Home

Vijf zwakke werkwoorden

Wat zijn zwakke werkwoorden? - taal-oefenen

 1. Hieronder vind je enkele voorbeelden van zwakke werkwoorden in tegenwoordige tijd (tt), verleden tijd (vt) en als voltooid deelwoord (vd). fietsen (tt) - fietsten (vt) - gefietst (vd) spelen (tt) - speelden (vt) - gespeeld (vd) klappen (tt) - klapten (vt) - geklapt (vd) reizen (tt) - reisden (vt) - gereisd (vd
 2. Zwakke werkwoorden zijn werkwoorden waarbij de klinker hetzelfde blijft in de verleden tijd. Je kunt de werkwoorden vervoegen door de werkwoordspellingsregels toe te passen. Hiervoor kijk je naar de laatste letter van de stam van het werkwoord. Zit de letter in 't (ex-)kofschip? Dan komt er te(n) achter de ik-vorm. Zit de letter er niet in
 3. In deze oefening staat alleen regelmatige werkwoorden, regelmatige werkwoorden worden ook zwakke werkwoorden genoemd. Als deze opdracht te makkelijk is, dan maak je moeilijkere oefeningen over de werkwoordspelling in de tegenwoordige tijd. Schrijf de werkwoorden in de tegenwoordige tijd
 4. zwakke werkwoorden. Bij zwakke werkwoorden blijft de klank. (de klinker) in de verleden tijd hetzelfde. bakken - bakten. koken - kookten. stomen - stoomden
 5. (ik) heb gespurt (ik) heb gepest (ik) heb gezucht (ik) heb geplant 6. De leerkracht dicteert een dertigtal zwakke werkwoorden. Sommige van deze werkwoorden hebben een stam die eindigt op een t of een d. De leerlingen schrijven de stamtijden van deze werkwoorden op
 6. Onregelmatige werkwoorden Naast de sterke en zwakke werkwoorden is er nog een kleine groep onregelmatige werkwoorden: hebben, kunnen, mogen, willen, zijn en zullen. Deze werkwoorden hebben ook (deels) afwijkende vormen in de tegenwoordige tijd (zoals kan, is en heeft) en ook de verleden tijd is niet altijd voorspelbaar (zoals wou, was en mocht)

Oorspronkelijk een zwak werkwoord, de 'n' is in de verleden tijd en het voltooid deelwoord weggevallen door lenitie. durven durfde: gedurfd dorst: Preterito-presens: dierf: Onregelmatig ver: dwijnen verdween: verdwenen: Klasse 1: dwingen dwong: gedwongen: Klasse 3a: erven erfde: geërfd ierf or Uitlegvideo sterke- en zwakke werkwoorden. Neem een abonnement op Het Leerkanaal om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's: https://www.youtube.com/.. De werkwoorden waarbij de klank niet verandert in de verleden tijd worden zwakke werkwoorden genoemd. Werkwoorden waarbij de klank wel verandert in de verleden tijd worden sterke werkwoorden genoemd. Zwakke werkwoorden hebben vaste regels voor het vervoegen. In de verleden tijd komt er achter de ik-vorm van het werkwoord ~de (n) of ~te (n)

Zwakke werkwoorden - taal-oefenen

Geplaatst op 5 november 2015 door uilentaal. Voor mijn leerlingen! We gaan dit keer zinnen maken in de verledentijd (=vroeger). We maken zinnen met alleen maar zwakke werkwoorden. Wil je wat meer leren over zwakke werkwoorden of wil je weten hoe je gemakkelijk een juiste verledentijd van een zwak werkwoord kan maken, dan kun je hier meer lezen 5.5 Duitse regelmatige (zwakke) werkwoorden vervoegen [0/2] Meerkeuze-oefening over de regelmatige (zwakke) werkwoorden (Score -/-) Schrijfoefening over de regelmatige (zwakke) werkwoorden (Score -/-) 5.6 De actieve en passieve vorm in het Duits [0/2 alles voor duits 3 duits grammatica standaard zwak werkwoord: ik ich wohne jij du wohnst hij/zij/het er/sie/es wohnt wij wir wohnen jullie ihr wohnt zij/u sie

