Home

Verwijsbrief huisarts

Voorbeeld verwijsbrief huisarts - Prozwoll

Voorbeeld verwijsbrief huisarts Vanaf januari 2018 moet in de verwijsbrief van de huisarts de volgende gegevens staan. Huisartsen kunnen altijd in overleg met ons een profiel kiezen. Ook ouders kunnen onze praktijk bellen voor overleg over de juiste verwijzing In een verwijsbrief geeft de huisarts kort weer wat uw medische geschiedenis is en wat de huidige klachten zijn. Ook legt hij een verzoek neer tot onderzoek of verdere behandeling door de specialist. Recht op inzage. U heeft recht op inzage in uw medische gegevens. De verwijsbrief mag u dus gewoon lezen Als de huisarts u heeft doorverwezen naar een specialist, krijgt u de verwijsbrief in principe direct mee. Voor uw eigen beheer krijgt u een actueel medicatie-overzicht mee, inclusief eventuele contra-indicaties/allergieën. Bewaar dit overzicht zorgvuldig a.u.b Als je voor verder onderzoek naar een andere arts moet, schrijft jouw (huis)arts een verwijsbrief. In die verwijsbrief staan alleen gegevens die belangrijk zijn voor de andere arts, en die nodig zijn om goede zorg te kunnen leveren

Verwijsbrief - Huisarts

Verwijzing/verwijsbriefje Vindt uw zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts, dat u zorg nodig heeft die hij u niet kan geven? Dan verwijst hij u door. Dit doet hij met een (online) verwijsbriefje, oftewel een verwijzing. Machtiging (toestemming) Voor sommige behandelingen, geneesmiddelen en hulpmiddelen heeft u vooraf toestemming van ons nodig Voorbeeld korte verwijsbrief Huisarts [Huisartsnaam volledig] Patiënt [Patiëntennaam volledig] Praktijk [Huisartspraktijknaam] Geb. datum [Patiënten geboortedatum] Straat/ nr. [Huisarts adresgegevens] Geslacht [Patiënt geslacht] Telefoon [Huisarts telefoonnummer, evt. 06 nr.] Straat/ nr [Patiënt adresgegevens Verschillende leden hebben gevraagd wat er precies in een verwijsbrief moet staan als de huisarts in het huidige GGZ-systeem een patiënt doorverwijst voor nadere diagnostiek en behandeling. Omdat dit regelmatig tot discussie leidt tussen huisartsen en GGZ-aanbieders, bieden LHV en NHG ter ondersteuning van hun leden een aangepast format voor een verwijsbrief GGZ aan Bij een nieuwe zorgvraag Wanneer vanwege het spoedeisend karakter of wettelijke kader van de zorg een verwijsbrief niet vooraf aanwezig kan zijn, dient de huisarts binnen 30 dagen (met toestemming van de cliënt), maar maximaal 60 dagen te worden geïnformeerd. Zie toelichting: Spoedeisend karakter of wettelijk kade

het format voor de diverse retourbrieven (bericht na intake, bericht einde behandeling, voortgangsbericht) van de tweedelijns-GGZ die de huisarts direct inzicht geven in het antwoord op de vraagstelling, de behandeling en de nazorg die de GGZ voorstelt In een verwijsbrief geeft de huisarts kort weer wat uw medische geschiedenis is en wat de huidige klachten zijn. Ook legt hij een verzoek neer tot onderzoek of verdere behandeling door de specialist. Geen verwijsbrief huisarts voor sommige specialisten Voor sommige specialistische zorg heeft u geen verwijzing nodig Waarom heb ik een verwijsbrief van de huisarts nodig? Omdat het Ministerie van VWS bepaald heeft dat alleen medische zorg vergoed mag worden vanuit de zorgverzekering, is een verwijsbrief van de huisarts nodig als 'bewijs' dat de psychologische hulp echt medisc Voor abortus hulpverlening kunt u met de verwijzing van een arts (bv huisarts, gynaecoloog, bedrijfsarts, etc.) direct een behandelafspraak maken. Heeft u geen verwijzing, dan moet u éérst een consult afspreken in onze kliniek. AGB code: 49-493202. Lid van: Werkgroep Anticonceptie Nederland, NGvA, ESC(RH) en Dutch Menopause Society

