Home

Autisme en middelengebruik

iLs Therapy for Autism - Official Websit

Verslaving - Autismevriendelijk Nederlan

Verslaving zelftest - Autismevriendelijk Nederland Deze vragenlijst gaat over het gebruik van verslavende middelen en is bedoeld om een stoornis in het middelengebruik (verslaving) te herkennen. Met verslavende middelen wordt bedoeld: alcohol, drugs en medicijnen die niet door een arts voorgeschreven zijn Autismespectrumstoornis en medicatie Mogelijk gebruiken de jongeren medicatie op het moment dat ze bij ons in de kliniek komen. Zo kan bij ASS het ADHD-/ADD-medicijn methylfenidaat voorgeschreven zijn. Bij Yes We Can Clinics kiezen we echter voor een behandeling zonder medicatie En bij een preoccupatie kan er wel verslaving optreden, maar gaat het meer om routines en rituelen, patronen, maniërismen, en fascinatie voor voorwerpen gelinkt aan autisme. Mensen kunnen, los van het autisme, volgens Witte verslaafd zijn aan bepaalde stoffen (alcohol, medicatie, verdovende middelen) of aan bepaald gedrag (eetstoornis, gokverslaving, seksverslaving, ) Veel bekende algemene risicofactoren zijn bij mensen met autisme relatief vaak aanwezig, zoals sociaal isolement, depressies, seksuele- en genderdiversiteit, problemen in de sociale communicatie en de sociale interactie, drempels ervaren in de (toegang tot) zorg, gepest zijn, het gevoel niet in deze wereld thuis te horen en zich een last voelen voor anderen Het wordt veroorzaakt door een vertraagde of gebrekkige verwerking van informatie, waardoor autistische problemen worden veroorzaakt. Wat houdt het syndroom in en wat zijn de gevolgen? Syndroom van Asperger. Invloed ASS op drie gebieden; Onbekende oorzaak; Mate van voorkomen syndroom van Asperger; Herkennen en behandelen; Invloed ASS op drie gebiede

Autismespectrumstoornissen en verslaving1 b.b. sizoo, p.j.m. van wijngaarden-cremers, r.j. van der gaag achtergrond Er is nog weinig bekend over de comorbiditeit van verslaving (stoornissen in middelengebruik; substance use disorders; sud) met een autismespectrumstoornis (ass) Juist deze laatste groep mensen met autisme lijkt vaker middelen te gebruiken zoals cannabis en alcohol om op die manier problemen te verminderen. Ze trekken zich niet terug, maar gaan juist uitdagingen aan (werk, relaties, vriendschappen, hobby's) Vervolgens zullen Hanneke Poelmans en Jasper Wagteveld hun persoonlijke verhaal delen rondom 'leven met autisme'. De onderwerpen (partner-, vrienden-, familie) relaties, seksualiteit, opvoeding, eenzaamheid en middelengebruik zullen hierbij onder meer aan bod komen. Jasper Kok-Roosjen zal afsluiten met enkele praktische tips en handvatten De online lezing biedt inzicht in autisme, prikkelverwerking en persoonlijke relaties. De andere prikkelverwerking kan gevolgen hebben voor persoonlijke relaties, seksualiteit, opvoeding, eenzaamheid en middelengebruik. Aan de hand van deze lezing vergroot je je inzicht en herkenning en ontdek je praktische tips voor meer levenskwaliteit

Autismespectrumstoornis; Verslavingen en problematisch middelengebruik. Cannabisverslaving; Gameverslaving; Lachgasverslaving; Drugsverslaving; Alcoholverslaving; Eetverslaving; Gokverslaving; Seksverslaving; Medicijnverslaving; Gedragsproblemen en trauma's. Liegen en manipuleren; Trauma; Isoleren; Verwaarlozing; Agressiviteit; Vermijdend gedrag; Antisociaal gedrag; Impulsief gedra Mensen zijn zich niet altijd bewust van de stress die samenhangt met autisme en hoe ze deze door middelengebruik of verslavingsgedrag proberen te verminderen. Het boek is er op gericht dat mensen die samenhang bij zichzelf gaan zien. Het wordt dan mogelijk om stap voor stap grip te krijgen op gebruik en stress te verminderen Richtlijnen en zorgstandaarden helpen professionals de beste zorg te bieden aan cliënten met psychische klachten. Het Centrum Kwaliteitsstandaarden ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen en toepassen van kwaliteitstandaarden Richtlijn ADHD en middelengebruik bij adolescenten (Paperback). Deze heldere richtlijn (opgebouwd uit 22 hoofdvragen met antwoorden) is een leidraad.. 'Omgang met leeftijdsgenoten', 'Toekomst' en 'Middelengebruik' valt deze groep in dezelfde mate uit als de groep adolescenten met autisme. Op 'Volwassenen', 'Gezag', 'Schoolwerkhouding' en 'Middelengebruik' vertonen zij evenveel tekorten als de groep jongeren met ODD/CD