Oefening persoonsvorm van zwakke werkwoorden in de verleden tijd * - CambiumNed. Oefenen Spelling Oefening persoonsvorm van zwakke werkwoorden in de verleden tijd * De zwakke werkwoorden veranderen niet van klank in de verleden tijd. Voordat je de zwakke werkwoorden in de verleden tijd gaat vervoegen is het belangrijk dat je de regels van kofschiptaxi goed kent. Kofschiptaxi. Als de stam van een zwak werkwoord eindigt op één van de letters k, f, s,. Mix & Ruil - sterke en zwakke werkwoorden. september 30, 2019. januari 4, 2020. juffrouwfemke. Om extra te oefenen met sterke en zwakke werkwoorden, heb ik een Mix & Ruil gemaakt. Alle leerlingen krijgen een kaartje, met een werkwoord daarop. De activiteit gaat als volgt: 1. Maak een tweetal Zwakke werkwoorden veranderen niet van klank. De zwakke werkwoorden kun je op twee manieren vervoegen: stam + te(n) of stam + de(n). Een veelgebruikt ezelsbruggetje om het woord te vervoegen is 't x-kofschip.Een werkwoord waarvan de ruwe stam eindigt op een -z of een -v, eindigt in de verleden tijd altijd op -d

Zwakke werkwoorden zijn werkwoorden die in de verleden tijd (of: imperfectum) niet van klinker veranderen. Achter de geschreven stam schrijf je dan -de of -te (enkelvoud) of -den of -ten (meervoud). De jongens fietsen meestal langs de nieuwe spoorlijn Taal Sterke werkwoorden zijn heel erg aanwezig in het Nederlands: vinden, vond geven, gaf Maar soms worden ze zwak Uitlegvideo sterke-en zwakke werkwoorden. Groep 5. Ga voor meer uitlegvideo's, oefeningen en werkbladen naar https://hetleerkanaal.com. Download stappenplannen en werkbladen inclusief antwoorden om de les te oefenen 5: 6: zwakke werkwoorden O.T.T. Uitleg. Oefeningen: Zwak werkwoord o.t.t. (deel 1) Zwak werkwoord o.t.t. (deel 2) Combineeroefening zwak werkwoord o.t.t. zwakke werkwoorden O.V.T. / V.T.T. Uitleg. Oefeningen: Zwak werkwoord o.v.t. - v.t.t. Zwak werkwoord o.v.t. - v.t.t. Deel 2. Combineeroefening zwak werkwoord o.v.t. Sterke werkwoorden O.T.T. Uitle duits.de uitlegvideo: regelmatige werkwoorden - YouTube. duits.de uitlegvideo: regelmatige werkwoorden. Watch later. Share. Copy link. Info. Shopping. Tap to unmute. If playback doesn't begin.

junior einstein, oefenen, groep 6, zwakke werkwoorden, gemengd, tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooide tijd, werkwoordspelling, werkblade Sterke en zwakke werkwoorden : Draaikaartjes. Kaartjes om mondeling de sterke en zwakke werkwoorden te oefenen. Leerlingen bekijken het werkwoord en zeggen de ik-vorm in de verleden tijd. Door het kaartje om te draaien, kunnen ze hun antwoord controleren. Downloadbaar lesmateriaal 17-02-2021 (10 Bij zwakke werkwoorden is de verleden tijd over het algemeen opgebouwd uit de stam (=de ik-vorm) met te(n) of de(n) erachter = stam+te/de of stam+ten/den Als de letter voor de laatste letters (-en) van het werkwoord een medeklinker is uit 't kofschip (dus t-k-f-s-ch-p), dan gebruik je -te(n) in de verleden tijd.Bij alle andere letters gebruik je -de(n) zwakke werkwoorden: behouden hun klank in de verleden tijd 't Kofschip t k f s ch p De stam is het deel van het werkwoord dat altijd hetzelfde blijft. Je vindt de stam door 'en' van het werkwoord af te halen. stappenplan werkwoordspelling www.lessenvanlisa.nl . Author: Lisa.