In het onderstaande verwijsmodel is aangegeven hoe huisartsen worden geacht op basis van bovenstaande criteria te verwijzen. De zorgvraag bepaalt dus waarnaar de huisarts de patiënt verwijst. Het is ook aan huisartsen om de samenloop van criteria te beoordelen. Daarop mogen ze zelf gemotiveerd afwijken Huisartsen en andere verwijzers kunnen patiënten sinds kort online inzage geven in de verwijsbrief via ZorgDomein. Dit is een belangrijke stap in de ondersteuning van patiënten bij hun steeds actievere rol in de gezondheidszorg. Huisartsen en de Patiëntenfederatie verwelkomen het initiatief Naast deze journaalregels worden ook episodes, zeg maar diagnoses, aangemaakt en de medicatie bijgehouden in het dossier en er is ruimte voor inkomende en uitgaande correspondentie. Als de huisarts een patiënt verwijst bestaat de mogelijkheid om een of meerdere van die onderdelen te kopiëren naar de verwijsbrief Verwijsbrief achteraf. Wij verwijzen u niet achteraf. Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak met de specialist maken en achteraf om een verwijzing aan de huisarts vragen. De huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven De verwijzing door de huisarts of andere medische specialist is voorzien van: Uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum; Naam, adres, woonplaats, functie en kenmerk (AGB-code) van de verwijzer; De beschrijving van uw klacht waarvoor u wordt verwezen

Uw huisarts is uw eerste aanspreekpunt bij vragen of klachten over uw gezondheid. Als de huisarts* vindt dat u specialistische zorg nodig heeft, zal hij/zij u verwijzen. De huisarts stuurt de verwijzing digitaal naar Bergman Clinics of overhandigt deze aan u VERWIJZING NAAR EEN GENEESHEER-SPECIALIST De ondergetekende, Dr.:..... (naam, voornaam) verklaart hierbij dat hij . (naam en voornaam van de patiënt Een huisarts kan toegang geven tot jeugdhulp. De gemeente moet die jeugdhulp dan betalen. De huisarts is daarbij wel gebonden aan het gecontracteerde aanbod van de gemeente. Is niet-gecontracteerde jeugdhulp nodig? Dan kunnen jeugdigen en ouders daarvoor een pgb bij de gemeente aanvragen. Klik op de afbeelding voor een goede weergave, om deze infographic te.. Patiënten die een afspraak maken in een ziekenhuis of gespecialiseerde kliniek als ViaSana moeten een geldige verwijsbrief hebben van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Als u de huisarts bezocht heeft ontvangen wij bijna altijd een digitale verwijsbrief met een ZD-nummer van ZorgDomein Naar je huisarts voor een verwijsbrief. Voor behandeling van een medisch specialist heb je in principe altijd een verwijzing (verwijskaart, verwijsbrief, doorverwijzing) van huisarts of verloskundige nodig, tenzij er sprake is van een medisch spoedgeval zoals een ongeval of acute, onhoudbare of zorgelijke situatie

Verwijsbrief - Apotheekhoudende Huisartspraktijk Bruijn

Huisarts mocht verwijsbrief niet meegeven aan partner patiënt. Klaagster en haar echtgenoot waren patiënt in de praktijk van de (beklaagde) huisarts. De echtgenoot van klaagster heeft twee verwijsbrieven voor relatietherapie, een voor hemzelf en een voor klaagster, opgehaald bij de praktijk. De brieven zaten in twee afzonderlijke. Verwijsbrief van de huisarts (dit is een brief waarin de huisarts communiceert met de specialist over de diagnose van de patiënt, deze brief komt niet in handen van het ZVK) rijksdienstcn.com Referra l letter f rom the general practitioner (this is a letter wherein the general practitioner communicates with the specialist about the diagnosis of the patient, this letter does not come into the. Aanwijzingen voor verwijzing door huisarts/wijkteam naar Afdeling Kinder- & Jeugdpsychologie in regio IJsselland, regio Midden IJssel/Oost-Veluwe Regio IJsselland: gemeente Dalfsen, gemeente Deventer, gemeente Hardenberg, gemeente Kampen, gemeente Olst-Wijhe, gemeente Ommen, gemeente Raalte, gemeente Steenwijkerland, gemeente Zwartewaterland en gemeente Zwolle Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed, met uitzondering van spoedeisende hulp. Specialisten mogen geen zorg leveren of declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt

Verwijzing/verwijsbriefje: Vindt de huisarts dat u zorg nodig heeft die hij u niet kan geven? Dan verwijst hij u door. Dit doet hij met een (online) verwijsbriefje, oftewel een verwijzing. Machtiging/toestemming: Voor sommige behandelingen, medicijnen en hulpmiddelen heeft u vooraf toestemming van ons nodig Alles over de verwijzing van de huisarts. Soms heeft u voor zorg een verwijsbrief (verwijzing) nodig. Vaak kunt u die vragen aan uw huisarts. Dat wil zeggen dat u deze zorg alleen vergoed krijgt als u eerst naar uw huisarts bent geweest Verwijsbrief Het NHG heeft een richtlijn voor informatie-uitwisseling tussen huisarts een ggz. Het is van belang dat u als huisarts een duidelijke vraag formuleert aan de ggz, zie daarvoor de richtlijn voor de inhoud van de verwijsbrief Verwijzing huisarts bij doorlopende zorg specialist niet nodig. 2 oktober 2014. Hebben patiënten met een bekende en/of chronische aandoening die onder behandeling of controle zijn bij een medisch specialist, na een jaar een nieuwe verwijzing van de huisarts nodig? Het antwoord is in de meeste gevallen: nee. Toch komen veel van deze patiënten.

(Kinder) psycholoog Delft - GGZ Delft - Mentaal Beter

Op de verwijsbrief van de huisarts of de beschikking van het CJG staat dit vermeld. Contact Vier Gemalen 7 5294 NE Gemonde Telefoon: 073 551 5187 Email: contact@praktijkappelboom.n Verwijzing. Een behandeling kan in een Nederlands ziekenhuis of Zelfstandig Behandelcentrum alleen plaatsvinden als u een verwijzing heeft van de huisarts, medisch specialist of andere door uw zorgverzekeraar geaccepteerde verwijzer. Heeft u geen geldige verwijzing, dan vergoedt de zorgverzekeraar de behandeling niet Specialisten: hogere terugbetaling na verwijzing. Indien je verwezen werd door je huisarts, krijg je meer terugbetaald voor een consult bij bepaalde specialisten. De tegemoetkoming verhoogt: met 5 euro voor gewoon verzekerden; met 2 euro voor personen met verhoogde tegemoetkoming Als uw huisarts u geen verwijzing voor een specialist wil geven, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Deze kan bemiddelen of toestemming geven om een specialist te consulteren. U kunt zelfs veranderen van huisarts. Het staat u vrij om een andere huisarts te zoeken die u wel wil verwijzen Digitale verwijsbrief openen. Als de huisarts (of een andere zorgverlener) u via het ZorgDomein doorverwijst, ontvangt u een e-mail met een unieke link naar ZorgDomein. Daar staat uw digitale verwijsbrief, met alle belangrijke informatie over de verwijzing. Open vervolgens zo de digitale verwijsbrief: Open de mail van ZorgDomein. Klik op Inloggen