Kees is een 38-jarige man met schizofrenie. Twintig jaar geleden is de diagnose alcoholafhankelijkheid gesteld (APA 2000 ). Hij gebruikt al jarenlang olanzapine 1 dd 15 mg, waardoor zijn psychose niet meer aanwezig is. Verder gebruikt hij Op 'Middelgebruik', lijken jongeren met autisme op zich normaal ontwikkelende jongeren en jongeren met ODD/CD. Adolescenten met ODD/CD vallen uit op 'Omgang met ouders, volwassenen en gezag', 'School, werk en toekomst', 'Autonomie en Zelfsturing', 'Redzaamheid' en 'Vrije tijd' LVB'ers en middelengebruik | Dit kunnen we er aan doen - YouTube. LVB'ers en middelengebruik | Dit kunnen we er aan doen. Watch later. Share. Copy link. Info. Shopping. Tap to unmute. If playback. Op 22 en 24 juni wordt er een webinar gehouden over leven met autisme. Aan de hand van dit webinar lezing wordt je inzicht en herkenning vergroot. Tevens ontdek je praktische tips voor meer levenskwaliteit. De andere prikkelverwerking kan gevolgen hebben voor persoonlijke relaties, seksualiteit, opvoeding, eenzaamheid en middelengebruik. Het programma Je bent vanaf 19.30 uur.

Autisme/ADHD en middelenmisbruik - PDF Gratis downloa

Zo kreeg van alle 967 patiënten respectievelijk 6, 5, 4 en 3% een nieuwe diagnose persoonlijkheidssstoornis, verstandelijke beperking, autisme en middelengebruik. De diagnose veranderde in 35% het behandelplan. In een interview zegt directeur Kees van Lem dat hij hoopt dat andere ggz-instellingen ook herdiagnostiek gaan toepassen Handreiking. In de handreiking van de werkgroep 'Middelengebruik en verslaving bij mensen met een LVB' van de Academische Werkplaats Kajak wordt ingegaan op de opties voor beschikbare methodieken en interventies voor het signaleren, bespreekbaar maken, in kaart brengen en behandelen van middelengebruik en verslavingsproblematiek specifiek gericht op jongeren en volwassenen met een licht.

Samenvatting. De aandacht voor diagnostiek en behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) is de laatste jaren gegroeid. De prevalentie binnen de algemene bevolking wordt geschat op bijna 1%. Het aantal stoornissen in middelengebruik is binnen deze groep vergelijkbaar met die binnen een psychiatrische populatie Doel van dit kennisdossier. Meer kennis over dit belangrijke thema is het doel van dit kennisdossier. Door meer kennis over problematisch middelengebruik bij de jeugd GGZ en meer kennis over psychische stoornissen bij de jeugdverslavingszorg kunnen jongeren met deze complexe meervoudige problematiek in een eerder stadium en op een effectievere manier geholpen worden

Online bijeenkomst 'Autisme en middelengebruik' - MEE voor mi

Als Martijn in de kliniek zit, is zijn moeder opgelucht. Zij denkt dat haar zoon nu dan eindelijk behandeld zal worden voor zijn autisme en zijn middelengebruik.Ik denk dat als hij zou leren om te gaan met zijn autisme, hij redelijk normaal zou kunnen deelnemen aan de samenleving Protocol middelengebruik en gamen VOOR SIGNALERING, SCREENING VAN RISICOVOL MIDDELENGEBRUIK EN GAMEN BIJ LEERLINGEN Doelstellingen protocol - Psychische klachten zoals voorkomend bij o.a. autisme, ADHD en LVB. - Agressie of ruzie, vertonen van antisociaal gedrag. - Experimenterende persoonlijkheid, zoeken naar wat nieuw of spannend is Mensen met autisme kunnen vastlopen in hun hoofd door hun andere manier van waarnemen en denken, en doordat ze zich proberen te conformeren aan de manier waarop neurotypische mensen zich gedragen. Als het te veel wordt, kunnen ze vastlopen in hun hoofd, en uiteindelijk exploderen of juist in zichzelf keren. Op deze pagina vind je meer informatie over hoe dat vastlopen kan gebeuren en wat je.