Oefening: zwakke werkwoorden- tt 5 - jufmelis

 1. verleden tijd 5 (alles door elkaar
 2. - zwak/sterk; - valse s/f; - je/jij voor of achter de PV? 1. Hij hield zijn adem in en (schuiven) het gordijn voorzichtig een stukje opzij. 2. Een uurtje geleden (lassen) de lasser de stukken metaal aan elkaar. 3. Waar (duiden) [?] dit op, denk je? 4. Bedrijven (schieten, vt) daar toen als paddenstoelen uit de grond. 5
 3. Perfectionistisch is ook zo'n woord dat geregeld wordt genoemd als slechte eigenschap. Eigenlijk zegt het niet zoveel en getuigt het van weinig creativiteit. Je vindt het lastig om knopen door te hakken, omdat je het nu eenmaal goed wilt doen. Jij maakt je meer druk om de randzaken, dan om het geheel
 4. Verleden tijd zwak werkwoord 2 Voltooide tijd Voltooid deelwoord Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord Alle werkbladen bij de lessen Alle werkbladen werkwoordspelling Nakijk alle werkbladen werkwoordspelling. Zelfstandig oefenen. Werkwoorden spellen
 5. Oefening zwakke, sterke of onregelmatige werkwoorden ** Oefening persoonsvorm van zwakke werkwoorden in de verleden tijd * Oefening spelling pv in de verleden tijd van sterke werkwoorden * Oefening verleden tijd van zwakke en sterke werkwoorden * Oefening zwakke en sterke werkwoorden in de t.t. en v.t.
 6. 1 - Als een werkwoord al met ge- begint 2 - Als een werkwoord met een klemtoonloos voorvoegsel begint 3 - Als een werkwoord met een voorzetsel begint. Voor een uitgebreide uitleg over de persoonsvorm en voltooid deelwoord van zwakke werkwoorden, bekijk dan de theorieën die hier dieper op ingaan

Samenvatting over Zwakke Werkwoorden voor het vak frans. Dit verslag is op 13 december 2015 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door Daan (3e klas vwo Zwakke werkwoorden. Bij zwakke werkwoorden is de verleden tijd meestal opgebouwd uit de ik-vorm met 'te(n)' of 'de(n)' erachter. Wanneer 'te' en wanneer 'de'? Dat kun je onthouden met de regel van 't kofschip. Die regel kijkt naar de letter die in het hele werkwoord voorafgaat aan 'en' Deze module bestaat uit een lijst met onregelmatige en sterke werkwoorden en oefeningen om te controleren of je deze beheerst. Deze lijst kun je ook downloaden. De lijst is verdeeld in 11 stukken van ongeveer 15 werkwoorden. Na ieder deel kun je de bijbehorende oefening doen zwakke werkwoorden (v/f en z/s) 1 durven 2 reizen 3 niezen 4 leven 5 blozen 6 proeven 7-5 8 zweven 9 bonzen 25 kleven 26 verven 27 vrezen 28-10 29 razen 30 handhaven 10 suizen 24 grazen 31 pluizen 11 beloven 23 roven 35 34 doven 33 peinzen 32 zeven 12 verhuizen 22 verbazen 13 streven 21 -5 20 geloven 19 prijzen 18 beven 17 glanzen 16 lozen 15.

5 Goede start: verleden tijd van zwakke werkwoorden - LessonU

Een koppelwerkwoord is een werkwoord dat het onderwerp koppelt aan een naamwoordelijk deel. 7 Nederlandse infinitief (werkwoorden met en zonder 'te') Leer de Nederlandse infinitief met dit overview en de oefeningen. 8 Nederlandse zwakke werkwoorden: Leer de Nederlandse regelmatige werkwoorden. 9 Nederlandse sterke werkwoorden Zwakke werkwoorden in de verleden tijd. Vul aan met: te (n), tte (n), de (n) of dde (n). Tussen de haakjes is het volledige werkwoord (infinitief) vermeld. 1. De storm verwoes (verwoesten) ons tuinhuisje. 2 Duitse zwakke werkwoorden oefenen o.v.t. (Imperfekt) Oefening 1. Index => Das schwache Verb im Imperfekt - Lückenübung Gap-fill exercise. Fill in all the gaps, then press Check to check your answers. Use the Hint button to get a free letter.