Radioloog Almelo - HA Avenarius - solvo

inhoud verwijsbrie

  1. der vaak een beroep wordt gedaan op de huisarts om een verwijzing naar de ggz te herhalen
  2. Verwijsbrief op papie r: Mocht er toch nog sprake zijn van een verwijsbrief op papier [bijv. omdat u (nog) niet weet naar welk ziekenhuis u wilt gaan] dan krijgt u de afgedrukte brief zelf mee van de huisarts. U maakt vervolgens een afspraak bij de specialist en neemt de verwijzing daar mee naar toe
  3. Verwijsbrief De behandeling kan pas gestart worden na een verwijzing. In de bovengenoemde verwijsafspraken staat vermeld dat de verwijsbrief van de huisarts moet voldoen aan de NHG-richtlijn informatie-uitwisseling huisarts-ggz. De papieren verwijsbrief dient opgemaakt te zijn volgens deze zogenaamde 'envelop' van de NHG
  4. Veilig online betalen; Boven €25,- gratis thuisbezorgd; 50 fysieke winkels door heel Nederland; Sorry, er is iets misgegaan met het verzoek. Probeer het opnieuw
  5. Als de huisarts uit zijn eerste gesprek met jou de conclusie trekt dat er voldoende signalen zijn dat er sprake zou kunnen zijn van ADHD, dan kan deze jou een doorverwijsbrief geven naar zo'n gespecialiseerde zorgverlener. Je kunt dus niet zelf direct een afspraak inplannen met een specialist. Wil je meer informatie over een verwijsbrief
  6. stens op volgende momenten een verslag versturen
  7. Wanneer is een nieuwe verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk? U moet voor iedere nieuwe zorgvraag een verwijzing hebben. Als u langer dan een jaar niet meer bij hetzelfde specialisme bent geweest, heeft u een nieuwe verwijsbrief van uw huisarts nodig. Als u geen verwijsbrief heeft, is de kans groot dat u de factuur zelf krijgt en moet betalen

Alles over de verwijzing van de huisarts - VG

Beter verwijzen. Op initiatief van Noordwest Ziekenhuisgroep en de Huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland (HONK) maken huisartsen gebruik van elektronische verwijzing, op basis van vaste sjablonen. De voordelen van 'Beter Verwijzen' zijn o.a. De patiënt wordt snel gebeld door de poli-assistente voor de afspraak Behandeling door de huisarts en POH-GGZ zelf (dus geen verwijzing naar de GBGGZ of SGGZ) is aan de orde bij: Geen vermoeden van DSM-benoemde stoornis Vermoeden DSM-benoemde stoornis, maar daarbij is de ernst licht of subklinisch, het risico laag, de complexiteit afwezig en de duur (beloop) van de symptomen beantwoordt (nog) niet aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeel Verwijsbrief inzien. Als patiënt heeft u recht op inzage in uw medische gegevens. Dat betekent ook dat u uw verwijsbrief mag inzien, zelfs als de huisarts die in een gesloten envelop meegeeft. U kunt uw vragen over de verwijsbrief aan uw huisarts stellen. Geen verwijsbrief huisarts voor sommige specialiste Voor de Basis Generalistische- en Specialistische Geestelijke Gezondheidzorg hebt u een verwijzing van de huisarts nodig (kinderen en jeugdigen kunnen ook door de jeugd- en kinderarts verwezen worden, alsmede via het zorgloket van de gemeente. Nadat u een verwijzing hebt gekregen kunt u contact opnemen met een hulpverlener naar keuze. U vindt. Nu moet ik voor het jaar 2016 van mijn verzekeraar een nieuwe verwijsbrief krijgen. Mijn huisarts vond dit wat raar omdat ik bij dezelfde verzekeraar was verzekerd en gaf aan dat de verwijzing die eerder is afgegeven voldoende moet zijn op basis van de regelgeving

Veerle Boecxstaens | UZ Leuven

Verwijzing van de huisarts of medisch specialist voor een bezoek aan de huidtherapeut. Afspraak maken zonder verwijsbrief. Bij Huidzorg Balans kun je zonder verwijsbrief van een huisarts of medisch specialist een afspraak maken. Dit heet ook wel Directe Toegankelijkheid Huidtherapie. Waarom moet ik een verwijsbrief van de huisarts hebben? Voor behandeling in een specialistische instelling, zoals Jellinek, hebben zorgverzekeraars een verwijsbrief van de huisarts verplicht gesteld. Uw behandeling wordt alleen vergoed door uw zorgverzekeraar als u een verwijzing heeft van een erkende verwijzer, bijvoorbeeld uw huisarts Voor een afspraak in het ziekenhuis heeft u in de meeste gevallen een verwijzing nodig. U loopt anders het risico dat uw zorgverzekeraar de kosten niet of slechts gedeeltelijk vergoedt en dat u deze mogelijk zelf moet betalen. Een geldige verwijzing krijgt u onder andere van een: huisarts. verloskundige (zwangerschap en/of bevalling