Scholing en werk: Medicatie en middelengebruik: Bijlage 2: Semi-gestructureerd interview autismespectrumstoornissen. Om te onderzoeken of er sprake is van een stoornis in het autismespectrum is er gebruik gemaakt van de ADI-R en het DSM-5 interview autismespectrumstoornissen. Hieruit komt het volgende naar voren: 1. Sociaal-emotionele. De werkgroep 'Middelengebruik en verslaving bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)' van de Academische Werkplaats Kajak heeft een handreiking geschreven. Deze handreiking bevat een overzicht van goede voorbeelden voor diagnostiek, preventie en behandeling van verslaafde jongeren en volwassenen met een LVB

ASS en verslaving mijn-bs

 1. ADHD, Angst, Autisme, Depressie, Gedragsproblemen, Hechting en hechtingsproblemen, Licht verstandelijk beperkte jeugd, Gezinnen met meervoudige en complexe problemen, Middelengebruik, Pesten Doel: Diagnostiek Leeftijd: 0-18 jaar. Er is een papieren versie en een digitale versie (in de vorm van een databank).
 2. Autisme of Autisme Spectrum Stoornis is een ontwikkelingsstoornis. ASS-diagnostiek voor volwassenen onderzoekt psychische problematiek bij sociale interactie, sociale communicatie, gedragspatronen en gevoeligheid bij prikkels. Een autismediagnose op latere leeftijd komt vaker voor dan vroeger. Mogelijk is deze vorm van ontwikkelingsproblematiek.
 3. Samengevat. Alcohol of drugs zijn niet alleen verantwoordelijk voor het krijgen van een psychose. Er spelen altijd andere factoren mee die je kwetsbaar maken. De combinatie van psychosegevoeligheid en een of meerdere triggers, kunnen een psychose veroorzaken. Om deze reden is het gebruik van alcohol of drugs (ook) risicovol
 4. der onschuldig dan lange tijd werd gedacht, zeker voor vrouwen met autisme. Vijf vragen over dit onderwerp dat steeds meer in de belangstelling staat
 5. Diagnostiek, behandeling en advies voor: - kinderen en jongeren met verdenking op een psychotische stoornis - mensen met een psychotische kwetsbaarheid, psychotische klachten in de context van een autisme spectrum stoornis; (zorgprogramma Middelengebruik & Psychose). Elektroconvulsietherapie. Daarnaast bieden wij.
 6. Je kan er, wanneer ouder dan 16 jaar, terecht voor opvang en kortdurende behandeling van crisissituaties zoals zelfmoordpoging of -dreiging, escalatie van depressiviteit, dreigend verlies van voeling met de realiteit, acute stresstoestanden, angst en paniek, gedragsproblemen, crisis in het kader van eetstoornissen, middelengebruik,
 7. Als je al meerdere keren erge wanen hebt gehad na het gebruik van xtc en blowen, raad ik je zeer dringend aan te stoppen met alle vormen van middelengebruik. Middelengebruik kan psychoses uitlokken als je hier kwetsbaar voor bent. Middelen kunnen een psychose dus triggeren. Soms gelijk en soms treedt de psychose pas op na langdurig gebruik

Boosheid, woedeaanvallen, angst, frustratie, verdriet en somberheid: veel kinderen en jongeren hebben problemen met emotieregulatie. Zeker kinderen met autisme, depressie, angst, trauma, gedragsproblemen of LVB hebben vaak moeite om hun emoties te reguleren De aandacht voor diagnostiek en behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) is de laatste jaren gegroeid. De prevalentie binnen de algemene bevolking wordt geschat op bijna 1%. Het aantal stoornissen in middelengebruik is binnen deze groep vergelijkbaar met die binnen een psychiatrische populatie. Bij het ontbreken van richtlijnen voor geïntegreerde behandeling is op. Richtlijn ADHD en middelengebruik bij adolescenten Voor screening, Autisme en de DSM-5 symposium autismenetwerk Zuid- Holland Zuid Autismeweek Woensdag 2 april 2014 Ad van der Sijde, Yulius Autisme Paul Reijnen, BOBA Inhoud Presentatie Vragen Veranderingen DSM-5 autisme Dubbele diagnose: feiten en cijfers. Bij mensen zonder psychische stoornis heeft in Nederland 19 procent te maken gehad met verslaving. Bij mensen met een ernstige psychische stoornis is dat 41 procent. Dubbele diagnose komt dus vaker voor bij mensen met een ernstige psychische stoornis dan bij de gemiddelde Nederlander