Kenmerken zwakke werkwoord Zwakke werkwoorden ('schwache Verben') zijn werkwoorden die min of meer regelmatig vervoegd worden. Denk hierbij aan Nederlandse werkwoorden die -te of- de als uitgang in de verleden tijd krijgen (wonen, spelen, koppen) en een voltooid deelwoord op t of d hebben (gewoond, gespeeld, gekopt) 2 - Als een werkwoord met een klemtoonloos voorvoegsel begint. Voorbeelden van voorvoegsels van werkwoorden zijn be-, ver-, ont-, mis- en her-. Indien het werkwoord met een dergelijk voorvoegsel begint en de klemtoon ligt niet op dit voorvoegsel, dan komt er geen ge- bij in het voltooid deelwoord. be seffen - ik heb beseft 48 leermiddelen gevonden over zwak werkwoord, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen Zwak werkwoord met stam op s-klank. In deze video leer je een bijzondere groep binnen de zwakke werkwoorden kennen, nl. de werkwoorden met een stam op een s-klank (ß, ss s, z, x). Je leert een basisregel die je later ook op andere werkwoorden zult moeten toepassen. Je leert hoe je deze werkwoorden in de tegenwoordige tijd kunt vervoegen Zwakke werkwoorden. Zwakke werkwoorden zijn werkwoorden die niet van klank veranderen als je er verleden tijd van maakt. Ook als voltooid deelwoord behouden ze dezelfde klank. Het voltooid deelwoord van zwakke werkwoorden eindigt altijd op een -d of een -t. Kijk maar naar deze voorbeelden: verven wordt verfden en geverfd; werken wordt werkten.

Kies dan voor het juiste aantal hieronder of pas het aantal aan in je winkelmandje. Deze download bevat Draai & Koppel. Met dit spel oefen je het vervoegen van zwakke werkwoorden in de tegenwoordige tijd en de verleden tijd. Het is geschikt voor groep 6/7/8 Regelmatige werkwoorden (zwakke werkwoorden) Een regelmatig werkwoord wordt ook een zwak werkwoord of een klankvast werkwoord genoemd. Een regelmatig werkwoord eindigt op een -d of een -t. Als je niet weet of het voltooid deelwoord op een -t of een -d eindigt, dan kun je het langer maken (in de verleden tijd)

Nederlands: Werkwoordspelling Verleden Tijd in het NederlandsDeze video legt uit hoe je werkwoorden moet spellen in het Nederlands in de verleden tijd.Kijk o.. 1. zwakke werkoorden ( regelmatige werkwoorden ) 2. sterke werkwoorden ( onregelmatige werkwoorden ) à deze veranderen van klank. 1. De persoonsvorm van zwakke werkwoorden. STAM = IK-VORM / hele werkwoord - en. IK STAM + de / t 1. Wat is een sterk werkwoord? 2. Wat is een zwak werkwoord? 3. Is het werkwoord lopen een sterk of een zwak werkwoord? 4. Is het werkwoord maken een sterk of een zwak werkwoord? 5. Is het werkwoord geloven een sterk of een zwak werkwoord? 6. Wat plak ik achter de stam bij een zwak werkwoord enkelvoud? 7 In deze video leer je een bijzondere groep binnen de zwakke werkwoorden kennen, nl. de werkwoorden met een stam op een s-klank (ß, ss s, z, x). Je leert een basisregel die je later ook op andere werkwoorden zult moeten toepassen. Je leert hoe je deze werkwoorden in de tegenwoordige tijd kunt vervoegen