Polikliniek Dermatologie | Centraal Militair Hospitaal

Format voor verwijsbrief GGZ: wat moet u vermelden? NH

Verwijzing huisarts meestal niet nodig bij doorlopende zorg specialist. Veel patiënten met een bekende en/of chronische aandoening horen in het ziekenhuis dat een nieuwe verwijzing van de huisarts nodig is als ze langer dan een jaar niet bij de specialist zijn geweest. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft echter aan dat nieuwe. De verwijsbrief dient te vermelden dat: het gaat om een (vermoeden van een) psychische stoornis, zoals vermeld in de DSM-IV dat de huisarts verwijst naar de generalistische basis-ggz of naar de gespecialiseerde ggz. Tevens dient in het kader van wetgeving dient vermeld te worden: datum verwijzing, naam en functie van de verwijzer, AGB-code van de [

Verwijzing. U kunt worden verwezen door de huisarts of een andere medisch specialist. Alle nieuwe patiënten voor de polikliniek moeten schriftelijk worden aangemeld door middel van een verwijsbrief gericht aan het hoofd polikliniek reumatologie. In deze verwijsbrief moet tenminste de volgende gegevens worden vermeld Verwijsbrief van huisarts naar podoloog Van: Huisarts: . Adres.

Richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts-tweedelijns GGZ

Veel patiënten vragen ons om een verwijzing naar de opticien of optometrist. Uit overleg met de Optometristen Vereniging Nederland ( OVN) en de zorgverzekeraars blijkt dat geldt: 1. Voor een afspraak met een opticien en/of optometrist is geen verwijzing van de huisarts nodig. 2. Een afspraak/onderzoek door de optometrist of opticien wordt niet vergoedt door [ Verwijzen. Voor het verwijzen van patiënten naar een medisch specialist in het Maastricht UMC+ neemt u contact op met de Huisartsen servicedesk via telefoonnummer 043-387 4480. Behalve huisartsen kunnen ook andere beroepsgroepen de Huisartsen servicedesk benaderen voor (informatie over) het verwijzen van patiënten: bedrijfsartsen. logopedisten Werkwijze huisartsen, assistenten en verwijsbrief. Is de praktijk open voor nieuwe patiënten? Ja. U kunt zich inschrijven bij de doktersassistente. Met het oog op de veiligheid van uw medische gegevens hebt u voor inschrijving: Uw Burger Service Nummer (BSN) nodig. Een geldig identiteitsbewijs We verzamelen patiënten- en huisartsenopinie en dit kan de patiënt meenemen in zijn of haar beslissing; hij of zij kan een weloverwogen keuze maken en dit kan per verwijzing verschillen.We hebben echt iets unieks met onze Tipp Zorgnavigator, nergens anders in Nederland is zoveel relevante informatie eenvoudig beschikbaar voor zowel de patiënt als de huisarts