Op deze en andere vragen gericht op de begeleiding en behandeling van mensen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking, vind je in deze cursus antwoorden. Met het fiepje kijken we naar de basisuitgangspunten in het omgaan met mensen met autisme. We kijken naar contact, communicatie en probleemoplossend handelen En hoe werk je daarbij samen met de verslavingszorg? Dit lees je in de nieuwe kennisproducten van de leidraad 'LVB en middelengebruik in het vizier', waarbij je ook uitleg krijgt over de waarde en inzet van een aandachtsfunctionaris middelengebruik in de gehandicaptenzorg • Autisme spectumstoornis geen uitsluitingscriterium meer . Screening . Instrumenten • Screening ADHD met 'smalle band' screener • Middelengebruik gevoelig onderwerp en in jeugd GGZ niet primair probleem van aanmelding -Onbevooroordeelde houding van belang (MGV

samenvatting hoofdstuk 16 hoofdstuk 16 middelengebruik en middelenmisbruik het kenmerk vna gentmiddelen is dat je stoffen inneemt die je lichaam niet zelf ka Veel vrouwen en hoger functionerende mannen komen nooit achter hun autisme, of bij toeval omdat iemand in hun omgeving de diagnose krijgt, waarin ze zich herkennen. Daarentegen krijgen deze mensen vaak een enkele diagnose 'depressie' Autisme, tic- en leerstoornissen. Soms zie ik volwassenen voor diagnostiek van ADHD, die vroeger ten onrechte met autisme of dyslexie zijn gediagnosticeerd. Wanneer de ADHD vervolgens behandeld wordt, blijft er weinig over van autistische trekken en gaat het lezen en schrijven ook ineens beter

Praktische handvatten bij autisme en verslaving - Novadic

Leertraject Autisme. Bekijk hier de online presentatie over dit leertraject. Wat houdt het leertraject in? Het hebben van een dubbele diagnose zoals autisme en een verstandelijke beperking brengt specifieke hulpvragen en zorgpunten met zich mee. Ook vraagt deze dubbele diagnose om een op maat gemaakte benadering door begeleiding Van schizofrenie naar autisme spectrum stoornis. Allard leefde langdurig met de diagnose schizofrenie, en het bijpassende stigma. Onterecht, zo bleek uiteindelijk. In de afgelopen drie jaar heeft hij een flinke reis afgelegd, nieuwe inzichten opgedaan en belangrijke stappen gezet. Wie in de GGZ herkent het niet, diagnose, nog een diagnose Lievegoed biedt ambulante begeleiding aan mensen die te maken hebben met een verstandelijke beperking, autisme, psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Deze ondersteuning richt zich op volwassenen (18 jaar en ouder) die zelfstandig (gaan) wonen en beperkt zelfredzaam zijn. Deze hulp wordt geboden in de gemeentes Utrechtse Heuvelrug. Sociale vaardigheidstraining en zelfcontroletraining zijn de meest effectieve CGt-interventies. Cliënten verwerven hierbij sociale vaardigheden, ze leren hoe ze interpersoonlijke relaties kunnen vormen en behouden, ze leren voor zichzelf op te komen (assertiviteit), en hoe ze middelengebruik of delinquent gedrag kunnen weigeren. 3 Autisme . Wat is autisme? Autisme is een aandoening waarbij de hersenen anders werken dan gebruikelijk waardoor kinderen problemen hebben met het maken van contact met de mensen om hen heen, problemen hebben met communiceren, problemen hebben met het begrijpen van emoties en het inleven in anderen, bijzondere interesse hebben voor een bepaald voorwerp of hobby en hier alleen maar mee bezig.