We maken zinnen met alleen maar zwakke werkwoorden. Wil je wat meer leren over zwakke werkwoorden of wil je weten hoe je gemakkelijk een juiste verledentijd van een zwak werkwoord kan maken, dan kun je hier meer lezen. Probeer nu de zinnen te maken. De woorden staan door elkaar. Let dus goed op de volgorde bij het maken van een zin. Voorbeeld Onderstaande uitleg en oefeningen zijn gemaakt door: Dhr. P. van den Boorn van SG. Oscar Romero te Hoorn. Als je op onderstaande linken klikt, kom je automatisch op. Oefening 3: O.V.T. sterke werkwoorden (copyright 2004 Ralph Brouckmans) Oefening 4: O.V.T. zwakke en sterke werkwoorden deel 1 (copyright 2004 Ralph Brouckmans) Oefening 5: O.V.T. zwakke en sterke werkwoorden deel 2 (copyright 2004 Ralph Brouckmans) Eerste hulp bij werkwoorden 2 Bastaardwoorden (Katrien Deygers

Tijd voor taal accent - Spelling - Handleiding 4

sterke, zwakke, onregelmatige werkwoorden Genootschap

(kopietje van Overleg_gebruiker:Guaka) . Sterke werkwoorden is een ietwat verouderd begrip. In de ANS wordt een uitgebreide lijst van onregelmatige werkwoorden gegeven (blzn. 85 t/m 100) groet, Serassot 11 dec 2003 22:13 (CET) Ik heb eindelijk de E-ANS gevonden .In staat niet expliciet dat de zwak/sterk/onregelmatig hierarchie verouderd is. . Misschien dat we wel hier melding kunnen maken van. Het zwakke werkwoord . Zwakke werkwoorden (' schwache Verben ') zijn werkwoorden die min of meer regelmatig vervoegd worden. Denk hierbij aan Nederlandse werkwoorden die -te of- de als uitgang in de verleden tijd krijgen (wonen, spelen, koppen) en een voltooid deelwoord op t of d hebben (gewoond, gespeeld, gekopt) Een gebrekkig werkwoord in het Arabisch is een werkwoord waarvan de laatste radicaal van de werkwoordstam zwak is. Gebrekkige werkwoorden vormen daarmee een van de categorieën zwakke werkwoorden in het Arabisch.Een andere term voor gebrekkige werkwoorden is verba tertiae infirmae.Deze Latijnse term duidt de zwakte van de derde en laatste radicaal aan

Duitse zwakke werkwoorden oefenen o.t.t. (Präsens) Oefening 1. Index => Das schwache Verb im Präsens - Lückenübung Gap-fill exercise. Fill in all the gaps, then press Check to check your answers. Use the Hint button to get a free. In deze les leer je hoe je de Duitse sterke werkwoorden moet vervoegen : alle werkwoordsvormen. Op mijnwoordenboek kun je eenvoudig Werkwoorden vervoegen in het Nederlands, Frans, Duits, Engels en Spaans

4-apr-2021 - Bekijk het bord werkwoorden van juf Catherine op Pinterest. Bekijk meer ideeën over grammatica, taal, spellingsregels Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekene lappen: alle werkwoordsvormen. Op mijnwoordenboek kun je eenvoudig Werkwoorden vervoegen in het Nederlands, Frans, Duits, Engels en Spaans Das schwache Verb 1. (Praatte)..... er früher auch so viel? praten reden 2. Warum (vraag)..... du es den Lehrer nicht? vragen fragen 3. Wir (huurden)..... ein Haus.