4.1 De gemeente heeft de (wettelijk gemandateerde) medische verwijzers in de Jeugd-GGZ (huisarts, jeugdarts, medisch specialist) in beeld. Q: Vallen de POH's daar waar het jeugdzorg betreft vanaf 2015 onder de Zorgverzekeringwet of onder de gemeente? A: De POH-GGZ (praktijkondersteuner van de huisarts op het gebied van ggz) maakt onderdeel uit van de huisartsenbekostiging Online Verwijsbrief aanvragen bij Huisarts Curacao. U kunt uw verwijsbrief online bij ons aanvragen op elk gewenst tijdstip. Dit doet u via ons online verwijsbrief formulier op deze pagina of telefonisch (465-0673). Als u dat doet tijdens onze openingstijden in de ochtend, dan ligt uw verwijsbrief in de middag of de volgende dag voor u klaar Huisarts weigert doorverwijzing specialist Een half jaar geleden (4 juni 2015) ben ik bij een waarnemend huisarts van mijn huisarts geweest vanwege Angina Pectoris-achtige klachten.Pijn op de borst uitstralend naar beiden armen en handen en schouderbladen Vergoeding psychologische hulp. Sinds 2014 wordt psychologische hulp volledig vergoed uit het basispakket. Er geldt dus geen wettelijke eigen bijdrage meer voor psychologische hulp. Wel moet je eerst een verwijsbrief van de huisarts hebben om behandeling door een psycholoog vergoed te krijgen Huisartsen geven steeds vaker aan het onwenselijk te vinden dat een patiënt al gezien is in het ziekenhuis en dat de huisarts hier achteraf nog een verwijsbrief voor moet schrijven. Een verwijsbrief is alleen geldig als de datum van de verwijsbrief voorafgaand of gelijk is aan de datum van de eerste afspraak in het ziekenhuis

De verwijzing is voor je zorgverzekering namelijk het 'bewijs' dat een arts psychologische hulp als medisch noodzakelijk beschouwd. Deze noodzakelijkheid zorgt ervoor dat de psycholoog vergoed wordt. Voor lichte psychologische klachten is overigens geen verwijzing nodig, die kan de huisarts of de praktijkondersteuner zelf behandelen Voeten op Texel is een praktijk voor podotherapie en pedicure. De voet bestaat uit 26 verschillende botjes die weer door spieren en banden bij elkaar gehouden worden. U kunt dus wel begrijpen dat het een ontzettend complex lichaamsdeel is. Als de voeten niet goed functioneren, kunnen verschillende klachten ontstaan

Een nieuwe verwijsbrief van de huisarts is in deze situatie niet nodig. Een specialist kan de patiënt altijd terugverwijzen naar de huisarts en in de brief huisarts advies geven over een nieuwe verwijzing. Verschijnt de patiënt op de dag van het eerste consult in het ziekenhuis zonder verwijsbrief,. Aangescherpte eisen voor verwijzing. Per 2014 is de beleidsregel voor verwijzingen naar zowel de generalistische basis ggz als de specialistische ggz door de overheid aangescherpt. Voor zowel de inhoud als ook de verwijzer zijn de eisen aangepast. De verwijzer/huisarts heeft in het verwijsproces een belangrijke coördinerende rol Verwijzing huisarts bij doorlopende zorg specialist niet nodig Veel patiënten krijgen in het ziekenhuis te horen dat als ze langer dan een jaar niet bij de specialist zijn geweest, ze een nieuwe verwijzing van de huisarts nodig hebben. In sommige gevallen wordt standaard ieder jaar om een verwijzing gevraagd. Dit leidt to

Verwijsbrieven - Huisartspraktijk Maasdij

Optometrisch onderzoek middels Rodenstock apparatuur bijbehandellocatie Drachten - Eleos, specialist inBiliaire levercysten | UZ Leuvenbehandellocatie Dordrecht - Eleos, specialist inAntoon De Laat | UZ Leuven

Afspraken en adviezen nadat u bij de huisarts geweest bent bijvoorbeeld 'hoest, uitleg en afwachten' Brieven van en naar andere zorgverleners (van 1 juli 2020 en later) bijvoorbeeld een verwijsbrief voor de specialist in het ziekenhuis; U kunt online dus niet het hele medische dossier van de huisarts bekijken De huisarts is voor VNN een belangrijke schakel in het doorverwijzen van mensen met beginnende of ernstige verslavingsproblemen. Omgekeerd zijn cliënten na behandeling bij VNN weer aangewezen op hun huisarts, zoals bij nazorg of bij terugval in het gebruik Van huisarts/huisartsenpraktijk . Persoonlijke gegevens BSN nummer, naam, adres, geboortedatum, verzekeringsgegevens en telefoonnummer . De verwijzing mag niet ouder zijn dan 9 maanden. De verwijzing is gericht aan Mentaal Beter OF het is een algemene verwijzing. Een verwijzing gericht aan een andere organisatie is niet correc