Trap richting een goede bui - KOEKIE

Over autisme en een verslaving is er kennelijk nog niet veel wetenshappelijke literatuur geshreven. Uit de weinige literatuur die beschikbaar is, kan vastgesteld worden dat mensen met autisme door hun middelengebruik, minder sociale problemen ervaren en dat de sociale vaardigheden zelfs verbeteren (Va CGT bij problematisch middelengebruik bij cliënten met een LVB. Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een bewezen effectieve behandelmethodiek voor mensen die problemen hebben met middelengebruik (alcohol, drugs of andere psychotrope stoffen). Het CGT+ protocol beschrijft een cognitief gedragstherapeutische behandeling van problematisch. Veel jongeren drinken wel eens alcohol, sommige jongeren blowen. Weer andere jongeren gamen. Maar wanneer loopt gebruik van hasj en wiet of alcohol uit de hand? Welke risico's loop je als je psychische problemen hebt en daar bij gaat blowen of drinken? Lees hier verder om daar meer over te weten te komen Hebben we. Maar we komen ook met alle liefde langs om te bespreken wat een ervaringsdeskundige voor jouw organisatie kan betekenen. Bellen of mailen kan natuurlijk ook, met John Roozemond via 06 113 86 121 en john@buro-ervaringskracht.nl. Ons bezoekadres is op de Zwanenburgwal 206. in Amsterdam Peripartum behandelplannen. Peripartum behandelplan algemeen (voor leden) >. Peripartum plan - Uit: Handboek psychiatrie en zwangerschap - Lambregtse, van Kamp, Wennink - Boom uitgevers Amsterdam 2015 (voor leden) >. Peripartum behandelplan postpartum psychose (voor leden) >

Verslaving zelftest - Autismevriendelijk Nederlan

Na de online cursusbijeenkomst van twee uur: Weet u de verschillen tussen gebruik, misbruik en verslaving. Weet u welke middelen jongeren gebruiken en wat de effecten hiervan zijn. Kunt u (problematisch) gebruik signaleren. Heeft u handvatten voor een gesprek voeren met een jongere waarbij u (problematisch) middelengebruik vermoedt Hoe kunnen mensen leren meer controle te houden op hun gedrag, en bijv. minder uitbarstingen te hebben? De ehealthmodules in dit thema helpen daarbij

AUTISME EN WONEN - AUTISME CONTACTGROEP HOOGEVEEN

Jongeren met autismespectrumstoornis behandelen? - Yes We

 1. Eigen samenvatting informatie van les en boek gemixt orthopedagogiek samenvatting ontwikkelingspathologie onderzoekt hoe psychische stoornissen ontstaan en
 2. André Parren: trainer, coach en auteur: Omgaan met gamen (boek Grip op gamen en trainingen) Autisme begrijpen (e-book: Gamen en autisme) Werken met Jongeren met en LVB (Boek de Steiger op, E-book LVB Jongeren en middelengebruik.) Deskundigheidsbevordering China (autisme, special needs, etc) HBO Pedagoog: Casemanagemen
 3. Gratis online bijeenkomst over autisme en middelengebruik op maandag 29 maart. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Free online meeting about autism and middle use on Monday 29 March. Pre-registration is required. Translated. NVA Almere updated their cover photo. March 11 · NVA Almere updated their profile picture
 4. Webinar zelfregulatie bij jongeren en (jong)volwassenen met autisme. In dit webinar geeft Jeroen Bartels (GZ psycholoog, docent en auteur van de boeken 'Zelfregulatie bij jongeren met autisme' en 'Zelfcontrole bij volwassenen met autisme') een uitleg over de relatie tussen autismespectrumstoornissen en zelfregulatieproblematiek
 5. Spoedcursus Cliënten met een Ernstig Verstandelijke Beperking (EVB) De spoedcursus EVB is voor medewerkers die gaan werken met mensen met een ernstige verstandelijke beperking. Het begeleiden van mensen met een ernstige verstandelijke beperking kan veel voldoening geven, maar is ook een grote uitdaging. Vaak is er sprake van een complex beeld.
 6. Onderzoek naar Autisme Spectrumstoornis. Psychotherapie Emotionele problemen: angst, faalangst, depressie, lage weerbaarheid, verwerkingsproblemen, faalangst, echtscheiding, gepest worden, Gedragsproblemen en middelengebruik Ontwikkelingsproblemen zoals ADHD en ASS Traumaverwerking Dwang en ticstoornissen Eetprobleme