Lijst van sterke en onregelmatige werkwoorden in het

 1. De werkwoorden:ott. 3 vormen :stam stam+t meervoud (=infinitief) vb werkwoord: werken Ik werk hij werkt wij werken. let nu op!! het werkwoord eindigt op een d in de stam: vb worden we doen net hetzelfde: vorm de stam/ schrijf stam+t/ schrijf infinitie
 2. Werkwoord. baden. inergatief een bad nemen . Hij baadt in de Dode Zee ter behandeling van zijn huidaandoening. Ik hoopte stiekem een beer te kunnen zien baden in de rivier, maar was ook wel tevreden met alle herten, eekhoorns, marmotten, vogels en de Amerikaanse adelaar. op een aangename manier omgeven zijn door ietsZij baadden in weelde.; in bad doen Hij baadde de kinderen iedere avond voor.
 3. Zwakke werkwoorden eindigend op -ern of -eln . De vervoeging van regelmatige werkwoorden die in de infinitief eindigen op -ern of -eln wordt onder deze subkop behandeld. Deze werkwoorden hebben als stam hetzelfde woord zonder de -n. Hieronder wordt in een tabel het verschil getoond tussen het werkwoord wohnen en handeln
 4. Op Stuvia vind je de beste samenvattingen, geschreven door je medestudenten. Voorkom herkansingen en haal hogere cijfers met samenvattingen specifiek voor jouw studie
 5. Op een enkele uitzondering na heeft ieder werkwoord maar één voltooid deelwoord, dat onder alle omstandigheden hetzelfde gespeld wordt. Net als in de verleden tijd heb je wel te maken met zwakke en sterke werkwoorden. Zwakke werkwoorden. De meeste werkwoorden horen bij de groep zwakke werkwoorden
 6. Bij zwakke werkwoorden: Enkelvoud: stam + te of stam + de Meervoud: stam +ten of stam + den. Voorbeelden van sterke werkwoorden Werkwoord v.t. enkelvoud v.t. meervoud Schrijven Ik schreef Wij schreven Liegen Ik loog Jullie logen Roepen Ik riep Zij riepen Eten Ik at Wij aten Vinden Hij vond Zij vonden
 7. Werkwoorden: persoonsvorm (zwak en sterk) Vul de persoonsvorm in. 1. De bladeren (verkleuren) al, terwijl het nog niet eens herfst was. 2. Het vochtige hout (branden, tt) slecht. 3. Ruben (gooien) de vaas gisteren expres om. 4. De helikopter (landen, vt) op het dak van het ziekenhuis. 5

Wat zijn Sterke- en Zwakke Werkwoorden? - Video

 1. Persoonsvormen: zwak en sterk. Wat is zwak/sterk? herhaling. hebben, zijn, worden 3 bijzondere, sterke werkwoorden. Lijst van sterke werwoorden geen oefening, maar een overzicht. PV zwak en sterk(1) PV zwak en sterk(2) PV zwak en sterk(3) PV zwak en sterk(4) PV zwak en sterk(5
 2. Uileg over grammaticale begrippen voor werkwoordspelling werkwoord, tijd van het werkwoord (tegenwoordig en verleden, onvoltooid en voltooid), getal: meervoud, enkelvoud, eerste, tweede en derde persoon, persoonsvorm, voltooid deelwoord, stam van het werkwoord, hele werkwoord (infinitief), onderwerp, zwakke en sterke werkwoorden, werkwoordelijk gezegd
 3. Werkbladen spelling werkwoordspelling voor groep 7. Door de overgang naar een nieuwe server zou het kunnen dat iets nog niet goed werkt
 4. Deze werkwoorden noemen we sterke of ook wel klankveranderende werkwoorden. Ezelsbruggetje! Het zijn krachtige werkwoorden: sterk genoeg om van klank te veranderen. Werkwoorden die bij verandering van tijd niet van klank veranderen, heten zwakke werkwoorden. Opdracht: Geef aan of de PV in onderstaande zinnen sterk of zwak is
 5. Voorbeeld zwakke werkwoorden Ik werkte vertelde groeide Jij werkte vertelde groeide Hij werkte vertelde groeide Wij werkten vertelden groeiden Jullie werkten vertelden groeiden Zij werkten vertelden groeiden www.maaikezijm.com 5. Sterke werkwoorden Sterke werkwoorden veranderen van klank in de verleden tijd www.maaikezijm.com 6

