerken als littekens in het gelaat, uitspraak, obesitas of ouderdom

Minder discriminatie, maar juist meer om herkomst en

21 maart: Internationale dag tegen racisme enAnti-discriminatie-event als vast onderdeel van HANRacisme en discriminatie zijn blijkbaar erfelijk en'Denk en Bij1 doen zelf ook mee aan discriminatie' | Het