Middelengebruik. Signalen en risicofactoren. Genotsmiddelen of drugs prikkelen de hersenen. Ze beïnvloeden gevoelens, zintuigen en het bewustzijn. We spreken van een drug als iemand een stof doelbewust voor het genot of voor een roes gebruikt. Vaak zijn drugs verslavend. Het middelengebruik is een onderdeel van onze maatschappij geworden Het bevat 'tien eerlijke portretten van jongeren met autisme', en parallel daaraan telkens ook de ervaringen en reflecties van hun ouders. De auteur is Alianna Dijkstra (1974). Zij is journalist en tekstdichter, maar ook ervaringsdeskundige, omdat zij zelf een vorm van autisme heeft. Alianna is cliënt bij de Basiszorg Zwolle (Grasdorpstraat) Dit leertraject is een verdiepingstraject in de forensische leerlijn en gaat over middelengebruik en delictgedrag binnen de forensische setting. De theorieën over het verband tussen middelen en criminaliteit komen aan bod. Verder worden verschillende middelen behandeld en wat de kenmerken daarvan zijn m.b.t. stoornis in het gebruik van middelen Collega en hoogleraar Robert Vermeiren te gast in VPRO Zomergasten 05 juli 2021 Onze collega en hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Robert Vermeiren is op 1 augustus de derde... Lees verder Gratis webinar: 10 jaar bijzondere leerstoel autisme op 7 juli 30 juni 2021 Het 10 jarig bijzonder hoogleraarschap autisme van Hilde Geurts loopt af

Autisme en verslaving - Tistj

1.3 Gevolgen van middelengebruik door cluster 4-leerlingen Leerlingen van het cluster 4 onderwijs gebruiken niet alleen vaker en meer middelen dan leerlingen op het reguliere onderwijs, zij lopen ook een veel groter risico op problematisch middelengebruik en verslaving (Vermeulen-Smit, Kepper, & Monshouwer, 2014) Elker Jeugdhulp & onderwijs. aanbod. aanbod in gemeente. 24 uurs bereikbaarheid (telefonisch bereikbaar en oproepbaar) Eemsdelta, Groningen, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerwolde. 24 uurs toezicht direct aanspreekbaar op lokatie. Groningen. Dagbesteding door eigen organisatie extern

Inhoudsopgave : 1 Inleiding en epidemiologie 2 Stemmingsstoornissen 3 Angststoornissen 4 De dwangstoornis 5 Schizofrenie en andere psychosen 6 Middelengebruik en gokverslaving 7 Gedragsstoornissen 8 Aandachtstekortstoornissen 9 Eetstoornissen bij adolescenten 10 Psychische stoornissen bij verstandelijk gehandicapte adolescenten 11 Pervasieve ontwikkelingsstoornissen (autisme en aan autisme. NVA Almere, Almere-Stad, Flevoland, Netherlands. 291 vind-ik-leuks · 1 personen praten hierover · 3 waren hier. Iedereen kan bij NVA Almere terecht voor: - Uitleg over autisme - Lotgenotencontact -.. Autisme is niet te genezen, met geen enkele therapie, medicijn, gebed, inenting-ontwijking, rechtsdraaiend melkzuur of handopleggingen. Maar het is dondersgoed mogelijk om de toffe eigenschappen van de stoornis te laten groeien en de storende kanten van ASS te kunnen accepteren, te parkeren of te verminderen Autisme is de verzamelnaam voor gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op het gebied van communicatie, sociale interactie, flexibiliteit in denken, bewegen en handelen, in de prikkelverwerking en op het gebied van filteren en integreren van informatie. Ook ervaren mensen met autisme vaak problemen met plannen en organiseren. Autisme kan op dit moment niet op [

Behandeling voor jongere met impulsief gedrag? - Yes WeLicht verstandelijke beperking | KennispleinPoster ADHD - Leerling - leraar - jongeren | PinterestJacqueline, moeder van fellows Gabriëlle en Lieke - Yes We40 tools voor betere zorg aan mensen met een LVB en

Hallucinatie en helder bewustzijn Psychose Normaal (bij peuter/kleuter) Recent middelengebruik MCDD Hallucinatie en gedaald bewustzijn Delier Recent middelengebruik Contact Mate van (weinig) Autismespectrumstoornis Hechtingsstoornis Depressie Vorm -terughouden Sociale fobi Ze ervaren deze prikkels als losse informatie, waardoor het moeilijk is er een logisch geheel van te maken. Dat maakt het lastiger om de wereld rondom zich te begrijpen. Bij autisme kunnen er extra psychische problemen ontstaan zoals dwangmatig gedrag of depressie. Mensen met autisme hebben ook vaker last van angsten en woedeaanvallen Lees meer over de start van een behandeling. Bij IrisZorg pakken we je verslaving én de oorzaak van je verslaving aan: verveling, depressie, ADHD, autisme, onzekerheid, of iets anders. De meeste behandelingen voor jongeren duren vier maanden tot maximaal een jaar. Je hebt gesprekken op de polikliniek van IrisZorg