Klankvast (zwak) of klankveranderend (sterk) Leerlijn

Als het werkwoord niet eindigt op - t en, - k en, - f en, - s en, - ch en of - p en (en ook - x en), dan gebruik je ge + ik-vorm + d voor het voltooid deelwoord. Bij sommige zwakke werkwoorden wordt het voltooid deelwoord geschreven als ge + hele werkwoord werkwoorden Engelse werkwoorden = zwakke vervoeging in het Nederlands Tegenwoordige tijd 't kofschip vb. zin 1 = squashen. 1 ste p. ev. = stam = ik squash 2 de p. ev. = stam + t = je squasht 3 de p. ev. = stam + t = hij squasht

Tip: Als je sterke werkwoorden of zwakke werkwoorden moeilijk vindt om te onthouden, dan is er een ezelsbruggetje. Iemand die anders durft te zijn, noemen we vaak een sterk persoon. Een onregelmatig werkwoord is anders dan de andere werkwoorden. Een onregelmatig werkwoord is een sterk werkwoord - modale werkwoorden o.t.t./o.v.t. - haben, sein, werden, modale werkwoorden - zwakke werkwoorden - sterke werkwoorden - modale werkwoorden - werkwoorden - gemengd - werkwoorden - gemengd (alle werkwoorden/alle tijden - bovenbouw) - uitgebreide oefensite voor alle grammatica-onderdelen behorend bij de methode Na klar

Bij zwakke werkwoorden als verven en verbazen verandert de v en z aan het eind van de stam in een f of een s: ik verf, ik verbaas. In de verleden tijd krijgen ze echter de(n) (ik verfde, ik verbaasde) omdat in het hele werkwoord een z en een v staan. Opmerking 2: Niet alle werkwoorden zijn op bovenstaande manier te vervoegen 1. zwakke werkwoorden ( regelmatige werkwoorden ) 2. sterke werkwoorden ( onregelmatige werkwoorden ), deze veranderen van klank. Hieronder worden deze werkwoorden verder uitgelegd Haben, sein en werden in de ovt. Hieronder vind je de verleden-tijdsvormen van 'haben', 'sein' en 'werden'. Bij 'werden' moet je goed opletten in welke betekenis je het werkwoord gebruikt. Hier vind je oefenstof. Er staan vijf oefeningen. Klik op 'Volgende' om bij de volgende te komen Zwakke werkwoorden met -d- in de OVT. 1. Gisteren (branden) het in onze school. 2. Een oorverdovend signaal (loeien) en (alarmeren) de school en de omgeving. 3. De leerkrachten (evacueren) alle leerlingen. 4. De brandweer (snellen) toe

K1 H5 Persoonsvorm vt van zwakke werkwoorden - LessonU

Bijvoeglijk naamwoord. zwak. tekortkomend in kracht of vaardigheid Hij droeg een groene bandana in zijn lange haar en had als een van de weinigen hoge leren bergschoenen om zijn zwakke enkels te beschermen. (Germaanse werkwoorden) een verleden tijd vormend met een dentaal achtervoegselReizen-reisde-gereisd is een zwak werkwoord, rijzen-rees-gerezen een sterk Het onderscheid tussen sterke en zwakke werkwoorden heb je nodig bij de verleden tijd en het voltooid deelwoord. Een sterk werkwoord verandert van klank in de verleden tijd. In de link hieronder vind je een lijst van Beter Spellen met heel veel sterke werkwoorden Bij zwakke werkwoorden wordt het voltooid deelwoord gemaakt door ge + er/sie/es-vorm van het werkwoord in de tegenwoordige tijd. Bijvoorbeeld: gemacht, geredet, gereist. Ja, ik wil hogere cijfers! Sterke werkwoorden. Tegenwoordige tijd: Een 'a' in de stam wordt 'ä' bij du/er/sie/es Ezelsbrug in het kort. Alleen als een stam (het volle werkwoord zonder en) van een zwak werkwoord eindigt op een van de medeklinkers uit 't kofschip (met ch één medeklinker), eindigt het voltooid deelwoord op een -t en de onvoltooid verleden tijd op -te(n).Zo niet, dan is de uitgang van het voltooid deelwoord -d en die van de onvoltooid verleden tijd -de(n)

Werkwoord. Een werkwoord is een woordsoort die een handeling, gebeurtenis of toestand in de zin aangeeft, of die helpt uit te drukken. Het werkwoord richt zich naar het onderwerp (in sommige talen ook nog naar andere zinsdelen !) en maakt altijd deel uit van het taalkundig gezegde Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende onregelmatige werkwoorden. De werkwoorden staan in alfabetische volgorde. Bij de spelling is het Brits-Engels aangehouden. Om de verschillende vormen te leren, kun je ze het best uit je hoofd leren en vaak oefenen. Na verloop van tijd blijven ze dan vanzelf in je hoofd zitten Spelling oefenen kan ook heel leuk zijn. Hier oefen je je woordpakket met leuke spelletjes! Geschikt voor groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep

werkwoordspelling - jufmelis

↑sollen in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90 204 2045 3 ↑ sollen op website: Etymologiebank.nl ↑ Woordenboek der Nederlandsche taal (1864-2001). ↑ Weblink bron Gearchiveerde versie Word Prevalence Values op ugent.b Ja. Het gaat vaker mis met het vervoegen van werkwoorden. Heeft allemaal te maken met het bestaan van zwakke en sterke werkwoorden. Fietsen, fietste, gefietst en lopen, liep, gelopen. Precies, dat. Wat zich in onderhavig geval wreekt, is dat twee in vorm dezelfde werkwoorden verward worden: scheppen en scheppen. Het ene zwak, het andere sterk cruisen. een cruise maken. Het imposante schip cruiset overwegend tussen de Griekse eilanden. Het eerste traject wordt gevlogen, dan cruiset men naar Malta, Alexandrië en Port Said. opzichtig rondrijden in een auto. Met de cabriolet cruisen we stapsvoets langs de terrasjes. rondlopen, rondhangen op een plek op zoek naar seksuele contacten

Zwakke werkwoorden - Talenwijze

Het is op grond van de -t van dacht en gedacht dat we denken bij de zwakke werkwoorden indelen. Eeuwen geleden was de verleden tijd nog dachte of dochte en nog vroeger, in het Oudnederlands. Vul de verleden tijd in. Meestal heb je het goed als je schrijft wat je hoort. Bijvoorbeeld ik zwem=zwom, duw=duwde, klap=klapte. Als je niet goed kunt horen of je --te/--ten of --de/--den achter de stam moet plakken doe je het volgende Bij zwakke werkwoorden gebeurt dit door middel van een achtervoegsel. Kenmerkend is hierbij dat de klinker van de stam van elke vorm hetzelfde is. Sterke werkwoorden krijgen geen achtervoegsel, maar kennen in plaats daarvan in de verleden tijd en het voltooid deelwoord klinkerwisseling in de stam (ook wel ablaut geheten), die vaak ook gemakkelijk is af te leiden uit de tegenwoordige tijd

spielen, kommen, finden, heißen, gehen, arbeiten Learn with flashcards, games, and more — for free Zwakke werkwoorden. Sterke werkwoorden. Modale hulpwerkwoorden. Gemengde oefening ww. Konjunktiv 1 oefenen. Konjunktiv 2 oefeningen. Passivsätze / lijdende zinnen. Overzicht oefeningen Duitse grammatica. uitleg Duitse werkwoorden Duitse grammatica: zwakke werkwoord - kenmerken & vervoeging In dit deel van deze special over Duitse grammatica wordt uitgebreid stilgestaan bij de basisregels voor de vervoeging v Duitse Sterke/Zwakke Werkwoorden In het Duits heb je, net als in het Nederlands, 'Sterke' en 'Zwakke' werkwoorden * Draai & Koppel: zwakke werkwoorden vervoegen #2 * Draai & Koppel: scheidbare samengestelde werkwoorden vervoegen. Wil je weten hoe dit spel werkt? Lees dan deze blog! DOWNLOAD Na betaling ontvang je dit product als download. Het bestandstype is een PDF-bestand Nederlands: ·inergatief op luide wijze vreugde uiten Toen bekend werd dat de dictator naar het buitenland gevlucht was, juichten de demonstranten uitbundig.··↑ juichen in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org.